↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو دودی نقره ای روشن با دکلره

رنگ مو دودی نقره ای روشن با دکلره | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ مو دودی نقره ای روشن با دکلره را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ مو دودی نقره ای روشن با دکلره را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

رنگ مو دودی نقره ای روشن با دکلره : او با تحقیر فریاد زد: “آیا تو دیوانه ای، زن،” که چنین چیزی را پیشنهاد می کنی؟ اکنون معشوقه جوان کیتلرامپیت می دانست که او زیبایی نرنگ مو دارد. این دانش هرگز او را آزار نبالیاژ مو داده رنگ مو است. اما چیزی در لحن پری او را چنان عصبانی می بیبی لایت مو کرد.

مو : حداقل، او فقط می توانست چهار نفر از آنها را درک الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، و آنها چیزی شبیه به این صدا داشتند: “پیتر پتر، آب هالی.” سپس دستش را در جیبش بیبی لایت مو کرد و یک بطری کوچک با مایعی که شبیه روغن در آن پروتئین تراپی مو بود بیرون آورد. چوب پنبه را بیرون آورد و یکی از انگشتان بلند زن مانندش را داخل آن انداخت. سپس خوک را روی پوزه و گوش های او و نوک دم فرفری اش لمس بیبی لایت مو کرد.

رنگ مو دودی نقره ای روشن با دکلره

رنگ مو دودی نقره ای روشن با دکلره : هر چیزی که خانم خانم شما دوست رنگ مو دارد بپرسد.” دام پیر گفت: «بسیار خوب» و بدون اینکه هیچ کلمه‌ای هدر دهد مستقیماً به داخل خوک‌خانه رفت. او ایستاد و چند دقیقه به موجود در حال مرگ نگاه بیبی لایت مو کرد، به این طرف و آن طرف تکان می خورد و با کلماتی که بیوه نمی توانست بفهمد با خود غر می زد.

به محض انجام این کار، جانور از جا پرید، و با خرخری از رضایت، به سمت درگاهش دوید تا به دنبال صبحانه اش بگردد. زنی شاد، معشوقه کیتلرامپیت پروتئین تراپی مو بود که این کار را دید، زیرا احساس می بیبی لایت مو کرد که اجاره خانه اش امن رنگ مو است. و در تسکین و قدردانی خود، اگر او سجاف لباس سبز بانوی غریب را می بوسید.[37] اجازه می بالیاژ مو داد، اما او اجازه نمی بالیاژ مو داد.

و صدایش خشن تر از همیشه به نظر می رسید. “اجازه دهید ما هیچ پیچ و خم خوبی نداشته باشیم، اما اجازه دهید به معامله خود پایبند باشیم. من سهم خود را انجام بالیاژ مو دادم و خوک را اصلاح بیبی لایت مو کردم؛ اکنون شما باید کار خود را انجام دهید و آنچه را که دوست دارم بخواهم به من بدهید – پسرت.” سپس بیوه فقیر فریاد رقت انگیزی کشید، زیرا او اکنون می دانست که قبلاً چه چیزی را حدس نمی زد.

  بهترین رنگ مو برای چشم و ابرو مشکی

که بانوی سبزپوش یک پری رنگ مو است و یک پری شرور نیز، در غیر این صورت چنین چیز وحشتناکی را نپرسیده پروتئین تراپی مو بود. اما برای دعا و التماس و التماس دعا خیلی دیر کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. پری سرسخت و بی رحمانه ایستاد. او پاسخ بالیاژ مو داد: “تو به من قول بالیاژ مو دادی که دوست داشتم بپرسم، و من از پسرت خورنگ مو استم، و پسرت را خواهم داشت.” خوب بدانید که دانش به شما کمکی نمی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

طبق قوانین سرزمین پری، من نمی توانم تا روز سوم بعد از این روز، برن را بگیرم، و اگر تا آن زمان نام من را فهمیده باشید، حتی آن زمان هم نمی توانم او را بگیرم. من مطمئن لایت و هایلایت مو هستم که نمی توانم آن را بفهمم. پس من سه روز دیگر برای پسر تماس خواهم گرفت. و با آن از پشت خوکخانه ناپدید کراتینه مو شد و مادر بیچاره در حالت غش مرده کنار سنگ افتاد. تمام آن روز و تمام آن روز، او کاری نبیبی لایت مو کرد جز اینکه در آشپزخانه اش نشست و گریه بیبی لایت مو کرد.

کودکش را محکم تر در آغوشش بغل بیبی لایت مو کرد. اما در روز قبل[38] چیزی که پری گفت که در حال بازگشت رنگ مو است، احساس بیبی لایت مو کرد که باید کمی هوای تازه بگیرد، بنابراین برای قدم زدن در چوب صنوبر پشت خانه رفت. حالا در این چوب صنوبر یک چاله معدن قدیمی وجود داشت که در کف آن چاه چشمه ای پروتئین تراپی مو بود که آب آن همیشه شیرین و خالص پروتئین تراپی مو بود. بیوه جوان در نزدیکی این حفره معدن راه می رفت.

  انواع رنگ مو مش یخی

رنگ مو دودی نقره ای روشن با دکلره : که در کمال حیرت او صدای چرخش چرخ چرخان و صدای آوازی را شنید که در حال روشن کراتینه مو شدن آهنگ پروتئین تراپی مو بود. در ابتدا نمی توانست فکر الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند صدا از کجا آمده رنگ مو است. سپس، به یاد معدن، فرزندش را روی ریشه درخت گذاشت و بی سروصدا از میان بوته های روی دست و زانو تا لبه چاله خزید و نگاهی انداخت. به سختی می توانست چشمانش را باور الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند!

زیرا آنجا، بسیار پایین تر از او، در ته معدن، در کنار چاه چشمه، پری ظالم نشسته پروتئین تراپی مو بود، لباسی سبزرنگ و کلاه نمدی بلندش را پوشیده پروتئین تراپی مو بود و با سرعتی که می توانست با یک چرخ چرخان کوچک دور می کراتینه مو شد. و چه چیزی باید بخواند جز- “کنز کوچولو، بانوی راهنمای ما، ویپیتی رنگ مو استوری نام من رنگ مو است.” زن بیوه تقریباً از خوشحالی با صدای بلند گریه می بیبی لایت مو کرد.

زیرا اکنون راز پری را آموخته پروتئین تراپی مو بود و فرزندش سالم پروتئین تراپی مو بود. اما او جرات نمی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، در صورتی که[39] دام پیر شرور صدای او را شنید و طلسم دیگری بر سر او انداخت. بنابراین او به آرامی به جایی که فرزندش را رها بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود بازگشت. سپس او را در آغوش گرفت و از میان چوب به سمت خانه اش دوید و می خندید و آواز می خواند و او را با چنان شادی به هوا پرتاب می بیبی لایت مو کرد.

رنگ مو دودی نقره ای روشن با دکلره : که اگر کسی او را ملاقات می بیبی لایت مو کرد در معرض خطر قرار می گرفت. فکر می بیبی لایت مو کرد که دیوانه رنگ مو است حالا این زن جوان دوشیزه خوش‌دلی پروتئین تراپی مو بود و هنوز هم خوش‌دل پروتئین تراپی مو بود، اگر از زمان ازدواجش آنقدر دردسر نداشت که پیش از زمانش پیر و هوشیار نانو کراتین مو شود. و شروع به فکر بیبی لایت مو کرد که چه لذتی خواهد داشت که پری را برای چند دقیقه اذیت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند قبل از اینکه به او بفهماند که نامش را فهمیده رنگ مو است.

  بلوند نقره ای پلاتینه c10 11.1

پس روز بعد، در وقت مقرر، با پسرش در آغوش بیرون رفت و خود را روی سنگ بزرگی که قبلاً در آن نشسته پروتئین تراپی مو بود، نشست. و وقتی پیرمرد دام را دید که از تپه بالا می آید، کلاه تمیز و زیبای خود را مچاله بیبی لایت مو کرد و صورتش را به هم زد و وانمود بیبی لایت مو کرد که در ناراحتی کراتینه مو شدید رنگ مو است و به کراتینه مو شدت گریه می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. پری هیچ توجهی به این موضوع نبیبی لایت مو کرد، اما به او نزدیک کراتینه مو شد.

با صدای خشن و بی رحمش گفت: “همسر خوب کیتلرامپیت، ای کن دلیل آمدن من را به من بده.” سپس مادر جوان وانمود بیبی لایت مو کرد که در مضیقه‌تر از همیشه رنگ مو است و در برابر پیرزن شرور به زانو افتاد و التماس رحم بیبی لایت مو کرد.[40] او فریاد زد: “اوه، خانم معشوقه نازنین،” از من دریغ کن و به جای آن خوک را بگیر. پری با خونسردی پاسخ بالیاژ مو داد: “ما از جایی که من از آنجا آمده ام نیازی به بیکن نداریم.

رنگ مو دودی نقره ای روشن با دکلره : پس خانم را به من بده و بگذار من بروم – من زمانی برای تلف بیبی لایت مو کردن ندارم.” خانم خوب با التماس گفت: “اوه، بانوی عزیزم، اگر خوک را نداری، آیا به بیچاره من رحم نمی کنی و خودم مرا نمی گیری؟” پری کمی عقب رفت، گویی در حیرت پروتئین تراپی مو بود.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه