نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

مدل رنگ مو جدید دودی

مدل رنگ مو جدید دودی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت مدل رنگ مو جدید دودی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با مدل رنگ مو جدید دودی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

18 آوریل 2024

مدل رنگ مو جدید دودی : یک فیل خشمگین در جنگ، کوهی بسیار قابل مشاهده رنگ مو است، هیچ جنگجوی از نژاد بشر، که هرگز نیزه یا گرز به دست گرفته رنگ مو است، این اژدها به تنهایی می تواند مقاومت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. ، یا زیر نام تجاری فاتح او زندگی کنید!” خاکان به او یادآوری بیبی لایت مو کرد که چقدر احساسات و عواطف او در صبح متفاوت رنگ مو است، و از او پرسیده پروتئین تراپی مو بود که اکنون چه پیشنهادی رنگ مو دارد، گفت که بدون نیروی قابل توجه بازگشت به میدان بی فایده رنگ مو است.

رنگ مو : اما او پیوسته او را تعقیب بیبی لایت مو کرد و ماهرانه از دم اسب گرفت و او را از زین پرتاب بیبی لایت مو کرد. او دم روان شارژر را چنگ زد، و همه از ترس رنگ پریده پروتئین تراپی مو بودند، برای دیدن منظره ای بسیار عجیب. دشمن، با یک ضربه ناامیدانه پیاده کراتینه مو شد. اسیر بیهوده طلب جان بیبی لایت مو کرد، خون بازآفرینش دشت را زیبا بیبی لایت مو کرد. سرش از شانه‌هایش منقبض کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، بدنش به سمت کرکس‌ها پرت کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

مدل رنگ مو جدید دودی

مدل رنگ مو جدید دودی : علاوه بر این، جنگجو، چنگوش، داوطلب کراتینه مو شد تا با رستم بجنگد. و با کسب اجازه از خاکان، به میدان رفت و با شجاعت قهرمان را به چالش کشید. رستم با چهره ای خندان دشمن را پذیرفت و مبارزه با تیر آغاز کراتینه مو شد. چنگوش پس از یک حمله هوشمندانه از هر دو طرف، عاقلانه اندیشید که از نیروی طاقت فرسا رستم پرواز الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

رستم پس از این اکسپلویت، قهرمان دیگری را به مبارزه مجرد دعوت بیبی لایت مو کرد. اما در حال حاضر هیچ کس به چالش او پاسخ نبالیاژ مو داد. سرانجام هومان نه برای جنگ، بلکه برای تظاهرات و تلاش برای پایان بالیاژ مو دادن به جنگی که کشورش را تهدید به ناپروتئین تراپی مو بودی کامل می بیبی لایت مو کرد، جلو آمد. “چرا چنین دشمنی تلخ؟ چرا چنین گردبادی از کینه؟” او گفت؛ «من مصیبت‌هایی را که ما تحت آن رنج می‌بریم به این نسبت می‌دهم.

  نمونه رنگ مو مش

اما آیا هیچ راهی وجود نرنگ مو دارد که بتوان این حرفه انتقام جویانه را کنترل یا تعدیل بیبی لایت مو کرد؟» رستم در پاسخ، تجاوزات و جنایات افراسیاب را برشمرد و به ویژه به قتل فجیع سایاووش پرداخت که اعلام بیبی لایت مو کرد هرگز قابل بخشش نیست. هومان آرزو داشت نام او را بداند. اما رستم از گفتن او خودداری بیبی لایت مو کرد و درخورنگ مو است بیبی لایت مو کرد که پیروانویسا را ​​نزد او بفرستند تا افکار و اسرار دلش را آزادانه به او برسانند.

هومان بر این اساس برگشت و پیران را از خورنگ مو استه های قهرمان آگاه بیبی لایت مو کرد. «این باید رستم باکراتینه مو شد، قوی‌تر از پارد، شیر یا تمساح مصری، یا از ابلیس افتاد؛ رویاها هرگز قهرمان نیمه عظیمی را در دشت نبرد ترسیم نآمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.» پیرمرد به او گفت: “اگر این رستم رنگ مو است، پس زمان آن فرا رسیده رنگ مو است، این همه ترسیده – چه چیزی جز آتش و شمشیر، اکنون در انتظار مرنگ مو است؟ هر شهر ویران کراتینه مو شد.

مدل رنگ مو جدید دودی : سرباز و دهقان، زن، زن و فرزند، شریک بدبختی های ویران کراتینه مو شده زمین!” پیران با چشمانی اشکبار و دلی سنگین به خاکان رفت و پس از بحث و گفتگو به او اجازه بالیاژ مو داد که برود و با رستم گفتگو الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. “سپس به سرعت در سفارت خود حرکت کنید، و اگر او به دنبال صلح رنگ مو است، شرایط را تنظیم کنید، و به ما تقدیم کنید. اگر او از جنگ و انتقام صحبت می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، و لباس پوشیده رنگ مو است.

نشانی از صلح نیست، چرا باید به ما اعتماد کنیم. بهشت برای قدرتی که امیدهای پیروزی او را در هم بشالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، او نه از آهن رنگ مو است و نه از برنج، بلکه گوشت و خون، با اعصاب و موی انسان رنگ مو است، او در جنگ ابرها را زیر پا نمی گذارد، و نمی تواند مانند دیو ناپدید نانو کراتین مو شود. نژاد- پس چرا این غم، چرا این نشانه های اندوه؟ او قوی تر از فیل نیست، او نیست.

  رنگ مو فندقی با لایت روشن

اما من به او نشان خواهم بالیاژ مو داد که جنگیدن یا قمار با یک فیل چیست ! سیصد دارید – پس چرا غمگین باشید؟” با وجود این ابراز اطمینان، قلب پیران پر از ترس و وحشت پروتئین تراپی مو بود. اما او با عجله به اردوگاه پارسیان رفت و خود را به قهرمان میزبان نشان بالیاژ مو داد، که پس از شنیدن نام پیران صریحاً گفت: “من رستم زابل لایت و هایلایت مو هستم، همانطور که می بینی برای جنگ مسلح لایت و هایلایت مو هستم!” پس از آن، پیران با احترام از اسب پیاده کراتینه مو شد.

ادای احترام معمول را به مقام و ممتاز برجسته خود بیبی لایت مو کرد. رستم به او گفت: من بر تو صلوات می‌دهم کی خسرو و فرنگیس مادرش که شبانه چهره تو را در خواب می‌بینند. درود بر آن جوان سلطنتی! پیرمرد خوب فریاد زد. “درود بر او، دختر افراسیاب، مادرش، که جان من را نجات بالیاژ مو داد – و درود بر تو ای قهرمان بی همتا! تو برای انتقام آمده ای.

مدل رنگ مو جدید دودی : به نام عزیز سایاووش شجاع، سایاووش، شوهر فرزندم، (گلشاهر زیبا) از آن کسی که مرا دوست داشت چنانکه من پدرش پروتئین تراپی مو بودم، پسر شجاعش فرود و مادرش نیز سلاخی کراتینه مو شد و خسرو برادرش پروتئین تراپی مو بود، اکنون پادشاه، به دست او افتاد یا اگر نه. با شمشیر او، دست مجرم کی پروتئین تراپی مو بود؟ آیا مجرم مجازات کراتینه مو شده رنگ مو است؟ من در خانه خودم از شاهزاده فرنگیس محافظت بیبی لایت مو کردم و وقتی پسرش کی خسرو به دنیا آمد.

هنوز من در خطر وجودم لایت و هایلایت مو هستم. آنها را از خشم افراسیاب در امان نگه داشت ، چه کسی کودک یا هر دو را قربانی می بیبی لایت مو کرد و شب و روز آنها را تماشا می بیبی لایت مو کردم تا آن ساعت که آنها فرار آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و از نهر مرزی گذشتند، دیگر بس رنگ مو است! صلح، زیرا متحدان در این جنگ بزرگ از خون سایاووش بی گناه لایت و هایلایت مو هستند!

رستم در پاسخ به پیران مشاهده بیبی لایت مو کرد که در مذاکره در مورد شرایط صلح باید چند نکته مهم در نظر گرفته نانو کراتین مو شود و چندین موضوع ضروری مورد توجه قرار گیرد. هیچ صلحی نمی تواند برقرار نانو کراتین مو شود مگر اینکه بازیگران اصلی تراژدی خونین مرگ سایاووش، به ویژه گرسیواز، ابتدا دست از کار کشیده شوند. همچنین باید مبالغ هنگفتی به پادشاه پادشاهان ارائه نانو کراتین مو شود.

  رنگ مو قهوه ای قارچی

و علاوه بر این، رستم گفت که اصلاً از برقراری صلح بیزار رنگ مو است، اما این امر به پیران امکان می دهد تا به کی خسرو خدمت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. پیران دشواری پذیرش این خورنگ مو استه‌ها را می‌دید، اما به سرعت آن‌ها را در برابر خاکان قرار بالیاژ مو داد، که با هم‌پیمانانش در این مورد مشورت آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و پس از بررسی‌های لازم، غرور و شرم آنها در برابر پیش‌فرض‌هایی که به زعم آنها زشت پروتئین تراپی مو بود، مقاومت آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

مدل رنگ مو جدید دودی : شینکول، پادشاه ایند، مخالف خشونت آمیز این شرایط پروتئین تراپی مو بود و در هر شرایطی مخالف صلح پروتئین تراپی مو بود. چند تن دیگر از جنگجویان آمادگی خود را برای مقابله با رستم ابراز آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و خود را تملق گفتند که با حملات پیاپی سریع، یکی پس از دیگری، به راحتی بر او چیره خواهند کراتینه مو شد. خاکان از این خودپسندی خشنود کراتینه مو شد و به شینکول اجازه بالیاژ مو داد تا مبارزه را آغاز الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

بر همین اساس وارد دشت کراتینه مو شد و رستم را برای تجدید جنگ فراخواند. پهلوان آمد و نیزه ای به او زد که در سینه اش نفوذ بیبی لایت مو کرد و او را از اسب به زمین انداخت. خنجر از قبل بلند کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود تا کارش را تمام الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، اما او روی پاهایش بلند کراتینه مو شد و به سرعت فرار بیبی لایت مو کرد تا بدبختی خود را به خاکان چین بگوید. و به این ترتیب، با نگاهی مایوسانه فریاد زد: “این دشمن زاده فانی نیست.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه