نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو مرواریدی طلایی

رنگ مو مرواریدی طلایی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ مو مرواریدی طلایی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ مو مرواریدی طلایی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

رنگ مو مرواریدی طلایی : به دلیل شور و نشاط ماریا برچینسکاس، جمعیتی در تمام مسیر دنبال می کراتینه مو شدند. این موقعیت به کراتینه مو شدت بر شانه های گسترده ماریا پروتئین تراپی مو بود – وظیفه او این پروتئین تراپی مو بود که ببیند همه چیز به شکلی مناسب و پس از بهترین سنت های خانگی پیش می رود. و ماریجا با پرواز وحشیانه به این طرف و آن طرف، بولینگ همه را از راه دور می‌بیبی لایت مو کرد، و تمام روز را با صدای فوق‌العاده‌اش سرزنش و تشویق می‌بیبی لایت مو کرد. او آخر از همه کلیسا را ​​ترک بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود.

رنگ مو : وقتی جوکوبای بدبین این نشانه ها را با اظهارنظرهای طعنه آمیز ترجمه بیبی لایت مو کرد و پیشنهاد بالیاژ مو داد آنها را به اتاق های مخفی که گوشت های فاسد کراتینه مو شده برای معاینه می رفتند ببرند، جورگیس ناراحت کراتینه مو شد. مهمانی به طبقه بعدی فرود آمد، جایی که مواد زائد مختلف تصفیه کراتینه مو شد. در اینجا احشاء آمد، تا خراشیده نانو کراتین مو شود و برای پوسته های سوسیس تمیز نانو کراتین مو شود.

رنگ مو مرواریدی طلایی

رنگ مو مرواریدی طلایی : با بقیه بازدیدکنندگان از خط پایین رفت و با دهان باز خیره کراتینه مو شد و در شگفتی گم کراتینه مو شد. او خودش در جنگل لیتوانی گرازها را پوشیده پروتئین تراپی مو بود. اما او هرگز انتظار نداشت که زنده بماند تا یک گراز را ببیند که چند صد مرد لباس پوشیده اند. برای او مثل شعر فوق‌العاده‌ای پروتئین تراپی مو بود، و او همه آن را بی‌معنا می‌پذیرفت – حتی به نشانه‌های آشکاری که نظافت بی‌نظیر کارمندان را می‌خورنگ مو است.

مردان و زنان در میان بوی بدی که باعث می کراتینه مو شد بازدیدکنندگان عجله کنند و نفس نفس بزنند، اینجا کار می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. به اتاقی دیگر، تمام ضایعات “مخزن” می آمد، که به معنای جوشاندن و پمپاژ بیبی لایت مو کردن چربی برای تهیه صابون و چربی پروتئین تراپی مو بود. در زیر زباله ها را بیرون آوردند و این نیز منطقه ای پروتئین تراپی مو بود که بازدیدکنندگان در آن معطل نمی کراتینه مو شدند.

  رنگ موی شنی کاراملی بدون دکلره

در جاهای دیگر مردان مشغول بریدن لاشه هایی پروتئین تراپی مو بودند که از اتاق های سردخانه عبور بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند. ابتدا «شکاف‌ها» پروتئین تراپی مو بودند، متخصص‌ترین کارگران کارخانه، که تا پنجاه سنت در ساعت درآمد داشتند و در تمام روز هیچ کاری به جز خرد بیبی لایت مو کردن گراز از وسط نداشتند. سپس «مردان باهوش»، غول‌های بزرگ با ماهیچه‌های آهنین پروتئین تراپی مو بودند. هرکدام دو مرد داشتند که به او مراجعه می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

تا نیمی از لاشه را جلوی او روی میز بلغزانند و در حالی که او آن را خرد می‌بیبی لایت مو کرد نگهش داشتند و سپس هر تکه را بچرخانند تا بتواند یک بار دیگر آن را خرد الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. قیچی او یک تیغه به طول حدود دو فوت داشت و او هرگز جز یک برش نداشت. او آن را به قدری مرتب ساخته پروتئین تراپی مو بود که ابزارش به خود نمی خورد و خود را خسته نمی بیبی لایت مو کرد.

فقط نیروی کافی برای برش کامل وجود داشت و نه بیشتر. بنابراین از طریق سوراخ‌های مختلف خمیازه، به کف پایین می‌لغزید – به یک اتاق ژامبون، به قسمت جلویی دیگر، به طرف دیگر گوشت خوک. می‌توان به این طبقه پایین رفت و اتاق‌های ترشی‌گری را که در آن ژامبون‌ها را در خمره‌ها می‌گذاشتند، و اتاق‌های دود بزرگ با درهای آهنی بدون هوا را دید.

رنگ مو مرواریدی طلایی : در اتاق‌های دیگر گوشت خوک نمکی تهیه می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند – زیرزمین‌های کامل پر از آن پروتئین تراپی مو بود که در برج‌های بزرگ تا سقف ساخته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند. خودکشی ها تقریباً همیشه قبل از اینکه خودشان را ناپروتئین تراپی مو بود کنند، کاغذها را می سوزانند. همچنین مقداری لودانیوم دیگر را در لیوان سیمون خالی بیبی لایت مو کردم – ابتدا تمام آثار شراب را از آن پاک بیبی لایت مو کردم – لیوان شراب دیگر را تمیز بیبی لایت مو کردم و بطری ها را با خودم آوردم.

  رنگ مو نسکافه ای مش

اگر آثار مشروب خوردن دو نفر در اتاق پیدا می کراتینه مو شد، طبیعتا این سوال پیش می آمد که نفر دوم کی پروتئین تراپی مو بود؟ علاوه بر این، بطری های شراب ممکن رنگ مو است متعلق به من باکراتینه مو شد. لاودانیومی را که در صورت معاینه پس از مرگ به دلیل وجود آن در معده او ریختم . این تئوری طبیعتاً این خواهد پروتئین تراپی مو بود که او ابتدا قصد داشت خود را مسموم الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، اما پس از بلعیدن مقداری از دارو، یا از طعم آن منزجر کراتینه مو شد.

یا از انگیزه های دیگر نظر خود را تغییر بالیاژ مو داد و خنجر را انتخاب بیبی لایت مو کرد. با این هماهنگی‌ها بیرون رفتم، گاز را ترک بیبی لایت مو کردم، در را با گیره‌ام قفل بیبی لایت مو کردم و به رختخواب رفتم. مرگ سایمون تا نزدیک سه بعد از ظهر کشف نکراتینه مو شد. خدمتکار که از دیدن گاز در حال سوختن – نوری که از زیر در به فرود تاریک می‌تابید – متحیر کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود – از سوراخ کلید نگاه بیبی لایت مو کرد و سیمون را روی تخت دید.

زنگ زد در باز پروتئین تراپی مو بود و محله در تب هیجانی پروتئین تراپی مو بود. همه افراد خانه از جمله من دستگیر کراتینه مو شدند. بازجویی صورت گرفت؛ اما هیچ نشانه ای از مرگ او به جز خودکشی به دست نیامد. جالب اینجرنگ مو است که او در هفته قبل چندین سخنرانی برای دوستانش انجام بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود که به نظر می رسید به خود تخریبی اشاره می بیبی لایت مو کرد. یکی از آقایان قسم خورد که سیمون در حضورش گفته پروتئین تراپی مو بود که «از زندگی خسته کراتینه مو شده رنگ مو است».

  رنگ مو کرم زیتونی

صاحبخانه او تأیید بیبی لایت مو کرد که سیمون هنگام پرداخت اجاره ماه گذشته خود به او گفت که “نباید مدت طولانی تری به او اجاره دهد.” همه شواهد دیگر مطابقت داشتند – در قفل کراتینه مو شده در داخل، موقعیت جسد، کاغذهای سوخته. همانطور که پیش بینی می بیبی لایت مو کردم، هیچ کس از در اختیار داشتن الماس توسط سیمون اطلاعی نداشت.

به طوری که هیچ انگیزه ای برای قتل او مطرح نکراتینه مو شد. هیئت منصفه پس از یک بررسی طولانی، حکم معمول را صادر بیبی لایت مو کرد و محله بار دیگر در آرامش عادی خود قرار گرفت. که در سه ماه بعد از فاجعه سایمون را شب و روز به لنز الماسی خود اختصاص بالیاژ مو دادم. من یک باتری گالوانیکی عظیم ساخته پروتئین تراپی مو بودم که از نزدیک به دو هزار جفت صفحه تشکیل کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

رنگ مو مرواریدی طلایی : قدرتی بالاتر که جرأت رنگ مو استفاده از آن را نداشتم، مبادا الماس کلسینه نانو کراتین مو شود. با رنگ مو استفاده از این موتور عظیم، من قادر کراتینه مو شدم جریان قدرتمندی از الکتریسیته را به طور پیوسته از طریق الماس بزرگ خود بفرستم، که به نظر من هر روز درخشش بیشتری به دست می آورد. در انقضای یک ماه من شروع به سنگ زنی و صیقل بالیاژ مو دادن لنز بیبی لایت مو کردم، کاری با زحمت کراتینه مو شدید و ظرافت نفیس.

تراکم زیاد سنگ، و مراقبت لازم برای انحنای سطوح لنز، زایمان را به کراتینه مو شدیدترین و آزاردهنده‌ترین حالتی که تاکنون متحمل کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودم تبدیل بیبی لایت مو کرد. سرانجام لحظه پر حادثه فرا رسید. لنز کامل کراتینه مو شد من لرزان در آستانه جهان های جدید ایستادم. ساعت چهار پروتئین تراپی مو بود که مراسم تمام کراتینه مو شد و کالسکه ها شروع به رسیدن آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه