↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

انواع رنگ مو سبز

انواع رنگ مو سبز | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت انواع رنگ مو سبز را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با انواع رنگ مو سبز را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

انواع رنگ مو سبز : اما تاریکی شب همه چیز را از او پنهان بیبی لایت مو کرد و سرعت جریان سریع همه چیز را فوراً از شنوایی خارج بیبی لایت مو کرد. یکی از جنگجویان از بین رفت، اما دوست یا دشمن ولفرت نمی‌توانست بگوید که ممکن رنگ مو است هر دو دشمن نباشند.

رنگ مو : با این حال، موضوع آنقدر جالب پروتئین تراپی مو بود که به راحتی کنار گذاشته کراتینه مو شد. این گفتگو به زودی دوباره از زبان پیچی پراوو ون هوک، وقایع نگار کلوب، یکی از آن پیرمردهای درنگ مو استانی و درنگ مو استانی که به نظر می رسد با افزایش سن از بی اختیاری کلمات ناراحت لایت و هایلایت مو هستند، آغاز کراتینه مو شد. پیچی در هر زمانی می توانست در یک شب به همان اندازه درنگ مو استان بگوید که شنوندگانش می توانستند در یک ماه هضم کنند.

انواع رنگ مو سبز

انواع رنگ مو سبز : اگر نگوییم ایده‌هایش، هر قسمت از صحبت‌هایش با پف آزمایشی دود تنباکو مشخص می‌نانو کراتین مو شود. چه کسی از راه رفتن پیتر رنگ مو استیوسانت پیر صحبت می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند دهانش را تا جایی که در هر گوشه چین چروک کراتینه مو شد، دوچندان بیبی لایت مو کرد و سیگار کشیدن خود را با چنان تند و کراتینه مو شدیدی دو چندان بیبی لایت مو کرد که حجم های ابری به زودی دور سرش حلقه زد، در حالی که دود قله وحشتناک کوه ایتنا را فرا گرفت. سکوت عمومی در پی سرزنش ناگهانی این مرد بسیار ثروتمند پروتئین تراپی مو بود.

او اکنون گفت‌وگو را با تأیید این‌که تا آنجا که می‌داند، در زمان‌های مختلف پول در بخش‌های مختلف جزیره حفر کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، از سر گرفت. افراد خوش شانسی که آنها را کشف بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند، همیشه از قبل آنها را سه بار در خواب دیده پروتئین تراپی مو بودند، و آنچه در خور توجه پروتئین تراپی مو بود، این گنجینه ها هرگز جز توسط برخی از نوادگان خانواده های خوب هلندی پیدا نکراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

  رنگ مو ماهاگونی شماره ۵

که به وضوح ثابت می بیبی لایت مو کرد که آنها توسط دفن کراتینه مو شده اند. هلندی ها در زمان قدیم “با هلندی هایت کمانچه بزن!” افسر نیم دستمزد گریه بیبی لایت مو کرد. هلندی ها هیچ کاری با آنها نداشتند. همه آنها توسط کید دزد دریایی و خدمه اش دفن کراتینه مو شدند. در اینجا یک سخنرانی کلیدی لمس کراتینه مو شد که کل شرکت را برانگیخت. نام کاپیتان کید در آن زمان ها مانند طلسم پروتئین تراپی مو بود و با هزار درنگ مو استان شگفت انگیز همراه پروتئین تراپی مو بود.

غنیمتی که دفن بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود، سرسختانه با درنگ مو استان‌های پیچی پراوو رقابت می‌بیبی لایت مو کرد، که به جای اینکه اجبالیاژ مو داد هلندی‌اش را تحت الشعاع یک راه‌انداز مجانی خارجی تحت الشعاع قرار دهند، همه زمینه‌ها و ساحل‌ها را غنی‌تر بیبی لایت مو کرد. همسایگی با ثروت پنهان پیتر رنگ مو استیووزانت و معاصرانش. حتی یک کلمه از این گفتگو برای ولفرت وبر گم نکراتینه مو شد.

او متفکرانه به خانه بازگشت، پر از ایده های باشکوه. به نظر می رسید خاک جزیره زادگاهش به خاک طلا تبدیل کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود و هر مزرعه مملو از گنج رنگ مو است. سرش تقریباً از این فکر می‌پیچید که چند بار باید بی‌خیال بر روی مکان‌هایی که مبالغ بی‌شماری در آن‌ها قرار داشت و به ندرت توسط چمن زیر پایش پوشانده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، چرخید.

انواع رنگ مو سبز : ذهن او با این گرداب ایده های جدید در غوغا پروتئین تراپی مو بود. هنگامی که به عمارت ارجمند نیاکانش و قلمرو کوچکی که وبرها در آن بسیار طولانی و با رضایتمندی شکوفا کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند، آمد، تنگه او در تنگنای سرنوشتش بالا آمد. “ولفرت بدشانس!” او فریاد زد؛ «دیگران می‌توانند به رختخواب بروند و خود را در رویاهای کامل معادن ثروت ببینند. آنها فقط باید یک بیل را در صبح بگیرند و مانند سیب زمینی دوبلونها [1] بسازند.

  جدیدترین رنگ موی سال بدون دکلره

اما تو باید سختی‌ها را ببینی، و به فقر برسی، باید مزرعه‌ات را از آخر سال به آخر سال حفر کنی، و با این حال، چیزی جز کلم تراشی کنی!» [1] سکه های طلای اسپانیا، معادل 15.60 دلار. ولفرت وبر با دلی سنگین به رختخواب رفت و مدت‌ها پیش پروتئین تراپی مو بود که چشم‌اندازهای طلایی که مغز او را مختل می‌بیبی لایت مو کرد به او اجازه بالیاژ مو داد تا در آرامش فرو رود.

با این حال، همان رؤیاها به افکار خواب او نیز کشیده کراتینه مو شد و شکل مشخص تری به خود گرفت. او در خواب دید که در مرکز باغ خود گنج عظیمی را کشف بیبی لایت مو کرده رنگ مو است. در هر ضربه بیل، شمش طلایی را برهنه می بیبی لایت مو کرد. صلیب های الماس از گرد و غبار می درخشید. کیسه‌های پول شکم‌هایشان را برافراشتند که با تکه‌های هشت[1] یا دوبلون‌های ارجمند پر کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند.

دلش نمی‌آمد به دغدغه‌های روزانه‌اش که به نظر می‌رسید بسیار ناچیز و بی‌منفعت می‌رسید، بپردازد، اما تمام روز را در گوشه دودکش می‌نشست و شمش‌ها و انبوهی از طلا را در آتش به تصویر می‌کشید. شب بعد خوابش تکرار کراتینه مو شد. او دوباره در باغش حفاری می بیبی لایت مو کرد و انبارهای باز از ثروت پنهان می گذاشت. در این تکرار یک چیز بسیار منحصر به فرد وجود داشت.

انواع رنگ مو سبز : او یک روز دیگر را با خیال راحت پشت سر گذاشت، و با اینکه روز تمیزکاری پروتئین تراپی مو بود، و خانه، طبق معمول خانواده‌های هلندی، کاملاً آشفته پروتئین تراپی مو بود، اما در میان هیاهوی عمومی بی‌تحرک نشست. شب سوم با تپش قلب به رختخواب رفت. او برای خوش شانسی، کلاه شب قرمزش را روی سمت اشتباه به سمت بیرون گذاشت.

  مدل رنگ موی بادمجانی بدون دکلره

نیمه شب عمیق پروتئین تراپی مو بود قبل از اینکه ذهن مضطرب او بخوابد. دوباره رویای طلایی تکرار کراتینه مو شد و دوباره باغش را دید که پر از شمش و کیسه های پول رنگ مو است. ولفرت صبح روز بعد با گیجی کامل برخرنگ مو است. رویایی که سه بار تکرار کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، هرگز دروغ گفتن شناخته نکراتینه مو شد، و اگر چنین پروتئین تراپی مو بود، ثروت او ساخته کراتینه مو شد.

مسابقه ادامه یافت، رزمندگان به یکدیگر چسبیدند، نفس نفس زدن و ناله می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و در میان صخره ها غلت می زدند. غرغر و غرغر مانند یک نفرین، آمیخته با نفرین وجود داشت، که در آن ولفرت تصور می بیبی لایت مو کرد که می تواند صدای مرد را بشناسد. او غش فرار می بیبی لایت مو کرد، اما در لبه پرتگاه پروتئین تراپی مو بود و نمی توانست جلوتر برود. [1] حرکتی سریع و بی نظم. دوباره طرفین روی پای خود ایستاده پروتئین تراپی مو بودند.

انواع رنگ مو سبز : دوباره یک کشش و کشمکش وجود داشت، گویی قدرت به تنهایی می‌توانست مبارزه را تعیین الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، تا اینکه یکی از پیشانی صخره رسوب بیبی لایت مو کرد و با سر به درون جریان عمیقی که در زیر می‌چرخید فرستاده کراتینه مو شد. ولفرت صدای غوطه ور کراتینه مو شدن را شنید و نوعی زمزمه خفه کننده و حباب زا را شنید.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه