↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

انواع رنگ مو عروس

انواع رنگ مو عروس | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت انواع رنگ مو عروس را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با انواع رنگ مو عروس را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

انواع رنگ مو عروس : کینگ داگ، هد بولی واگ و پارا بروین کینگ داگ، هد بولی واگ و پارا بروین هیا چمبرلین اوزما اکنون با عجله جلو آمد تا اسامی تازه واردان را اعلام الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و با صدای بلند فریاد زد: “عالی بخشنده و خوراکی ترین اعلیحضرت، پادشاه دوغ اول، فرمانروای دو پادشاهی هیلند و لولند.

رنگ مو : شیر ترسو و ببر گرسنه وارد کراتینه مو شدند، با کمان‌های جدید روبانی روی یقه و دمشان. پس از احوالپرسی محبت آمیز به دوروتی، جانوران بزرگ در پای تخت دراز کشیدند. در حالی که منتظر پروتئین تراپی مو بودند، مترسک که نزدیک پسر کوچک پروتئین تراپی مو بود، پرسید: “چرا به شما می گویند دکمه روشن؟” “نمی دانم” پاسخ این پروتئین تراپی مو بود. دوروتی گفت: “اوه، بله، عزیزم.” “به مترسک بگو اسمت را چطور آوردی.” پسر گفت: “بابا همیشه می گفت که من مثل یک دکمه روشن لایت و هایلایت مو هستم.

انواع رنگ مو عروس

انواع رنگ مو عروس : دوروتی با کمال میل موافقت بیبی لایت مو کرد و تنها شاهزاده خانم دیگر در شهر زمرد پروتئین تراپی مو بود. بنابراین او به اتاق بزرگ تاج و تخت رفت و روی صندلی اوزما نشست و پولی را در یک طرف و باتن برایت را در طرف دیگر قرار بالیاژ مو داد. مترسک در سمت چپ تخت و مرد چوبی حلبی در سمت ررنگ مو است ایستاده پروتئین تراپی مو بودند، در حالی که جادوگر شگفت انگیز و مرد پشمالو پشت سر ایستاده پروتئین تراپی مو بودند.

بنابراین مادر همیشه من را دکمه-روشن صدا می بیبی لایت مو کرد.” “مامانت کجرنگ مو است؟” مترسک پرسید. باتن برایت گفت: نمی دانم. “خانه شما کجرنگ مو است؟” مترسک پرسید. باتن برایت گفت: نمی دانم. “نمی خواهی دوباره مادرت را پیدا کنی؟” مترسک پرسید. باتن برایت با آرامش گفت: نمی دانم. مترسک متفکر به نظر می رسید. او مشاهده بیبی لایت مو کرد: “ممکن رنگ مو است پدرت درست گفته باکراتینه مو شد.” “اما می بینید دکمه های زیادی وجود رنگ مو دارد. دکمه های نقره ای و طلایی وجود رنگ مو دارد که بسیار صیقلی لایت و هایلایت مو هستند و درخشان لایت و هایلایت مو هستند.

  رنگ مرواریدی نقره ای

دکمه های مرواریدی و لرنگ مو استیکی و انواع دیگر وجود تمام دکلره مو دارند که سطوح کم و بیش روشن تمام دکلره مو دارند. اما هنوز یک دکمه دیگر وجود رنگ مو دارد. نوعی دکمه که با پارچه‌ای کسل‌کننده پوشانده کراتینه مو شده رنگ مو است، و این باید همان چیزی باکراتینه مو شد که پدرت می‌گوید شما مثل یک دکمه روشن لایت و هایلایت مو هستید. اینطور فکر نمی‌کنید؟» باتن برایت گفت: نمی دانم. جک کدو تنبل با یک جفت دستکش سفید جدید برای بچه‌ها وارد کراتینه مو شد.

و او یک هدیه تولد برای اوزما آورد که شامل یک گردنبند از تخم کدو پروتئین تراپی مو بود. در هر دانه یک کارولیت درخشان قرار بالیاژ مو داده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود که کمیاب ترین و زیباترین گوهر موجود به حساب می آید. گردنبند در یک جعبه مخملی قرار داشت و جلیا جامب آن را با سایر هدایای پرنسس اوزما روی میز گذاشت. بعد زنی قدبلند و زیبا آمد که لباسی شیک پوشیده پروتئین تراپی مو بود که با توری نفیس به زیبایی تار عنکبوت تزئین کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

این جادوگر مهم معروف به گلیندا خوب پروتئین تراپی مو بود که به اوزما و دوروتی کمک زیادی بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود. شاید مطمئن باشید هیچ تواضعی در مورد جادوی او وجود نداشت و گلیندا به همان اندازه که قدرتمند پروتئین تراپی مو بود مهربان پروتئین تراپی مو بود. او با محبت ترین حالت به دوروتی سلام بیبی لایت مو کرد و باتن برایت و پولی را بوسید و به مرد پشمالو لبخند زد، پس از آن جلیا جامب جادوگر را به یکی از باشکوه ترین اتاق های کاخ سلطنتی هدایت بیبی لایت مو کرد و پنجاه خدمتکار را برای منتظر ماندن او گماشت.

  رنگ مو فانتزی نقره ای ابی

انواع رنگ مو عروس : تصویر در دسترس نیست ورود بعدی آقای به معنای بسیار بزرگ کراتینه مو شده و به معنای کاملاً آموزش دیده رنگ مو است. سر پروفسور در کالج سلطنتی اوز پروتئین تراپی مو بود، و او یک قصیده زیبا به افتخار تولد اوزما سروده پروتئین تراپی مو بود. او می خورنگ مو است این را برای آنها بخواند. اما مترسک به او اجازه نبالیاژ مو داد. به زودی صدای تق تق و همخوانی «چیپ! و یک خدمتکار در را باز بیبی لایت مو کرد تا بیلینا و ده جوجه کرکی او وارد اتاق تخت شوند.

در حالی که مرغ زرد با افتخار در رأس خانواده اش راهپیمایی می بیبی لایت مو کرد، دوروتی گریه می بیبی لایت مو کرد: “اوه، شما چیزهای دوست داشتنی!” و از روی صندلی پایین دوید تا توپ‌های کوچک زرد رنگ را نوازش الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. بیلینا یک گردنبند مروارید به گردن داشت و دور گردن هر مرغ یک زنجیر طلای کوچک قرار داشت که در آن یک قفسه با حرف “D” حک کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. بیلینا گفت: «قفل‌ها را باز کن، دوروتی».

دختر اطاعت بیبی لایت مو کرد و عکسی از خود در هر قفسه پیدا بیبی لایت مو کرد. مرغ زرد ادامه بالیاژ مو داد: «آنها به نام تو پروتئین تراپی مو بودند، عزیزم، بنابراین من می‌خورنگ مو استم تمام جوجه‌هایم عکس تو را بپوشند. او گریه بیبی لایت مو کرد، زیرا جوجه ها پراالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کنده پروتئین تراپی مو بودند و در اطراف اتاق بزرگ سرگردان پروتئین تراپی مو بودند. آنها فوراً اطاعت آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و تا آنجا که می‌توانستند دویدند و بال‌های کرکی‌شان را به شکلی خنده‌دار تکان بالیاژ مو دادند.

خوش شانس پروتئین تراپی مو بود که بیلینا بچه های کوچک را زیر سینه نرمش جمع بیبی لایت مو کرد، زیرا تیک توک وارد کراتینه مو شد و با پای صاف مسی خود به تاج و تخت رسید. مرد ساعت‌دار به دوروتی گفت: «همه من زخمی کراتینه مو شده‌ام و خوب کار می‌کنم. باتن برایت گفت: “می توانم صدای تیک او را بشنوم.” مرد چوبی حلبی گفت: “شما یک جنتلمن شیک لایت و هایلایت مو هستید.” “اینجا در کنار مرد پشمالو، تیک توک بایستید و به شرکت کمک کنید.” دوروتی برای بیلینا و جوجه‌هایش بالشتک‌های نرمی در گوشه‌ای قرار بالیاژ مو داد.

  مدل رنگ مو خاص

انواع رنگ مو عروس : تازه به تخت بازگشته پروتئین تراپی مو بود و خودش نشسته پروتئین تراپی مو بود که نواختن گروه سلطنتی در خارج از کاخ از نزدیک کراتینه مو شدن مهمانان محترم خبر بالیاژ مو داد. و من، چگونه آنها خیره کراتینه مو شدند وقتی که هیأت چمبرلین درها را باز بیبی لایت مو کرد و بازدیدکنندگان وارد اتاق تخت کراتینه مو شدند! ابتدا یک مرد شیرینی زنجفیلی که به زیبایی فرم گرفته و به رنگ قهوه ای دوست داشتنی پخته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود راه رفت.

او کلاهی ابریشمی بر سر داشت و آب نباتی به همراه داشت که به رنگ‌های قرمز و زرد راه راه داشت. جلوی پیراهن و سرآستین‌هایش سفید پروتئین تراپی مو بود و دکمه‌های کتش قطره‌های شیرین بیان پروتئین تراپی مو بود. پشت مرد شیرینی زنجفیلی، کودکی آمد با موهای کتان و چشمان آبی شاد، لباس خواب سفید به تن داشت و صندل هایی بر کف پای برهنه اش داشت.

کودک با لبخند به اطراف نگاه بیبی لایت مو کرد و دستانش را در جیب لباس خواب فرو بیبی لایت مو کرد. بعد از آن یک خرس لرنگ مو استیکی بزرگ آمد که ایستاده روی پاهای عقب خود راه می رفت. خرس چشمان سیاه و درخشانی داشت و بدنش انگار پر از هوا پروتئین تراپی مو بود. به دنبال این بازدیدکنندگان کنجکاو، دو مرد قد بلند، لاغر و دو مرد کوتاه قد و چاق، هر چهار نفر با لباس های متحدالشکل زیبا پروتئین تراپی مو بودند.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه