↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

انواع رنگ مو مرواریدی

انواع رنگ مو مرواریدی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت انواع رنگ مو مرواریدی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با انواع رنگ مو مرواریدی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

انواع رنگ مو مرواریدی : آن تله پرداخت‌های اضافی، سود و تمام هزینه‌های دیگر که آنها ابزار پرداخت آن را نداشتند و هرگز سعی نمی‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند بپردازند! و سپس تمام حیله‌های کوله‌برها، اربابانشان، ظالمی که بر آنها حکومت می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

رنگ مو : دستانش را به وضوح گرفت و داخل کراتینه مو شد. «می‌توانی یک اسکناس صد دلاری برای من عوض کنی؟» او خورنگ مو است. متصدی بار مردی درشت هیکل و درشت پروتئین تراپی مو بود، با آرواره ای از یک جنگنده جایزه و یک ته موی سه هفته ای روی آن. به جورجیس خیره کراتینه مو شد. “این چیه که میگی؟” او خورنگ مو است. گفتم: آیا می توانی یک اسکناس صد دلاری برای من عوض کنی؟ “از کجا گرفتی؟” او با ناباوری پرسید.

انواع رنگ مو مرواریدی

انواع رنگ مو مرواریدی : گفت: “هرگز مهم نیست.” “من آن را دارم، و می خواهم تغییر الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. اگر این کار را بکنید، به شما پول می دهم.» دیگری به سختی به او خیره کراتینه مو شد. او گفت: “ببینمش.” “آیا آن را تغییر می‌دهی؟” جورجیس خورنگ مو است و آن را محکم در جیبش گرفت. “لعنتی چگونه می توانم بفهمم که خوب رنگ مو است یا نه؟” ساقی پاسخ بالیاژ مو داد. “من را برای چه چیزی بگیر، هی؟” سپس به آرامی و با احتیاط به او نزدیک کراتینه مو شد.

اسکناس را بیرون آورد و برای لحظه ای آن را زیر و رو بیبی لایت مو کرد، در حالی که مرد با چشمانی خصمانه در آن سوی پیشخوان به او خیره کراتینه مو شد. بعد بالاخره تحویلش بالیاژ مو داد. دیگری آن را گرفت و شروع به بررسی آن بیبی لایت مو کرد. او آن را بین انگشتانش صاف بیبی لایت مو کرد و به سمت نور نگه داشت. او آن را برگرداند، وارونه، و لبه ها. جدید و نسبتاً سفت پروتئین تراپی مو بود و این او را مشکوک می بیبی لایت مو کرد.

انواع رنگ مو مرواریدی : جورجیس همیشه مثل یک گربه او را تماشا می بیبی لایت مو کرد. او در نهایت گفت: «هامف» و به غریبه خیره کراتینه مو شد و اندازه او را بزرگ بیبی لایت مو کرد – یک ولگرد ژنده و بدبو، بدون پالتو و یک دستش در بند – و یک اسکناس صد دلاری! “میخواهی چیزی بخری؟” او خورنگ مو است. جورگیس گفت: «بله، من یک لیوان آبجو می‌خورم.» دیگری گفت: “باشه، من آن را عوض می کنم.” و او لایحه را در جیب خود قرار بالیاژ مو داد و را یک لیوان آبجو ریخت و آن را روی پیشخوان گذاشت.

  رنگ موی سرمه ای تیره با دکلره

سپس رو به صندوق بیبی لایت مو کرد و پنج سنت را با مشت زد و شروع بیبی لایت مو کرد به بیرون کشیدن پول از کشو. در نهایت، او با روبرو کراتینه مو شد و آن را شمارش بیبی لایت مو کرد – دو سکه، یک چهارم و پنجاه سنت. او گفت: «آنجا. برای یک ثانیه منتظر، انتظار برای دیدن او به نوبه خود دوباره. او گفت: نود و نه دلار من. “چه نود و نه دلار؟” متصدی بار خورنگ مو استار کراتینه مو شد. “تغییر من!” او گریه بیبی لایت مو کرد – “بقیه صد نفر من!” ساقی گفت: “برو، تو دیوانه ای!” و با چشمان وحشی به او خیره کراتینه مو شد. برای یک وحشت آنی در او حکم فرما کراتینه مو شد.

سیاه، فلج کننده، وحشت وحشتناک، او را در قلب چنگ می زد. و پس از آن خشم، با سیل‌های موج‌باخت و کور آمد – او با صدای بلند فریاد زد و شیشه را گرفت و به سمت سر دیگری پرتاب بیبی لایت مو کرد. مرد خم کراتینه مو شد و نیم اینچ از دستش افتاد. او دوباره برخرنگ مو است و با روبرو کراتینه مو شد ، که با یک بازوی خود آنها نتوانسته پروتئین تراپی مو بودند اجاره را بپردازند و آنها را به برف تبدیل بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند و خانه دوباره رنگ آمیزی کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود و هفته بعد دوباره فروخته کراتینه مو شد.

نه، او وضعیت آنها را نشنیده پروتئین تراپی مو بود، اما می‌توانست به او بگوید که آنها به آنیله جوکنین بازگشته‌اند. آیا جورگیس نمی آید و رنگ مو استراحت می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند؟ مطمئناً خیلی بد پروتئین تراپی مو بود – اگر او به زندان نمی رفت – و بنابراین تبدیل و مبهوت دور. او از گوشه ای که کاملاً بیرون آمد دور نرفت و روی پله های سالن نشست و صورتش را در دستانش پنهان بیبی لایت مو کرد و با هق هق های خشک و تند تند همه جا را تکان بالیاژ مو داد.

  نحوه رنگ كردن ريشه مو مش شده

خانه آنها! خانه آنها! گمش بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند! اندوه، ناامیدی، خشم بر او چیره کراتینه مو شد – برای این واقعیت دلخراش و خردکننده چه تصوری از آن داشت – با دیدن افراد غریبه ای که در خانه اش زندگی می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، پرده های خود را به پنجره هایش آویزان بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند و با چشمانی خصمانه به او خیره می کراتینه مو شدند! این هیولا پروتئین تراپی مو بود، غیرقابل تصور پروتئین تراپی مو بود – آنها نمی توانستند این کار را انجام دهند – نمی توانست درست باکراتینه مو شد!

انواع رنگ مو مرواریدی : فقط فکر کنید که او برای آن خانه چه رنج هایی کشیده پروتئین تراپی مو بود – چه بدبختی هایی برای آن متحمل کراتینه مو شدند – بهایی که برای آن پرداخته پروتئین تراپی مو بودند! تمام رنج طولانی به او بازگشت. فداکاری های آنها در ابتدا، سیصد دلاری که با هم خراشیده پروتئین تراپی مو بودند، همه چیزهایی که در دنیا داشتند، همه آنچه بین آنها و گرسنگی پروتئین تراپی مو بود!

و بعد زحمات آنها ماه به ماه برای جمع آوری دوازده دلار و سود و گاه و بیگاه مالیات و هزینه های دیگر و تعمیرات و چه چیزهایی دیگر! چرا، آنها جان خود را برای پرداخت های خود در آن خانه گذاشته پروتئین تراپی مو بودند، آنها هزینه آن را با عرق و اشک خود پرداخته پروتئین تراپی مو بودند – بله، بیشتر، با جان خود. دده آنتاناس در تلاش برای به دست آوردن آن پول مرده پروتئین تراپی مو بود.

  رنگ موی عسلی دودی

اگر مجبور نمی کراتینه مو شد برای به دست آوردن سهم خود در زیرزمین های تاریک دورهام کار الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، امروز زنده و قوی پروتئین تراپی مو بود. و اونا نیز سلامتی و قدرت خود را بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود تا بهای آن را بپردازد. و همینطور او که سه سال پیش مردی درشت و قوی پروتئین تراپی مو بود و حالا اینجا نشسته پروتئین تراپی مو بود لرزان، شکسته، گاودار، مثل یک بچه هیستریک گریه می بیبی لایت مو کرد. آه!

آنها تمام تلاش خود را به مبارزه گذاشته پروتئین تراپی مو بودند. و آنها باخته پروتئین تراپی مو بودند، آنها باخته پروتئین تراپی مو بودند! تمام پولی که آنها پرداخت بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند، تمام کراتینه مو شد – هر سنت آن. و خانه آنها رفته پروتئین تراپی مو بود – آنها به همان جایی که از آنجا شروع بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند برگشته پروتئین تراپی مو بودند، در سرما به بیرون پرت کراتینه مو شدند تا گرسنگی کنند و یخ بزنند! جورجیس اکنون می‌توانست تمام حقیقت را ببیند.

می‌توانست خود را در طول کل دوره طولانی رویبالیاژ مو دادها، قربانی کرکس‌های درنده‌ای ببیند که حیات او را دریده پروتئین تراپی مو بودند و او را بلعیده پروتئین تراپی مو بودند. از شیاطینی که او را مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بودند و او را مسخره می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و در عین حال در صورتش تمسخر می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. آه، خدا، وحشت آن، شرارت وحشتناک، وحشتناک، شیطانی آن!

انواع رنگ مو مرواریدی : او و خانواده‌اش، زنان و کودکان بی‌پناهی که برای زندگی تلاش می‌کنند، نادان و بی‌دفاع و بی‌دفاع، و دشمنانی که در کمین‌شان نشسته پروتئین تراپی مو بودند، در ردپایشان خمیده پروتئین تراپی مو بودند و تشنه خونشان پروتئین تراپی مو بودند! اولین دایره دروغگو، آن عامل لغزنده زبان صاف!


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه