نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

انواع رنگ موی روشن جدید

انواع رنگ موی روشن جدید | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت انواع رنگ موی روشن جدید را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با انواع رنگ موی روشن جدید را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

انواع رنگ موی روشن جدید : اوزما از هیچ افساری برای هدایت او رنگ مو استفاده نبیبی لایت مو کرد. او فقط به او گفت کجا برود. وقتی او با دوروتی از قصر آمد، هر دو وارد واگن قرمز کراتینه مو شدند و سپس سگ کوچک، توتو، دوید و پرسید: “آیا می خواهی من را پشت سر بگذاری، دوروتی؟” دوروتی به اوزما نگاه بیبی لایت مو کرد که متقابلا لبخند زد و گفت: “توتو ممکن رنگ مو است با ما همراه نانو کراتین مو شود.

رنگ مو : اوزما و دوروتی دوستان سریعی پروتئین تراپی مو بودند و خیلی با هم پروتئین تراپی مو بودند. همه در اوز، دوروتی را تقریباً به همان اندازه که حاکم دوست داشتنی خود را دوست داشتند، برای خردسالان دوست داشتند159خوش شانسی دختر کانزاس او را خراب نبیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود و اصلاً او را بیهوده نبیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود. او همان کودکی شجاع و واقعی و ماجراجو پروتئین تراپی مو بود که قبلاً در یک قصر سلطنتی زندگی می بیبی لایت مو کرد و همزاد پری اوزما کراتینه مو شد.

انواع رنگ موی روشن جدید

انواع رنگ موی روشن جدید : و غیر متمدن و هنوز به طلسم حکومت خردمندانه و مهربان اوزما نرسیده پروتئین تراپی مو بود. همچنین، زمانی که اوز برای اولین بار به سرزمین پریان تبدیل کراتینه مو شد، چندین جادوگر و جادوگر و جادوگر و ساحر را در خود جای بالیاژ مو داد که در نقاط مختلف پراالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کنده پروتئین تراپی مو بودند، اما اکثر آنها از قدرت جادویی خود محروم کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند و اوزما فرمان سلطنتی صادر بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود.

که هر کسی را در او ممنوع بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود. قلمروها برای جادو بیبی لایت مو کردن به جز گلیندا خوب و جادوگر شهر اوز. خود اوزما که یک پری واقعی پروتئین تراپی مو بود، جادوهای زیادی می دانست، اما از آن فقط برای سود بردن رعایا رنگ مو استفاده می بیبی لایت مو کرد. این توضیح کوچک به شما کمک می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند تا درنگ مو استانی را که می خوانید بهتر درک کنید، اما بیشتر آن برای کسانی که با مردم اوز آشنا لایت و هایلایت مو هستند که ماجراهای آنها را در کتاب های دیگر اوز دنبال بیبی لایت مو کرده اند، آشنا لایت و هایلایت مو هستند.

  انواع رنگ موی بنفش یاسی

در اتاقی که آن دو نشسته پروتئین تراپی مو بودند – که یکی از آپارتمان های خصوصی اوزما پروتئین تراپی مو بود – تابلوی جادویی معروف آویزان پروتئین تراپی مو بود. این منبع علاقه دائمی برای دوروتی کوچک پروتئین تراپی مو بود. فقط باید جلوی آن بایستد و آرزو الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند ببیند کسی چه کار می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، و بلافاصله صحنه‌ای روی بوم جادویی می‌تابید که دقیقاً محل آن شخص را نشان می‌بالیاژ مو داد، و مانند عکس‌های متحرک خودمان، اعمال آن شخص را به شکلی بازتولید می‌بیبی لایت مو کرد.

تا زمانی که به تماشای آنها اهمیت می بالیاژ مو دادی بنابراین امروز، وقتی دوروتی از گلدوزی‌هایش خسته کراتینه مو شد، پرده‌ها را از جلوی تصویر جادویی کشید و آرزو بیبی لایت مو کرد ببیند دوستش باتن برایت چه می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. او دید که باتون برایت با اوجو، پسر مونچکین، توپ بازی می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، بنابراین دوروتی بعداً آرزو بیبی لایت مو کرد ببیند عمه ام چه می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. تصویر عمه ام را نشان می بالیاژ مو داد که بی سر و صدا مشغول پوشیدن جوراب های خفن برای عمو هنری رنگ مو است.

بنابراین دوروتی آرزو داشت ببیند که دوست قدیمی اش، مرد قلع، چه می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. مرد چوبی حلبی در آن زمان فقط قلع خود را ترک می بیبی لایت مو کرد160قلعه در شرکت مترسک و ووت سرگردان. دوروتی قبلاً این پسر را ندیده پروتئین تراپی مو بود، بنابراین فکر بیبی لایت مو کرد که او کیست. همچنین کنجکاو پروتئین تراپی مو بود که بداند آن سه به کجا می‌روند، زیرا متوجه کوله‌پشتی ووت کراتینه مو شد و حدس زد که آنها سفری طولانی را آغاز بیبی لایت مو کرده‌اند.

  رنگ موی مرواریدی خیلی روشن بیول

او در این مورد از اوزما پرسید، اما اوزما نمی دانست. بعدازظهر آن روز، دوروتی دوباره مسافران را در تصویر جادویی دید، اما آنها فقط در کشور ولگردی می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و دوروتی چندان به آنها علاقه نداشت. اما چند روز بعد، دختر که دوباره با اوزما پروتئین تراپی مو بود، آرزو بیبی لایت مو کرد دوستانش، مترسک و چوب‌دار حلبی را در تصویر جادو ببیند و به همین مناسبت آنها را در قلعه بزرگ خانم یوپ، غول زن پیدا بیبی لایت مو کرد.

که در آن زمان در شرف تغییر آنها پروتئین تراپی مو بود. هم دوروتی و هم اوزما به کراتینه مو شدت علاقه مند کراتینه مو شدند و با خشم و وحشت این دگرگونی ها را تماشا آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. “چه غول زن بدی!” دوروتی فریاد زد. اوزما پاسخ بالیاژ مو داد: “بله، او باید به خاطر این ظلم به دوستان ما و پسر بیچاره ای که با آنهرنگ مو است مجازات نانو کراتین مو شود.” پس از آن ماجراجویی خرس قهوه ای کوچک و جغد حلبی و میمون سبز را دنبال آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

انواع رنگ موی روشن جدید : علاقه ای نفسگیر، و وقتی از دست خانم یوپ فرار آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، خوشحال کراتینه مو شدند. آن‌ها نمی‌دانستند قناری کیست، اما متوجه کراتینه مو شدند که این باید تغییر شکل یک فرد عاقبت‌آمیز باکراتینه مو شد، که غول زن نیز او را طلسم بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود. وقتی سرانجام روزی فرا رسید که ماجراجویان به سمت جنوب به کشور مانچکین رفتند، دوروتی با نگرانی پرسید: “آیا نمی توان کاری برای آنها انجام بالیاژ مو داد.

اوزما؟ نمی توانی آنها را به شکل خودشان برگردانی؟162به نظر من به اندازه کافی از این دگرگونی های وحشتناک رنج می برد.” اوزما پاسخ بالیاژ مو داد: “از زمانی که آنها متحول کراتینه مو شدند، در حال مطالعه راه هایی برای کمک به آنها لایت و هایلایت مو هستم.” “خانم یوپ اکنون تنها یوکوهو در قلمروهای من رنگ مو است، و جادوی یوکوهو برای دیگران بسیار عجیب رنگ مو است و درک آن برای دیگران سخت رنگ مو است.

  پلاتینی قد

با این حال من تصمیم دارم برای شکستن این افسون ها تلاش کنم. ممکن رنگ مو است موفق نشوم، اما این کار را انجام خواهم بالیاژ مو داد. از مسیرهایی که دوستان ما می‌خواهند، فکر می‌کنم که از مزرعه جینجور می‌گذرند، بنابراین اگر اکنون شروع کنیم، ممکن رنگ مو است آنها را آنجا ملاقات کنیم. آیا می‌خواهی با من بروی، دوروتی؟ دخترک پاسخ بالیاژ مو داد: البته. “من برای هیچ چیز آن را از دست نمی دهم.” اوزما از اوز گفت: «پس واگن قرمز را سفارش بده.

و ما فوراً شروع می‌کنیم». دوروتی دوید تا طبق پیشنهاد خود عمل الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، در حالی که اوزما به اتاق جادویی خود رفت تا چیزهایی را که فکر می بیبی لایت مو کرد به آن نیاز رنگ مو دارد آماده الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. بعد از نیم ساعت واگن قرمز جلوی در ورودی بزرگ قصر ایستاد و قبل از آن اسب اره چوبی که اسب مورد علاقه اوزما پروتئین تراپی مو بود وصل کراتینه مو شد. 163 164این اسب اره در حالی که از چوب ساخته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

انواع رنگ موی روشن جدید : بسیار زنده پروتئین تراپی مو بود و می توانست به سرعت و بدون خستگی سفر الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. اوزما برای اینکه انتهای پاهای چوبی‌اش کوتاه ننانو کراتین مو شود، اسب اره را با صفحاتی از طلای ناب پوشانده پروتئین تراپی مو بود. بند او با زمردهای درخشان و جواهرات دیگر پوشانده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود و بنابراین، در حالی که خودش اصلاً خوش تیپ نپروتئین تراپی مو بود، لباس او ظاهری باشکوه داشت. از آنجایی که اسب اره می توانست کلمات گفتاری او را بفهمد.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه