↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

زیباترین مدل رنگ مو دخترانه

زیباترین مدل رنگ مو دخترانه | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت زیباترین مدل رنگ مو دخترانه را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با زیباترین مدل رنگ مو دخترانه را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

زیباترین مدل رنگ مو دخترانه : که بگوییم من کاملاً مطمئن لایت و هایلایت مو هستم که پادشاه بزرگوار ما دستور اعدام شما را خواهد بالیاژ مو داد.” اما چطور توانستی ما را اعدام کنی؟ از کوکی کوک پرسید. “من هیچ ایده ای ندارم.

رنگ مو : بنابراین قورباغه بزرگ در ساحل رودخانه خوابید، جایی که می توانست تمام شب قورباغه های کوچک را در رودخانه بشنود. اما این او را بیدار نگه نداشت. این فقط خوابیدن او را آرام می بیبی لایت مو کرد، زیرا او متوجه کراتینه مو شد که چقدر از آنها برتری رنگ مو دارد. درست زمانی که خورشید در یک روز جدید طلوع می بیبی لایت مو کرد، کشتی بان دو مسافر را با پارو از رودخانه عبور بالیاژ مو داد.

زیباترین مدل رنگ مو دخترانه

زیباترین مدل رنگ مو دخترانه : او به آنها مقداری میوه و نان بالیاژ مو داد که تنها نوع غذایی او پروتئین تراپی مو بود و به کیک اجازه بالیاژ مو داد در اتاقی از کلبه اش بخوابد. اما قورباغه ای که او از پذیرفتن در خانه خود امتناع بیبی لایت مو کرد، گفت که حضور قورباغه او را بدبخت و ناراضی بیبی لایت مو کرده رنگ مو است. هیچ وقت مستقیماً به مرد قورباغه ای نگاه نمی بیبی لایت مو کرد، یا حتی به سمت او، از ترس اینکه اگر این کار را بالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، اشک بریزد.

در تمام طول مسیر پشتش به قورباغه مان پروتئین تراپی مو بود – و سپس کیک از او تشکر بیبی لایت مو کرد و خداحافظی بیبی لایت مو کرد و کشتی سوار دوباره به خانه رفت. در این سمت رودخانه اصلاً مسیری وجود نداشت، بنابراین مشخص پروتئین تراپی مو بود که آنها به قسمتی از کشور رسیده پروتئین تراپی مو بودند که مسافران کمی در آن رفت و آمد می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. مردابی در جنوب آن‌ها، تپه‌های شنی در شمال و رویش زیرپوست‌های خشکی که به سمت جنگلی در شرق منتهی می‌کراتینه مو شد.

  انواع رنگ مو دودی صدفی

وجود داشت. بنابراین شرق واقعاً سخت ترین راه برای رفتن پروتئین تراپی مو بود و این مسیر همان مسیری پروتئین تراپی مو بود که آنها تصمیم گرفته پروتئین تراپی مو بودند دنبال کنند. حالا مرد قورباغه‌ای، اگرچه کفش‌های چرمی سبز رنگ با دکمه‌های یاقوتی می‌پوشید، اما پاهایش بسیار بزرگ و صاف پروتئین تراپی مو بود، و وقتی از روی اسکراب رد می‌کراتینه مو شد، وزنش به زیر برس خرد می‌کراتینه مو شد و مسیری برای کیک ایجاد می‌بیبی لایت مو کرد تا او را دنبال الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

بنابراین آنها به زودی به جنگل رسیدند، جایی که درختان بلند از هم فاصله داشتند، اما چنان پربرگ پروتئین تراپی مو بودند که با شاخه های خود بر تمام فضاهای بین آنها سایه انداخته پروتئین تراپی مو بودند. کیک با خوشحالی گفت: “اینجا هیچ بوته ای وجود نرنگ مو دارد، بنابراین ما اکنون می توانیم سریعتر و با راحتی بیشتری سفر کنیم.” تصویر در دسترس نیست خرس اسطوخودوس بزرگ فصل 15 فصل 15 مکان دلپذیری برای سرگردانی پروتئین تراپی مو بود و دو مسافر پیش می رفتند.

زیباترین مدل رنگ مو دخترانه : با سرعتی تند که ناگهان صدایی فریاد زد: “مکث!” آنها با تعجب به اطراف نگاه آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، در ابتدا اصلاً کسی را ندیدند. سپس از پشت درختی، یک خرس قهوه‌ای رنگ آمیزی پا به پا بیبی لایت مو کرد که سرش به اندازه کمر کایک پروتئین تراپی مو بود – و کیک یک زن کوچک پروتئین تراپی مو بود. خرس چاق و همچنین مبهم پروتئین تراپی مو بود. بدن او حتی پف بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود، در حالی که به نظر می رسید پاها و بازوهایش در زانو و آرنج به هم متصل کراتینه مو شده و با سنجاق یا پرچ به بدنش بسته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند.

  رنگ مو گردویی روشن

گوش هایش گرد پروتئین تراپی مو بود و به شکلی خنده دار بیرون آمده پروتئین تراپی مو بود، در حالی که چشمان گرد سیاهش مثل مهره ها درخشان و درخشان پروتئین تراپی مو بود. خرس قهوه‌ای کوچک روی شانه‌اش تفنگی با لوله حلبی در دست داشت. لوله در انتهای آن چوب پنبه ای داشت و ریسمانی به چوب پنبه و دسته تفنگ وصل کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. هم مرد قورباغه ای و هم کایک به کراتینه مو شدت به این خرس کنجکاو خیره کراتینه مو شدند که مدتی ساکت ایستاده پروتئین تراپی مو بود.

اما بالاخره مرد قورباغه ای از تعجب خود خلاص کراتینه مو شد و گفت: “به نظر من تو پر از خاک اره لایت و هایلایت مو هستی و نباید زنده باشی.” خرس قهوه ای کوچولو با صدای جیغی پاسخ بالیاژ مو داد: “این تنها چیزی رنگ مو است که در مورد آن می دانید.” “من با کیفیت بسیار خوبی از موهای فر کراتینه مو شده پر کراتینه مو شده ام و پوست من بهترین مخملی رنگ مو است که تا به حال ساخته کراتینه مو شده رنگ مو است.

در مورد زنده پروتئین تراپی مو بودن من، این موضوع خود من رنگ مو است و اصلاً نمی تواند به شما مربوط باکراتینه مو شد – به جز این که به من این امتیاز را می دهد که بگو تو زندانی من لایت و هایلایت مو هستی.» “زندانی ها! چرا اینقدر مزخرف می گویید؟” قورباغه ای با عصبانیت پرسید. “فکر می کنی ما از یک خرس اسباب بازی با تفنگ اسباب بازی می ترسیم؟” پاسخ مطمئن پروتئین تراپی مو بود: «تو باید باشی، زیرا من فقط نگهبانی لایت و هایلایت مو هستم که از راه مرکز خرس محافظت می‌کنم.

  رنگ موی بلوند دودی روشن بدون دکلره

شهری که صدها نفر از نژاد من را در خود جای بالیاژ مو داده رنگ مو است، که توسط یک جادوگر بسیار قدرتمند معروف به خرس اسطوخودوس اداره می‌شوند. او باید بنفش باکراتینه مو شد، می‌دانی، چون پادشاه رنگ مو است، اما او فقط اسطوخودوس روشن رنگ مو است، که البته پسر عموی بنفش سلطنتی رنگ مو است.

اسلحه ام را شلیک خواهم بیبی لایت مو کرد و صد خرس – در اندازه ها و رنگ های مختلف – برای دستگیری تو بیاورم.” “چرا می خواهید ما را اسیر کنید؟” مرد قورباغه ای که با حیرت به این سخنرانی گوش بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود پرسید. خرس قهوه‌ای کوچولو پاسخ بالیاژ مو داد: «در واقع نمی‌خواهم، اما این وظیفه من رنگ مو است، زیرا شما اکنون به قلمرو اعلیحضرت مرکز پادشاه خرس تجاوز می‌کنید.

زیباترین مدل رنگ مو دخترانه : همچنین اعتراف می‌کنم. که اکنون در شهر ما اوضاع نسبتاً آرام رنگ مو است و هیجان دستگیری شما و به دنبال آن محاکمه و اعدام شما باید برای ما سرگرمی های زیادی را فراهم الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. “ما با شما مخالفت می کنیم!” گفت مرد قورباغه ای. کیک در حالی که با همراهش صحبت می بیبی لایت مو کرد. التماس بیبی لایت مو کرد: “اوه، نه، این کار را نکن.” او می‌گوید پادشاهش یک جادوگر رنگ مو است.

بنابراین شاید این او یا یکی از خرس‌هایش رنگ مو است که جرأت بیبی لایت مو کرده رنگ مو است ظرف جواهرات من را بدزدد. اجازه دهید به شهر خرس‌ها برویم و کشف کنیم که ظرف من آنجرنگ مو است یا خیر. خرس قهوه ای کوچک با رضایت آشکار گفت: “اکنون باید یک اتهام دیگر علیه شما ثبت کنم.” “شما همین الان ما را به دزدی متهم بیبی لایت مو کردید، و این بسیار وحشتناک رنگ مو است.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه