↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

مدل رنگ موی طبیعی با حنا و قهوه

مدل رنگ موی طبیعی با حنا و قهوه | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت مدل رنگ موی طبیعی با حنا و قهوه را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با مدل رنگ موی طبیعی با حنا و قهوه را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

18 آوریل 2024

مدل رنگ موی طبیعی با حنا و قهوه : راه به دست آوردن روح عیسی این رنگ مو است که با او همان کاری را انجام دهیم که با پدران اولیه کلیسا انجام بالیاژ مو دادیم – او را به آمریکایی ترجمه کنید. این بار، از آنجایی که خواننده راز را در میان می گذارد، نیازی به پنهان بیبی لایت مو کردن سبک کتاب مقدس نخواهد پروتئین تراپی مو بود و ممکن رنگ مو است دقیقاً متن را دنبال کنیم. اجازه دهید فصل بیست و سوم متی را امتحان کنم.

رنگ مو : بگو چهارصدت از کجا آوردی؟ چه کسی آن را به شما بالیاژ مو داده رنگ مو است؟ میگی پدربزرگت؟ پدر شما؟ آیا می توانید تمام راه را به عقب برگردید و نشان دهید که هیچ نقصی در عنوان شما وجود نرنگ مو دارد؟ من به شما می گویم که آغاز و ریشه ثروت شما لزوماً در بی عدالتی رنگ مو است. و چرا؟ زیرا طبیعت از ابتدا این مرد را ثروتمند و آن مرد را فقیر نبیبی لایت مو کرد.

مدل رنگ موی طبیعی با حنا و قهوه

مدل رنگ موی طبیعی با حنا و قهوه : جایی که دیگر نمی‌تواند از قوانین خوش سلیقه سرپیچی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. آنها همیشه پیامبران قدیم را به زندان می اندازند. این راهی رنگ مو است که وقتی پیامبر را ملاقات می‌کنید، می‌توانید او را بشناسید. اجازه دهید از پیامبر دیگری نقل قول کنم که اکنون پشت میله های زندان به سر می برد – الکساندر برکمن، در “خاطرات زندان یک آنارشیست”، که در مورد همین موضوع ادعای پلتوکراتیک بحث می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

طبیعت قصد نرنگ مو دارد یک انسان سرمایه داشته باکراتینه مو شد و دیگری برده مزدی. طبیعت زمین را به گونه ای ساخته رنگ مو است که همه آن را پرورش دهند. تصوری که ما آنارشیست‌ها از ثروتمندان داریم، این رنگ مو است که بزرگراه‌ها در خیابان می‌ایستند و هر کسی را که می‌گذرد غارت می‌کنند. یا “بیل بیل” هیوود، رئیس IWW را در نظر سامبره مو بگیرید.

  رنگ مو طلایی بدون دکلره

بشنوید که او در جزوه ای خطاب به دست های برداشت که به دنبال سازماندهی آن رنگ مو است، چه می گوید: شما عزیزان انتظار دارید با چنگ زدنتان چقدر جلوتر بروید؟ آیا می خواهید تنها افرادی باشید که روی زمین باقی مانده اند؟ در غیر این صورت چرا کارگران را از هر سهمی در طبیعت بیرون می کنید و همه چیز را برای خود ادعا می کنید؟ زمین برای همه ساخته کراتینه مو شد.

چه فقیر و چه غنی. اسناد مالکیت خود را از کجا می آورید؟ طبیعت همه چیز را بالیاژ مو داده رنگ مو است تا همه انسان ها به طور یکسان از آن رنگ مو استفاده کنند. تنها دزدی شمرنگ مو است که به اصطلاح “مالکیت” شما را می سازد. سرمایه هیچ حقی نرنگ مو دارد. زمین متعلق به طبیعت رنگ مو است و ما همه فرزندان طبیعت بوتاکس مو لایت و هایلایت مو هستیم. یا یوجین وی. دبز، سه بار نامزد حزب سوسیالیست برای ریرنگ مو است جمهوری. از یکی از جزوه های ایشان نقل می کنم.

طبقات دارای مالکیت مانند افرادی لایت و هایلایت مو هستند که به یک تئاتر عمومی می روند و اجازه نمی دهند هرکس دیگری وارد نانو کراتین مو شود و آنچه را که برای رنگ مو استفاده اجتماعی در نظر گرفته کراتینه مو شده رنگ مو است به عنوان دارایی خصوصی تلقی می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. اگر هر کس فقط آنچه را که نیاز رنگ مو دارد برمی‌داشت و تعادل را به کسانی که چیزی نتمام دکلره مو دارند واگذار می‌بیبی لایت مو کرد، هیچ ثروتمند و فقیری وجود نداشت. مرد ثروتمند دزد رنگ مو است.

  تركيب رنگ موي كرم استخواني

مدل رنگ موی طبیعی با حنا و قهوه : من ممکن رنگ مو است به ذکر چنین نقل قول هایی برای صفحات زیادی ادامه دهم. اما می دانم که اما گلدمن و الکساندر برکمن و بیل هیوود و جین دبز ممکن رنگ مو است این کتاب را بخوانند و من نمی خواهم آن را وسط ببندند و به سمت من پرتاب کنند. بنابراین اجازه دهید من عجله کنم تا شوخی بد خود را توضیح دهم. احساساتی که من نقل بیبی لایت مو کرده ام احساسات تحریک کنندگان امروزی ما نیست.

بلکه مربوط به گروه دیگری از افراد برنگ مو استانی رنگ مو است. اولین مورد از اما گلدمن نیست و من آن را در «زمین مادر» پیدا نبیبی لایت مو کردم. من آن را در رساله یعقوب یافتم که به اعتقاد مقامات ارتدکس، یعقوب، برادر عیسی پروتئین تراپی مو بوده رنگ مو است. این دقیقاً همان چیزی رنگ مو است که او نوشته رنگ مو است – به جز اینکه من آن را در عبارات مدرن قرار بالیاژ مو داده‌ام و نوسان جملات را تغییر بالیاژ مو داده‌ام.

تا کسانی که با کتاب مقدس آشنا لایت و هایلایت مو هستند بدون شک آن را بخوانند. قطعه دوم در نوشته‌های الکساندر برکمن نیست، بلکه در نوشته‌های سنت جان کریزوستوم، مشهورترین پدران اولیه، که در سال‌های 374-407 می‌زیسته رنگ مو است، آمده رنگ مو است. سومی نه از قلم “بیگ بیل” بلکه از قلم قدیس امبروز، پدر کلیسای لاتین، 340-397، و چهارمی نه از رفیق دبس، بلکه از سنت باسیل از کلیسای یونان رنگ مو است.

و اگر خواننده اعتراض الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که من او را برای یک یا دو دقیقه فریب بالیاژ مو دادم، به کلیسای مسیحی که هزار و ششصد سال رنگ مو است او را فریب بالیاژ مو داده رنگ مو است، چه خواهد گفت؟ جعبه صابون این کتاب از یک سر تا سر جهان مسیحیت به عنوان اثر یک کافر کفرآمیز محکوم خواهد کراتینه مو شد. با این حال، در خط مستقیم سنت مسیحی قرار رنگ مو دارد: توسط مردی نوشته کراتینه مو شده رنگ مو است.

  رنگ موی ماهاگونی عسلی

مدل رنگ موی طبیعی با حنا و قهوه : که در کلیسا بزرگ کراتینه مو شده رنگ مو است، و آن را با تمام وجود و قلب خود دوست داشته و توسط فرمالیست ها و منافقان در مکان های بلند رانده کراتینه مو شده رنگ مو است. مردی که بیشتر از هر مرد دیگری که روی زمین زندگی می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند یا تا به حال روی زمین زندگی بیبی لایت مو کرده رنگ مو است، بیشتر و با ارادت بیشتری به عیسی می‌اندیکراتینه مو شد.

و کسی که از همه چیزهایی که می گوید و انجام می دهد فقط یک هدف رنگ مو دارد، تحقق رویایی که عیسی درباره صلح روی زمین و حسن نیت نسبت به انسان ها دیده پروتئین تراپی مو بود. من هنوز جلوتر می روم و می گویم که این کتاب نه تنها به خاطر عیسی نوشته کراتینه مو شده رنگ مو است، بلکه به روش عیسی نوشته کراتینه مو شده رنگ مو است.

ما نرده‌های تلخ او را نزد فریسیان می‌خوانیم، و موضوع را کاملاً از دست می‌دهیم، زیرا کلمه فریس برای ما به یک کلمه سرزنش تبدیل کراتینه مو شده رنگ مو است. اما این تنها به خاطر عیسی رنگ مو است. در زمان او این کلمه یک کلمه مقدس پروتئین تراپی مو بود، به معنای ارتدوکس ترین و محترم ترین، فداییان کلیسای فوق العاده اورشلیم پروتئین تراپی مو بود.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه