↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

انواع حنا برای رنگ مو

انواع حنا برای رنگ مو | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت انواع حنا برای رنگ مو را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با انواع حنا برای رنگ مو را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

انواع حنا برای رنگ مو : و به نوعی به نظر می رسد که کاملا درست نیست.” مترسک که برای یک مرد حصیری بسیار باهوش به نظر می رسید، گفت: “با این حال، مطمئن نیستم که برای دختر بهترین نیست، زیرا یک شوهر مهربان همیشه مهربان نیست.

رنگ مو : اما مطمئناً حتی الان هم برای انجام این کار دیر نیست، زیرا دختر هنوز باید باکراتینه مو شد.33 زندگی در کشور مانچکین و از آنجایی که این سرگردان عجیب من را به یاد نیمی آمی انداخت، فکر می کنم وظیفه من رنگ مو است که راه بروم و او را پیدا کنم. یقیناً تقصیر دختر نیست که من دیگر او را دوست ندارم و اگر بتوانم او را خوشحال کنم.

انواع حنا برای رنگ مو

انواع حنا برای رنگ مو : اما مترسک سر پر کراتینه مو شده اش را تکان بالیاژ مو داد و با لحنی مثبت گفت: “این پسر درست می‌گوید. من خودم اغلب از خودم می‌پرسیدم که چرا برنگشتی و آن دختر بیچاره مونچکین را پیدا نبیبی لایت مو کردی.” سپس مرد چوبی حلبی به سختی به دوستش مترسک خیره کراتینه مو شد. اما بالاخره با لحن جدی گفت: “باید اعتراف کنم که تا به حال هرگز به چیزی مانند یافتن نیمی امی و ساختن او امپراتور وینکی ها فکر نبیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودم.

شایسته رنگ مو است این کار را بکنم و به او پاداش وفاداری اش را بدهم.» “خیلی درسته دوست من!” مترسک موافقت بیبی لایت مو کرد. “آیا مرا در این کار همراهی می کنی؟” از امپراطور قلع پرسید.34 مترسک گفت: البته. “و مرا با خود می بری؟” ووت سرگردان با صدایی مشتاق التماس بیبی لایت مو کرد. تین وودمن گفت: “مطمئناً، اگر دوست داری به مهمانی ما بپیوندی.

این تو پروتئین تراپی مو بودی که اولین بار به من گفتی که وظیفه من رنگ مو است نیمی آمی را پیدا کنم و با او ازدواج کنم، و دوست دارم که نیک چاپر را بدانی، امپراطور قلع وینکی ها، مردی رنگ مو است که به محض اینکه به او گوشزد نانو کراتین مو شود، هرگز از انجام وظیفه شانه خالی نمی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. ووت که از ایده این ماجراجویی بسیار خشنود پروتئین تراپی مو بود، گفت: «اگر دختر خیلی زیبا باکراتینه مو شد.

  رنگ مو قرمز تند

باید لذت بخش باکراتینه مو شد و همچنین وظیفه باکراتینه مو شد. مرد حلبی گفت: “چیزهای زیبا را می توان تحسین بیبی لایت مو کرد، اگر دوست نداشت.” “مثلاً گلها زیبا لایت و هایلایت مو هستند، اما ما تمایلی به ازدواج با آنها نداریم. وظیفه، برعکس، یک دعوت به عمل رنگ مو است، چه تمایل به عمل داشته باشی یا نه. وظیفه.” “کی شروع کنیم؟” مترسک را جویا کراتینه مو شد که همیشه از شروع یک ماجراجویی جدید خوشحال پروتئین تراپی مو بود. “من صدایی نمی شنوم.

انواع حنا برای رنگ مو : اما کی بریم؟” امپراتور پاسخ بالیاژ مو داد: “به محض اینکه ما آماده شویم.” فوراً به خدمتکارانم زنگ می زنم و به آنها دستور می دهم که برای سفر ما آماده شوند. 35میدان مشاهده تصویر فصل آن شب در قلعه حلبی امپراطور خوابید و تخت حلبی خود را کاملاً راحت یافت. صبح زود برخرنگ مو است و در باغ‌ها قدم زد، جایی که فواره‌های حلبی و تخت‌هایی از گل‌های قلع کنجکاو وجود داشت.

و پرندگان حلبی روی شاخه‌های آن نشسته پروتئین تراپی مو بودند.36درختان حلبی و آوازهایی می خواند که شبیه نت های سوت حلبی پروتئین تراپی مو بود. تمام این شگفتی ها توسط حلبی سازان باهوش وینکی ساخته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود که هر روز صبح پرندگان را زخمی می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند تا حرکت کنند و آواز بخوانند. پس از صبحانه، پسر به اتاق تاج و تخت رفت، جایی که امپراطور در حال روغن زدن مفاصل حلبی خود توسط خدمتکار پروتئین تراپی مو بود.

در حالی که سایر خدمتکاران مشغول پر بیبی لایت مو کردن کاه شیرین و تازه در بدن مترسک پروتئین تراپی مو بودند. ووت این عملیات را با علاقه تماشا بیبی لایت مو کرد، زیرا بدن مترسک فقط لباسی پر از نی پروتئین تراپی مو بود. دکمه‌های کت را محکم می‌بستند تا نی بسته‌بندی ننانو کراتین مو شود و یک طناب به دور کمر بسته می‌کراتینه مو شد تا حالت آن را حفظ الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و از افتادگی نی جلوگیری الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

  بهترین رنگ مو امسال

سر مترسک یک کیسه اسلحه پر از سبوس پروتئین تراپی مو بود که روی آن چشم، بینی و دهان نقاشی کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. دست‌هایش دستکش‌های نخی سفیدی پروتئین تراپی مو بود که با نی ریز پر کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند. ووت متوجه کراتینه مو شد که مرد حصیری حتی وقتی با دقت پر کراتینه مو شده و به شکلی در می‌آید، در حرکاتش بی‌معنا پروتئین تراپی مو بود و به طور قطعی روی پاهایش تکان می‌خورد.

بنابراین پسر به این فکر بیبی لایت مو کرد که آیا مترسک می‌تواند با آنها تا جنگل‌های مونچکین سفر الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. کشور اوز37 مقدمات این سفر مهم بسیار ساده پروتئین تراپی مو بود. یک کوله پشتی پر از غذا کراتینه مو شد و به ووت سرگردان بالیاژ مو داده کراتینه مو شد تا آن را روی پشت خود حمل الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، زیرا غذا فقط برای رنگ مو استفاده او پروتئین تراپی مو بود. چوب‌دار حلبی تبر تیز و براقی را بر دوش می‌گرفت و مترسک قوطی روغن امپراطور را در جیب خود می‌گذاشت تا در صورت نیاز به مفاصل دوستانش روغن بزند.

انواع حنا برای رنگ مو : من هیچ صدایی نمیشنوم “چه کسی در زمان غیبت شما بر کشور وینکی حکومت خواهد بیبی لایت مو کرد؟” از پسر پرسید.38 امپراتور پاسخ بالیاژ مو داد: «چرا، کشور خودش اداره خواهد کراتینه مو شد. “در واقع، مردم من نیازی به امپراتور نتمام دکلره مو دارند، زیرا اوزمای اوز مراقب رفاه همه رعایای خود، از جمله وینکی ها رنگ مو است. من مانند بسیاری از پادشاهان و امپراتوران، یک عنوان بزرگ دارم، اما بسیار کمی واقعی رنگ مو است.

  مدل رنگ موی روشن زنانه

قدرت، که به من زمان می دهد تا خودم را به روش خودم سرگرم کنم. مردم اوز فقط یک قانون تمام دکلره مو دارند که باید از آنها پیروی کنند و آن این رنگ مو است: “خودت رفتار کن”، بنابراین رعایت این قانون برای آنها آسان رنگ مو است، و شما متوجه خواهید کراتینه مو شد. آنها خیلی خوب رفتار می کنند. اما زمان آن فرا رسیده رنگ مو است که ما بیایم، و من مشتاقم که شروع کنم.

زیرا فکر می کنم آن دختر بیچاره مونچکین مشتاقانه منتظر آمدن من رنگ مو است. مترسک در حالی که محوطه قلعه را ترک می‌بیبی لایت مو کرد و راهی را دنبال می‌بیبی لایت مو کرد که به سمت شرق منتهی می‌کراتینه مو شد، گفت: “او مدت زیادی منتظر پروتئین تراپی مو بوده رنگ مو است، به نظر من.” مرد چوبی حلبی پاسخ بالیاژ مو داد: درست رنگ مو است. “اما متوجه کراتینه مو شده ام که آخرین پایان یک انتظار، هر چقدر هم که طولانی کراتینه مو شده باکراتینه مو شد.

انواع حنا برای رنگ مو : سخت ترین رنگ مو است، بنابراین باید سعی کنم هر چه زودتر نیمی آمی را خوشحال کنم.” مترسک با تایید گفت: “آه، این ثابت می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که شما قلب مهربانی دارید.” ووت گفت: خیلی بد رنگ مو است که او قلب عاشقی نرنگ مو دارد. “این مرد حلبی قرار رنگ مو است. با یک دختر خوب ازدواج الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند39مهربانی، و نه به این دلیل که او او را دوست رنگ مو دارد.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه