↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

انواع رنگ موهای ترکیبی بدون دکلره

انواع رنگ موهای ترکیبی بدون دکلره | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت انواع رنگ موهای ترکیبی بدون دکلره را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با انواع رنگ موهای ترکیبی بدون دکلره را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

انواع رنگ موهای ترکیبی بدون دکلره : در اطراف چشمان بزرگ و ماه مانند دایره هایی از الماس وجود داشت که در نور آرامی که از چشم ها می درخشید می درخشیدند.

رنگ مو : خرس قهوه ای کوچولو با یورتمه بالا آمد و پرسید: “میمون کجرنگ مو است؟ اینقدر زود خوردی؟” جگوار پاسخ بالیاژ مو داد: “نه، در واقع.” “او در زمین ناپدید کراتینه مو شد قبل از اینکه بتوانم یک گاز از او بگیرم!” و حالا قناری روی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کنده ای، کمی دورتر از جانور جنگل نشست و گفت: “خوشحالم که دوستمان از شما فرار بیبی لایت مو کرده رنگ مو است، اما، همانطور که طبیعی رنگ مو است که یک حیوان گرسنه صبحانه اش را بخواهد.

انواع رنگ موهای ترکیبی بدون دکلره

انواع رنگ موهای ترکیبی بدون دکلره : اما با شنیدن کلمه، زمین دقیقاً در همان جایی که او زیر پنجه جگوار دراز کشیده پروتئین تراپی مو بود باز کراتینه مو شد و بدنش به سمت پایین فرو رفت و زمین دوباره روی آن بسته کراتینه مو شد. آخرین چیزی که ووت میمون در حالی که به بالا نگاه می بیبی لایت مو کرد دید، جگوار پروتئین تراپی مو بود که با حیرت به داخل سوراخ نگاه می بیبی لایت مو کرد. “او رفته!” جانور با آهی طولانی ناامید کننده فریاد زد. “او رفته رنگ مو است و حالا من صبحانه نخواهم خورد.”117 صدای تق تق بال های جغد حلبی بالای سرش به صدا درآمد.

من سعی می کنم به شما یک صبحانه بدهم.” جگوار پاسخ بالیاژ مو داد: متشکرم. “شما برای یک وعده غذایی کامل نسبتا کوچک لایت و هایلایت مو هستید، اما این از شما مهربان رنگ مو است که خود را فدای اشتهای من می کنید.” قناری گفت: “اوه، من قصد ندارم خورده شوم، به شما اطمینان می دهم”، “اما چون من یک پری لایت و هایلایت مو هستم، چیزی از جادو می دانم.

و اگر چه اکنون به شکل یک پرنده در آمده ام، مطمئن لایت و هایلایت مو هستم که می توانم. صبحانه ای بسازید که شما را سیر الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.” “اگر می توانید جادو کنید، چرا افسونی که در آن لایت و هایلایت مو هستید را نمی شکنید و به شکل مناسب خود باز نمی گردید؟” با تردید از جانور پرسید. پاسخ بالیاژ مو داد: “من قدرت انجام این کار را ندارم.”118قناری، “برای خانم یوپ، غولی که من را متحول بیبی لایت مو کرد.

  انواع رنگ موی روشن جدید

از شکل عجیبی از جادوی یوکوهو رنگ مو استفاده بیبی لایت مو کرد که برای من ناشناخته رنگ مو است. با این حال، او نتوانست من را از دانش پری خودم محروم الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، بنابراین سعی می کنم برای شما یک صبحانه بیاورم. ” “به نظر شما یک صبحانه جادویی طعم خوبی خواهد داشت یا درد گرسنگی را که اکنون رنج می برم تسکین می دهد؟” جگوار پرسید. “مطمئنم اینطور خواهد کراتینه مو شد.

دوست داری چی بخوری؟” جانور گفت: «یک جفت خرگوش چاق به من بدهید. قناری Polychrome گفت: “خرگوش! نه، در واقع. من به شما اجازه نمی دهم چیزهای کوچک عزیز را بخورید.” جگوار التماس بیبی لایت مو کرد: “خب، پس سه یا چهار سنجاب.” “فکر می کنی من اینقدر بی رحم لایت و هایلایت مو هستم؟” قناری با عصبانیت خورنگ مو است.

انواع رنگ موهای ترکیبی بدون دکلره : سنجاب ها دوستان خاص من لایت و هایلایت مو هستند. “چطور در مورد یک جغد چاق؟” از جانور پرسید. “میدونی نه یک حلبی، بلکه یک جغد گوشتی واقعی.” پلی کروم با صدایی مثبت گفت: «نه جانور و نه پرنده نخواهی داشت». جگوار پیشنهاد بالیاژ مو داد: پس یک ماهی به من بدهید، رودخانه ای کمی دورتر رنگ مو است. قناری گفت: “هیچ موجود زنده ای نباید قربانی نانو کراتین مو شود تا شما را تغذیه الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

پس تو این دنیا انتظار داری چی بخورم؟” جگوار با لحنی تمسخر آمیز گفت. “ماش و شیر چگونه کار می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند؟” از قناری پرسید. جگوار از روی تمسخر خرخر بیبی لایت مو کرد و دمش را با عصبانیت به زمین زد. مترسک خرس به او پیشنهاد بالیاژ مو داد: «پولی چند تخم مرغ همزده روی نان تست به او بدهید. “او باید این را دوست داشته باکراتینه مو شد.” قناری پاسخ بالیاژ مو داد: “من خواهم بیبی لایت مو کرد” و با بال زدن، سه دایره به دور قناری پرواز بیبی لایت مو کرد.

  رنگ مرواریدی تونی

. سپس او به سمت درختی پرواز بیبی لایت مو کرد و خرس و جغد و جگوار دیدند که روی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کنده یک برگ سبز بزرگ ظاهر کراتینه مو شده رنگ مو است که روی آن قسمت بزرگی از تخم مرغ های همزده روی نان تست پروتئین تراپی مو بود و داغ دود می بیبی لایت مو کرد. “آنجا!” خرس گفت ؛ “صبحتو بخور دوست جگوار و راضی باش.” جگوار به الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کنده نزدیک تر کراتینه مو شد و عطر تخم مرغ های همزده را رنگ مو استشمام بیبی لایت مو کرد.

آنها به قدری بوی خوبی داشتند که او طعم آنها را چشید و آنقدر طعم خوبی داشتند که او غذای عجیب را با عجله خورد و ثابت بیبی لایت مو کرد که واقعاً گرسنه پروتئین تراپی مو بوده رنگ مو است. او زمزمه بیبی لایت مو کرد: «من خرگوش‌ها را ترجیح می‌دهم،» او زمزمه بیبی لایت مو کرد، «اما باید اعتراف کنم که صبحانه جادویی شکمم را پر بیبی لایت مو کرده رنگ مو است و به من آرامش بالیاژ مو داده رنگ مو است. تو را در آرامش بگذار.» با گفتن این سخن، در زیر برس ضخیم فرو رفت و به زودی ناپدید کراتینه مو شد.

اگرچه تا زمانی که از فاصله زیادی دور کراتینه مو شد، صدای کوبیدن بدن بزرگ او را از میان بوته ها شنیدند. مرد قلع به قناری گفت: «این راه خوبی برای خلاص کراتینه مو شدن از شر هیولای وحشی، پلی پروتئین تراپی مو بود. “اما من تعجب بیبی لایت مو کردم که شما به دوست ما ووت یک صبحانه جادویی نبالیاژ مو دادید، در حالی که می دانستید او گرسنه رنگ مو است.”121 پلی کروم پاسخ بالیاژ مو داد: “دلیل آن این پروتئین تراپی مو بود که ذهن من آنقدر به چیزهای دیگر توجه بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود.

  رنگ مو نارنجی با حنا

که کاملاً قدرت خود را در تولید غذا با جادو فراموش بیبی لایت مو کردم. اما پسر میمون کجرنگ مو است؟ ” “رفته!” خرس مترسک با جدیت گفت. «زمین او را در خود فرو برده رنگ مو است». 122اژدهایان ستیز مشاهده تصویر فصل 9 میمون سبز برای مدتی به آرامی در زمین فرو رفت و سپس به سرعت در فضا غلتید و با ضربه ای که او را متحیر بیبی لایت مو کرد بر روی زمینی سنگی فرود آمد. سپس نشست و متوجه کراتینه مو شد.

انواع رنگ موهای ترکیبی بدون دکلره : که هیچ رنگ مو استخوانی شکسته نیست و به اطراف خود خیره کراتینه مو شد. به نظر می رسید که او در یک غار بزرگ زیرزمینی پروتئین تراپی مو بود، که پروتئین تراپی مو بود123نور ضعیفی توسط ده ها دیسک گرد بزرگ که شبیه ماه پروتئین تراپی مو بودند. با این حال، همانطور که ووت زمانی که مکان را با دقت بیشتری بررسی بیبی لایت مو کرد، آن ها قمر نپروتئین تراپی مو بودند. چشم پروتئین تراپی مو بودند. چشم ها در سر جانوران عظیم الجثه ای پروتئین تراپی مو بود که بدنشان خیلی پشت سرشان پروتئین تراپی مو بود.

هر جانور بزرگتر از یک فیل و سه برابر طول آن پروتئین تراپی مو بود و ده ها یا بیشتر از این موجودات اینجا و آنجا در اطراف غار پراالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کنده پروتئین تراپی مو بودند. بر روی بدن آنها فلس های بزرگ، مانند صفحات پای گرد پروتئین تراپی مو بود که به زیبایی در سایه های سبز، بنفش و نارنجی رنگ آمیزی کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند. در انتهای دم بلند آنها خوشه هایی از جواهرات پروتئین تراپی مو بود.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه