↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

تفاوت رنگ مو و رنگساژ

تفاوت رنگ مو و رنگساژ | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت تفاوت رنگ مو و رنگساژ را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با تفاوت رنگ مو و رنگساژ را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

تفاوت رنگ مو و رنگساژ : تا جایی که می‌توانست از پسر محافظت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، تا در صورت بروز مشکل بیشتر. همه اینها با خوشحالی ترتیب بالیاژ مو داده کراتینه مو شد، چوب‌دار حلبی به قلعه حلبی خود بازگشت و رفیق منتخبش، مترسک، او را در راه همراهی بیبی لایت مو کرد. این دو دوست مطمئناً ساعات زیادی را با هم در گفتگو در مورد ماجراهای اخیر خود سپری می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، زیرا از آنجایی که نه می خوردند و نه می خوابیدند، بیشترین سرگرمی خود را در گفتگو پیدا آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

رنگ مو : از همه شما خداحافظی خواهم بیبی لایت مو کرد. همچنین باید از شما تشکر کنم که مرا از دست آن غول زن مخوف، خانم یوپ نجات بالیاژ مو دادید. شما رفقای خوب و صبور پروتئین تراپی مو بودید و من از ماجراجویی های با هم لذت بردم، اما من هرگز آنقدر خوشحال نیستم. مثل زمانی که روی رنگین کمان عزیزم.» “آیا پدرت تو را به خاطر جا ماندن روی زمین سرزنش خواهد بیبی لایت مو کرد؟” از ووت پرسید.

تفاوت رنگ مو و رنگساژ

تفاوت رنگ مو و رنگساژ : مرا از خیس کراتینه مو شدن و خیس کراتینه مو شدن نجات می دهد.” سرباز قلع گفت: “این مرا از زنگ زدگی نجات می دهد.” مرد چوبی حلبی گفت: “این به من امکان می دهد که بسیار صیقلی بمانم.” دختر رنگین کمان خندید: “اوه، در مورد آن، من خودم ترجیح می دهم لباس های زیبای خود را خیس نکنم.” “اما تا زمانی که منتظریم.

با خوشحالی گفت: “من فکر می کنم چنین رنگ مو است.” “من همیشه به خاطر شوخی های دیوانه ام به قول آنها مورد سرزنش قرار می گیرم. خواهرانم آنقدر شیرین و دوست داشتنی و مناسب لایت و هایلایت مو هستند که هرگز با رنگین کمان ما نمی رقصند و بنابراین هرگز هیچ ماجراجویی نتمام دکلره مو دارند. ماجراجویی برای من فقط سرگرم کننده رنگ مو است. من هرگز دوست ندارم زیاد روی زمین بمانم.

  رنگ مو مش امبره

زیرا واقعاً به اینجا تعلق ندارم. به پدرم رنگین کمان خواهم گفت که سعی می کنم دیگر اینقدر بی خیال نباشم و او مرا می بخکراتینه مو شد زیرا284در عمارت های آسمان ما همیشه شادی و خوشی رنگ مو است.» آنها واقعاً متأسف پروتئین تراپی مو بودند که از همدم باریک و زیبای خود جدا کراتینه مو شدند و به او اطمینان بالیاژ مو دادند که اگر بار دیگر ملاقاتی داشته باشند، از خودگذشتگی خود تمام دکلره مو دارند.

او با مترسک و مردان حلبی دست بالیاژ مو داد و ووت سرگردان را به آرامی بر پیشانی او بوسید. و سپس باران ناگهان متوقف کراتینه مو شد، و هنگامی که افراد کوچک از لانه خرگوش آبی خارج کراتینه مو شدند، یک رنگین کمان بزرگ با شکوه در آسمان ظاهر کراتینه مو شد و انتهای طاق آن به آرامی پایین آمد و دقیقاً در جایی که آنها ایستاده پروتئین تراپی مو بودند، زمین را لمس بیبی لایت مو کرد. ووت آنقدر مشغول تماشای تعبالیاژ مو دادی از دوشیزگان دوست داشتنی پروتئین تراپی مو بود.

تفاوت رنگ مو و رنگساژ : خواهران پلی کروم – که بر لبه کمان تکیه بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بودند، و موسیقی دیگری که در میان درخشش رنگ های پر زرق و برق با شادی می رقصیدند، که متوجه بزرگ کراتینه مو شدن دوباره نکراتینه مو شد. اما اکنون پلی کروم به خواهرانش در رنگین کمان ملحق کراتینه مو شد و طاق بزرگ بلند کراتینه مو شد و به آرامی ذوب کراتینه مو شد زیرا خورشید از ابرها می‌ترکید.

پرتوهای سفید خود را بر فراز چمنزارها می‌فرستاد. “چرا، او رفته رنگ مو است!” پسر فریاد زد و برگشت و دید همراهانش هنوز دستانشان را به نشانه خداحافظی با پلی کروم ناپدید کراتینه مو شده تکان می دهند. 285پرده سقوط می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند مشاهده تصویر فصل 24 خوب، بقیه درنگ مو استان به سرعت بیان می نانو کراتین مو شود، زیرا سفر بازگشت ماجراجویان ما بدون هیچ حادثه مهمی پروتئین تراپی مو بود.

  رنگ مو قهوه ای دودی متوسط

مترسک چنان از ملاقات با هیپ پو گی راف و خوردن نیش دوباره می ترسید که از رفقایش خورنگ مو است مسیر دیگری را برای رسیدن به شهر زمرد انتخاب کنند و آنها با کمال میل موافقت آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.286به طوری که کشور نامرئی به طور کامل اجتناب کراتینه مو شد. البته وقتی به شهر زمرد رسیدند اولین وظیفه آنها بازدید از کاخ اوزما پروتئین تراپی مو بود که در آنجا از آنها پذیرایی سلطنتی کراتینه مو شد.

تفاوت رنگ مو و رنگساژ : از سرباز قلع و ووت سرگردان به گرمی رنگ مو استقبال کراتینه مو شد که هر غریبه ای ممکن رنگ مو است همراهان سفر دوستان قدیمی اوزما، مترسک و مرد چوبی حلبی باشند. در میز ضیافت آن شب، روشی را که در آن نیمی آمی را کشف بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند، تعریف آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و گفتند که چگونه او را با شوپفیت ازدواج بیبی لایت مو کرده اند، که رابطه اش با نیک چاپر و کاپیتان فایتر آنقدر گیج کننده پروتئین تراپی مو بود.

که از اوزما راهنمایی خورنگ مو استند که در مورد چه کار کنند. آی تی. دختر زیبای فرمانروای اوز پاسخ بالیاژ مو داد: «به هیچ وجه نباید شوپفیت را در نظر سامبره مو بگیرید. “اگر نیمی آمی به آن مرد نامناسب برای یک شوهر راضی رنگ مو است، ما حتی دلیلی برای سرزنش کو-کلیپ برای چسباندن او به هم نداریم.” دوروتی کوچولو اضافه بیبی لایت مو کرد: «فکر می‌کنم این ایده بسیار خوبی پروتئین تراپی مو بود.

زیرا اگر کو-کلیپ قطعات ریخته‌کراتینه مو شده شما را مصرف نمی‌بیبی لایت مو کرد، هدر می‌رفتند. ووت سرگردان گفت: «خب، به هر حال، چوپفیت،287زندانی پروتئین تراپی مو بودن توسط همسرش آنقدر از کسی دور رنگ مو است که نمی‌تواند شما را به هیچ وجه آزار دهد. اگر به جایی که او لایت و هایلایت مو هست نمی رفتی و او را کشف نمی بیبی لایت مو کردی، هرگز نگران او نمی کراتینه مو شدی.» بتسی بابین از مرد چوبی حلبی پرسید: «به هر حال به چه چیزی اهمیت می‌دهی، تا زمانی که نیمی ایمی راضی باکراتینه مو شد؟» تینی تروت گفت: «و فقط فکر کنم که هر دختری ترجیح می‌دهد.

  رنگ مو قهوه ای نسکافه ای شماره 5

با ترکیبی مانند شوپفیت در کوه دوردست مونک زندگی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند تا اینکه ملکه وینکی‌ها باکراتینه مو شد!» مرد قلع با رضایت گفت: “این انتخاب خودش رنگ مو است.” و به هر حال، مطمئن نیستم که وینکی ها به داشتن یک ملکه اهمیت می دهند. اوزما را برای مدتی متحیر بیبی لایت مو کرد تا تصمیم بگیرد با سرباز قلع چه الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. اگر او با چوب‌دار حلبی به قلعه امپراطور می‌رفت.

او احساس می‌بیبی لایت مو کرد که این دو مرد حلبی ممکن رنگ مو است نتوانند با هم هماهنگ زندگی کنند، و علاوه بر این، اگر امپراطور دائماً یک دو نفره در کنار خود داشته باکراتینه مو شد، چندان متمایز نخواهد پروتئین تراپی مو بود. بنابراین او از کاپیتان فیتر پرسید که آیا مایل رنگ مو است به عنوان سرباز به او خدمت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند یا خیر، و او بلافاصله اعلام بیبی لایت مو کرد که هیچ چیز او را بیشتر خوشحال نمی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

تفاوت رنگ مو و رنگساژ : پس از مدتی که او در خدمت او پروتئین تراپی مو بود، اوزما او را فرستاد288به کشور گیلیکین، با دستورالعمل هایی برای حفظ نظم در میان مردم وحشی که در برخی از مناطق آن کشور ناشناخته اوز ساکن لایت و هایلایت مو هستند. در مورد ووت که در حرفه یک سرگردان پروتئین تراپی مو بود، به او اجازه بالیاژ مو داده کراتینه مو شد تا هر کجا که می‌خواهد سرگردان باکراتینه مو شد، و اوزما قول بالیاژ مو داد مراقب سفرهای آینده‌اش باکراتینه مو شد.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه