نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

جدیدترین رنگ موی تیره سال

جدیدترین رنگ موی تیره سال | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت جدیدترین رنگ موی تیره سال را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با جدیدترین رنگ موی تیره سال را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

جدیدترین رنگ موی تیره سال : ساحل میشیگان این قایق پس از پیدا کراتینه مو شدن در فاصله کمتر از یک مایلی از ساحل توسط کشتی در سپیده دم به این بندر کشیده کراتینه مو شد. به گفته کاپیتان گوف از مردخای، کشتی مرگ هیچ چراغی نداشت و او به سختی از پایین انداختن او اجتناب بیبی لایت مو کرد. آب و هوا در امتبالیاژ مو داد ساحل ایندیانا در طول شب عالی پروتئین تراپی مو بود و هیچ چیزی وجود نرنگ مو دارد که نشان دهد پرتاب در هر زمانی با مشکل مواجه کراتینه مو شده رنگ مو است.

رنگ مو : خودش و ما را ناپروتئین تراپی مو بود الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند؟ نوخارین را پیشنهاد بیبی لایت مو کرد. دکتر. هیچ نیروی انفجاری و ولتاژ الکتریکی زیادی در کار نیست. “حالا نگاه کن. من میکرومتر را روی سیصد یارد تنظیم بیبی لایت مو کرده‌ام، که تقریباً کشش بین ما و دریاچه را می‌پوشاند. من برای شما یک نوار برش می‌دهم – و هر بوته، هر تیغه علف، هر حشره‌ای که در این ناحیه وجود رنگ مو دارد، این کار را انجام خواهد بالیاژ مو داد.

جدیدترین رنگ موی تیره سال

جدیدترین رنگ موی تیره سال : هیچ مشکل پیش‌بینی نکراتینه مو شده‌ای پیش نیاید.» “این محدوده تنظیم کننده را می بینید؟” کین ادامه بالیاژ مو داد نخ روی شفت عمودی ما را قادر می‌سازد نه تنها با زاویه بالیاژ مو دادن پرتوها به زمین، برد را محدود کنیم، بلکه می‌توان آن را جدا بیبی لایت مو کرد و پروژکتور در یک دایره صاف برای حداکثر برد بچرخد. و آیا هیچ خطری وجود نرنگ مو دارد که ماشین به خطا برود.

در یک چشم به هم زدن پژمرده و به خاکستر تبدیل نانو کراتین مو شود، ویرانی مطلق خواهد پروتئین تراپی مو بود.» نوخارین با ناراحتی گفت: لطفا ادامه دهید. کین اهرمی را در شکافش کشید، سپس آن را در قفلش فشار بالیاژ مو داد، در حالی که باتری برون‌تابی‌اش در زاویه دلخواه به سمت دریاچه چرخید. سپس در حالی که یک دستش را روی اهرم دیگری قرار بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود.

یک دکمه الکتریکی را فشار بالیاژ مو داد. در کنترل های زیر، یک لامپ روشن و خاموش می نانو کراتین مو شود. سیگنال اضافی پروتئین تراپی مو بود، زیرا کوئست قبلاً فرمان بی صدا خود را از رنگ مو استاد ویل دریافت بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود. ترس یخی بر او چفت کراتینه مو شد. او باید از فرمان ناگفته اطاعت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند; او اراده ای برای مقاومت نداشت. آزمون موفقیت آمیز خواهد پروتئین تراپی مو بود. پروژکتور فروخته می نانو کراتین مو شود.

  رنگ موی مشکی مخملی چیست

جهان به آشوب تبدیل می نانو کراتین مو شود و او، اوون کوئست، ویرانگر، قاتل، احمق ضعیفی رنگ مو است که این وحشت را ممکن ساخته رنگ مو است. همه اینها در کسری از ثانیه در ذهن مامور نقش بست که طول کشید تا دست فیلیپ را دراز الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، سوئیچ دینام را ببندد و چراغ های متناوب محفظه روی فیلتر تلوریوم را روشن الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. برای پنج ثانیه پایان ناپذیر او در شورش شورشی منتظر ماند که فلج اراده او عملی بیبی لایت مو کردن آن را غیرممکن بیبی لایت مو کرد.

جدیدترین رنگ موی تیره سال : سپس مجدداً فرمان در درون او ضربان داشت، لامپ سیگنال چشمک زد و او حرکات لحظه قبل خود را معکوس بیبی لایت مو کرد. عرق سرد روی صورت فیلیپ جاری کراتینه مو شد وقتی کوئست احساس بیبی لایت مو کرد که نردبان زیر پاهای پایین می‌روند. او مشتاق قدرتی پروتئین تراپی مو بود که کین کلاسون را به زمین پرتاب الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و پروژکتور را روی او بچرخاند.

اما رنگ مو استاد ویل با کنایه‌ای وحشتناک او را وادار بیبی لایت مو کرد که بایستد و با لحنی صحبت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که مردانگی را در او پژمرده الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. فیلیپ با لحنی پیروزمندانه به نوخارین گفت: “بیا، و من به شما نشان خواهم بالیاژ مو داد که اختراعات کلاسون به همان اندازه که به نظر می رسند عمل می کنند.” چراغ قوه در دست، در حالی که نوخارین و برادرش پشت سرش پروتئین تراپی مو بودند.

  رنگ مو شکلاتی کاهی

به سمت دریاچه حرکت بیبی لایت مو کرد. بیست قدم، و علف های علفزار بلند ناگهان از زیر پای آنها ناپدید کراتینه مو شد. “می بینیم که!” فیلیپ با هیجان زمزمه بیبی لایت مو کرد و نور را از این طرف به طرف دیگر تکان بالیاژ مو داد تا نوار چهل فوتی را که جلوی آنها کشیده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود نشان دهد. “نه اثری از زندگی باقی مانده رنگ مو است، نه یک تیغه علف – چیزی جز خاک!” تنها پاسخ صدای غرغر پروتئین تراپی مو بود.

که از گلوی نوخارین بیرون می آمد. “نگاه کن!” کوئست کلمه را با لب های فیلیپ تحت اصرار رنگ مو استاد ویل تشکیل بالیاژ مو داد. “اینجا یک بوته بلند پروتئین تراپی مو بود. حالا چه می بینید؟ فقط یک قاشق چای خوری خاکستر. وقتی بقایای آن را در نور روز بررسی می کنید، متوجه می شوید که حتی ریشه تا عمق دو فوتی متلاشی کراتینه مو شده رنگ مو است.” نوخارین با وحشت غر زد: «این بسه. “معامله بسته کراتینه مو شده رنگ مو است.” صورتش از ترس تشنج کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

جدیدترین رنگ موی تیره سال : بدون حرف دیگری چرخید و به سمت هواپیمایش فرار بیبی لایت مو کرد. فیلیپ طوری شروع بیبی لایت مو کرد که انگار دنبالش رنگ مو است. کین که خونسردی اش با نتیجه موفقیت آمیز آزمون برگشته پروتئین تراپی مو بود، غر زد: “توقف کن!” “من برای شرکت شما رنگ مو استفاده می کنم، اگرچه شما به اندازه دوست اسلاو ما بزدل لایت و هایلایت مو هستید.” ترسو! این لقب کوئست را مانند یک گود شعله ور نیش زد.

یکی از خطوط ظریف و ناملموسی که او را تحت اراده کین کلاسون محدود می بیبی لایت مو کرد، قطع کراتینه مو شد و اراده خودش مانند صاعقه در عمل منفجر کراتینه مو شد. با چابکی خیره کننده فیلیپ را چرخاند و چراغ قوه در دستش پروتئین تراپی مو بود. اما کین هنوز سریعتر پروتئین تراپی مو بود. یک گیره روی مچ دست، سلاح را به پرواز درآورد. سپس فیلیپ در اثر لگدی به شکم خود به عقب برگشت و دست‌های فشرده‌اش در حالی که بیهوش در غبار فرو رفت، هوا را کوبیدند.

  رنگ مو برای پوست سفید وچشم عسلی

کوئست با یک کشش کراتینه مو شدید بدن فیلیپ را به حالت نشسته بلند بیبی لایت مو کرد. تلفن در حال زنگ زدن پروتئین تراپی مو بود، و با کشیدن فیبرهای اراده متوجه کراتینه مو شد که کین در آن طرف سیم قرار رنگ مو دارد. بدن فیلیپ تحت فشار قسمتی که مجبور به بازی می کراتینه مو شد از کار می افتاد و ضربه شب قبل آن را بیشتر ضعیف بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود. حالا نشسته پروتئین تراپی مو بود و سرش را به طرز دردناکی بین دستانش تکان می بالیاژ مو داد.

اما کوئست با اراده کامل او را روی پاهایش بلند بیبی لایت مو کرد و او در اتاق تلوتلو خورد. با صدای خشن گفت: سلام! “لعنتی از اینجا به کارخانه بروید!” کین راپ زد و سقوط گیرنده بر این فرمان تاکید بیبی لایت مو کرد. ساعت یک پروتئین تراپی مو بود که فیلیپ سدان خود را در خیابان اولمستید چرخاند. در سه، زمانی که کوئست بر روی پیاده روها سوخته پروتئین تراپی مو بود، منعکس کراتینه مو شد.

او باید در دفتر مرکز شهر باکراتینه مو شد تا اوراق را تحویل دهد و پول را دریافت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. سپس با کین رو در رو کراتینه مو شد و از نفرتی که از چشمان متهم کننده کین می‌درخشید، سرگیجه می‌کشید. “دبل صلیب من، اوه!” صدا خرناس آلایت و هایلایت مو هسته ای پروتئین تراپی مو بود، و همانطور که کین صحبت می بیبی لایت مو کرد صدای اضافی روی میزش کوبید. “اما شما نمی خواهید با آن کنار بیایید.

جدیدترین رنگ موی تیره سال : هیچ یک از شما!” ناامیدی، امید، ترس، شگفتی قدرت صحبت بیبی لایت مو کردن را از کوئست سلب آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. اما او با چنان خشونت غیرمنتظره‌ای پشت میز چرخید که کین با نگرانی برگشت. بعد داشت تیترهای جیغ روزنامه ها را می بلعید. سه ثانیه، مثل یک نوردهی آلایت و هایلایت مو هسته، و هر کلمه‌ای از صدای عالی رکورد در ذهنش نقش می‌بندد که گویی با صدای تند جان باختند.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه