نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

کراتینه مو

کراتینه مو

کراتینه مو


مشاوره در واتساپ

رنگ مو | بورن لیدی

زیباترین رنگ مو در ایران

زیباترین رنگ مو در ایران | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت زیباترین رنگ مو در ایران را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با زیباترین رنگ مو در ایران را برای شما فراهم کنیم.

Rate

بیشتر

19 آوریل 2024

زیباترین رنگ مو در ایران : بنابراین اکنون ارتفاع به نظر آنها بیشتر شبیه یک قله گرد پروتئین تراپی مو بود تا یک قله کوه. با این حال، کناره های گره شیب دار و پوشیده از چمن سبز پروتئین تراپی مو بود، بنابراین هنوز یک صعود سفت پیش از آنها وجود داشت.

رنگ مو : پادشاه خرس اسطوخودوس با لحنی که نشان می بالیاژ مو داد احساسات او جریحه دار کراتینه مو شده رنگ مو است، گفت: “او هرگز اشتباه نمی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.” و سپس دوباره میل لنگ خرس صورتی کوچک را چرخاند و پرسید: “این همان سوراخی رنگ مو است که اوزمای اوز در آن رنگ مو است؟” خرس صورتی پاسخ بالیاژ مو داد: بله. پادشاه با مثبت گفت: “این حل می نانو کراتین مو شود.” اوزمای تو در این سوراخ در زمین رنگ مو است.

زیباترین رنگ مو در ایران

زیباترین رنگ مو در ایران : کناره ها آنقدر شیب دار لایت و هایلایت مو هستند که نمی توانم از آن بالا بروم، بنابراین هیچ کاری جز خوابیدن تا زمانی که کسی مرا پیدا الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، نمی توان انجام بالیاژ مو داد. از شما متشکرم اگر بخواهی طنابی را پایین بیاوری، من این سوراخ را با عجله خالی می کنم.” “چقدر عجیب!” دوروتی بسیار ناامید گفت. واضح رنگ مو است که خرس صورتی حقیقت را به ما نگفته رنگ مو است.

دوروتی با بی حوصلگی گفت: احمق نباش. “حتی چشم های مهره ای شما هم می تواند ببیند که هیچ کس در سوراخ نیست جز دکمه-برایت.” شاه پیشنهاد بیبی لایت مو کرد: «شاید باتن برایت اوزما باکراتینه مو شد. تصویر در دسترس نیست “و شاید او نیست! اوزما یک دختر رنگ مو است و باتن-برایت یک پسر.” جادوگر گفت: “خرس صورتی شما باید از کار افتاده باکراتینه مو شد.” “زیرا حداقل این بار، ماشین آلات او باعث کراتینه مو شده رنگ مو است.

  مدل رنگ مو جدید جدید

که اظهاراتی غیرواقعی ارائه دهد.” پادشاه خرس از این اظهار نظر به قدری عصبانی پروتئین تراپی مو بود که در حالی که خرس صورتی را در پنجه های خود نگه داشت، روی برگرداند و حاضر نکراتینه مو شد بیشتر در مورد این موضوع صحبت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. قورباغه گفت: “به هر حال، خرس صورتی ما را به دوست پسرت رساند و تو را قادر ساخت که او را نجات دهی.” ضایعات آنقدر روی سوراخ خم کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

سعی می بیبی لایت مو کرد اوزما را در آن پیدا الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، که ناگهان تعادل خود را از دست بالیاژ مو داد و سرش را به زمین انداخت. او بر روی دکمه برایت افتاد و او را به زمین انداخت، اما او از بدن پوشیده نرمش آسیبی ندید و فقط از این اتفاق ناگوار خندید. جادوگر چند تسمه را به هم چسباند و یک سر آنها را داخل سوراخ گذاشت، و به زودی اسکراپس و پسرک بالا رفتند و با خیال راحت در کنار بقیه ایستاده پروتئین تراپی مو بودند.

تصویر در دسترس نیست [برای مشاهده تصویر در اندازه بزرگ اینجا را کلیک کنید.] آنها یک بار دیگر به دنبال اوزما گشتند، اما اکنون سوراخ کاملاً خالی پروتئین تراپی مو بود. این یک سوراخ گرد پروتئین تراپی مو بود، بنابراین از بالا می‌توانستند همه قسمت‌های آن را به وضوح ببینند. قبل از اینکه محل را ترک کنند دوروتی نزد پادشاه خرس رفت و گفت: “متأسفم که نتوانستیم حرف خرس صورتی کوچک را باور کنیم، “چون نمی خواهیم.

  رنگ موی بدون دکلره برای پوست سبزه

زیباترین رنگ مو در ایران : با شک بیبی لایت مو کردن به او احساس بدی در شما ایجاد کنیم. باید جایی اشتباهی وجود داشته باکراتینه مو شد و ما احتمالاً متوجه نمی شویم. منظور خرس صورتی کوچولو چیست. اجازه می دهید یک سوال دیگر از او بپرسم؟” پادشاه خرس اسطوخودوس، با توجه به اینکه چگونه ساخته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، خرس خوش اخلاقی پروتئین تراپی مو بود.

بنابراین عذرخواهی دوروتی را پذیرفت و میل لنگ را چرخاند و به دختر کوچک اجازه بالیاژ مو داد تا خرس صورتی او را زیر سوال ببرد. “آیا اوزما واقعا در این سوراخ رنگ مو است؟” دوروتی پرسید. خرس صورتی کوچولو گفت: نه. این همه را شگفت زده بیبی لایت مو کرد. حتی پادشاه خرس هم اکنون از اظهارات متناقض اوراکل خود متحیر کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. “او کجرنگ مو است ؟ ” از پادشاه پرسید. خرس صورتی کوچولو پاسخ بالیاژ مو داد.

اینجا، در میان شما. دوروتی گفت: “خب، این من را کاملاً شکست می دهد! حدس می زنم خرس صورتی کوچک دیوانه کراتینه مو شده رنگ مو است.” «شاید»، اسکرپس، که به سرعت «چرخ‌های گاری» را به دور گروه گیج می‌چرخانید، «اوزما نامرئی رنگ مو است». “البته!” بتسی گریه بیبی لایت مو کرد. “این باعث می نانو کراتین مو شود.” جادوگر گفت: “خب، من متوجه کراتینه مو شده ام که مردم می توانند صحبت کنند.

حتی زمانی که نامرئی کراتینه مو شده باشند.” و بعد به اطرافش نگاه بیبی لایت مو کرد و با صدایی موقر گفت: اوزما اینجایی؟ هیچ پاسخی وجود نداشت. دوروتی نیز این سوال را مطرح بیبی لایت مو کرد و باتن برایت و تروت و بتسی نیز همینطور. اما هیچ کدام به هیچ وجه پاسخی دریافت نآمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. “عجیب رنگ مو است – خیلی عجیب رنگ مو است!” کیک کوکی کوکی زمزمه بیبی لایت مو کرد. “من مطمئن پروتئین تراپی مو بودم.

  مدل رنگ مو دم اسبی

زیباترین رنگ مو در ایران : که خرس صورتی کوچولو همیشه حقیقت را می گوید.” مرد قورباغه ای گفت: “من هنوز به صداقت او ایمان دارم.” جادوگر گفت: “به این فکر کن، اوزما نمی تواند نامرئی باکراتینه مو شد، زیرا او یک پری رنگ مو است و پری ها را نمی توان بر خلاف میل آنها نامرئی بیبی لایت مو کرد. البته او می تواند توسط شعبده باز زندانی نانو کراتین مو شود، یا حتی طلسم نانو کراتین مو شود، یا با وجود قدرت‌های پری‌اش، دگرگون کراتینه مو شد.

اما اوگو نتوانست او را با هیچ جادویی به دستور او نامرئی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.» “من نمی دانم که آیا او به دکمه-برایت تبدیل کراتینه مو شده رنگ مو است؟” دوروتی عصبی گفت. سپس او به طور پیوسته به پسر نگاه بیبی لایت مو کرد و پرسید: “تو اوزما لایت و هایلایت مو هستی؟ ررنگ مو استش را بگو!” دکمه-برایت خندید. او در پاسخ گفت: “تو داری غوغا می کنی، دوروتی.” “هیچ چیز مرا طلسم نمی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

اگر من جای اوزما پروتئین تراپی مو بودم، فکر می کنی در آن سوراخ می افتادم؟” جادوگر گفت: “به هر حال، اوزما هرگز سعی نمی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند دوستانش را فریب دهد، یا از شناسایی او جلوگیری الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، به هر شکلی که باکراتینه مو شد. پازل هنوز یک پازل رنگ مو است، پس اجازه دهید به قلعه حصیری برویم و خود شعبده باز را بپرس. چون او پروتئین تراپی مو بود که اوزمای ما را دزدید.

  انواع رنگ موی بنفش یاسی

زیباترین رنگ مو در ایران : اوگو کسی رنگ مو است که باید به ما بگوید کجا او را پیدا کنیم.” تصویر در دسترس نیست جادو در برابر سحر و جادو فصل 21 فصل 21 توصیه جادوگر خوب پروتئین تراپی مو بود، بنابراین آنها دوباره در جهت شروع آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند کوه کم ارتفاعی که قلعه حصیری روی تاج آن ساخته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. آنها به تدریج به سمت بالای تپه پیش می رفتند.


بورن لیدی
بورن لیدی
بورن لیدی

نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی
نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من روى موهام خيلى حساس و وسواسيم براى كراتينه كردن يكساله همه مدلارو ديدم با خيلى از دوستام كه مشورت كردم و شما رو انتخاب كردم دو روز پيش اومدم سالنتون و از اون چيزى كه فكر ميكردم هم بهتر شد اميدوارم هميشه همينطور حرفه اى و با كيفيت باشه كارتون بازم خسته نباشيد به شما ميگم و الناز عزيزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من مشترى چندين ساله شما هستم و كيفيت متريال شما چند لول از جاهاى ديگه بالاتر هستش كه همين باعث شد با خيال راحت شما رو به مادر و خاله هام معرفى كنم اما كاش شعبه هاتون تو تهران بيشتر كنيد كه بتونيم راحت تر بيايم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


بعنوان كسى كه از نوجوانیم‌اولين لايت موهام پيش شما اومدم تا الان واقعا باید اعتراف کنم درجه یک هستید از هر لحاظ وقتی میام اونجا انگار دوستام دارن کارای موهامو میکنن مرسی مرسی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


من اولین تجربم بود که میام مجموعتون و خوشحالم به دور از تبلیغات اضافه و شو اضافه دارید کار قوی تحویل مشتری میدین توی اداره همه از کیفیت کارتون گفتن و باعث خوشحالی من بود که به شما سپردم موهامو به امید موفقیت های روز افزون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


نمیدانم خاطرتون هست یا خیر من اسفند اومدم پیشتون با بچه کوچکم تینا با اینکه اونجا خیلی شلوغ بود که چقدر شما رو هم اذیت کرد گفتم حیفه که نخوام اینجا از زحماتتون تشکر کنم هم از موهام راضیم هم از برخورد فوق العادتتون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


محبتی از شما در دل داشتم که بعنوان تبعه افغان که پیش شما آمدم خانه تان آباد باشد که اینچنان با من و دوستم مهربانی کنید که گویی در کشور خودمان هستیم از زلف خود بسیار خرسندیم و در قلب ما جایی بی انتها دارید

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


عروس اقوام بودیم و کلا دو سه نفر با همه فرق میکردن اینقدر ناز شده بودن که اسم بورن لیدی و تعریف شما رو از اونجا شنیدم از شیراز بلیط گرفتم که بیام اونجا فقط به عشق خودتون که یه شیراز منتظرن یه سالن هم اینجاااا بزنید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من هفته دیگه وقت گرفتم میخوام بیام پیشتون تروخدا خواستگاریمه یکاری کنید که دیگه برم خونه شوهر همینو دوستم اومده اونجا دستتون عالی بوده براش

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


بشدت رنگ موهامو دوس دارم با اینکه چند جا رفتم برای بازدید و کلی ایراد گذاشتن روی موهام اما الناز جون گفتن اوکیه و مشکلی نیس خیلی ممنون از این همه خفن بودن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


توی فرودگاه گرجستان بودم یه خانمی تایم طولانی پشت سر من راه افتاده بودن با همسرشون هر جا من میرفتم اونا هم میومدن منم ترسیده بودم که موضوع چیه یهو بنده خداها اومدن جلو که عزیزم موهاتو کجا لایت کردی که گفتم تو‌ ایرانه و شما و الناز جون پ معرفی کردم خلاصه که خوشگلیم این داستانا رو داره حواستون باشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


سال ۱۳۹۷ برای عروسیم زحمت لایت موهامو شما کشیدید هنوز که هنوزعکسا و فیلمای عروسیم و که نگاه میکنم اون لایت ترند روزه هر موقعم میام پیشتون از اون موقعا میگیم دلم واسه اون روزا تنگ‌میشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


من خیلی اعتقاد دارم به دست آرایشگر دست الناز جون هم که انگار طلاس دوستم که اومد پیشش بعد از چند سال حامله نمیشد حامله شد با خبر خوبش خوشحالم‌کرد برای خودمم که انگار موهام دوباره جون گرفته و پرپشت شده و‌همونطور که خودم دوست دارم داره میشه

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه


مشـــاوره / نوبت دهی۰۹۹۳-۹۹۰۰۰-۵۱