↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ موی یخی روی دکلره

رنگ موی یخی روی دکلره | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ موی یخی روی دکلره را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ موی یخی روی دکلره را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

رنگ موی یخی روی دکلره : و پاسخ حق و معرفت صادقانه را از من پنهان مکن؟ ای بهشت ​​مهربان!» در اینجا لیدی دانفرن قبل از اینکه سر جان وقت پیدا الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند حتی یک کلمه پاسخ دهد سرش را پایین انداخت و یک قمقمه نقره ای را از جیبش بیرون کشید و محتویات آن را باز بیبی لایت مو کرد که ناگهان اسب ها ایستادند و دستی آرام در کالسکه را مودبانه باز بیبی لایت مو کرد تا مشتاقانه منتظر بمانند.

مو : هفته‌های قبل از این رویبالیاژ مو داد شاد، یا آنچه باید می‌پروتئین تراپی مو بود، به آرامی به ترتیبات هنری اختصاص داشت. 51در هر اتاق در عمارت اربابی اما افسوس! آنقدر ناگهانی پایان شادی پروتئین تراپی مو بود که ساعت ها به تنهایی مرز فرمان پروتئین تراپی مو بود. ممکن رنگ مو است گفته نانو کراتین مو شود که لرد دیلوورث دارای سه ملک بسیار گسترده پروتئین تراپی مو بود، یعنی دیلوورث، آیرتاون و هاودن. اولین مورد ذکر کراتینه مو شده در اطراف قلعه به این نام گسترش یافته رنگ مو است.

رنگ موی یخی روی دکلره

رنگ موی یخی روی دکلره : که در آن زمان اکثریت بیشتر حاضران در آن شریک پروتئین تراپی مو بودند، رخ دهد! و علاوه بر این، مطمئناً مدت طولانی‌تری طول می‌ککراتینه مو شد تا این مهمان‌ها دوباره به طور یکسان در سخاوتمندی که لرد و لیدی دیلوورث آن‌ها را بیشتر می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، شریک شوند. روز بعد از ازدواج ایرنه در قلعه دیلوورث یک ازدواج شلوغ پروتئین تراپی مو بود. تدارکات شتابزده و متعدد برای ویرانی و عزیمت پروتئین تراپی مو بود.

و در واقع یک قطعه خاک وسیع را در بر می گیرد، و ممکن رنگ مو است در گران ترین شکل آن عدالت را رعایت بیبی لایت مو کرده باکراتینه مو شد. املاک آیرتاون، که به طور کامل بخش جنوبی چشایر را پوشش می‌دهد، دارای تالار باشکوه، محل اقامت ارل توکشام رنگ مو است، و اگرچه به اندازه دیلوورث پرسود محسوب نمی‌نانو کراتین مو شود، اما ممکن رنگ مو است جهیزیه خوبی برای پسر هر نجیب‌زاده‌ای در حال ظهور در نظر گرفته نانو کراتین مو شود.

  رنگ مو قهوه ای طلایی

قلمرو. املاک هاودن، که بر روی آن دو ساختمان برجسته به زیبایی شکل گرفته رنگ مو است – یعنی قلعه بلاندفورد و لژ لادردیل، هر دو ساختمان‌های نفیس از معماری و کار ماهرانه، و به ترتیب توسط سر سیدنی هکتور و دریاسالار چارلز دیپیو اشغال کراتینه مو شده‌اند – عمدتاً در اطراف جنوب غربی قرار رنگ مو دارد. از یورکشایر، و به اندازه دو مورد که در ابتدا ذکر کراتینه مو شد، چندان مطلوب یا مناسب برای کشاورزی نیست.

رنگ موی یخی روی دکلره : و بیشتر برای اهداف چرا توسط مالکان متعدد و متنوع اجاره بالیاژ مو داده کراتینه مو شده رنگ مو است. 52از زمین های ناهموار آن این املاک آنقدر رهن کراتینه مو شدند که فروش فوری ضروری پروتئین تراپی مو بود، و از آنجایی که موضوع شش ماه قبل بدون سر و صدا ترتیب بالیاژ مو داده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، روز ششم آگوست، روزی پروتئین تراپی مو بود که برای واگذاری آن تعیین کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. مناقصه گران متعدد و پیشنهادات کم پروتئین تراپی مو بود.

در نهایت خریداران به شرح زیر پروتئین تراپی مو بودند: – مارکیز اورلند ملک دیلوورث را خرید. لرد هنری هدن املاک آیرتاون را خریداری بیبی لایت مو کرد، در حالی که قرعه هاودن به دست سر رولند جویس، مورخ مشهور و بارد ملی افتاد. بنابراین زندگی مجلل خود را از لرد و لیدی دیلوورث سلب آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. آنها از مهد کودک آسایش غنی و پیچیده خود رانده کراتینه مو شدند، قلعه بی حوصلگی و راحتی. آنها اکنون بر آبهای لرزان فقر پرتاب کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند.

  بهترین مدل رنگ مو عروس

بدون کلمه ای از همدردی در ساعت هولناک مصیبت بزرگ خود، بدون خانه یا دوستی که سرپناه یا رزق و روزی داشته باکراتینه مو شد، و بر اقیانوس شانس نوسانی شناور کراتینه مو شدند تا به بهترین شکل از آن عبور کنند. آنها می توانند. بنابراین آیا لرد دیلوورث قابل تاسف پروتئین تراپی مو بود؟ آیا سیل‌های طلا از این سرزمین‌ها و خانه‌های عظیم می‌بارید.

دهکده ها، برای رنگ مو استفاده او بسیار کم اهمیت لایت و هایلایت مو هستند؟ لقمه ترحمی به او و لیدی دیلوورث ارائه نکراتینه مو شد، زیرا شرایط آنها در خانه های اطرافیانشان شناخته می کراتینه مو شد، کسانی که اغلب از چربی حماقت خود تغذیه می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و میزهای خوش خط خود را که همیشه با چیزهای لذیذ و شایسته سرزنش پوشانده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود تزئین می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. آیا ذهن بشر می‌تواند به این فکر الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که او که در میان جامعه حکمرانی بیبی لایت مو کرد.

رنگ موی یخی روی دکلره : او که به افتخار ازدواج ایرنه ایدسلی توپ را بالیاژ مو داد، باید چهار روز بعد فقیر بی پولی باکراتینه مو شد؟ با این حال این واقعیت پروتئین تراپی مو بود، نه خیال. در روز هفتم آگوست، لرد و لیدی دیلوورث با عنوان گدایان، مسیر خود را در امتبالیاژ مو داد امواج آبی و لغزنده اقیانوس اطلس هدایت آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند تا در فقر نفرت انگیزی که همیشه در خانه هایی وجود رنگ مو دارد که به دنبال تخریب، تحقیر و اسراف بی پروا لایت و هایلایت مو هستند، شرکت کنند.

پس به زودی خانه شادی و شادی به عمیق ترین غم تبدیل نانو کراتین مو شود! چگونه ثروتمندترین ها به واسطه حماقت محض، ذات فقر و مصیبت را در خالص ترین شکل آن می نوشند! چگونه می توان گرد و غبار طلایی تجمل را با باد حوادث به اطراف دمید و سپس مدفون یافت 54در زمینه های صنعت و صرفه جویی! نام آنها، که به عنوان یک کلمه خانگی پروتئین تراپی مو بود، اکنون دیگر شنیده نمی نانو کراتین مو شود.

  مدل رنگ مو زیتونی عسلی

و باید در سکوتی مضحک فرو رود و شهرت غرق نانو کراتین مو شود، و آنها را به نبرد علیه جنگ کراتینه مو شدید تباهی و گرسنگی رها الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، و در پشیمانی منزوی بازنشسته نانو کراتین مو شود. در بازگشت سر جان و لیدی دانفرن از ماه عسل خود، پس از چهار هفته اقامت، حیرت بانویش از دیدن قلعه دیلوورث در تاریکی در حالی که او و سر جان در مسیر رسیدن به عمارت با نور درخشان خود از کنار خیابان عبور می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

رنگ موی یخی روی دکلره : چه پروتئین تراپی مو بود؟ او در شب بازگشت، نسبت به مدت اقامتش در فلورانس، بسیار کم حرف پروتئین تراپی مو بود، و تنها با نزدیک کراتینه مو شدن به مکان سابقش که عقب نشینی موقتی داشت و خاطرات حساسش پروتئین تراپی مو بود، کلمات از لب های یاقوتی او به صورت سیلابی فرو ریختند. «به من بگویید، آقا جان و همسرتان، از شما التماس می‌کنم، چرا آن نقطه آرامش‌بخش که زمانی آرام و شاد پروتئین تراپی مو بود.

اکنون ظاهراً سیاه‌چال بدی در شب بازگشت ما به خانه رنگ مو است، در حالی که همه باید انبوهی از درخشش و شکوه خیره‌کننده می‌پروتئین تراپی مو بودند. ? «آیا ممکن رنگ مو است او که ماه‌ها قبل، در آستانه بازگشت ما، چنین وجدی می‌بیبی لایت مو کرد، اکنون دیگر نیست؟ یا ممکن رنگ مو است که ما عبور بیبی لایت مو کرده باشیم 55همدیگر در آبهای گسترده پرتاب پیروزی یا وای بیهوده؟ “به خاطر حیف یکدفعه صحبت کن!


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه