نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

کراتینه مو

کراتینه مو

کراتینه مو


مشاوره در واتساپ

رنگ مو | بورن لیدی

نمونه رنگ موی عسلی روشن

نمونه رنگ موی عسلی روشن | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت نمونه رنگ موی عسلی روشن را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با نمونه رنگ موی عسلی روشن را برای شما فراهم کنیم.

Rate

بیشتر

18 آوریل 2024

نمونه رنگ موی عسلی روشن : بدون اینکه منتظر تشکر از کسانی باکراتینه مو شد که نجات بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود، به سرعت به اقیانوس بالا عقب نشینی بیبی لایت مو کرد و با قلب های سپاسگزار او را دنبال آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و خوشحال پروتئین تراپی مو بودند که غاری را که در آن اضطراب و خطر زیادی را متحمل کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند ترک آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. فصل 20 خانه پادشاه اقیانوس تروت به آرامی گریه بیبی لایت مو کرد و سرش را روی شانه کپن بیل گذاشت.

رنگ مو : در مقایسه، او از افتادن‌های کمتر شرم‌آور لذت می‌برد – آنها پس‌زمینه‌ای خاکستری را تشکیل می‌بالیاژ مو دادند که علامت آبنوس جرایم جنسی را بر روح او تسکین می‌بالیاژ مو داد. او گوش هایش را با دستانش می پوشاند، به این امید که امتناع او از شنیدن مورد توجه قرار گیرد، و به نوبه خود احترامی مشابه با او انجام کراتینه مو شد.

نمونه رنگ موی عسلی روشن

نمونه رنگ موی عسلی روشن : شنیدن پروتئین تراپی مو بودن کشیش او را نگران بیبی لایت مو کرد. نوبت خود او فرا رسید و سه یا چهار نفر دیگر که منتظر پروتئین تراپی مو بودند ممکن رنگ مو است در حالی که او نقض فرمان های ششم و نهم را اعتراف می بیبی لایت مو کرد، بی پروا گوش کنند. رودولف هرگز زنا نبیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود، و حتی به همسر همسایه اش طمع نبیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود – اما اعتراف به گناهان شریک پروتئین تراپی مو بود که به ویژه به سختی قابل تأمل پروتئین تراپی مو بود.

  رنگ مو دخترانه عسلی

زمانی که یک حرکت تند توبه کننده در اعتراف باعث کراتینه مو شد که صورت خود را به سرعت در قوز فرو برد. آرنج او ترس شکل جامد به خود گرفت و بین قلب و ریه‌هایش جای گرفت. او اکنون باید با تمام وجود تلاش الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند تا از گناهانش پشیمان نانو کراتین مو شود – نه به این دلیل که می ترسید، بلکه به این دلیل که خدا را آزرده خاطر بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود.

او باید خدا را متقاعد الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که متاسف رنگ مو است و برای این کار ابتدا باید خودش را متقاعد الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. پس از یک کشمکش عاطفی پرتنش، به یک دلسوزی وحشتناک برای خود دست یافت و به این نتیجه رسید که اکنون آماده رنگ مو است. اگر با اجازه بالیاژ مو دادن هیچ فکر دیگری به سرش، می‌توانست این حالت عاطفی را بدون نقص حفظ الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند تا زمانی که به تابوت بزرگ بسته کراتینه مو شده برود.

نمونه رنگ موی عسلی روشن : از بحران دیگری در زندگی مذهبی خود جان سالم به در می‌برد. با این حال، برای مدتی، یک تصور شیطانی تا حدی او را تسخیر بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود. او می‌توانست حالا، قبل از اینکه نوبتش برسد، به خانه برود و به مادرش بگوید که خیلی دیر رسیده رنگ مو است، و متوجه کراتینه مو شد که کشیش رفته رنگ مو است. این متأسفانه خطر گرفتار کراتینه مو شدن در یک دروغ را به همراه داشت.

  رنگ موی دودی طلایی روشن بدون دکلره

به عنوان جایگزین می‌توانست بگوید که برای اعتراف رفته رنگ مو است ، اما این بدان معنرنگ مو است که باید روز بعد از عشای ربانی خودداری الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، زیرا رفاقتی که بر روح ناپاک گرفته می‌نانو کراتین مو شود در دهانش به زهر تبدیل می‌نانو کراتین مو شود و مچاله می‌نانو کراتین مو شود و از محراب لعنت می‌نانو کراتین مو شود. ریل. دوباره صدای پدر شوارتز شنیدنی کراتینه مو شد. “و برای شما–” کلمات به زمزمه هوسکی تبدیل کراتینه مو شدند و رودولف با هیجان از جایش بلند کراتینه مو شد.

او احساس می بیبی لایت مو کرد که امکان نرنگ مو دارد امروز بعدازظهر به اعتراف برود. او به کراتینه مو شدت مردد کراتینه مو شد. سپس از محل اعتراف، یک ضربه، صدای خش و خش خش مداوم آمد. سرسره افتاده پروتئین تراپی مو بود و پرده مخملی می لرزید. وسوسه خیلی دیر به سراغش آمده پروتئین تراپی مو بود…. “برکت بده ای پدر، زیرا من گناه بیبی لایت مو کردم … به خدای متعال و تو ای پدر اعتراف می کنم که گناه بیبی لایت مو کردم … از آخرین اعتراف من یک ماه و سه روز گذشته رنگ مو است.

خود را متهم می‌کنم که نام خداوند را بیهوده می‌خوانم…» این یک گناه آسان پروتئین تراپی مو بود. نفرین‌های او فقط جسارت پروتئین تراپی مو بودند – گفتن آنها چیزی کمتر از یک لاف زدن پروتئین تراپی مو بود. “… از بدرفتاری با یک خانم مسن.” سایه وان کمی روی لت مشبک حرکت بیبی لایت مو کرد. “چطور فرزندم؟” زمزمه رودلف با خوشحالی اوج گرفت: «بانوی پیر سوئنسون». “او بیسبال ما را گرفت که ما به پنجره اش زدیم، و او آن را پس نمی بالیاژ مو داد.

  رنگ مو مش سوزنی دودی

بنابراین ما تمام بعدازظهر سر او فریاد زدیم “بیست و سه، اسکیدو”. سپس حدود ساعت پنج او دچار فیت کراتینه مو شد و آنها مجبور کراتینه مو شدم دکتر داشته باشم.” ادامه بده فرزندم. «از اینکه باور نمی کنم پسر پدر و مادرم لایت و هایلایت مو هستم.» “چی؟” بازجویی به وضوح مبهوت کراتینه مو شد. از این که باور نکنم پسر پدر و مادرم لایت و هایلایت مو هستم.» “چرا که نه؟” توبه‌کار با خونسردی پاسخ بالیاژ مو داد: «اوه، فقط غرور». “یعنی فکر می بیبی لایت مو کردی خیلی خوب لایت و هایلایت مو هستی.

نمونه رنگ موی عسلی روشن : که نمی توانی پسر پدر و مادرت باشی؟” “بله پدر.” در یک یادداشت شادی کمتر. “ادامه بالیاژ مو دادن.” “از نافرمانی و نام بردن مادرم. جادوگر با دیدن دشمن مخوف خود فریاد کوبنده ای سر بالیاژ مو داد و زوگ با رها بیبی لایت مو کردن قربانیان مورد نظر خود سریعاً فرار بیبی لایت مو کرد. اما هیچ چیز در دریا به اندازه قدرت و سرعت پادشاه آنکو در هنگام بیدار کراتینه مو شدن او نپروتئین تراپی مو بود. مار دریایی به سرعت زوگ را در حلقه‌هایش گرفتار بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود.

و بدن قدرتمندش دور هیولا را در نوردید و او را محکم زندانی بیبی لایت مو کرد. این چهار نفر که به طور ناگهانی نجات یافتند، به فاصله ایمن تر از مبارزه شنا آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و سپس برای تماشای رویارویی بین دو قدرت بزرگ متضاد در اعماق اقیانوس برگشتند. با این حال، مبارزه ناامیدانه ای برای مشاهده وجود نداشت، زیرا مبارزان نابرابر پروتئین تراپی مو بودند. عاقبت قبل از آن پروتئین تراپی مو بود که آنها متوجه شوند.

  انواع رنگ مو دودی نسکافه ای

زوگ غافلگیر کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود و ترس کراتینه مو شدید او از آنکو تمام قدرت جادویی او را از بین برد. وقتی مار دریایی به آرامی آن حلقه‌های وحشتناک را رها بیبی لایت مو کرد، توده‌ای از خمیر ژله‌مانند از میان آب به سمت پایین شناور کراتینه مو شد و هیچ بقایایی از حیات در آن باقی نماند، هیچ شکلی که نشان دهد زمانی زوگ، جادوگر پروتئین تراپی مو بوده رنگ مو است. سپس آنکو بدنش را تکان بالیاژ مو داد تا آب آن را پاک الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

نمونه رنگ موی عسلی روشن : سرش را به سمت گروه چهار نفری که به‌خوبی نجات بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود پیش برد. او با لحن ملایم خود گفت: “همه چیز تمام کراتینه مو شد، دوستان”، در حالی که یک بار دیگر حالت ملایمی بر ویژگی های کمیک او حاکم پروتئین تراپی مو بود. “شما می توانید هر زمانی که بخواهید به خانه بروید.

زیرا به محض اینکه من بدن خود را از گنبد عبور دهم، راه از گنبد باز خواهد کراتینه مو شد.” در واقع، طول مار بزرگ دریایی آنقدر شگفت انگیز پروتئین تراپی مو بود که تنها بخشی از او از سوراخ به داخل گنبد فرود آمده پروتئین تراپی مو بود.


بورن لیدی
بورن لیدی
بورن لیدی

نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی
نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من روى موهام خيلى حساس و وسواسيم براى كراتينه كردن يكساله همه مدلارو ديدم با خيلى از دوستام كه مشورت كردم و شما رو انتخاب كردم دو روز پيش اومدم سالنتون و از اون چيزى كه فكر ميكردم هم بهتر شد اميدوارم هميشه همينطور حرفه اى و با كيفيت باشه كارتون بازم خسته نباشيد به شما ميگم و الناز عزيزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من مشترى چندين ساله شما هستم و كيفيت متريال شما چند لول از جاهاى ديگه بالاتر هستش كه همين باعث شد با خيال راحت شما رو به مادر و خاله هام معرفى كنم اما كاش شعبه هاتون تو تهران بيشتر كنيد كه بتونيم راحت تر بيايم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


بعنوان كسى كه از نوجوانیم‌اولين لايت موهام پيش شما اومدم تا الان واقعا باید اعتراف کنم درجه یک هستید از هر لحاظ وقتی میام اونجا انگار دوستام دارن کارای موهامو میکنن مرسی مرسی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


من اولین تجربم بود که میام مجموعتون و خوشحالم به دور از تبلیغات اضافه و شو اضافه دارید کار قوی تحویل مشتری میدین توی اداره همه از کیفیت کارتون گفتن و باعث خوشحالی من بود که به شما سپردم موهامو به امید موفقیت های روز افزون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


نمیدانم خاطرتون هست یا خیر من اسفند اومدم پیشتون با بچه کوچکم تینا با اینکه اونجا خیلی شلوغ بود که چقدر شما رو هم اذیت کرد گفتم حیفه که نخوام اینجا از زحماتتون تشکر کنم هم از موهام راضیم هم از برخورد فوق العادتتون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


محبتی از شما در دل داشتم که بعنوان تبعه افغان که پیش شما آمدم خانه تان آباد باشد که اینچنان با من و دوستم مهربانی کنید که گویی در کشور خودمان هستیم از زلف خود بسیار خرسندیم و در قلب ما جایی بی انتها دارید

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


عروس اقوام بودیم و کلا دو سه نفر با همه فرق میکردن اینقدر ناز شده بودن که اسم بورن لیدی و تعریف شما رو از اونجا شنیدم از شیراز بلیط گرفتم که بیام اونجا فقط به عشق خودتون که یه شیراز منتظرن یه سالن هم اینجاااا بزنید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من هفته دیگه وقت گرفتم میخوام بیام پیشتون تروخدا خواستگاریمه یکاری کنید که دیگه برم خونه شوهر همینو دوستم اومده اونجا دستتون عالی بوده براش

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


بشدت رنگ موهامو دوس دارم با اینکه چند جا رفتم برای بازدید و کلی ایراد گذاشتن روی موهام اما الناز جون گفتن اوکیه و مشکلی نیس خیلی ممنون از این همه خفن بودن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


توی فرودگاه گرجستان بودم یه خانمی تایم طولانی پشت سر من راه افتاده بودن با همسرشون هر جا من میرفتم اونا هم میومدن منم ترسیده بودم که موضوع چیه یهو بنده خداها اومدن جلو که عزیزم موهاتو کجا لایت کردی که گفتم تو‌ ایرانه و شما و الناز جون پ معرفی کردم خلاصه که خوشگلیم این داستانا رو داره حواستون باشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


سال ۱۳۹۷ برای عروسیم زحمت لایت موهامو شما کشیدید هنوز که هنوزعکسا و فیلمای عروسیم و که نگاه میکنم اون لایت ترند روزه هر موقعم میام پیشتون از اون موقعا میگیم دلم واسه اون روزا تنگ‌میشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


من خیلی اعتقاد دارم به دست آرایشگر دست الناز جون هم که انگار طلاس دوستم که اومد پیشش بعد از چند سال حامله نمیشد حامله شد با خبر خوبش خوشحالم‌کرد برای خودمم که انگار موهام دوباره جون گرفته و پرپشت شده و‌همونطور که خودم دوست دارم داره میشه

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه


مشـــاوره / نوبت دهی۰۹۹۳-۹۹۰۰۰-۵۱