↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

جدیدترین رنگ مو زمستانی

جدیدترین رنگ مو زمستانی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت جدیدترین رنگ مو زمستانی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با جدیدترین رنگ مو زمستانی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

جدیدترین رنگ مو زمستانی : حتی وقتی از دستگاه خارج کراتینه مو شدیم در باز کراتینه مو شد و زنی آشفته با عجله به سمت ما آمد. او مریم، همسر جان پروتئین تراپی مو بود. “آقا!” بازویم را گرفت و با نگرانی به صورتم خیره کراتینه مو شد. “خوشحالم که آمدی. گرنج خانه مرگ رنگ مو است.” با وجود خودم یک سرما تمام بدنم را تکان بالیاژ مو داد. به آرامی او را به جان تحویل بالیاژ مو دادم و از پله ها بالا رفتم. جلوی در باز ایستادم، زن و شوهر سالخورده روی پاشنه های من جمع کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند.

رنگ مو : چهره ای جمع کراتینه مو شده را نشان بالیاژ مو داد که روی صندلی راحتی افتاده پروتئین تراپی مو بود. “آره، آقا، من لایت و هایلایت مو هستم.” مرد از جاي خود بلند کراتینه مو شد و دستهاي غرغر کراتینه مو شده را به چشمانش مي ماليد. “این تمام روز رنگ مو است که من منتظر شما لایت و هایلایت مو هستم، قربان. نگهبان گفت شما به زودی برمی گردید پس اجازه دهید من وارد شوم. من باید خوابم برده باکراتینه مو شد، تعجبی نرنگ مو دارد.

جدیدترین رنگ مو زمستانی

جدیدترین رنگ مو زمستانی : مجازات کوئست به خاطر نقشش در جنایت شامل ترفیع شغلی و نامه شخصی گرم رئیس جمهور ایالات متحده پروتئین تراپی مو بود. جبران خسارت توسط خدا خوب! داشتم دیوونه می کراتینه مو شدم؟ مطمئناً این یک کابوس وحشتناک پروتئین تراپی مو بود! پروفسور ناپدید کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود – اما در ته قفس کریستالی مرموز الماس حلقه او قرار داشت. “چرا جان!” ناخورنگ مو استه در ورودی اتاق مجرد مجردی ایستادم زیرا سیل نوری که با چرخاندن سوئیچ من ایجاد کراتینه مو شد.

چه با فشار و نه” تمام شب گذشته را بخوابید یا رنگ مو استراحت کنید.” “رنگ مو استرین؟ رنگ مو استراحتی نیست؟” به حیرت خود خیره کراتینه مو شدم و در عین حال سعی بیبی لایت مو کردم دلهره های مبهم ناشی از این واقعیت را پنهان کنم که خدمتکار مورد اعتماد دوستم، پروفسور راکستون، باید تمام روز منتظر من باکراتینه مو شد. با عجله وسایل بیرونی ام را ریختم، از او خورنگ مو استم دوباره بنشیند.

  رنگ مو نارنجی بدون دکلره

روبه رویش نشستم و از او توضیح خورنگ مو استم. “این پروفسور رنگ مو است، قربان.” پیرمرد با چشمان مضطرب و چروکیده به من نگاه بیبی لایت مو کرد. در پاسخ به سوالی که در چشمانم وجود داشت، “به اندازه کافی معمول رنگ مو است که او برای من پیام بفرستد، قربان، اما امروز من خودم آمدم، زیرا قربان” در پاسخ به این سوال در چشمان من، “از آن زمان او را ندیده ام.

دیشب.” “چرا…” شروع بیبی لایت مو کردم. “فقط همین رنگ مو است، قربان.” جان کلمات را از دهانم بیرون آورد. “بیست سال رنگ مو است که همسرم و من از پروفسور مراقبت می‌بیبی لایت مو کردیم. در تمام این مدت او هرگز در شب نپروتئین تراپی مو بوده رنگ مو است. هر زمان که مجبور می‌کراتینه مو شد به شهر بیاید به ما می‌گفت. بیشتر اوقات من خودم او را رانندگی می‌بیبی لایت مو کردم. در ماشین قدیمی. اما این خیلی به ندرت اتفاق می افتاد.

جدیدترین رنگ مو زمستانی : آقا، زیرا پروفسور راکستون علایق کمی در بیرون داشت. اعتراض بیبی لایت مو کردم: «اما جان، آیا دلیل دیگری برای آشفتگی تو وجود نرنگ مو دارد؟ ممکن رنگ مو است یک تماس فوری داشته باکراتینه مو شد، یا خودش برای پیاده روی یا رانندگی بیرون رفته باکراتینه مو شد». “نه، قربان. اگر مرا ببخشید، آقا، اشتباه می کنید. پروفسور در عاداتش ثابت پروتئین تراپی مو بود. بدون اینکه به من بگوید، نمی رود. فکر کنید.

آقا، شما رنگ مو استاد را هم مانند من می شناسید. بهتر رنگ مو است، چون تو دوست او لایت و هایلایت مو هستی و من فقط یک خدمتکار لایت و هایلایت مو هستم. وقتی دیدم کارش تمام نکراتینه مو شده اصرار بیبی لایت مو کردم: ادامه بده. “خب، قربان، چند دقیقه پیش از من پرسیدی که آیا دلیل دیگری برای ناراحتی من وجود نرنگ مو دارد؟ وجود رنگ مو دارد، آقا. می دانید، آقا، بیش از بیست سال رنگ مو است.

که رنگ مو استاد یک نوع زندگی بازنشسته داشته رنگ مو است. ؛ زندگی a-a-” پیشنهاد بالیاژ مو دادم: «انزوا. “همین رنگ مو است، قربان. او گرنج را تنها زمانی که مجبور کراتینه مو شد ترک بیبی لایت مو کرد. او در یک چیز عجیب و غریبی که داشت اختراع می بیبی لایت مو کرد پیچیده پروتئین تراپی مو بود. در تمام آن سال ها، آقا، شما تنها بازدید کننده ای پروتئین تراپی مو بودید که تا به حال به آزمایشگاه او رفتید.

  بهترین ترکیب رنگ مو دودی

یا یک شب یا بیشتر در ماندم. یعنی قربان تا سه روز پیش.” دوباره اصرار بیبی لایت مو کردم: «ادامه بده»، برخی از آشفتگی‌های او با من ارتباط برقرار بیبی لایت مو کرد. “گرنج، آقا، در پانزده مایلی شهر و در محوطه خودش دورتر از جاده، دراز کشیده رنگ مو است. خیلی ها متوجه نمی شوند. وقتی غریبه ها وارد محوطه می شوند، من معمولا آنها را دوباره بیرون می آورم. سه روز پیش، آقا، یک غریبه با یک ماشین خوب به سمت در رفت.

او به من گفت که می خواهد یک خانه روستایی بخرد. من به او گفتم که گرنج برای فروش نیست و من را دور بیبی لایت مو کرد داشت ماشینش را می چرخاند تا برود که رنگ مو استاد من بیرون آمد. در کمال تعجب، آقا، غریبه را به داخل دعوت بیبی لایت مو کرد. ” “و بعد از آن؟” من پرسیدم، اکنون کاملاً احساس ناراحتی می کنم. “غریبه، آقا – آقای لاتوم که خودش صداش زد – ماند. دیشب با رنگ مو استاد در اتاق مطالعه پروتئین تراپی مو بود.

جدیدترین رنگ مو زمستانی : امروز صبح اثری از هیچکدام از آنها نپروتئین تراپی مو بود.” “اما – خدای خوب، جان!” تکان خوردم روی پاهایم، ترسی تازه در قلبم چنگ انداخته پروتئین تراپی مو بود. “در تلاش برای رسیدن به چه چیزی لایت و هایلایت مو هستید؟ ممکن رنگ مو است پروفسور و آقای لاتوم دیشب از جایی دور کراتینه مو شده باشند.” خدمتکار پاسخ بالیاژ مو داد: “آقا، هر دو ماشین در گاراژ لایت و هایلایت مو هستند. من خودم هر شب تمام درهای خانه را پیچ و مهره می کنم. آنها هنوز صبح بسته پروتئین تراپی مو بودند.

  آیا رنگ مشکی مو را سفید میکند

همسرم و من خانه را از زیرزمین تا زیرزمین جستجو آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.” در تمام محوطه شکار بیبی لایت مو کردیم. ما نتوانستیم اثری از رنگ مو استاد یا مهمانش پیدا کنیم.” به او شلیک بیبی لایت مو کردم: “یعنی می خواهی پیشنهاد کنی که دو مرد بالغ کاملاً ناپدید کراتینه مو شده اند؟ این پوچ رنگ مو است، جان، پوچ!” چند دقیقه ای ناامیدانه روی زمین قدم زدم و از چشمان مضطرب پیرمرد آگاه پروتئین تراپی مو بودم.

نیم لبخند زدم موضوع برای هر چیزی بیش از حد مسخره پروتئین تراپی مو بود. جان پیر از زندگی دور از دنیای بیرون بیمار کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. همچنین، باید اعتراف می‌بیبی لایت مو کردم که فضای که آغشته به تلاش‌های علمی مرگبار دوستم پروتئین تراپی مو بود، دقیقاً برای ایجاد پیش‌گویی‌های ناسالم در ذهن‌های بی‌سواد مناسب پروتئین تراپی مو بود. من فوراً به خانه دوستم می رفتم.

بدون شک من او را مناسب و خوب می دانم. او از نصب تلفن خودداری بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود، بنابراین باید آن را درایو می بیبی لایت مو کرد. “جان.” قدم هایم را قطع بیبی لایت مو کردم و روی شانه اش زدم. “من فوراً به می آیم.” چهره اش نشان از سپاسگزاری او داشت. همانطور که کتم را پوشیدم ادامه بالیاژ مو دادم: “مطمئنم” پروفسور و مهمانش را در انتظارمان خواهیم یافت. “من به بهشت ​​امیدوارم.

جدیدترین رنگ مو زمستانی : قربان، که حق با شمرنگ مو است.” با این کار از ساختمان خارج کراتینه مو شدیم و وارد ماشین من کراتینه مو شدیم. گرچه سعی بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودم ترسم را از بین ببرم، اگرچه سعی بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودم جان را از ترسش بیرون بیاورم، اما همان شب رانندگی بیبی لایت مو کردم، همانطور که قبلا و یا از آن به بعد رانندگی نبیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودم. به سختی پانزده دقیقه بعد، من رودسترم را در پله های کوتاهی که به در اصلی می رسید، متوقف بیبی لایت مو کردم.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه