↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

انواع رنگ مو زیتونی عسلی

انواع رنگ مو زیتونی عسلی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت انواع رنگ مو زیتونی عسلی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با انواع رنگ مو زیتونی عسلی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

انواع رنگ مو زیتونی عسلی : با این تصور که عجله زیادی برای این مکان در روز انتخابی من وجود نرنگ مو دارد. مناظر نزدیک به منچستر ممکن رنگ مو است زیبا نباکراتینه مو شد، اما من در گوشه ای که رو به موتور لایت و هایلایت مو هستم، کاملاً خوشحال خواهم کراتینه مو شد.

رنگ مو : آنها چقدر پول خواهند داشت؟ همه به آقا جان نگاه آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. سکوتی ناخوشایند حاکم کراتینه مو شد که در آن اسکوایر ملحق کراتینه مو شد…. چارلی راد در میان هل بالیاژ مو دادن ها و زمزمه ها از گوشه اتاقش گفت که اگر همه مایل پروتئین تراپی مو بودند، فقط دوست رنگ مو دارد چند کلمه برای پسرها بگوید. نایب گفت که مطمئناً، مطمئناً ممکن رنگ مو است، راد عزیزم. بنابراین چارلی گفت که دوست رنگ مو دارد با تمام احترام به خانم تراورز بگوید که یک بانوی واقعی پروتئین تراپی مو بود.

انواع رنگ مو زیتونی عسلی

انواع رنگ مو زیتونی عسلی : عقل سلیم سر جان آنها را از عجله و تندخویی بی مورد نجات بالیاژ مو داد. کمی خیلی سریع سوار می کراتینه مو شدند. دوست ارزشمند آنها خانم تراورز پیشنهادی را پیشنهاد بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود که خجالت نمی کشید آن را پیشنهادی نادر و زیبا بخواند، اما افسوس! در این روزگار پرزرق و برق مدرن، نمی‌توان به طور کامل از مسئله‌ی کثیف پوند، شیلینگ و پن صرف نظر بیبی لایت مو کرد.

بسیاری از خرچنگ‌هایی که از او گرفته پروتئین تراپی مو بود، و همه پسران دیگر می‌توانستند همین را بگویند. و اگر برخی از آنها زودتر از دیگران به هم ملحق می کراتینه مو شدند، خوب شاید این کار را می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، اما همه آنها سعی می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند کار خود را انجام دهند، درست مانند کسانی که در خانه مانده پروتئین تراپی مو بودند، و جری را کوبیده پروتئین تراپی مو بودند، و از آن خوشحال پروتئین تراپی مو بودند، فواره یا بدون فواره، و خوشحالم که دوباره برگشتم و همه آنها را دیدم.

  ایا رنگ موی مشکی جذاب است

درست مثل همیشه، آقای بیتس و امبری و همه آنها، این تنها چیزی پروتئین تراپی مو بود که او می خورنگ مو است بگوید، و بقیه پسرها هم همین را می گفتند، امیدوارند که توهین ننانو کراتین مو شود. منظورش پروتئین تراپی مو بود و این تمام چیزی پروتئین تراپی مو بود که می خورنگ مو است بگوید. وقتی تشویق ها خاموش کراتینه مو شد، آقای کلیتون گفت که به نظر او، همانطور که قبلاً گفته پروتئین تراپی مو بود، آنها خیلی سریع به راه می افتند. آیا آنها فواره می خورنگ مو استند، این سوال پروتئین تراپی مو بود.

چه کسی آن را می خورنگ مو است؟ نایب پاسخ بالیاژ مو داد که این یادگاری زیبا برای فرزندانشان از دوران پر هیجانی رنگ مو است که کشورشان از آن گذشته رنگ مو است. امبری پرسید که آیا فرزند آقای بیتس یادگاری می خواهد —- معاون گفت: “این یک سوال کلی رنگ مو است، امبری عزیز.” صاحبخانه سگ و اردک به آرامی از جایش بلند کراتینه مو شد. او گفت: جشن ها. ما اینجا صلح را جشن می گرفتیم.

انواع رنگ مو زیتونی عسلی : حال، انسان به انسان، جشن ها چه معنایی داشت؟ از هر کدامشان پرسید. منظورش چی پروتئین تراپی مو بود؟ جشن ها به معنای جشن گرفتن پروتئین تراپی مو بود، و جشن به معنای نشستن دلچسب، نشستن مانند انگلیسی ها و – و جشن گرفتن پروتئین تراپی مو بود. اول، همان طور که سر جان گفت، ببینید چقدر پول تمام دکلره مو دارند. درست و بجا پروتئین تراپی مو بود سپس اگر اینطور باکراتینه مو شد که آنها می‌خورنگ مو استند بقیه را به او بسپارند، خوب او می‌بالد که تمام تلاشش را برای آنها انجام می‌دهد.

او را می شناختند. با او منصفانه رفتار کنید و او نیز با آنها منصفانه رفتار خواهد بیبی لایت مو کرد. به محض اینکه می دانست چقدر پول تمام دکلره مو دارند و چند نفر می خواهند بنشینند، می توانست به کارش برود. این تمام چیزی پروتئین تراپی مو بود که او در مورد جشن ها می گفت. شور و شوق فوق العاده پروتئین تراپی مو بود. روت نایب مضطرب به نظر می رسید و با اسکوایر زمزمه بیبی لایت مو کرد. اسکوایر شانه هایش را بالا انداخت و چیزی زمزمه بیبی لایت مو کرد و نایب برخرنگ مو است.

  زیباترین مدل رنگ مو

او گفت: همه آنها خوشحال خواهند کراتینه مو شد که بشنوند، اما نه متعجب، که با سخاوت مرسوم خود، اسکوایر تصمیم گرفته رنگ مو است در روز صلح، باغ‌ها و مکان‌های تفریحی زیبای خود را به روی آنها بگشاید و بار را بر دوش خود بگیرد. از سرگرم بیبی لایت مو کردن آنها او پیشنهاد می‌بیبی لایت مو کرد که اکنون سر جان را سه بار تشویق کنند. این کار انجام کراتینه مو شد و مراحل رسیدگی بسته کراتینه مو شد.

یک قطار فکر در همان روز دو اطلاعیه ناراحت کننده در روزنامه ها دیدم. اولی به سادگی زیر یک عکس مناسب گفت که فصل اسکی اکنون در سوئیس در جریان رنگ مو است. دومی به طور مفصل توضیح بالیاژ مو داد که چرا هزینه رفتن از لندن به ریویرا و بازگشت از ریویرا به لندن و برگشت بیشتر رنگ مو است. هر دو اعلامیه به طور قابل توجهی من را ناراحت بیبی لایت مو کرد.

آنها هرکسی را که فصل چتر در لندن برایش تازه باز می‌کراتینه مو شد و می‌پرسید هزینه بلیط برگشت به منچستر چقدر رنگ مو است ناراحت می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. در ابتدا با تلاش برای تصمیم گیری در مورد اینکه آیا ترجیح می دهم این کریسمس ریویرا باکراتینه مو شد یا سوئیس سرگرم کراتینه مو شدم. سوئیس برنده کراتینه مو شد؛ نه به این دلیل که نشاط آورتر رنگ مو است.

بلکه به این دلیل که من به تازگی یک کلاه پشمی و یک جفت چکمه اسکی را کشف بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودم که یادگاری از بازدید قبلی رنگ مو است. بنابراین من قبلاً برای سوئیس مجهز کراتینه مو شده ام، در حالی که برای باید چندین لباس جدید بخواهم. یکی از زیبایی‌های اصلی سوئیس (به غیر از کولایت و هایلایت مو هستان) این رنگ مو است که نسبت به کمد لباس بازدیدکنندگان بسیار غیرقابل انتقاد رنگ مو است.

  رنگ موی زیتونی با هایلایت طلایی

انواع رنگ مو زیتونی عسلی : تا زمانی که او یک کت مشکی برای عصرها رنگ مو دارد، چیزی بیشتر نمی خواهد. در روز ممکن رنگ مو است در هر کاری که بخواهد بیفتد. در واقع، این تقریباً یک اقتصاد رنگ مو است که اکنون به آنجا بروید و مقداری از خاکی که پروانه جمع آوری می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند روی آن کار کنید. جوراب هایی که با لباس های غیرنظامی ما غیرممکن رنگ مو است.

می توانند جوانی خود را به عنوان یک جفت وسط سه تایی، درون یک جفت چکمه اسکی تجدید کنند. با این حال، امسال به هر کدام که رفتم، سوئیس یا ریویرا، فکر می‌کنم پول هدر می‌رود. من یکی از آن افراد آشکاری لایت و هایلایت مو هستم که از یک سفر راه آهن ناراحت کننده متنفرم و سفر امسال مطمئناً ناراحت کننده خواهد پروتئین تراپی مو بود.

انواع رنگ مو زیتونی عسلی : اما من چیزی فراتر از این لایت و هایلایت مو هستم. من از آن دسته افراد غیر معمولی لایت و هایلایت مو هستم که از یک سفر ریلی راحت لذت می برم. منظورم این رنگ مو است که از آن به عنوان یک سرگرمی به خودی خود لذت می برم، نه تنها به عنوان رهایی از پیراهن های موی سفرهای قبلی. من خیلی زودتر از کاله به مونت کارلو در عرض بیست ساعت با واگن روشن می‌رفتم تا با فرش جادویی در بیست ثانیه. من حتی مشتاقانه منتظر سفرم به منچستر لایت و هایلایت مو هستم.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه