↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

جدیدترین رنگ موی دکلره شده

جدیدترین رنگ موی دکلره شده | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت جدیدترین رنگ موی دکلره شده را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با جدیدترین رنگ موی دکلره شده را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

جدیدترین رنگ موی دکلره کراتینه مو شده : آنها در دروازه آسیاب آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. عجله بیبی لایت مو کرد پراالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کنده در باغ فریادهای آنها با زمزمه ای ترکیبی به سمت ما سرازیر کراتینه مو شد. ما فقط یک دوجین فوت از لبه غرفه ایستاده پروتئین تراپی مو بودیم. انگار هنوز کسی متوجه ما نکراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. چند لامپ در زیر سایبان روشن کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. می‌توانستم مرده‌ای را ببینم که در لابه‌لای صندلی‌های واژگون کراتینه مو شده افتاده‌اند. درک گفت: “ما نمی توانیم کمکی به آن نکنیم – تمام کراتینه مو شد.

رنگ مو : برای یک لحظه فکر بیبی لایت مو کردم ممکن رنگ مو است تمرین کراتینه مو شده باکراتینه مو شد. من بلانکا را دختری لاغر و ملایم سفیدپوش با لباس سر سفید دیدم. رقصنده ای که می توانست نماد خلوص باکراتینه مو شد، اکنون در چنگال شور سرخ. یک لحظه و سپس وحشت ما را تحت تأثیر قرار بالیاژ مو داد. و می‌توانستم احساس کنم که در بین تماشاگران موج می‌زند. نفسی از وحشت. دختر سفیدپوش ترسیده سعی بیبی لایت مو کرد فرار الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

جدیدترین رنگ موی دکلره کراتینه مو شده

جدیدترین رنگ موی دکلره کراتینه مو شده : در حالی که با آج یک ببر حرکت می بیبی لایت مو کرد، خلخال هایش به هم خوردند. نوازندگان از تیغه ی تکان دهنده او پایین آمدند. دختری با چادرهای سفید ناگهان در پشت صحنه ایستاده پروتئین تراپی مو بود. درک زمزمه بیبی لایت مو کرد: “این بلانکا رنگ مو است؟” امید زمزمه بیبی لایت مو کرد: بله. بلانکا به تماشای رقیبش ایستاده پروتئین تراپی مو بود. سنسوای زرشکی از کنارش گذشت، ناگهان مچش را گرفت، او را به جلو کشید.

نوازندگان تکان خوردند و شکستند. با خون یخ زده خیره کراتینه مو شدم. روی صحنه، چاقو به سرعت بالا رفت. پایین آمد؛ سپس دوباره بالا سنسوای قرمز با شکوه ایستاده پروتئین تراپی مو بود. چاقویی که او به سمت بالا تکان بالیاژ مو داد اکنون واقعاً قرمز رنگ پروتئین تراپی مو بود. با فریادی خفه و نفس‌گیر، دختر سفیدپوست زحمتکشان مچاله کراتینه مو شد و افتاد… بی‌حرکت دراز کشیده پروتئین تراپی مو بود، پای قاتل زرشکی.

  رنگ تنباکویی بدون دکلره

فصل هشتم “چرا، این خیانت رنگ مو است!” نفس نفس زد. حضار یخ زده نشستند. روی صحنه، در حالی که کسی دستی برای متوقف بیبی لایت مو کردن او بلند نبیبی لایت مو کرد، قاتل زرشکی رنگ پرید و ناپدید کراتینه مو شد. یک لحظه و سپس طلسم شکست. دختری از حضار فریاد زد. یکی برای ایستادن حرکت بیبی لایت مو کرد و با تصادف یک صندلی را واژگون بیبی لایت مو کرد. آمفی تئاتر زیر سایبان به یک هیاهو تبدیل کراتینه مو شد.

فریادها و فریادها، به هم خوردن صندلی ها، جیغ زدن، مردم وحشت زده ای که برای رهایی از تاریکی تلاش می کنند. مشعل های روی صحنه رها و خاموش کراتینه مو شدند. تاریکی به ما هجوم آورد. من و درک هوپ را گرفته پروتئین تراپی مو بودیم. با نیمکتی که از جلو به عقب پرت کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود برخورد بیبی لایت مو کردیم. مردم به سمت ما هجوم آوردند. در وحشت جمعیت ما را فراگرفت.

شنیدم که درک فریاد زد: “ما باید با هم باشیم!” ما جنگیدیم، اما ما را به عقب بردند. خودمان را بیرون از سایبان دیدیم. چراغ مشعل اینجا پروتئین تراپی مو بود. روی حوض آب می درخشید. مردم همه جا با عجله از کنار ما رد می کراتینه مو شدند، برخی به سمتی، برخی دیگر. بی هدف، با شوک وحشت بر آنها. زیر سایبان همچنان فریاد می زدند. من یک لحظه از درک و هوپ جدا کراتینه مو شدم.

جدیدترین رنگ موی دکلره کراتینه مو شده : خیلی نزدیک پروتئین تراپی مو بود به رنگ مو استخر بیفتم. دختری اینجا پروتئین تراپی مو بود، روی ساحل سنگی خمیده پروتئین تراپی مو بود. نقاب سرمه ای خیسش به بدن سفیدش چسبیده پروتئین تراپی مو بود. موهای بلند و خیسش روی او افتاده پروتئین تراپی مو بود. من با او برخورد بیبی لایت مو کردم. صورتش را بالا آورد. چشمانی که از وحشت گشاد کراتینه مو شده اند. لب های بی صدا و قرمز رنگ کراتینه مو شده …. شنیدم که درک دوباره صدا زد: “چارلی!” به سمتش برگشتم.

  رنگ مو پوست گندمی روشن

ازدحام در اطراف ما کمرنگ کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. دخترها از رنگ مو استخر بالا می‌رفتند و وحشت زده می‌دویدند تا با جمعیت آسیاب درآمیزند. اکنون در میان جمعیت، در لبه خلیج، چهره های شوم مردانی را دیدم که می دویدند. زحمتکشان به طرز معجزه آسایی در همه جا ظاهر می شوند! در آن سوی رنگ مو استخر، دختری وحشت زده را دیدم که خمیده پروتئین تراپی مو بود.

مردی عظیم الجثه با شنل سیاه پرش آمد. نورهای رنگی درختان روی تیغه چاقوی برافراشته‌اش در حالی که پایین می‌آمد می‌درخشید. دختر با جیغی لرزان به زمین افتاد. قاتل برگشت و به میان جمعیت رفت. “چارلی!” من با درک و هوپ برگشتم. امید ایستاده پروتئین تراپی مو بود می لرزید و دستش را روی دهانش فشار می بالیاژ مو داد. درک مرا گرفت. “آن شنل، آن را در بیاور!” شنل زرشکی اش را از تنش درآورد و دور انداخت.

او مال من را تکان بالیاژ مو داد. “خیلی خطرناکه! این نشان زرشکی مرگ امشب رنگ مو است.” ما در لباس دنیای خودمان آشکار کراتینه مو شدیم. کت و شلوار تجاری من که آن روز در وال رنگ مو استریت با آن کار بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودم. درک با یونیفورم فضولی اش. او با تمام قد کشیده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، چهره ای قدرتمند. سیم های مکانیسم ما در مچ دست او نشان بالیاژ مو داده کراتینه مو شد.

آنها در پشت گردن او آویزان کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند و به آن الکترود عجیب و غریبی که به سرش بسته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود متصل کراتینه مو شدند. شکل عجیب و ترسناک یک مرد! لحظه ای زیر نورهای رنگی درختان تنها کراتینه مو شدیم. امید زمزمه بیبی لایت مو کرد: “اما آنها ما را خواهند دید – شما را می بینند…” چهره درک عبوس پروتئین تراپی مو بود، اما با حرف های او به کراتینه مو شدت خندید. “ما را ببینید!

  بهترین رنگ مو برای صورت سفید

جدیدترین رنگ موی دکلره کراتینه مو شده : چه اهمیتی رنگ مو دارد؟” او روی من تاب خورد. “این دست ما را مجبور می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، ما باید اکنون در فضای باز بیرون بیاییم! این قتل – این پادشاه! خدای من، چه احمقی رنگ مو است که بگذارد خودش در چنین شرایطی قرار بگیرد! مردمش – این هرج و مرج – چه احمقی. !” دیک خود را کشیده پروتئین تراپی مو بود. فهمیدم که مال خودم را نگه داشته ام. نزدیک ما جسد یک نجیب سرمه ای زیر درختی افتاده پروتئین تراپی مو بود.

شمشیری روی زمین پروتئین تراپی مو بود. درک به دنبال آن جهید، آن را بالا تکان بالیاژ مو داد. فکر می کنم یکی دو دقیقه بیشتر از قتل نگذشته پروتئین تراپی مو بود. در کنار آب، قایق‌ها با عجله در حال بارگیری پروتئین تراپی مو بودند و اسکله را ترک می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. یکی از آنها واژگون کراتینه مو شد. همه جا صدای جیغ می آمد. اشکال قرمز روی زمینی که زیر پا گذاشته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند یا چاقو خورده پروتئین تراپی مو بودند، بی اثر پروتئین تراپی مو بودند.

جدیدترین رنگ موی دکلره کراتینه مو شده : اما به نظر می‌رسید که چهره‌های سرگردان زحمتکشان ناپدید کراتینه مو شده‌اند. درک اشاره بیبی لایت مو کرد. “به قصر نگاه کن! باغ!” فراتر از سایبان می‌توانستم باغ‌های تاریک اطراف کاخ را ببینم. نگاهی به حصار بلند و دروازه مقابل انداختم. گروهی از زحمتکشان آنجا پروتئین تراپی مو بودند. نگهبان دروازه فرار بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود. اوباش در حال هجوم پروتئین تراپی مو بودند. مردان و زنان در جامه های زنده مزارع، مسلح به چوب و قمه و سنگ و ادوات کشاورزی.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه