↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

زیباترین رنگ موی سر زنانه

زیباترین رنگ موی سر زنانه | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت زیباترین رنگ موی سر زنانه را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با زیباترین رنگ موی سر زنانه را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

زیباترین رنگ موی سر زنانه : او گفت: «تخریب‌ها، می‌دانی که اوگو هر کاری می‌بیبی لایت مو کرد نمی‌توانست به تو صدمه بزند، و نه می‌توانست به من صدمه بزند، زیرا من کمربند جادویی نوم کینگ را می‌بندم.

رنگ مو : تا با آنها به قلعه اوگوی کفاش سفر کنند. کیک بسیار راضی پروتئین تراپی مو بود، اما پادشاه خرس بسیار موقر به نظر می رسید. خرس صورتی کوچولو را روی پاهایش گذاشت و میل لنگ را در کنارش چرخاند و پرسید: “آیا برای ما امن رنگ مو است که با آن افراد از شهر زمرد معاشرت کنیم؟” و خرس صورتی بلافاصله پاسخ بالیاژ مو داد: «برای شما ایمن و برای من امان، شاید هیچ کس در امان نباکراتینه مو شد». پادشاه گفت: “شاید” نباید ما را نگران الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. “پس بیایید به دیگران بپیوندیم.

زیباترین رنگ موی سر زنانه

زیباترین رنگ موی سر زنانه : و شما با مو، پس من هنوز اصل و تنها پرکراتینه مو شده از پنبه لایت و هایلایت مو هستم!” پادشاه گفت: “امیدوارم در مقایسه با موهای فر کراتینه مو شده، آنقدر مودب باشم که از پنبه انتقاد کنم، به خصوص که به نظر می رسد از آن راضی لایت و هایلایت مو هستید.” سپس مرد قورباغه ای از مصاحبه خود با مهمانی از شهر زمرد گفت و اضافه بیبی لایت مو کرد که جادوگر اوز خرس ها و کیکه و خودش را دعوت بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود.

از آنها محافظت کنیم.” با این حال، حتی خرس اسطوخودوس نیز هنگام بالا رفتن از تپه شگفت زده کراتینه مو شد که در طرف دیگر گروهی از حیوانات عجیب و غریب و مردم شهر زمرد را پیدا بیبی لایت مو کرد. خرس ها و کیک بسیار صمیمانه مورد رنگ مو استقبال قرار گرفتند، اگرچه باتن-برایت زمانی که به او اجازه بازی با خرس صورتی کوچولو را نبالیاژ مو دادند متقابل کراتینه مو شد.

این سه دختر خرس‌های اسباب‌بازی و به‌ویژه خرس صورتی را که مشتاق نگه داشتن آن پروتئین تراپی مو بودند بسیار تحسین می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. پادشاه اسطوخودوس با انکار آنها از این امتیاز توضیح بالیاژ مو داد: “می بینید” او خرس بسیار ارزشمندی رنگ مو است، زیرا جادوی او راهنمای درستی در همه موارد رنگ مو است، مخصوصا اگر کسی در مشکلات باکراتینه مو شد.

  رنگ مو مشکی پر کلاغی با واریاسیون ابی

زیباترین رنگ موی سر زنانه : این خرس صورتی پروتئین تراپی مو بود که به ما گفت. که اوگوی کفاش ظرف آشپز کوکی را دزدیده رنگ مو است.” کیک افزود: «و جادوی پادشاه به همان اندازه شگفت‌انگیز رنگ مو است، زیرا خود جادوگر را به ما نشان بالیاژ مو داد.» “او چه شکلی پروتئین تراپی مو بود؟” دوروتی پرسید. “او وحشتناک پروتئین تراپی مو بود!” پادشاه گفت: “او پشت میز نشسته پروتئین تراپی مو بود و کتابی عظیم را بررسی می بیبی لایت مو کرد که سه گیره طلایی داشت.” “چرا، این باید کتاب رکوردهای بزرگ گلیندا پروتئین تراپی مو بوده باکراتینه مو شد!” دوروتی فریاد زد. “اگر اینطور باکراتینه مو شد.

ثابت می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که اوگو کفاش اوزما را دزدیده و همراه با او تمام جادوهای شهر زمرد را دزدیده رنگ مو است.” کیک گفت: «و ظرف من. و جادوگر اضافه بیبی لایت مو کرد: همچنین ثابت می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که او ماجراهای ما را در کتاب رکوردها دنبال می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و بنابراین می داند که ما به دنبال او بوتاکس مو لایت و هایلایت مو هستیم و مصمم بوتاکس مو لایت و هایلایت مو هستیم که او را پیدا کنیم و اوزما را در هر خطری نجات دهیم. ووزی اضافه بیبی لایت مو کرد: “اگر بتوانیم”، اما همه به او اخم آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

اظهارات جادوگر به قدری درست پروتئین تراپی مو بود که چهره های اطراف او بسیار جدی پروتئین تراپی مو بودند تا اینکه دختر تکه تکه ای از خنده بلند کراتینه مو شد. “آیا اگر او ما را نیز زندانی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، یک شوخی غنی نخواهد پروتئین تراپی مو بود ؟” او گفت. باتن-برایت غرغر بیبی لایت مو کرد : «هیچ کس جز یک دختر وصله‌کاری دیوانه این را یک شوخی نمی‌داند. و سپس پادشاه خرس اسطوخودوس پرسید: “دوست داری این کفاش جادویی رو ببینی؟” “آیا او آن را نمی داند؟” دوروتی پرسید.

تصویر در دسترس نیست تصویر در دسترس نیست “نه، فکر نمی کنم.” سپس پادشاه عصای فلزی خود را تکان بالیاژ مو داد و در مقابل آنها اتاقی در قلعه حصیری اوگو ظاهر کراتینه مو شد. روی دیوار اتاق عکس جادوی اوزما آویزان پروتئین تراپی مو بود و قبل از آن جادوگر نشسته پروتئین تراپی مو بود. آن‌ها می‌توانستند تصویر را به همان خوبی که او می‌توانست ببینند، زیرا روبه‌روی آن‌ها پروتئین تراپی مو بود، و در تصویر، دامنه تپه‌ای پروتئین تراپی مو بود که اکنون در آن نشسته پروتئین تراپی مو بودند.

  رنگ مو مشکی خاکستری

زیباترین رنگ موی سر زنانه : و تمام اشکال آن‌ها به صورت مینیاتوری بازتولید می‌کراتینه مو شد. و به طرز عجیبی، در صحنه تصویر صحنه ای پروتئین تراپی مو بود که آنها اکنون مشاهده می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، بنابراین آنها می دانستند که شعبده باز در این لحظه آنها را در تصویر تماشا می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، و همچنین می بیند که خودش و اتاقی که در آن پروتئین تراپی مو بود برای آنها قابل مشاهده رنگ مو است.

مردم در دامنه تپه بنابراین او به خوبی می دانست که آنها او را تماشا می کنند در حالی که او آنها را تماشا می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. برای اثبات این امر، اوگو از روی صندلی خود بلند کراتینه مو شد و چهره ای اخم بیبی لایت مو کرده را به سمت آنها برگرداند. اما اکنون نمی توانست مسافرانی را که در جستجوی او پروتئین تراپی مو بودند ببیند، اگرچه آنها هنوز می توانستند او را ببینند.

اعمال او به قدری متمایز پروتئین تراپی مو بود، در واقع، که به نظر می رسید او در واقع قبل از آنها پروتئین تراپی مو بود. پادشاه خرس گفت: “این فقط یک روح رنگ مو است.” این به هیچ وجه واقعی نیست، به جز اینکه اوگو را همانطور که به نظر می‌رسد به ما نشان می‌دهد و به ما می‌گوید واقعاً چه می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.» توتو انگار با خودش گفت: «هر چند از غرغر گمکراتینه مو شده‌ام چیزی نمی‌بینم».

سپس دید محو کراتینه مو شد و آنها چیزی جز علف ها و درختان و بوته های اطراف خود را نمی دیدند. تصویر در دسترس نیست کنفرانس فصل 18 فصل 18 جادوگر گفت: «حالا، پس اجازه دهید این موضوع را با هم صحبت کنیم و تصمیم بگیریم. وقتی به قلعه حصیری اوگو رسیدیم چه کنیم. شکی نیست که کفاش یک جادوگر قدرتمند رنگ مو است.

  رنگ موی گپ زنانه

قدرت او صد برابر کراتینه مو شده رنگ مو است از زمانی که او کتاب رکوردهای بزرگ، تصویر جادویی، همه دستور العمل های گلیندا برای جادوگری و کیف سیاه من – که پر از ابزار جادوگری مردی که می‌تواند آن چیزها را از ما بگیرد، و مردی با تمام قدرت‌هایش تحت فرمانش، کسی رنگ مو است که غلبه بر او تا حدودی دشوار رنگ مو است. بنابراین ما باید قبل از اینکه خیلی به قلعه او نزدیک شویم.

اقدامات خود را به خوبی برنامه ریزی کنیم.” تروت گفت: “من اوزما را در تصویر جادویی ندیدم.” “فکر می کنی اوگو با او چه بیبی لایت مو کرده رنگ مو است؟” “آیا خرس صورتی کوچولو نمی توانست به ما بگوید با اوزما چه بیبی لایت مو کرد؟” از دکمه برایت پرسید. پادشاه اسطوخودوس پاسخ بالیاژ مو داد: “برای اطمینان”. “من از او می پرسم.” بنابراین میل لنگ را در پهلوی خرس صورتی کوچولو چرخاند و پرسید: “آیا اوگو کفاش اوزمای اوز را دزدید؟” خرس صورتی کوچولو پاسخ بالیاژ مو داد: بله. “پس با او چه بیبی لایت مو کرد؟” از پادشاه پرسید.

زیباترین رنگ موی سر زنانه : خرس صورتی کوچولو پاسخ بالیاژ مو داد: “او را در یک مکان تاریک ببندید.” “اوه، این باید یک سلول سیاه چال باکراتینه مو شد!” دوروتی وحشت زده فریاد زد. “چقدر وحشتناک!” جادوگر گفت: “خب، ما باید او را از آن بیرون بیاوریم.” “ما برای همین آمدیم و البته باید اوزما را نجات دهیم. اما چگونه؟” هرکدام برای پاسخ به دیگری نگاه آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و همه سرشان را به طرز وحشتناکی تکان بالیاژ مو دادند.

همه به جز اسکرپس که با خوشحالی دور آنها می رقصیدند. دختر تکه تکه گفت: “تو می ترسی، زیرا چیزهای زیادی می تواند به بدن گوشتی شما آسیب برساند. چرا آن را رها نمی کنید و به خانه نمی روید؟ چگونه می توانید با یک شعبده باز بزرگ بجنگید وقتی چیزی برای جنگیدن ندارید؟” ” دوروتی با تأمل به او نگاه بیبی لایت مو کرد.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه