↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

انواع مدل رنگ موی ترکیبی

انواع مدل رنگ موی ترکیبی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت انواع مدل رنگ موی ترکیبی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با انواع مدل رنگ موی ترکیبی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

انواع مدل رنگ موی ترکیبی : دیگر مرا وسوسه نکن من فقط یک مرد لایت و هایلایت مو هستم و حضور تو ممکن رنگ مو است خشمی را بیدار الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که ممکن رنگ مو است کنترل من را از بین ببرد. رفت!» کاروین، مصمم، بیهوده برای بیان تلاش می‌بیبی لایت مو کرد، رنگ چهره‌اش مانند مرگ رنگ پریده، زانوهایش به یکدیگر می‌کوبیدند، به آرامی دستور را اطاعت بیبی لایت مو کرد و کنار رفت. II چند کلمه دیگر و قلم را برای همیشه کنار گذاشتم.

رنگ مو : جان تو به عنوان فداکاری خورنگ مو استه کراتینه مو شده رنگ مو است. تو را برای مردن آماده کن با مخالفت های بی ثمر، دفتر مرا سخت نکن. دعای تو ممکن رنگ مو است سنگ ها را فروکش الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. اما هیچ کس جز کسی که مرا امر بیبی لایت مو کرده نمی تواند آن را متزلزل الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.» این سخنان توضیح کافی از صحنه پروتئین تراپی مو بود. ماهیت دیوانگی او که عمویم توصیف بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود به یادگار ماند. من که به دنبال مرگ پروتئین تراپی مو بودم، اکنون از وحشت به وجد آمده پروتئین تراپی مو بودم، زیرا نزدیک پروتئین تراپی مو بود.

انواع مدل رنگ موی ترکیبی

انواع مدل رنگ موی ترکیبی : بگذار دوباره رسولت را بشنوم!» او یک دقیقه ایستاد، انگار داشت گوش می بالیاژ مو داد. اما پس از بهپروتئین تراپی مو بودی از نگرش خود، ادامه بالیاژ مو داد: «نیازی نیست. بدبخت بدبخت! بنابراین دستورات خالق خود را برای همیشه زیر سوال می برید! ضعیف در قدرت، در ایمان سرکش!» به سمت من پیش رفت و بعد از مکثی دیگر ادامه بالیاژ مو داد: «بیچاره دختر! سرنوشت تلخی بر تو اثر گذاشته رنگ مو است.

مرگ به این شکل، مرگ از دست برادر، با نفرت وصف ناپذیری تصور می کراتینه مو شد. در حالتی که به جنون نزدیک کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، چشمم به کاروین خیره کراتینه مو شد. به نظر می رسید که حیرت او را بی حرکت و گنگ زده رنگ مو است. جانم در خطر پروتئین تراپی مو بود و نزدیک پروتئین تراپی مو بود دست برادرم در خونم آغشته نانو کراتین مو شود. من کاملاً معتقد پروتئین تراپی مو بودم که کاروین تحریک کننده پروتئین تراپی مو بوده رنگ مو است. می توانستم خودم را از این سرنوشت منفور نجات دهم.

  رنگ مو مش بنفش

من می توانستم این توهم عظیم را از بین ببرم. من می توانستم برادرم را با اشاره به شیطانی که او را اغوا بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود از ارتکاب وحشت های جدید نجات دهم. لحظه ای تردید به معنای هلاکت پروتئین تراپی مو بود. این افکار به اندام من نیرو می بالیاژ مو داد و به لهجه هایم انرژی می بالیاژ مو داد. روی پاهایم شروع بیبی لایت مو کردم:- “آه برادر! از من در امان باش به خودت رحم کن خیانتکارت لایت و هایلایت مو هست او صدا و صورت فرشته ای را جعل بیبی لایت مو کرد تا من و تو را از بین ببرد.

او این لحظه به آن اعتراف بیبی لایت مو کرد. او می تواند در جایی که نیست صحبت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. او با جهنم پیوند خورده رنگ مو است، اما آن را تصدیق نمی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. با این حال او اعتراف می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که آژانس متعلق به او پروتئین تراپی مو بوده رنگ مو است.» برادرم به آرامی چشمانش را چرخاند و آنها را به کاروین دوخت. هر مفصل در چارچوب دومی می لرزید. رنگش از روح رنگ پریده تر پروتئین تراپی مو بود. چشم او جرأت نداشت چشم ویلند را ببیند.

انواع مدل رنگ موی ترکیبی : اما با هوای حواس پرتی از فضایی به فضای دیگر سرگردان پروتئین تراپی مو بود. برادرم با صدایی کاملاً متفاوت با صدایی که با من رنگ مو استفاده بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود گفت: «ای مرد، تو چی لایت و هایلایت مو هستی؟ اتهام صورت گرفته رنگ مو است. پاسخ دهید. چهره – صدا – پایین این پله ها – در ساعت یازده – متعلق به چه کسی پروتئین تراپی مو بود؟ به تو؟” کاروین دو بار سعی بیبی لایت مو کرد صحبت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، اما کلماتش روی لبانش از بین رفت.

  رنگ موی کرم استخوانی دودی

برادرم با لحن کراتینه مو شدیدتری ادامه بالیاژ مو داد:- “شما لنگ می زنید. تزلزل شوم رنگ مو است. بگو آره یا نه؛ یک کلمه کافی رنگ مو است؛ اما از باطل برحذر باش آیا سرنگونی خانواده من یک مکر جهنم پروتئین تراپی مو بود؟ تو مامور پروتئین تراپی مو بودی؟» اکنون دیدم که غضبی که برای من آماده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود بر دیگری انباشته می کراتینه مو شد. حکایتی که از او شنیدم و دلهره های کنونی اش، گواه فراوانی بر گناه او پروتئین تراپی مو بود.

اما اگر ویلند فریب نخورد چه می کراتینه مو شد! چه می نانو کراتین مو شود اگر او متوجه نانو کراتین مو شود که عملش نه از یک سوگیر بهشتی، بلکه از خیانت انسانی ناشی کراتینه مو شده رنگ مو است! آیا خشم او به گردباد تبدیل نخواهد کراتینه مو شد؟ آیا او دست و پا را از اندام این بدبخت فداکار پاره نخواهد بیبی لایت مو کرد؟ به طور غریزی از این تصویر عقب نشینی بیبی لایت مو کردم. اما جای خود را به دیگری بالیاژ مو داد. کاروین ممکن رنگ مو است بی گناه باکراتینه مو شد.

اما تند قاضی او ممکن رنگ مو است پاسخ های او را به اعتراف به گناه تعبیر الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. ویلند نمی‌داند که صداها و ظواهر اسرارآمیز نیز توسط من شاهد پروتئین تراپی مو بوده‌ام. کاروین ممکن رنگ مو است نسبت به مواردی که برادرم را گمراه بیبی لایت مو کرده رنگ مو است بی اطلاع باکراتینه مو شد. بنابراین ممکن رنگ مو است پاسخ های او بی احتیاطی به خود خیانت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند تا ویران نانو کراتین مو شود. این ممکن رنگ مو است پیامدهای بارش کراتینه مو شدید من باکراتینه مو شد.

و در صورت امکان، لازم پروتئین تراپی مو بود از آنها جلوگیری نانو کراتین مو شود. سعی بیبی لایت مو کردم حرف بزنم اما ویلند که ناگهان به سمت من چرخید و با لحنی خشمگین و وحشتناک دستور سکوت بالیاژ مو داد. لب هایم بسته کراتینه مو شد و زبانم دفترش را رد بیبی لایت مو کرد. “تو چی لایت و هایلایت مو هستی؟” او از سر گرفت و خود را خطاب به کاروین بیبی لایت مو کرد. «به من جواب بده که چه کسی – صدای کیست – تدبیر تو پروتئین تراپی مو بود؟ جواب بدید.” اکنون پاسخ بالیاژ مو داده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

  رنگ مو مشکی با مش خاکستری

انواع مدل رنگ موی ترکیبی : اما گیج کننده و به ندرت بیان کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. “منظورم چیزی نپروتئین تراپی مو بود – قصدم بد نپروتئین تراپی مو بود – اگر فهمیدم – اگر اشتباه نکنم – خیلی درست رنگ مو است – من ظاهر کراتینه مو شدم – در ورودی – صحبت بیبی لایت مو کردم. تدبیر مال من پروتئین تراپی مو بود، اما… این کلمات به زودی به زبان نیامدند و برادرم دیگر از همان جنبه رنگ مو استفاده نبیبی لایت مو کرد. چشمانش فرورفته پروتئین تراپی مو بود. او بی حرکت پروتئین تراپی مو بود. تنفس او مانند تنفس مردی که در عذاب مرگ رنگ مو است، خشن کراتینه مو شد.

به نظر می رسید کاروین نمی تواند بیشتر بگوید. او ممکن پروتئین تراپی مو بود به راحتی فرار الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. اما فکری که او را به خود مشغول بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود به آنچه در این صحنه وحشتناک و نامفهوم پروتئین تراپی مو بود مربوط می کراتینه مو شد و نه به خطر خود او. در حال حاضر دانشکده های ویلند که برای مدتی به زنجیر بسته پروتئین تراپی مو بودند. بیقراری و لرزش را فرا گرفت. او سکوت را شکست.

انواع مدل رنگ موی ترکیبی : قوی ترین قلب از لحنی که با آن صحبت می بیبی لایت مو کرد وحشت زده می کراتینه مو شد. او خود را خطاب به کاروین بیبی لایت مو کرد: «چرا اینجایی؟ چه کسی تو را بازداشت می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند؟ برو بهتر یاد بگیر من تو را ملاقات خواهم بیبی لایت مو کرد، اما باید در میله خالق تو باکراتینه مو شد. در آنجا بر ضد تو شهادت خواهم بالیاژ مو داد.» او که متوجه کراتینه مو شد کاروین اطاعت نمی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، ادامه بالیاژ مو داد: «آیا می خواهی من تا مرگت فهرست را کامل کنم؟ زندگی شما چیز بی ارزشی رنگ مو است.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه