↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

زیباترین رنگ مو های دخترانه

زیباترین رنگ مو های دخترانه | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت زیباترین رنگ مو های دخترانه را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با زیباترین رنگ مو های دخترانه را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

زیباترین رنگ مو های دخترانه : وقتی بالاخره موفق کراتینه مو شد، درخت پر از سنجاب‌هایی پروتئین تراپی مو بود که پادشاهشان آن‌ها را فراخوانده پروتئین تراپی مو بود و آنها از از دست بالیاژ مو دادن زندانیان خود خشمگین پروتئین تراپی مو بودند. از روی درخت شروع به پرتاب بیبی لایت مو کردن آجیل به سر کدو تنبل آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند که در حالی که به دو کودک کمک می بیبی لایت مو کرد تا سر پاهایشان بلند شوند به آنها خندیدند. حالا در بالای این درخت یک اندام مرده بزرگ وجود داشت و سنجاب های زیادی روی آن جمع کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند که ناگهان جدا کراتینه مو شد و به زمین افتاد.

رنگ مو : او از جادوگر کوچولو خورنگ مو است تا او را همراهی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و او از رفتن خوشحال کراتینه مو شد. “آیا کیف وسایل جادویی ام را با خودم ببرم؟” او درخورنگ مو است بیبی لایت مو کرد. اوزما گفت: البته. ممکن رنگ مو است قبل از بازگشت به جادوی زیادی نیاز داشته باشیم، زیرا به گوشه‌های عجیبی از زمین می‌رویم، جایی که ممکن رنگ مو است با موجودات ناشناخته و ماجراهای خطرناک روبرو شویم.» بنابراین جادوگر کیسه ابزار جادویی خود را برداشت و آن دو شهر زمرد را ترک آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

زیباترین رنگ مو های دخترانه

زیباترین رنگ مو های دخترانه : که همه مردم او که در سرزمین خوش آب و هوای اوز زندگی می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند خوشحال و راضی باشند و به همین دلیل یک روز صبح تصمیم گرفت سفری به تمام نقاط کشور داشته باکراتینه مو شد تا متوجه نانو کراتین مو شود که آیا چیزی اشتباه رنگ مو است یا خیر. هر کسی ناراضی رنگ مو است، یا اگر اشتباهی وجود رنگ مو دارد که باید اصلاح نانو کراتین مو شود.

روزهای زیادی در سراسر کشور سرگردان کراتینه مو شدند. سپس زن گفت: “بهتر رنگ مو است سوار اسب اره شوید، زیرا او سریع و باهوش رنگ مو است و به شما در انجام وظیفه کمک می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.” جک پاسخ بالیاژ مو داد: “بسیار خوب” و به اصطبل سلطنتی رفت تا به اسب اره بگوید که برای سفر آماده باکراتینه مو شد. این حیوان قابل توجه از نظر شکل بی شباهت به جک کدو تنبل نپروتئین تراپی مو بود، اگرچه شکل بسیار متفاوتی داشت.

  رنگ موی ماهاگونی تیره ترکیبی

بدنش یک الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کنده پروتئین تراپی مو بود که چهار چوب برای پاها در آن چسبانده پروتئین تراپی مو بودند. یک شاخه در یک سر الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کنده به عنوان دم عمل می بیبی لایت مو کرد، در حالی که در انتهای دیگر یک بریده بریده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود که یک دهان را تشکیل می بالیاژ مو داد. بالای این دو گره کوچک پروتئین تراپی مو بود که به خوبی برای چشم کار می بیبی لایت مو کرد. اسب اره اسب مورد علاقه اوزما پروتئین تراپی مو بود و برای جلوگیری از فرسودگی پاهای چوبی آن، آنها را با صفحات طلا بپوشاند.

زیباترین رنگ مو های دخترانه : جک به اسب اره “صبح بخیر” گفت و زینی از چرم بنفش رنگ که با جواهرات پوشانده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود را روی پشت این موجود گذاشت. “حالا کجا؟” اسب را پرسید و چشم های گره ای خود را به جک پلک زد. پاسخ این پروتئین تراپی مو بود: “ما دو نوزاد را در جنگل نجات می دهیم.” سپس به زین رفت و حیوان چوبی از اصطبل خارج کراتینه مو شد، در خیابان های شهر زمرد و از بزرگراه منتهی به جنگل غربی جایی که بچه ها گم کراتینه مو شدند بیرون رفت.

اسب اره هر چند کوچک پروتئین تراپی مو بود، سریع و خستگی ناپذیر پروتئین تراپی مو بود. تا شب آنها در غرب دور و کاملاً نزدیک به جنگلی پروتئین تراپی مو بودند که به دنبال آن پروتئین تراپی مو بودند. شب را آرام کنار جاده ایستاده پروتئین تراپی مو بودند. آنها نیازی به غذا نداشتند، زیرا بدن چوبی آنها هرگز گرسنه نمی کراتینه مو شد. نه خوابیدند، زیرا هرگز خسته نکراتینه مو شدند. در سپیده دم به سفر خود ادامه بالیاژ مو دادند و به زودی به جنگل رسیدند. جک اکنون نقشه ای را که اوزما به او بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود.

  رنگ مو مش زیتونی

بررسی بیبی لایت مو کرد و مسیر درستی را پیدا بیبی لایت مو کرد که اسب اره مطیعانه آن را دنبال بیبی لایت مو کرد. در زیر درختان همه چیز ساکت و غمگین پروتئین تراپی مو بود و جک با سوت زدن همجنس گرا راه را فریب بالیاژ مو داد در حالی که اسب اره در امتبالیاژ مو داد حرکت می بیبی لایت مو کرد. مسیرها به قدری زیاد و به طرق مختلف منشعب کراتینه مو شدند که کدو تنبل اغلب مجبور پروتئین تراپی مو بود نقشه اوزما را بررسی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

در نهایت به اسب اره مشکوک کراتینه مو شد. “مطمئنی حق با توست؟” پرسید. جک پاسخ بالیاژ مو داد: “البته.” “حتی یک کله کدو تنبل که مغزش دانه رنگ مو است، می تواند نقشه ای بسیار واضح را دنبال الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. همه مسیرها به وضوح مشخص کراتینه مو شده رنگ مو است، و اینجا یک صلیب رنگ مو است که بچه ها در آن قرار تمام دکلره مو دارند.” بالاخره به جایی رسیدند.

زیباترین رنگ مو های دخترانه : در دل جنگل، که به پسر و دختر گمکراتینه مو شده رسیدند. اما آنها دو کودک را یافتند که به سرعت به تنه درخت بزرگی که در پای آن نشسته پروتئین تراپی مو بودند بسته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند. وقتی امبالیاژ مو دادگران رسیدند، دختربچه به کراتینه مو شدت گریه می بیبی لایت مو کرد و پسر سعی می بیبی لایت مو کرد به او دلداری دهد، هرچند او نیز احتمالاً به اندازه او ترسیده پروتئین تراپی مو بود. جک در حالی که از زین خارج کراتینه مو شد گفت: “خوشحال باشید، عزیزان من.” “من آمده ام تا تو را نزد پدر و مادرت برگردانم.

اما چرا به آن درخت بسته ای؟” صدای تند و کوچکی فریاد زد: “چون آنها دزد و دزد لایت و هایلایت مو هستند. به همین دلیل!” “عزیز من!” جک گفت و به اطراف نگاه بیبی لایت مو کرد تا ببیند چه کسی صحبت بیبی لایت مو کرده رنگ مو است. صدا انگار از بالا می آمد. یک سنجاب خاکستری بزرگ روی شاخه ای از درخت نشسته پروتئین تراپی مو بود. روی سر سنجاب دایره ای از طلا پروتئین تراپی مو بود که در مرکز آن یک الماس قرار داشت.

  نمونه رنگ مو با قهوه

از اندام بالا و پایین می دوید و با هیجان حرف می زد. سنجاب با عصبانیت ادامه بالیاژ مو داد: «این بچه‌ها تمام آجیل‌هایی را که برای زمستان ذخیره بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودیم از انبار ما غارت آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. بنابراین من که پادشاه تمام سنجاب‌های این جنگل پروتئین تراپی مو بودم، دستور بالیاژ مو دادم آنها را دستگیر و زندانی کنند، همانطور که شما اکنون دارید.

آنها حق نداشتند آذوقه ما را بدزدند و ما آنها را مجازات خواهیم بیبی لایت مو کرد.» پسر با التماس گفت: “ما گرسنه پروتئین تراپی مو بودیم و درختی توخالی پر از آجیل پیدا بیبی لایت مو کردیم و برای زنده ماندن آنها را خوردیم. نمی خورنگ مو استیم وقتی غذا درست جلوی ما پروتئین تراپی مو بود از گرسنگی بمیریم.” جک در حالی که سر کدو تنبلش را تکان بالیاژ مو داد، گفت: «بسیار درست رنگ مو است. “من تو را ذره ای سرزنش نمی کنم.

زیباترین رنگ مو های دخترانه : تحت این شرایط. نه یک ذره.” سپس شروع به باز بیبی لایت مو کردن طناب هایی بیبی لایت مو کرد که بچه ها را به درخت می بست. “بس کن!” شاه سنجاب، در حال صحبت بیبی لایت مو کردن و هم زدن در مورد فریاد زد. شما نباید زندانیان ما را آزاد کنید، شما حق ندارید. اما جک به اعتراض توجهی نبیبی لایت مو کرد. انگشتان چوبی او بی دست و پا پروتئین تراپی مو بودند و کمی طول کشید تا طناب ها را باز الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه