نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

مدل رنگ موی تنباکویی بدون دکلره

مدل رنگ موی تنباکویی بدون دکلره | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت مدل رنگ موی تنباکویی بدون دکلره را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با مدل رنگ موی تنباکویی بدون دکلره را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

18 آوریل 2024

مدل رنگ موی تنباکویی بدون دکلره : همانطور که معلم فیزیک ما می گفت: “بیان قانون باید در هر اصطلاح دارای ابعاد یکسانی باکراتینه مو شد .”[ 277 ]بیش از این، انتخاب کمیت‌های مورد رنگ مو استفاده برای بیان قانون – اگر انتخابی باز باکراتینه مو شد – نباید در صحت آن تأثیری داشته باکراتینه مو شد. همانطور که به ما گفته کراتینه مو شد – “همه قوانین فیزیکی می توانند به عنوان روابط بین بردارها یا روابط بین قدر با ابعاد مشابه بیان شوند.” ما امیدواریم که بتوانیم این را در جای مناسب خود در مقاله روشن کنیم، زیرا تعمیم آشکار آن اصل اصلی نسبیت اینشتین رنگ مو است.

رنگ مو : هر یک به اندازه دیگری حق رنگ مو دارد که خود را در فضای معمولی در حال رنگ مو استراحت بداند (این فرضیه نسبیت حرکت یکنواخت رنگ مو است) و جهت زمانی خود را به عنوان یک خط مستقیم در فضای چهارگانه در نظر بگیرد. تفاوت صرفاً در این رنگ مو است که دو محور زمانی به یکدیگر متمایل لایت و هایلایت مو هستند. با این حال، اگر یکی با اشاره به دیگری با شتاب حرکت می بیبی لایت مو کرد.

مدل رنگ موی تنباکویی بدون دکلره

مدل رنگ موی تنباکویی بدون دکلره : اگرچه این کشف انگیزه فوق‌العاده‌ای به پیشرفت این نظریه بالیاژ مو داد، اما این احتمال وجود رنگ مو دارد که اهمیت عمیق‌تری داشته باکراتینه مو شد که هنوز آشکار نکراتینه مو شده رنگ مو است. احتمالاً بیانی رنگ مو است از «مواد»ی که چهارفضا از آن ساخته کراتینه مو شده رنگ مو است، و شاید نیز از چگونگی ساخته کراتینه مو شدن آن. اما مشکل حل نکراتینه مو شده باقی می ماند بنابراین آشکار می نانو کراتین مو شود که دو ناظر ما صرفاً از دیدگاه های متفاوت به یک موضوع نگاه می کنند.

مسیر خود را در چهارفضا حرکت می بیبی لایت مو کرد [ 273 ]برای دیگری منحنی جلوه خواهد بیبی لایت مو کرد، اگرچه خود او، چون آن را محور زمانی خود می داند، همچنان آن را مستقیم فرض می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. اگر جسمی در آن چیزی که یک ناظر به صورت خط مستقیم می بیند حرکت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، طبیعتاً دیگری آن را به طور کلی منحنی می بیند و طبق عرف معمول رنگ مو است، زیرا این جسم بدون دلیل ظاهری از مسیر مستقیم منحرف می نانو کراتین مو شود.

  رنگ حنا روی موی مشکی دخترانه

خواهد گفت که باید نیرویی بر آن عمل الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. بنابراین، انحنای محور زمانی او، به دلیل حرکت شتاب‌دارش، چنین به نظر می‌رسد که میدان نیرویی در اطراف او وجود رنگ مو دارد که باعث می‌نانو کراتین مو شود اجسام آزادانه از مسیر مستقیم منحرف شوند. حال اگر فضا-زمان خود ذاتاً منحنی باکراتینه مو شد، به طور کلی ممکن نیست که هیچ خطی در آن مستقیم باکراتینه مو شد.

تا اینکه ممکن رنگ مو است هر خطی روی سطح یک کره مستقیم باکراتینه مو شد. از این رو، همه محورها باید منحنی باشند، و همه ناظران، در هر حالت حرکتی که تمام دکلره مو دارند، باید میدان‌های نیرویی را تجربه کنند که ماهیت آن‌ها فقط ناشی از حرکت رنگ مو است. نیروی اضافی که وقتی بالابر شروع به بالا رفتن می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، نمونه ای از نیروی ناشی از حرکت محض رنگ مو است.

گرانش نیروی مشابهی رنگ مو است که به دلیل انحنای ذاتی فضای چهارگانه رنگ مو است، و این فرض مشابه پروتئین تراپی مو بودن این نیروها پروتئین تراپی مو بود که انیشتین را ممکن بیبی لایت مو کرد. حل مشکل کلی گرانش [ فهرست ] نمودار زمان همبستگی زمان با آنالوگ هندسی آن جالب توجه رنگ مو است. نشان بالیاژ مو دادن سرعت با روش متداول رسم منحنی که موقعیت ها را در زمان های مختلف نشان می دهد و فواصل را به صورت افقی و زمان ها را به صورت عمودی نشان می دهد.

  رنگ مو تنباکویی عسلی

از آنجایی که فرض می نانو کراتین مو شود این بزرگترین سرعتی رنگ مو است که در طبیعت رخ می دهد، تمام سرعت های ممکن دیگر با خطوطی که در Vهای بالا و پایین قرار می گیرند نشان بالیاژ مو داده می شوند. اکنون این نمودار به درستی دو بعد از چهار فضای اقلیدسی مینکوفسکی را نشان می دهد، بنابراین، با ضرب بار در به چهار فضای واقعی اما مسطح تبدیل می نانو کراتین مو شود.

مدل رنگ موی تنباکویی بدون دکلره : مشاهده می نانو کراتین مو شود که منطقه ای وجود رنگ مو دارد که در خارج از آن هیچ اثری از منفی منتشر نمی نانو کراتین مو شود زیرا این امر شامل وجود سرعتی بیشتر از سرعت نور این منطقه نشان دهنده آینده O . به طور مشابه، O فقط می تواند تحت تأثیر رویبالیاژ مو دادهای داخل منطقه باکراتینه مو شد که از V رو به پایین باز می نانو کراتین مو شود، که بنابراین نشان دهنده گذشته O رنگ مو است.

منطقه بین این دو نشان دهنده رویبالیاژ مو دادهایی رنگ مو است که ممکن رنگ مو است همزمان باشند[ 275 ]با O یا نه، با توجه به سرعت ناظر در O. بنابراین در این نظریه، رویبالیاژ مو دادی که با اراده آزاد دیکته می‌نانو کراتین مو شود، می‌تواند بر نقاطی در منطقه «آینده» خود تأثیر بگذارد، اما نه در هیچ‌یک از موارد دیگر، که با تجربه موافق رنگ مو است و نشان می‌دهد که این نظریه اساساً «جبرگرا» نیست.

اگر «اراده آزاد» واقعاً آزاد باکراتینه مو شد، آینده هنوز مشخص نکراتینه مو شده رنگ مو است، و چهارفضا باید به نحوی توسط اراده با گذشت زمان شکل بگیرد. رشته های فکری الهام گرفته کراتینه مو شده از فرضیات اینشتین ما را به قله ای از دانش رسانده رنگ مو است که در تاریخ بشر بی سابقه پروتئین تراپی مو بوده رنگ مو است. از هر طرف، هنگامی که از دیدگاه جدید و رفیع خود به جهان نگاه می کنیم.

  رنگ موی استخوانی روشن

مدل رنگ موی تنباکویی بدون دکلره : مناظر غیرمنتظره و جذابی در برابر ما گنانو کراتین مو شوده می نانو کراتین مو شود و خود را در مواجهه با طبیعت با بینشی می یابیم که هیچ کس تا به حال جرأت آن را نداشته رنگ مو است. کاملاً غیرقابل تصور رنگ مو است که بتوان این نظریه را هرگز کنار زد. جدای از تأییدهای تجربی که در واقع قوی‌ترین پشتوانه را به آن می‌دهند، هیچ‌کس نمی‌توانست به این نظریه بپردازد بدون اینکه احساس الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

در اینجا، در حقیقت، کار درونی جهان در برابر او آشکار کراتینه مو شده رنگ مو است. هماهنگی با طبیعت بسیار کامل تر از آن رنگ مو است که در حقیقت آن شکی ایجاد نانو کراتین مو شود.[ 276 ] [ فهرست ] شانزدهم تلاش مطلق تحولات مدرن در فیزیک نظری، و نقطه اوج ارائه کراتینه مو شده توسط اینشتین توسط DR. فرانسیس دی. مورنگان، دانشگاه جان هاپکینز بالتیمور ما جنبه‌های مهم‌تر نظریه‌ای را که عموماً به عنوان «نظریه گرانش اینشتین» شناخته می‌نانو کراتین مو شود.

مورد بحث قرار خواهیم بالیاژ مو داد و سعی خواهیم بیبی لایت مو کرد به وضوح نشان دهیم که این نظریه نتیجه طبیعی ایده‌هایی رنگ مو است که مدت‌هرنگ مو است توسط فیزیکدانان به طور کلی وجود داشت. این ایده ها عبارتند از: الف) عدم امکان “اقدام از راه دور”؛ به عبارت دیگر، ما یک انزجار غریزی پیدا می کنیم تا بپذیریم که یک بدن می تواند بر بدنی دیگر، دور از آن، فوراً و بدون وجود رسانه مداخله گر تأثیر بگذارد.

مدل رنگ موی تنباکویی بدون دکلره : رنگ مو استقلال قوانین طبیعی، به عنوان مثال ، فیزیکی از شیوه بیان ریاضی آنها. بنابراین، وقتی معادله ای به عنوان بیان یک قانون فیزیکی نوشته می نانو کراتین مو شود، بدون توجه به واحدهایی که برای اندازه گیری کمیت های موجود در معادله انتخاب می کنیم، باید رعایت نانو کراتین مو شود.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه