نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

کراتینه مو

کراتینه مو

کراتینه مو


مشاوره در واتساپ

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو دلبرانه

رنگ مو دلبرانه | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ مو دلبرانه را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ مو دلبرانه را برای شما فراهم کنیم.

Rate

بیشتر

22 آوریل 2024

رنگ مو دلبرانه : نی را که مترسک با آن پر کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود بررسی بیبی لایت مو کرد. او گفت: «بعید می‌دانم که دیگر برای او فایده‌ای نداشته باکراتینه مو شد، زیرا پر از تخم مرغ و تخم‌مرغ ماهی رنگ مو است.

مو : اما وقتی وجودش غرق کراتینه مو شد، من با آن موافقم. دکمه-روشن که نمی توان آن را انجام بالیاژ مو داد.” آرامش کمی در این اطمینان وجود داشت و تروت مدتی ایستاد و با چشمانش آب جوشان را جستجو بیبی لایت مو کرد، به این امید که بالاخره مترسک به سطح بیاید. در حال حاضر صدای دکمه برایت را شنید: “بیا اینجا، تروت!” و با نگاهی به اطراف دید که پسر از روی صخره های خیس لبه آبشار خزیده رنگ مو است و به نظر می رسد پشت آن را نگاه می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

رنگ مو دلبرانه

رنگ مو دلبرانه : اسپری به صورتش کوبید. کپن بیل، در حالی که پف می بیبی لایت مو کرد و نفس نفس می زد، فقط صدایی داشت که بپرسد، در حالی که به کنار او رسید: “او را می بینید، تروت؟” “نه ذره ای از او، شما به او تبدیل کراتینه مو شده رنگ مو است؟” ملوان پاسخ بالیاژ مو داد: “من فکر می کنم که او در آن آب رنگ مو است، کم و بیش در پایین، و من می ترسم که نی او را بسیار خیس الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

راهش را به سمت او دراز بیبی لایت مو کرد و پرسید: “چی میبینی؟” او پاسخ بالیاژ مو داد: یک غار. “بیا بریم داخل. P’r’aps ما مترسک را آنجا پیدا خواهیم بیبی لایت مو کرد.” او کمی در این مورد مشکوک پروتئین تراپی مو بود، اما غار به او علاقه داشت، و کاپن بیل هم همینطور. فقط فضای کافی در لبه ورقه آب وجود داشت که بتوانند پشت آن ازدحام کنند، اما پس از آن ورودی خطرناک، فضای کافی برای راه رفتن را پیدا آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و پس از مدتی به روزنه ای در دیواره سنگی رسیدند.

  رنگ مو دخترانه صورتی

با نزدیک کراتینه مو شدن به این دهانه، به درون آن خیره کراتینه مو شدند و یک سری پله ها را یافتند که بریده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند تا بتوانند به راحتی به داخل غار فرود آیند. تروت برگشت و با پرسش به همراهانش نگاه بیبی لایت مو کرد. ریزش آب چنان غوغایی بیبی لایت مو کرد که صدای او شنیده نمی کراتینه مو شد. کاپن بیل سرش را تکان بالیاژ مو داد، اما قبل از اینکه بتواند وارد غار نانو کراتین مو شود، باتن برایت جلوی او پروتئین تراپی مو بود و بدون ذره‌ای ترس از پله‌ها پایین می‌رفت.

بنابراین بقیه پسر را دنبال آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. مراحل اول با اسپری مرطوب و لغزنده پروتئین تراپی مو بود، اما بقیه کاملاً خشک پروتئین تراپی مو بودند. به نظر می رسید نوری گلگون از داخل غار می آمد و این راه آنها را روشن بیبی لایت مو کرد. بعد از پله ها یک تونل کوتاه وجود داشت که به اندازه کافی بلند پروتئین تراپی مو بود تا بتوانند در آن راه بروند و سپس به خود غار رسیدند و با تعجب و تحسین مکث آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. آنها بر لبه غار وسیعی ایستاده پروتئین تراپی مو بودند که دیوارها و سقف گنبدی آن با یاقوت های بی شماری پوشیده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

که پرتوهای درخشان از یکی به دیگری بریده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند. این باعث کراتینه مو شد که نور تابشی به وجود بیاید که به کل غار اجازه می دهد به طور مشخص دیده نانو کراتین مو شود، و اثر آنقدر شگفت انگیز پروتئین تراپی مو بود که تروت با نوعی نفس نفس زدن نفس خود را کشید و کاملاً در شگفتی ایستاد. اما دیوارها و سقف غار صرفاً محیطی برای یک صحنه شگفت انگیزتر پروتئین تراپی مو بود. در وسط دیگ آب جوشان پروتئین تراپی مو بود، زیرا در اینجا رودخانه دوباره طلوع بیبی لایت مو کرد.

  طرح مدل رنگ مو دخترانه

رنگ مو دلبرانه : پاشیده و تند تند تا جایی که اسپری آن در هوا بلند کراتینه مو شد، جایی که رنگ یاقوتی جواهرات را گرفت و مانند توده ای از شعله جوشان به نظر می رسید. و در حالی که آنها به آب در حال پرتاب نگاه می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، بدن مترسک ناگهان در مرکز بالا آمد، در حال تقلا و لگد زدن، و لحظه بعدی کاملاً از دید ناپدید کراتینه مو شد. “من، اما او خیس رنگ مو است!” بانگ-برایت فریاد زد. اما هیچ یک از دیگران او را نشنیدند.

تروت و کپن بیل متوجه کراتینه مو شدند که یک تاقچه عریض – مانند دیوارها با یاقوت های درخشان – پوشیده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود – در اطراف غار می چرخید. بنابراین آنها این مسیر شگفت انگیز را به سمت عقب دنبال آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و قبل از اینکه به طور کامل ناپدید شوند، آب آخرین شیرجه خود را در زیر زمین پیدا آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. جایی که در این پرتگاه تاریک فرو می‌رفت، رودخانه سیاه و ترسناک به نظر می‌رسید.

و آن‌ها با هیبت ایستاده پروتئین تراپی مو بودند تا زمانی که بدن مترسک دوباره از آب بیرون آمد. فصل بیست و سوم سرزمین اوز ظاهر مرد حصیری روی آب آنقدر ناگهانی پروتئین تراپی مو بود که تروت را مبهوت بیبی لایت مو کرد، اما کاپن بیل حضور ذهن داشت تا پای چوبی خود را روی آب بچسباند و مترسک یک کلاچ ناامید ساخت و پا را با دو دست گرفت. او موفق کراتینه مو شد تا زمانی که تروت و باتن برایت زانو زدند و لباس او را گرفتند.

  رنگ موی قهوه ای روشن برای موهای سفید

نگه داشت، اما اگر کاپن بیل اکنون به آنها کمک نمی بیبی لایت مو کرد، بچه ها نمی توانستند مترسک خیس کراتینه مو شده را به ساحل بکشند. وقتی او را روی تاقچه یاقوت گذاشتند، بی‌فایده‌ترین مترسکی پروتئین تراپی مو بود که می‌توانی تصور کنی، نی او خیس کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود و آب می‌چکید، لباسش خیس و مچاله کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، در حالی که حتی کیسه‌ای که روی آن نقاشی کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، چنان چروک کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

رنگ مو دلبرانه : که بیان شادی قدیمی از ویژگی های دوست پر کراتینه مو شده آنها به طور کامل از بین رفته پروتئین تراپی مو بود. اما او هنوز می توانست صحبت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، و وقتی تروت گوشش را پایین آورد، شنید که او گفت: هر چه زودتر مرا از اینجا بیرون کن. این کار عاقلانه ای به نظر می رسید، بنابراین کاپن بیل سر و شانه هایش را بلند بیبی لایت مو کرد و تروت و باتن-برایت هر کدام یک پای خود را گرفتند.

در میان آنها آنها تا حدودی مترسک مرطوب را از غار یاقوت، در امتبالیاژ مو داد تونل و از پله های صخره به بیرون کشیدند. عبور او از لبه آبشار تا حدودی دشوار پروتئین تراپی مو بود، اما آنها پس از تلاش بسیار موفق کراتینه مو شدند و چند دقیقه بعد رفیق بیچاره خود را روی ساحلی از چمن گذاشتند، جایی که خورشید آزادانه بر او می تابد و او دور از دسترس پروتئین تراپی مو بود. افشانه. کاپن بیل اکنون زانو زد.

  رنگ مو فوری زنانه

بورن لیدی
بورن لیدی
بورن لیدی

نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی
نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من روى موهام خيلى حساس و وسواسيم براى كراتينه كردن يكساله همه مدلارو ديدم با خيلى از دوستام كه مشورت كردم و شما رو انتخاب كردم دو روز پيش اومدم سالنتون و از اون چيزى كه فكر ميكردم هم بهتر شد اميدوارم هميشه همينطور حرفه اى و با كيفيت باشه كارتون بازم خسته نباشيد به شما ميگم و الناز عزيزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من مشترى چندين ساله شما هستم و كيفيت متريال شما چند لول از جاهاى ديگه بالاتر هستش كه همين باعث شد با خيال راحت شما رو به مادر و خاله هام معرفى كنم اما كاش شعبه هاتون تو تهران بيشتر كنيد كه بتونيم راحت تر بيايم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


بعنوان كسى كه از نوجوانیم‌اولين لايت موهام پيش شما اومدم تا الان واقعا باید اعتراف کنم درجه یک هستید از هر لحاظ وقتی میام اونجا انگار دوستام دارن کارای موهامو میکنن مرسی مرسی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


من اولین تجربم بود که میام مجموعتون و خوشحالم به دور از تبلیغات اضافه و شو اضافه دارید کار قوی تحویل مشتری میدین توی اداره همه از کیفیت کارتون گفتن و باعث خوشحالی من بود که به شما سپردم موهامو به امید موفقیت های روز افزون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


نمیدانم خاطرتون هست یا خیر من اسفند اومدم پیشتون با بچه کوچکم تینا با اینکه اونجا خیلی شلوغ بود که چقدر شما رو هم اذیت کرد گفتم حیفه که نخوام اینجا از زحماتتون تشکر کنم هم از موهام راضیم هم از برخورد فوق العادتتون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


محبتی از شما در دل داشتم که بعنوان تبعه افغان که پیش شما آمدم خانه تان آباد باشد که اینچنان با من و دوستم مهربانی کنید که گویی در کشور خودمان هستیم از زلف خود بسیار خرسندیم و در قلب ما جایی بی انتها دارید

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


عروس اقوام بودیم و کلا دو سه نفر با همه فرق میکردن اینقدر ناز شده بودن که اسم بورن لیدی و تعریف شما رو از اونجا شنیدم از شیراز بلیط گرفتم که بیام اونجا فقط به عشق خودتون که یه شیراز منتظرن یه سالن هم اینجاااا بزنید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من هفته دیگه وقت گرفتم میخوام بیام پیشتون تروخدا خواستگاریمه یکاری کنید که دیگه برم خونه شوهر همینو دوستم اومده اونجا دستتون عالی بوده براش

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


بشدت رنگ موهامو دوس دارم با اینکه چند جا رفتم برای بازدید و کلی ایراد گذاشتن روی موهام اما الناز جون گفتن اوکیه و مشکلی نیس خیلی ممنون از این همه خفن بودن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


توی فرودگاه گرجستان بودم یه خانمی تایم طولانی پشت سر من راه افتاده بودن با همسرشون هر جا من میرفتم اونا هم میومدن منم ترسیده بودم که موضوع چیه یهو بنده خداها اومدن جلو که عزیزم موهاتو کجا لایت کردی که گفتم تو‌ ایرانه و شما و الناز جون پ معرفی کردم خلاصه که خوشگلیم این داستانا رو داره حواستون باشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


سال ۱۳۹۷ برای عروسیم زحمت لایت موهامو شما کشیدید هنوز که هنوزعکسا و فیلمای عروسیم و که نگاه میکنم اون لایت ترند روزه هر موقعم میام پیشتون از اون موقعا میگیم دلم واسه اون روزا تنگ‌میشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


من خیلی اعتقاد دارم به دست آرایشگر دست الناز جون هم که انگار طلاس دوستم که اومد پیشش بعد از چند سال حامله نمیشد حامله شد با خبر خوبش خوشحالم‌کرد برای خودمم که انگار موهام دوباره جون گرفته و پرپشت شده و‌همونطور که خودم دوست دارم داره میشه

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه


مشـــاوره / نوبت دهی۰۹۹۳-۹۹۰۰۰-۵۱