↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

نام جدیدترین رنگ مو

نام جدیدترین رنگ مو | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت نام جدیدترین رنگ مو را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با نام جدیدترین رنگ مو را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

نام جدیدترین رنگ مو : وقتی کلاسون نور بالا را روشن بیبی لایت مو کرد، یک تعجب آلایت و هایلایت مو هسته زد. جای تعجب نیست که تاریکی کیفیتی تقریباً فراطبیعی به نظر می‌رسید! حتی تابش خیره سفید سخت قوس روشنایی روز وحشتناک پروتئین تراپی مو بود.

رنگ مو : اما مسلماً اراده من به یکباره برتری خواهد یافت، زیرا هر دو اراده در فرکانس من خواهند پروتئین تراپی مو بود.» کوئست به جای دیدن، احساس بیبی لایت مو کرد که دیواری از زنگ هکراتینه مو شدار به روی او بسته کراتینه مو شده رنگ مو است. او سعی بیبی لایت مو کرد چشمانش را برگرداند تا دستش را از چنگ کلاسون خارج الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. با درد دلتنگی در گودال شکمش ناگهان متوجه کراتینه مو شد که نمی تواند این کار را انجام دهد.

نام جدیدترین رنگ مو

نام جدیدترین رنگ مو : ارتعاشات شما سرعت می گیرند یا الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند می شوند تا زمانی که دقیقاً همان فرکانس من را به دست آورند. ما در آن زمان بوتاکس مو لایت و هایلایت مو هستیم. و وقتی ذهن شما در مخزن آزاد می نانو کراتین مو شود در حالتی قرار می گیرد که جذب بدن من را پذیرفته رنگ مو است. درگیری، به دلیل میل غریزی اراده تو برای کسب برتری.

بیش از حد پیش رفته پروتئین تراپی مو بود – دورتر از هر مردی در موقعیت او حق رفتن داشت. با تضعیف عمدی اراده‌اش، به نظر می‌رسید که اکنون او را کاملاً ترک بیبی لایت مو کرده رنگ مو است. احساس سوزن سوزن کراتینه مو شدن ستون فقراتش را فرا گرفت، بازوی درازش بی حس کراتینه مو شد، دستش به کراتینه مو شدت می لرزید. “عالی!” کلاسون گفت، ناگهان چشم و دستش را رها بیبی لایت مو کرد. “همانطور که من پیش بینی بیبی لایت مو کردم.

شما قادر خواهید پروتئین تراپی مو بود خود را با فرکانس ارتعاش من وفق دهید و به سختی تلاش کنید. حالا لطفا بنشینید، من یک لحظه دیگر برمی گردم.” برای یک ثانیه پس از بسته کراتینه مو شدن در، کوئست روی صندلی خود دراز کشید. بعد روی پاهایش پروتئین تراپی مو بود و مثل سگی خیس خودش را تکان می بالیاژ مو داد تا خودش را از طلسمی که در آن افتاده پروتئین تراپی مو بود رهایی بخکراتینه مو شد.

  زیباترین رنگ موی بدون دکلره

چیزی در مورد کلاسون او را جذب و در عین حال دفع می بیبی لایت مو کرد، اعصابش را مانند یک داروی تحریک کننده خرد می بیبی لایت مو کرد و ذهنش را در لحظه ای که به هوشیاری کامل هر دانشکده نیاز داشت، گیج می بیبی لایت مو کرد. نور نامرئی-ذهن های بی جسم-ارتعاش خواهد داشت! هیچ چیز برای گرفتن وجود نرنگ مو دارد. آیا این چیزها واقعی پروتئین تراپی مو بود یا خیالی؟ آیا کین کلاسون یک مخترع بزرگ پروتئین تراپی مو بود یا یک دیوانه؟ آیا فیلیپ یک شرور واقعی رنگ مو است.

یا خیالی؟ آیا او باید کمک احضار الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند یا به تنهایی ادامه دهد؟ غرور حرفه ای گفت: صبر کن زنگ نزن! کوئست با بند انگشتانش روی میز ضربه زد، نیمی از انتظار داشت که زیر انگشتانش ذوب نانو کراتین مو شود. احساس و صدای تماس شروع عجیبی به او بالیاژ مو داد. در انتهای میز یک جعبه نامه – یک دعوت نامه قرار داشت. کوئست از جیبش یک تکه کاغذ برداشت و نوشت: 6 سکته مغزی رنگ مو استخدام کراتینه مو شد.

اگر در 48 ساعت گزارشی ارائه نکراتینه مو شد، به سختی فشار دهید. آدرس بالیاژ مو دادن به یک پاکت مهر و موم کراتینه مو شده و گذاشتن آن همراه با نامه ارسالی کار چند ثانیه پروتئین تراپی مو بود. اما او خیلی سریع نپروتئین تراپی مو بود. او تازه به حالت لم بالیاژ مو دادن برگشته پروتئین تراپی مو بود که در باز کراتینه مو شد و کلاسون به داخل اتاق پرواز بیبی لایت مو کرد؟ مخترع زمزمه بیبی لایت مو کرد: “ما باید فوراً اقدام کنیم.” فیلیپ قصد رنگ مو دارد معامله را ظرف یک روز ببندد.

  رنگ مو یخی دودی زیتونی

نام جدیدترین رنگ مو : کوئست علیرغم خودش به صورت عمودی روی صندلی خود پرید. کلاسون با اطمینان به شانه او زد. لبخند زد: “اشکال نداره، من برایش آماده ام. امروز بعدازظهر حرکتمان را انجام می دهیم و هجده ساعت او را شکست می دهیم. “اجازه بدید ببینم.” او مکث بیبی لایت مو کرد. “اوه! بله، من می خورنگ مو استم برای شما توضیح دهم که به محض اینکه اراده مامور وارد بدن کنترل او کراتینه مو شد.

دومی می تواند دوباره آن را به بدن شخص دیگری منتقل الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. “اکنون متوجه کراتینه مو شدید که چرا من برای مردی با شخصیت رنگ مو استثنایی تبلیغ بیبی لایت مو کردم؟ به عنوان نماینده من، از شما می خواهم که وارد بدن فیلیپ شوید، و اراده شما باید آنقدر قوی باکراتینه مو شد که بتوانید او را در نبرد برای تسلط غلبه کنید، که در همان لحظه نفوذ شما آغاز می نانو کراتین مو شود. تو هنوز تحت کنترل من خواهی پروتئین تراپی مو بود.

اما اراده ات باید به اندازه کافی قوی باکراتینه مو شد که بتواند بر او غلبه الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. کوئست آلایت و هایلایت مو هسته گفت: “من فکر می کنم همینطور رنگ مو است.” “اما بعد از اینکه توطئه فیلیپ را ناکام گذاشتی، من چه می شوم؟” کلاسون لبخند زد: «این بخش آسان فرآیند رنگ مو است. “اما طبیعتاً شما در مورد آن احساس نگرانی می کنید. من به سادگی وصیت نامه شما را از فیلیپ پس می گیرم.

آن را به بدن خودت برمی گردانم و ده هزار دلار به شما پاداش می دهم.” “تو مطمئنی که میتونی؟” “کاملاً. من فقط باید دست فیلیپ را لمس کنم تا اراده تو را دوباره بدست بیاورم. سپس با سوئیچ مثبت در مخزن غوطه ور می شوم. عمل اسمزی هر دو اراده را به طور لحظه ای از بدن من خارج می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. اما وجود دو بدن و دو اراده در راه حل با هم تعادل را ایجاد می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

  رنگ مو مسی عسلی روشن

و هر اراده به دنبال بدن خود می گردد و وارد بدن خود می نانو کراتین مو شود. سپس من و شما دقیقاً همانطور که در این دقیقه بوتاکس مو لایت و هایلایت مو هستیم از تانک خارج می شویم.” کوئست سرش را تکان بالیاژ مو داد: «اگر این باور من نپروتئین تراپی مو بود که هر چیزی ممکن رنگ مو است، می‌گفتم ادعاهای شما برای این اختراع مضحک پروتئین تراپی مو بود.» کلاسون به راحتی اعتراف بیبی لایت مو کرد: “و نمی توان تو را سرزنش بیبی لایت مو کرد.” “این اسباب بازی یک مدل به سختی قانع کننده رنگ مو است.

اما با من همراه شوید تا به شما نشان دهم که لیبراتور در عملیات واقعی چگونه به نظر می رسد.” فرش اداری یک در تله ای را پنهان می بیبی لایت مو کرد که به یک پله مارپیچ می رسید. در زیر، کلاسون قفل در دیگری را باز بیبی لایت مو کرد و راه را از طریق یک گذرگاه باریک و بسیار طولانی که در فواصل زمانی توسط لامپ های کوچک برق روشن می کراتینه مو شد، هدایت بیبی لایت مو کرد.

نام جدیدترین رنگ مو : در حال حاضر در دیگری به لمس ماهرانه مخترع تسلیم کراتینه مو شد و پشت سر آنها با یک چاقویی ترسناک بسته کراتینه مو شد. در اینجا تاریکی آنقدر کراتینه مو شدید و کراتینه مو شدید پروتئین تراپی مو بود که کوئست تصور بیبی لایت مو کرد می تواند سنگینی آن را روی شانه هایش احساس الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. از شیب گذرگاه و صدای خفه‌ای ماشین‌آلاتی که در مسیر به گوشش رسیده پروتئین تراپی مو بود، حدس زد که زیر زمین در اتاقک پشت کارخانه رنگ مو است.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه