↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

انواع رنگ مو بلوند خاکستری

انواع رنگ مو بلوند خاکستری | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت انواع رنگ مو بلوند خاکستری را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با انواع رنگ مو بلوند خاکستری را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

انواع رنگ مو بلوند خاکستری : حرکات خفیف و صداهای معمولی به سایه های اشاره و شکل های فراخوان تبدیل کراتینه مو شدند. به سمت کمد رفتم. باز بیبی لایت مو کردم و با ترس به اطرافش نگاه بیبی لایت مو کردم.

رنگ مو : تصور می‌بیبی لایت مو کردم که اینها احتمالاً تحت نظر او قرار گرفته‌اند، و با نگاهی به غبار تعصب و اشتیاق، تظاهر به رفتار او می‌کنند، اما معتقد پروتئین تراپی مو بودم که قضاوت بی‌طرفانه‌تر شما، ارزش عادلانه‌شان را برآورد می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. شاید درنگ مو استان او با آنچه من گمان می کنم متفاوت پروتئین تراپی مو بوده رنگ مو است. پس به روایت من گوش کنید. اگر در درنگ مو استان او چیزی مغایر با درنگ مو استان من باکراتینه مو شد.

انواع رنگ مو بلوند خاکستری

انواع رنگ مو بلوند خاکستری : من شروع به شک بیبی لایت مو کردم که پلیل اتهامات خود را بر پایه بنیادی ناشناخته ساخته رنگ مو است. «ممکن رنگ مو است من با دلایل اعتقادی شما غریبه باشم. پلیل من را با کنایه های ناشایست و ظالمانه پر بیبی لایت مو کرد، اما حقایقی را که باعث شک او کراتینه مو شد از من پنهان بیبی لایت مو کرد. شب گذشته اتفاقاتی رخ بالیاژ مو داد که برخی از شرایط آن ماهیت مبهم داشت.

درنگ مو استان او دروغ رنگ مو است.» پس از آن به یک رابطه شرایطی از حوادث شب گذشته پرداختم. ویلند با توجه عمیق گوش بالیاژ مو داد. پس از پایان، ادامه بالیاژ مو دادم: «این حقیقت رنگ مو است. ببینید در چه شرایطی بین من و کاروین مصاحبه ای صورت گرفت. او ساعت ها در کمد من ماند و چند دقیقه در اتاق من. او بدون عجله و وقفه رفت.

اگر پلیل هنگام خروج از خانه او را علامت گذاری می بیبی لایت مو کرد (و غیرممکن نیست که این کار را انجام بالیاژ مو داده باکراتینه مو شد) رنگ مو استنباط هایی که به شخصیت من آسیب می رساند ممکن رنگ مو است خود را به او نشان دهد. او با اعتراف به آنها، شواهدی مبنی بر درک کمتر و صراحت کمتری نسبت به آنچه من قبلاً به او نسبت بالیاژ مو دادم، ارائه بیبی لایت مو کرد.» ویلند پس از مکثی قابل توجه گفت: «شواهد او متفاوت رنگ مو است.

  رنگ موی مش بلوند

این که او را فریب بالیاژ مو داد ممکن نیست. اگر شهادت او با شهادت شما ناسازگار نپروتئین تراپی مو بود، نمی‌توان باور بیبی لایت مو کرد که او خود فریبکار نیست. اما شک و تردیدهایی که من درگیر آن پروتئین تراپی مو بودم اکنون برطرف کراتینه مو شده رنگ مو است. درنگ مو استان شما، برخی از بخش های آن، شگفت انگیز رنگ مو است. صدایی که بر ضد عجول پروتئین تراپی مو بودنت در نزدیک کراتینه مو شدن به کمد فریاد زد، اصرار تو، با وجود آن ممنوعیت، اعتقاد تو به اینکه من رفیق پروتئین تراپی مو بودم.

و رفتارهای بعدی تو را من باور دارم، زیرا تو را از کودکی می شناسم، زیرا هزاران مورد تا به حال صحت تو را تأیید بیبی لایت مو کرد، و چون چیزی کمتر از شنیدن و بینایی من، برخلاف ادعاهای خودش، مرا متقاعد نمی‌بیبی لایت مو کرد که خواهرم اینگونه در شرارت افتاده رنگ مو است.» دستم را دورش انداختم و گونه اش را با اشک هایم حمام بیبی لایت مو کردم. من گفتم: «این را مثل برادرم می گویند.

انواع رنگ مو بلوند خاکستری : اما شواهد چیست؟» او پاسخ بالیاژ مو داد: «پلییل به من خبر بالیاژ مو داد که با رفتن به خانه تو، دو صدا توجه او را جلب بیبی لایت مو کرد. افرادی که صحبت می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، دور از چشمانشان زیر بانک نشستند. این افراد، اگر از روی صدایشان قضاوت کنیم، کاروین و شما پروتئین تراپی مو بودید. دیالوگ را تکرار نمی کنم. اگر خواهرم زن پروتئین تراپی مو بود، پلیل به این نتیجه رسید که تو یکی از ولخرج ترین زنان لایت و هایلایت مو هستی.

این رو اتهامات او به شما و تلاش او برای جلب موافقت من با نقشه ای رنگ مو است که به وسیله آن باید بین خواهرم و این مرد جدایی ابدی ایجاد نانو کراتین مو شود.» من ویلند را وادار بیبی لایت مو کردم این رسیتال را تکرار الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. اینجا واقعاً درنگ مو استانی پروتئین تراپی مو بود که مرا پر از پیشگویی وحشتناک بیبی لایت مو کرد. من بیهوده فکر می بیبی لایت مو کردم که امنیت من می تواند به اندازه کافی با درها و میله ها تأمین نانو کراتین مو شود.

  ترکیب رنگ موی ماهاگونی و دودی

اما این دشمنی رنگ مو است که هیچ قدرت الوهیتی نمی تواند مرا از چنگ او نجات دهد! هنرهای او همیشه شهرت و خوشبختی من را در رحمت او قرار خواهد بالیاژ مو داد. چگونه باید با توطئه های او مقابله کنم یا همکار او را شناسایی کنم؟ او به یک زن رها کراتینه مو شده و رها یاد بالیاژ مو داده رنگ مو است که صدای من را تقلید الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. گوش پلیل شاهد بی شرمی من پروتئین تراپی مو بود.

این تکلیف نیمه شبی رنگ مو است که او به آن اشاره بیبی لایت مو کرد. سکوتی که او هنگام تلاش برای باز بیبی لایت مو کردن در اتاق من حفظ بیبی لایت مو کرد، دلیل آن رنگ مو است. او گمان می بیبی لایت مو کرد که من غایب لایت و هایلایت مو هستم، و می خورنگ مو است اگر آپارتمان من در دسترس پروتئین تراپی مو بود، بنای یادپروتئین تراپی مو بودی را در آن جا بگذارم. بخش دوم من [با باز کراتینه مو شدن این قسمت، کلارا ناراضی در حال توصیف بازگشت شتابزده خود به همان خانه بدبخت در متینگن رنگ مو است.

انواع رنگ مو بلوند خاکستری : از این رو دوستان مهربان او را پس از فاجعه “تغییر” برادرش ویلند به دنیا آورده پروتئین تراپی مو بودند. این تاج وحشت همه پروتئین تراپی مو بود: متعصب مریض، که با انتظارات غم انگیز از قربانی های وحشتناکی که به نام دین خورنگ مو استه می کراتینه مو شد، آماده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، با صدایی مرموز و متقاعد کننده خود را به خشم کور می دید تا جان ها را به خداوند تسلیم الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. از همسر و خانواده عزیزش؛ و عمل زشتی را انجام بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود!

  مدل رنگ مو هایلایت شیک

گرچه در دیوانه خانه اش به زنجیر کشیده کراتینه مو شده رنگ مو است، اما در توهم خود پافشاری می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. اصرار رنگ مو دارد که هنوز برای او باقی مانده رنگ مو است که خواهرش کلارا را قربانی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. و دو بار در تلاش های وحشیانه برای پیدا بیبی لایت مو کردن و ناپروتئین تراپی مو بود بیبی لایت مو کردن او جدا می نانو کراتین مو شود.] مسیر نامنظمی را در پیش گرفتم که من را به خانه خودم رساند. همه جا خالی و متروک پروتئین تراپی مو بود. محوطه کوچکی که مسیر به آن نزدیک می کراتینه مو شد.

محل دفن متعلق به خانواده پروتئین تراپی مو بود. من موظف پروتئین تراپی مو بودم این را پاس کنم. یک بار قصد داشتم وارد آن شوم و در مورد نشان ها و کتیبه هایی که عمویم بر روی مقبره های کاترین و فرزندانش ساخته پروتئین تراپی مو بود فکر کنم. اما حالا با نزدیک کراتینه مو شدنم قلبم به لرزه افتاد و به سرعت جلو رفتم که ممکن رنگ مو است آن را از دید من پنهان الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. وقتی به رنگ مو استراحتگاه نزدیک کراتینه مو شدم، دوباره قلبم فرو رفت.

انواع رنگ مو بلوند خاکستری : چشمانم را برگرداندم و در سریع ترین زمان ممکن آن را پشت سرم گذاشتم. سکوت در سکونتگاهم حکم فرما کراتینه مو شد و تاریکی که درها و کرکره های بسته را پدید آورد. هر شی با تاریخچه من یا برادرم مرتبط پروتئین تراپی مو بود. از ورودی رد کراتینه مو شدم، از پله ها سوار کراتینه مو شدم و در اتاقم را باز بیبی لایت مو کردم. به سختی پروتئین تراپی مو بود که خیالم را مهار بیبی لایت مو کردم و ترسم را خفه بیبی لایت مو کردم.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه