↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

انواع مدل رنگ مو دخترانه

انواع مدل رنگ مو دخترانه | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت انواع مدل رنگ مو دخترانه را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با انواع مدل رنگ مو دخترانه را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

انواع مدل رنگ مو دخترانه : او در نهایت به سادگی گفت: «نه، نرو. ممکن رنگ مو است ما همدیگر را دوست داشته باشیم، اگر شما کمی بیشتر بمانید – و ما باید همدیگر را دوست داشته باشیم، زیرا در کشور همسایه بوتاکس مو لایت و هایلایت مو هستیم.» فکر می کنم باید فکر می بیبی لایت مو کردم خانم لاماس دختری بسیار عجیب و غریب رنگ مو است. در واقع، نوعی فراماسونری بین افرادی وجود رنگ مو دارد که متوجه می شوند در نزدیکی یکدیگر زندگی می کنند و باید قبلاً یکدیگر را می شناختند.

رنگ مو : کنار دختر زیبا نشستم و آگاه پروتئین تراپی مو بودم که چشم دونا به من دوخته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. برای باز بیبی لایت مو کردن گفت‌وگو گفتم: «فکر می‌کنم قبلاً خیلی نزدیک به ملاقات پروتئین تراپی مو بودیم». همراه من با هوای پرس و جو چشمانش را به سمت من چرخاند. ظاهراً اگر تا به حال من را دیده پروتئین تراپی مو بود، چهره من را به خاطر نمی آورد. او با صدایی آلایت و هایلایت مو هسته و موزیکال گفت: “واقعاً – نمی توانم به خاطر بیاورم.” “چه زمانی؟” “در وهله اول، ده روز پیش از برلین با قطار سریع السیر پایین آمدید.

انواع مدل رنگ مو دخترانه

انواع مدل رنگ مو دخترانه : شما می دانید که چنین افراد زیادی.» با خنده گفتم: “اوه، اگر به من معرفی کنی، سعی می کنم برایت پیدا کنم.” میزبان من گفت: “آه، بله – خیلی مهربان – بیا.” جمعیت را به رشته تحریر درآوردیم و بعد از چند دقیقه جلوی آن دو خانم ایستادیم. سپس سریع به من گفت: “بیا و فردا شام بخور، نه؟” او با لبخند دلنشین خود دور کراتینه مو شد و در میان جمعیت ناپدید کراتینه مو شد.

از طرف دیگر داشتم می رفتم که واگن های ما مقابل هم ایستادند. من تو را پشت پنجره دیدم.» او تردید بیبی لایت مو کرد: «بله، ما به آن سمت آمدیم، اما یادم نمی‌آید. ادامه بالیاژ مو دادم: «ثانیاً، تابستان گذشته – نزدیک پایان جولای – در باغم تنها نشسته پروتئین تراپی مو بودم – یادت لایت و هایلایت مو هست؟ شما باید از طریق پارک در آنجا پرسه زده باشید. به خانه آمدی و به من نگاه بیبی لایت مو کردی… “تو پروتئین تراپی مو بودی؟” او با تعجب آشکار پرسید. سپس او به خنده افتاد.

  انواع رنگ مو استخوانی

من به همه گفتم که یک روح دیده ام. از زمان به یادگار ماندن انسان، هیچ گونه کایرنگورم در آن مکان وجود نداشته رنگ مو است. روز بعد رفتیم و نشنیدیم که شما آنجا آمده اید. من نمی‌دانستم این قلعه متعلق به شمرنگ مو است.» “کجا اقامت داشتی؟” من پرسیدم. “جایی که؟ چرا با عمه ام که همیشه می مانم. او همسایه شمرنگ مو است، زیرا شما لایت و هایلایت مو هستید.» «من – ببخشید – اما پس از آن – آیا عمه شما لیدی بلوبل رنگ مو است؟ من کاملا نگرفتم-” «نترس. او به طرز شگفت انگیزی ناشنوا رنگ مو است.

آره. او یادگار عموی محبوب من، شانزدهمین یا هفدهمین بارون بلوبل رنگ مو است – دقیقاً فراموش می کنم که تعبالیاژ مو داد آنها چقدر پروتئین تراپی مو بوده رنگ مو است. و من – آیا می دانید من کی لایت و هایلایت مو هستم؟ او به خوبی می‌دانست که من خندیدم. من با صراحت پاسخ بالیاژ مو دادم: “نه.” “من کمترین ایده ای ندارم. چون شما را شناختم خورنگ مو استم معرفی شوم. شاید—شاید شما یک خانم بلوبل لایت و هایلایت مو هستید؟» او پاسخ بالیاژ مو داد: با توجه به اینکه شما همسایه لایت و هایلایت مو هستید.

انواع مدل رنگ مو دخترانه : به شما می گویم که من کی لایت و هایلایت مو هستم. «نه؛ من از قبیله لایت و هایلایت مو هستم، اما نام من رنگ مو است، و به من بالیاژ مو داده کراتینه مو شده رنگ مو است که بدانم مارگارت تعمید کراتینه مو شده ام. از آنجایی که خانواده ای گلدار لایت و هایلایت مو هستم، به من می گویند دیزی. یک مرد آمریکایی مخوف یک بار به من گفت که عمه من یک بلوبل رنگ مو است و من یک هاربل لایت و هایلایت مو هستم – با دو l و یک e – چون موهای من بسیار پرپشت رنگ مو است.

  رنگ مو سفید مشکی

من به شما هکراتینه مو شدار می دهم تا از انجام چنین جناس بدی اجتناب کنید.» «آیا من شبیه مردی لایت و هایلایت مو هستم که جناس می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند؟» در حالی که از چهره مالیخولیایی و نگاه های غمگینم آگاه پروتئین تراپی مو بودم پرسیدم. خانم لاماس با نگاه انتقادی به من نگاه بیبی لایت مو کرد. «نه؛ شما خلق و خوی سوگواری دارید فکر می‌کنم می‌توانم به شما اعتماد کنم.

او پاسخ بالیاژ مو داد. «فکر می‌کنی می‌توانی به عمه‌ام این حقیقت را بگوییم که تو کایرنگورم و همسایه‌ای؟ من مطمئن لایت و هایلایت مو هستم که او دوست رنگ مو دارد بداند.» به طرف خانم مسن خم کراتینه مو شدم و ریه هایم را باد بیبی لایت مو کردم تا فریاد بزنم. اما خانم لاماس مانع من کراتینه مو شد. او خاطرنشان بیبی لایت مو کرد: “این کوچکترین فایده ای نرنگ مو دارد.” «می‌توانید آن را روی کمی کاغذ بنویسید.

او کاملاً ناشنوا رنگ مو است.» پاسخ بالیاژ مو دادم: «من یک مبالیاژ مو داد دارم. “اما من کاغذ ندارم. آیا به نظر شما کاف من این کار را می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند؟» “آه بله!” خانم لاماس با هوس پاسخ بالیاژ مو داد. “مردان اغلب این کار را انجام می دهند.” روی دستبندم نوشتم: “خانم لاماس از من می خواهد توضیح دهم که من همسایه شما لایت و هایلایت مو هستم، کایرنگورم.” سپس بازویم را جلوی بینی پیرزن دراز بیبی لایت مو کردم.

به نظر می رسید که او کاملاً به این کار عادت بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود، عینک خود را گذاشت، کلمات را خواند، لبخند زد، سر تکان بالیاژ مو داد، و با صدایی نامتعارف که مخصوص افرادی پروتئین تراپی مو بود که چیزی نمی شنوند مرا خطاب بیبی لایت مو کرد. او گفت: “من پدربزرگ شما را به خوبی می شناختم.” سپس لبخندی زد و دوباره به من و خواهرزاده اش سر تکان بالیاژ مو داد و دوباره در سکوت فرو رفت.

  مدل رنگ مو بلوند شنی

انواع مدل رنگ مو دخترانه : خانم لاماس گفت: “همه چیز درست رنگ مو است.” «خاله بلوبل می‌داند که ناشنوا رنگ مو است و مانند طوطی چیز زیادی نمی‌گوید. می بینید، او پدربزرگ شما را می شناخت. چقدر عجیب رنگ مو است که باید همسایه باشیم! چرا تا به حال ندیده ایم؟» بی ربط پاسخ بالیاژ مو دادم: «اگر به من گفته پروتئین تراپی مو بودی که پدربزرگم را زمانی که در باغ ظاهر کراتینه مو شدی می‌شناسی، اصلاً نباید تعجب می‌بیبی لایت مو کردم». “من واقعا فکر می بیبی لایت مو کردم که شما روح فواره قدیمی لایت و هایلایت مو هستید.

چطور در آن ساعت به آنجا آمدی؟» ما یک مهمانی بزرگ پروتئین تراپی مو بودیم و برای پیاده روی بیرون رفتیم. بعد فکر بیبی لایت مو کردیم که باید ببینیم پارک شما در زیر نور مهتاب چه شکلی رنگ مو است، و به همین دلیل از آن عبور بیبی لایت مو کردیم. من از بقیه جدا کراتینه مو شدم و به طور تصادفی به سراغت آمدم، درست زمانی که نگاه بسیار شبح‌آمیز خانه‌ات را تحسین می‌بیبی لایت مو کردم و به این فکر می‌بیبی لایت مو کردم که آیا کسی دوباره می‌آید و دوباره آنجا زندگی می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

انواع مدل رنگ مو دخترانه : شبیه قلعه مکبث یا صحنه ای از اپرا رنگ مو است. آیا کسی را اینجا می شناسید؟» «به سختی یک روح! آیا تو؟” «نه. خاله بلوبل گفت وظیفه مرنگ مو است که بیاییم. بیرون رفتن برای او آسان رنگ مو است. او بار مکالمه را به دوش نمی ککراتینه مو شد.» من گفتم: «متأسفم که آن را یک بار می‌دانی. آیا بروم؟» خانم لاماس با جاذبه ای ناگهانی در چشمان زیبایش به من نگاه بیبی لایت مو کرد و در مورد خطوط دهان پر و نرم او نوعی تردید وجود داشت.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه