↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

انواع رنگ مو قرمز

انواع رنگ مو قرمز | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت انواع رنگ مو قرمز را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با انواع رنگ مو قرمز را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

انواع رنگ مو قرمز : تو به من ایده بالیاژ مو دادی، دکمه-برایت؛ من معتقدم که نوازنده باید در جوانی آکاردئون را بلعیده باکراتینه مو شد.” “کوردئون چیست؟” از پسر پرسید. دوروتی در حالی که سگ را زمین گذاشت، توضیح بالیاژ مو داد: «این یک نوع پلیسه بیبی لایت مو کردن رنگ مو است. “کمان وای!” توتو گفت و با تازی دیوانه وار فرار بیبی لایت مو کرد تا زنبوری را تعقیب الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

رنگ مو : او می گوید که نفس او موسیقی را می سازد. مرد پشمالو گفت: “این همه مزخرف رنگ مو است.” اما حالا دوباره موسیقی شروع کراتینه مو شد و همه با دقت گوش آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. ریه‌های من پر از نی‌هایی رنگ مو است که در اندام‌هایم وجود رنگ مو دارد، بنابراین گمان می‌کنم اگر بینی‌ام را داخل یا خارج کنم، نی‌ها مجبورند بازی کنند. بنابراین، همانطور که من برای زندگی بیبی لایت مو کردن نفس می کشم.

انواع رنگ مو قرمز

انواع رنگ مو قرمز : وقتی صحبت می بیبی لایت مو کرد موسیقی تغییر می بیبی لایت مو کرد و به نظر می رسید که کلمات با نت ها همراهی می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. او گفت – یا بهتر بگوییم آواز خواند: این صدایی نیست که می شنوید، بلکه موسیقی، هارمونیک و شفاف رنگ مو است. نفسم باعث می نانو کراتین مو شود تمام روز مثل یک ارگ بنوازم – آن نت باس در گوش چپ من رنگ مو است. “چقدر بامزه!” دوروتی فریاد زد.

می دانید، موسیقی را در حالی که می روم فشار می دهم. من بسیار متاسفم که اینطور رنگ مو است – – دعای من را ببخشید! تصویر در دسترس نیست پلی کروم گفت: «بیچاره. “او نمی تواند کمک الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. چه بدبختی بزرگی رنگ مو است!” مرد پشمالو پاسخ بالیاژ مو داد: بله. ما فقط موظفیم این موسیقی را برای مدت کوتاهی بشنویم، تا زمانی که او را رها کنیم و برویم؛ اما بیچاره تا زمانی که زنده رنگ مو است.

  رنگ مو نسکافه ای کاکائویی

باید به خودش گوش دهد و همین برای دیوانه بیبی لایت مو کردنش کافی رنگ مو است. ؟” باتن برایت گفت: نمی دانم. توتو گفت: “بوووو!” و بقیه خندیدند. دوروتی پیشنهاد بیبی لایت مو کرد: “شاید به همین دلیل رنگ مو است که او کاملاً تنها زندگی می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.” مرد پشمالو پاسخ بالیاژ مو داد: “بله، اگر همسایه‌هایی داشت، ممکن پروتئین تراپی مو بود به او آسیب برسانند.” همه اینها در حالی که نوازنده چاق کوچولو در حال تنفس نت ها پروتئین تراپی مو بود آنها مجبور پروتئین تراپی مو بودند با صدای بلند صحبت کنند تا صدای خود را بشنوند.

مرد پشمالو گفت: “شما کی لایت و هایلایت مو هستید آقا؟” پاسخ به شکل این آواز-آهنگ آمد: من آلگرو دا کاپو لایت و هایلایت مو هستم، مردی بسیار مشهور. فقط اگر می توانید دیگری، بالا یا پایین، پیدا کنید تا با من مطابقت داشته باکراتینه مو شد. برخی از مردم سعی می کنند، اما نمی توانند، بازی کنند و مجبورند هر روز تمرین کنند. اما من همیشه اهل موسیقی پروتئین تراپی مو بودم، از ابتدا که زندگی من شروع کراتینه مو شد.

دوروتی فریاد زد: «چرا، من فکر می‌کنم که او به آن افتخار می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، و به نظر من موسیقی بدتر از او شنیده‌ام.» “جایی که؟” از دکمه برایت پرسید. “من همین الان فراموش بیبی لایت مو کردم. اما آقای داکاپو مطمئناً آدم عجیبی رنگ مو است – اینطور نیست؟ – و ایشالا که او تنها در نوع خود در تمام جهان رنگ مو است.” به نظر می رسید که این ستایش خواننده کوچک چاق را خوشحال می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

انواع رنگ مو قرمز : زیرا او سینه خود را متورم می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، مهم به نظر می رسد و اینگونه می خواند: من هیچ بند دور خودم نمی پوشم و با این حال من یک گروه لایت و هایلایت مو هستم! من برای ایجاد فشارهایم تلاش نمی‌کنم ، اما، از طرف دیگر، پای من همیشه از تخت یا خطاهای دیگر بی بهره رنگ مو است. تیزبینی و طبیعی پروتئین تراپی مو بودن برای من وحشت جزئی رنگ مو است.

  انواع رنگ مو روشن ترکیبی

پلی کروم با نگاهی متحیر گفت: «من کاملاً این را نمی فهمم. “اما شاید به این دلیل رنگ مو است که من فقط به موسیقی کره ها عادت بیبی لایت مو کرده ام.” “آن چیست؟” باتون-برایت پرسید. دوروتی توضیح بالیاژ مو داد: “اوه، پولی یعنی جو و نیمکره، فکر می کنم.” باتن برایت گفت: “اوه.” “کمان وای!” گفت توتو. تصویر در دسترس نیست اما نوازنده هنوز نفس ثابت خود را می کشید.

و به نظر می رسید که اعصاب مرد پشمالو را به هم می زند. “بس کن، نمی تونی؟” او با عصبانیت گریه بیبی لایت مو کرد. “یا با زمزمه نفس بکش، یا سنجاق لباس را روی بینی خود بگذار. هر طور کراتینه مو شده کاری انجام بده!” اما چاق با نگاهی غمگین این جواب را خواند: آنها می گویند : ” موسیقی جذابیت هایی رنگ مو دارد، و ممکن رنگ مو است حتی وحشی ها را آرام الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

انواع رنگ مو قرمز : پس اگر احساس می کنی وحشی لایت و هایلایت مو هستی ، فقط به حلقه من فهرست کن، برای آرامشی که بگویم این راه واقعی رنگ مو است.” مرد پشمالو مجبور کراتینه مو شد به این موضوع بخندد و وقتی خندید دهان الاغش را کاملا باز بیبی لایت مو کرد. دوروتی گفت: نمی‌دانم شعر او چقدر خوب رنگ مو است، اما به نظر می‌رسد که با نت‌ها مطابقت رنگ مو دارد، بنابراین این تنها چیزی رنگ مو است که می‌توان انتظار داشت.

باتن-برایت که به کراتینه مو شدت به نوازنده خیره کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود و پاهای کوچکش را از هم باز بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود، گفت: «دوست دارم. پسر با تعجب همراهانش این سوال طولانی را پرسید: “اگر من یک عضو دهان را قورت دهم، چه خواهم پروتئین تراپی مو بود؟” مرد پشمالو گفت: یک ارگانت. “اما بیایید، عزیزان من، من فکر می کنم بهترین کاری که می توانیم انجام دهیم این رنگ مو است.

  مدل رنگ مو فقط جلوی مو

که قبل از اینکه باتن-برایت چیزی را ببلعد، به سفرمان ادامه دهیم. می دانید، باید تلاش کنیم تا سرزمین اوز را پیدا کنیم.” با شنیدن این سخنرانی، نوازنده به سرعت خواند: اگر به دست اوز رفتی لطفاً مرا با خود همراه کن، زیرا در روز تولد اوزما مشتاقم که دوست‌داشتنی‌ترین آهنگی که تا به حال پروتئین تراپی مو بوده رنگ مو است را اجرا کنم.

دوروتی گفت: نه، متشکرم. “ما ترجیح می دهیم تنها سفر کنیم. اما اگر اوزما را ببینم به او می گویم که می خواهید به جشن تولد او بیایید.” مرد پشمالو با نگرانی اصرار بیبی لایت مو کرد: “بیا بریم.” پولی در حال رقصیدن در طول جاده پروتئین تراپی مو بود، خیلی جلوتر، و بقیه برگشتند تا او را دنبال کنند. توتو از نوازنده چاق خوشش نمی آمد و پای چاقش را گرفت.

دوروتی به سرعت سگ کوچولوی غرغر را گرفت و با عجله به دنبال همراهانش رفت که سریعتر از حد معمول راه می رفتند تا از شنوایی خارج شوند. آنها باید از تپه ای بالا می رفتند و تا زمانی که به قله نرسیدند نتوانستند از لوله کشی یکنواخت نوازنده فرار کنند: وقتی از پیشانی تپه گذشتند و از طرف دیگر پایین آمدند، صداها به تدریج از بین رفتند.

انواع رنگ مو قرمز : در حالی که همه آنها احساس راحتی آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. تصویر در دسترس نیست “خوشحالم که مجبور نیستم با مرد ارگان زندگی کنم، تو نیستی، پولی؟” دوروتی گفت. دختر رنگین کمان پاسخ بالیاژ مو داد: “بله، در واقع.” باتن برایت با هوشیاری گفت: “او خوب رنگ مو است.” مرد پشمالو گفت: “امیدوارم شاهزاده اوزما او را به جشن تولدش دعوت نالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.” “زیرا موسیقی هموطن میهمانان او را دیوانه می بیبی لایت مو کرد.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه