نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

جدیدترین رنگ مو پاییزی

جدیدترین رنگ مو پاییزی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت جدیدترین رنگ مو پاییزی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با جدیدترین رنگ مو پاییزی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

جدیدترین رنگ مو پاییزی : اولین تقاضای ما 100000 دلار رنگ مو است. این مبلغ را صدها و پنجاه در سطل زباله نبش خیابان 50 و برادوی در ساعت 10 صبح پنجشنبه آینده بگذارید. اگر شکست خوردید گردن لعنتی شما را می شکنیم. اگر می خواهید پلیس را با خود بیاورید.

رنگ مو : آیا این تنها چیزی رنگ مو است که می توانید در مورد خود مرگ به ما بگویید؟” اما بیوه اکنون به کراتینه مو شدت گریه می بیبی لایت مو کرد، به طوری که بالیاژ مو دادگاه حکم به عفو او را بالیاژ مو داد. باغبان را فراخواندند و در جایگاه ایستاد و چشمی درشت و سیاه نشان بالیاژ مو داد که تسکین کمدی را برای یک موقعیت رقت انگیز ارائه می بیبی لایت مو کرد. او پس از بازجویی اولیه شروع بیبی لایت مو کرد: “در جاده اصلی به سمت شرق، ماشین کوچکی پروتئین تراپی مو بود که تمام صبح آنجا پارک کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

جدیدترین رنگ مو پاییزی

جدیدترین رنگ مو پاییزی : بعد با دیدن من اینقدر رنگ پریده گفت: “خدای من! خانم درو، چه اتفاقی افتاده رنگ مو است؟” گفتم: «به دنبال دکتر بدوید. وقتی دکتر آمد، با پلیس و پزشکی قانونی تماس گرفت. آنها به من گفتند که مزاحم جسد نشو. بعداً آن را بردند و باغبان به من گفت -» وکیل حرفش را قطع بیبی لایت مو کرد: «به چیزی که پک به تو گفت اهمیت نده. “ما به او اجازه می دهیم آن را بگوید.

چون پلاک نداشت متوجه آن کراتینه مو شدم. از داخل محوطه قابل مشاهده پروتئین تراپی مو بود، اما توسط پرچینی از جاده پنهان کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. این باعث تعجب من کراتینه مو شد زیرا فقط داخل محوطه ما پروتئین تراپی مو بود. “من چند پرچم قرمز بسیار خاص داشتم که آنها را به عنوان حاشیه شمعدانی صورتی کاشتم. آنها خوب کار می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. آنها را از خانه بذر فابریش گرفتم. هیچ گیاهی مانند فابریش وجود نرنگ مو دارد.

  ترکیب رنگ مو صورتی جیغ

من انگشتم را تکان نمی دهم. برای بقیه -” وکیل حرفش را قطع بیبی لایت مو کرد: «فقط یک دقیقه. او به باغبان گفت که هرگز به شمعدانی ها و پرچم ها اهمیت نده، بلکه باید بگوید که چه اتفاقی افتاده رنگ مو است. “خب، داشتم روی تخت مرزی خم می‌کراتینه مو شدم که صدایی شنیدم که کسی در امتبالیاژ مو داد مسیر شنی به سمتم می‌دوید. صدای زمزمه‌ای مانند یک زنبور عسل شنیدم و از جا پریدم.

درست در همان لحظه چیزی به چشمم خورد و مرا کوبید. بله قربان، من را زمین گیر بیبی لایت مو کرد و-” وکیل بالیاژ مو دادگستری گفت: “پس چه اتفاقی افتاد؟ به چیزهای اضافی توجه نکنید – فقط حقایق ساده را به ما بگویید.” “خب، باور نمی‌کنید، اما صدای قدم‌ها را شنیدم که از جاده خارج کراتینه مو شد. شمعدانی‌ها بدجوری زیر پا گذاشته کراتینه مو شدند.

جدیدترین رنگ مو پاییزی : من به ماشین پارک کراتینه مو شده نگاه بیبی لایت مو کردم و صدای زمزمه را از آنجا شنیدم. “ماشین روشن کراتینه مو شد و به جاده پیچید -” “توی فرمان کسی پروتئین تراپی مو بود؟” “این چیزی رنگ مو است که شما باور نخواهید بیبی لایت مو کرد. اصلاً هیچ کس در آن خودرو نپروتئین تراپی مو بود. من در هیچ زمانی کسی را ندیدم. خودکار خود به خود شروع به کار بیبی لایت مو کرد، و علاوه بر این، آن خودرو فقط حدود صد یارد پیش رفت.

زمانی که به کلی ناپدید کراتینه مو شد – مثل آن – مانند یک فلش.” “آیا از جاده منحرف کراتینه مو شد؟” “من به جایی نپیچیدم. وسط راه پروتئین تراپی مو بود. درست در وسط جاده ناپدید کراتینه مو شد. بدون راننده شروع کراتینه مو شد، بدون راننده به سمت شمال پیچید و حدود صد سال به تنهایی ادامه بالیاژ مو داد. بعد در میانه راه ناپدید کراتینه مو شد. فقط از دید خارج کراتینه مو شد.” سالن بالیاژ مو دادگاه ساکت کراتینه مو شد.

  رنگ مو قهوه ای و صورتی

حضار و وابستگان بالیاژ مو دادگاه شگفت زده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند و به ناباوری خود نگاه می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. “آیا می‌خواهید به ما بگویید که خودرو خودش رانندگی بیبی لایت مو کرد؟” محکمه پرسید. شاهد کاملاً گیج کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. وکیل به کمک او آمد و به بالیاژ مو دادگاه نگاه بیبی لایت مو کرد و گفت: او همین درنگ مو استان را صد بار گفته رنگ مو است و به آن پایبند خواهد پروتئین تراپی مو بود. این غیرممکن به نظر می رسد.

اما آیا خانم درو به ما نگفته رنگ مو است که این زمزمه را شنیده و چیزی ندیده رنگ مو است؟ بالیاژ مو دادگاه و هیئت منصفه تمام آنچه را که باید بشنود شنیده اند، ما شاهد دیگری نداریم. “هیئت منصفه باید با توجه به شواهد تصمیم بگیرد که آیا این پرونده تصادفی رنگ مو است یا قتل. پزشک و دو کارشناس گزارش بالیاژ مو داده اند که به نظر می رسد زخم توسط یک ابزار الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند ایجاد کراتینه مو شده رنگ مو است که به کراتینه مو شدت تاب خورده رنگ مو است.

جمجمه زیر زخم و پشت بدن گوش به سادگی له کراتینه مو شد. مرگ آنی پروتئین تراپی مو بود. همه چیز در روز روشن اتفاق افتاد.” پس از یک ساعت مشورت، هیئت منصفه تصمیم گرفتند که دانشمند در آزمایشگاه خود بر اثر ضربه ای که به جمجمه وارد کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، به مرگ خود رسید. جمعیت بیرون آمدند و با روحیه درباره جنایت غیرعادی بحث آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

جدیدترین رنگ مو پاییزی : مهندسی شفرت، که حق امتیاز برخی از پتنت های را پرداخت بیبی لایت مو کرد، حضور داشت. دیمون فارنسورث، معاون اول او، همراه او پروتئین تراپی مو بود. “خب، نظر شما در مورد آن چیست؟” فرنسورث در حالی که سیگار سیاهی را گاز می گرفت، پرسید. “لعنتی عجیب رنگ مو است، اینطور نیست؟” پاسخ بالیاژ مو داد “پرک قدیمی.” او افزود: “با این حال، من نظریه خود را دارم، اما قبل از اینکه به آن اقدام کنم.

  مدل رنگ مو دو تکه جلو

اطلاعات بیشتری در مورد این پرونده خواهم داشت.” این جفت سوار ماشین فرگوسن کراتینه مو شدند و در مورد پرونده مرگ درو با ابروهای درهم صحبت آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. چیزی که می توان آن را جلسه فوق العاده مدیران شرکت مهندسی شفرت نامید، چند روز بعد در ساختمانی بزرگ در منطقه مالی برگزار کراتینه مو شد. اثاثیه غنی اتاق مدیران، بهتر از برادستریت، ثروت عظیم شرکت را نشان می بالیاژ مو داد.

صفحات یونیفرم در هر انتهای میز طویل و ماهاگونی که چهارده مدیر شرکت روی آن نشسته پروتئین تراپی مو بودند، مورد توجه قرار داشت. همه مردانی ثروتمند، بلندپایه و دانش مهندسی پروتئین تراپی مو بودند. درو درگذشته اغلب به چنین جلساتی احضار می کراتینه مو شد و در این جلسه به دلیل درگذشت اخیرش سکوتی حاکم پروتئین تراپی مو بود. پس از انجام یک سری کار مقدماتی، فرگوسن برخرنگ مو است و گلوی خود را صاف بیبی لایت مو کرد.

کارگردان ها با انتظار روی صندلی هایشان به جلو خم کراتینه مو شدند. پسران صفحه برای یک لحظه نگرش مکانیکی خود را از دست بالیاژ مو دادند و نسبتاً گردن خود را در قسمت عمده فرم های روبروی خود چرخاندند. رئیس جمهور گفت: «پرونده درو یک چرخش ناگهانی و شوم پیدا بیبی لایت مو کرده رنگ مو است. “من نامه ای دارم، آن را می خوانم: “پیر پرک: خودت را عاقل کن.

جدیدترین رنگ مو پاییزی : ما در موقعیتی بوتاکس مو لایت و هایلایت مو هستیم که می‌توانیم تو و همه آدم‌های وال رنگ مو استریت را ناپروتئین تراپی مو بود کنیم. اگر می‌خواهی از پیری بمیری، اتفاقی که برای دارو افتاد را به یاد بیاور و شروع به اعلام ما در وال کنید. سودهای خیابانی. اگر این کار را نکنید، به همین ترتیب از پیروی خواهید بیبی لایت مو کرد.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه