نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

جدیدترین مدل رنگ مو زیتونی

جدیدترین مدل رنگ مو زیتونی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت جدیدترین مدل رنگ مو زیتونی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با جدیدترین مدل رنگ مو زیتونی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

جدیدترین مدل رنگ مو زیتونی : سپس با فریاد دردناکی از نور، هر چند کم نور، فریاد زد. او در حالی که می‌لرزید، یعنی آتش گفت: «پلی بر روی آن هیولای وحشتناک وجود رنگ مو دارد که تمام لمس‌هایش را می‌بلعد». ناگهان بالیاژ مو داد الهام گرفت. او هنوز کت پوستی را که پوشیده پروتئین تراپی مو بود در دست داشت، و در حالی که دستش را در جیبش برد، یک جفت عینک برفی را بیرون آورد که روی بینی هایدیا تنظیم بیبی لایت مو کرد. “حالا ببین!” او گفت. هایدیا نگاه بیبی لایت مو کرد، پلک زد و با تلاش چشمانش را باز نگه داشت.

رنگ مو : ساعت او در سقوط هواپیما شکسته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. و بالیاژ مو داد هرگز به یاد نیاوردند که او را بچرخاند، اما آنها تخمین زدند که حدود دو هفته گذشته رنگ مو است. در آن دو هفته آنها کم کم به محیط اطراف خود عادت بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند. هایدیا، دختر، در عرض یک ساعت پس از خروج برام با سوسک وارد کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، ظاهراً در شکافی از صخره‌ها – تامی اصلاً نمی‌دانست که چگونه دستور خود را به اسب‌های سوسک ابلاغ بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود.

جدیدترین مدل رنگ مو زیتونی

جدیدترین مدل رنگ مو زیتونی : اگر این کار را کنی، سوسک ها تو را خواهند گرفت، و هیچ راهی برای خروج از اینجا وجود نرنگ مو دارد. پیدا خواهم بیبی لایت مو کرد. و سعی نکن دنبال من بیای. اما تو مرد عاقلی لایت و هایلایت مو هستی، و مطمئنم به محض اینکه بالیاژ مو داد بهپروتئین تراپی مو بود پیدا بیبی لایت مو کرد، همه با هم به خوبی کنار می آییم.” فصل پنجم محکوم به فنا! هیچ وسیله ای برای تامی برای محاسبه زمان در آن مکان عجیب گرگ و میش وجود نداشت.

و تحت نظارت دختر، بالیاژ مو داد پیشرفت خوبی به سمت بهپروتئین تراپی مو بودی داشت. این که هایدیا به شکلی کاملاً انسانی عاشق بالیاژ مو داد پروتئین تراپی مو بود مشهود پروتئین تراپی مو بود. برای راضی بیبی لایت مو کردن دختر، هم بالیاژ مو داد و هم تامی یاد گرفته پروتئین تراپی مو بودند که میگوهای خام را بخورند، میگوهایی که بدون خون پروتئین تراپی مو بودند، واقعا بدتر از صدف نپروتئین تراپی مو بودند و طعمی بین میگو و خرچنگ داشتند.

  انواع رنگ مو نسکافه ای روشن

هایدیا برای خشنود ساختن مردان، سعی بیبی لایت مو کرد وقتی آنها را در حال خوردن میوه‌های نان و شلیل‌هایی که برام همیشه مقدار زیادی از آن‌ها داشت، بلرزد. برام در پرس و جوهای خود برای سلامتی بالیاژ مو داد بسیار مشتاق پروتئین تراپی مو بود. تامی یک روز صبح گفت: “جیم، من به شانس فرارمان فکر بیبی لایت مو کرده ام.” واضح رنگ مو است که برام فقط منتظر بهپروتئین تراپی مو بودی شمرنگ مو است تا پیشنهادی را به ما بدهد. “منظورت چطوره؟ برای چی؟” بالیاژ مو داد خورنگ مو است. “اگر او فکر می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

که تو درمانده ای، کمتر مراقب او خواهد پروتئین تراپی مو بود. تو در حضور او راه نرفته ای.” این درست پروتئین تراپی مو بود، زیرا زمانی که برام ناپدید کراتینه مو شد، فعالیت های آن دو شبانه پروتئین تراپی مو بود. اجازه دهید فکر الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند عصب گردن شما قطع کراتینه مو شده رنگ مو است یا چیزی شبیه به آن. تصویر واقع گرایانه بالیاژ مو داد از مردی با سمت ررنگ مو است نیمه فلج، فریادهای وحشتناکی را از صبح روز بعد برام به همراه داشت.

او با عجله به بالیاژ مو داد کمک بیبی لایت مو کرد تا به کاناپه برگردد. برام، زمانی که تحت تأثیر مواد مخدر خود نپروتئین تراپی مو بود، لحظاتی از احساس انسانی داشت. “اصلا نمیتونی اون دست و پاشو تکون بدی، بالیاژ مو داد؟” او درخورنگ مو است بیبی لایت مو کرد. “احساس در آنها وجود نرنگ مو دارد؟” بالیاژ مو داد غرغر بیبی لایت مو کرد: «احساس زیادی وجود رنگ مو دارد، اما به نظر کار نمی‌آیند، همین.» برام مشتاقانه گفت: “تو بهتر میشی.” “تو باید بهتر شوی.

  چگونه رنگ موی مشکی خانگی درست کنیم

جدیدترین مدل رنگ مو زیتونی : علیرغم تفاوت‌هایمان، من به تو نیاز دارم. برای همه ما کار وجود رنگ مو دارد، کار فوق‌العاده‌ای. یک انسانیت جدید که منتظر تولد رنگ مو است، بالیاژ مو داد، نه از نژاد میمون‌های بدبخت، بلکه از… -” خودش را چک بیبی لایت مو کرد و یک نگاه حیله گرانه روی صورتش نشست. ناگهان رویش را برگرداند. در پایان دو هفته یا بیشتر، یک اتفاق شگفت انگیز رخ بالیاژ مو داد.

یک روز هایدیا در حالی که در چشمانش پیروزمندانه پروتئین تراپی مو بود با چند کلمه انگلیسی به بالیاژ مو داد گفت! مغز او، که احتمالاً توانایی‌های خاصی را با نسبت‌های متفاوتی نسبت به نسل برتر انسان توسعه بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود، هر کلمه‌ای را که هر یک از این دو مرد تا به حال به زبان آورده پروتئین تراپی مو بودند، ثبت بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود و به خاطر می‌آورد. به محض اینکه بالیاژ مو داد متوجه این موضوع کراتینه مو شد.

شروع به آموزش به او بیبی لایت مو کرد، و با قدرت حافظه غیرعادی اش، دیری نپایید که توانست کاملا هوشمندانه صحبت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. مانعی که بین آنها قرار داشت از بین رفت. او یکی از خودشان کراتینه مو شد. در روزهای بعد، دختر به طور شکسته چیزی از تاریخ نژاد خود، از افسانه سیل جهانی که آنها را به درون زمین رانده پروتئین تراپی مو بود، از مبارزه قرن ها با سوسک ها و از تسخیر تدریجی حشرات بر بشریت و تقلیل نهایی نسل بشر به یک باقیمانده بدبخت و درمانده.

جدیدترین مدل رنگ مو زیتونی : هایدیا به آنها گفت که همه جا ازدحام سوسک وجود رنگ مو دارد، همه جا انسانیت به چند مشت کاهش یافته رنگ مو است. برام، با پرورش انسان از گونه های پربار، و رنگ مو استفاده از نتاج تازه متولد کراتینه مو شده برای غذا، به طور موقت از گرسنگی جهانی جلوگیری بیبی لایت مو کرد. اما گروه جدیدی از سوسک ها قرار پروتئین تراپی مو بود به زودی بیرون بیایند.

  جدیدترین رنگ موی دکلره شده

و سپس- دخترک با لرز دستش را به آغوشش کشید و مارمولک چشم روشنی را بیرون آورد. او گفت: «پیرمردی که با من دیدی، که از بزرگان خردمند مرنگ مو است، به مردم ما گفته رنگ مو است که این چیزها از لارو سوسک ها تغذیه می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. ما آنها را مخفیانه داخل لانه می کنیم. اما چند مارمولک در برابر میلیون ها نفر چه می توانند بکنند.

او به بالا نگاه بیبی لایت مو کرد. او گفت: “در زمین بالای ما، لارو سوسک ها کیلومترها در یک توده جامد گسترش می یابد.” وقتی آنها به عنوان سوسک بیرون بیایند، پایان کار همه ما خواهد پروتئین تراپی مو بود.» با گذشت زمان برام کمتر مشکوک کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. بازدیدهای ناگهانی او از غار متوقف کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. بالیاژ مو داد و تامی می‌دانستند که او شب‌ها را سپری می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

جدیدترین مدل رنگ مو زیتونی : اگر بتوان آن را شب نامید – در حالی که در خوابی در میان صخره‌ها خوابیده رنگ مو است. آنها از هایدیا پرسیده پروتئین تراپی مو بودند که آیا راهی برای فرار به جهان بالا وجود رنگ مو دارد؟ دختر پاسخ بالیاژ مو داد: از اینجا دو راه وجود رنگ مو دارد. “یکی راهی رنگ مو است که آمدی، اما غیرممکن رنگ مو است که از محافظ سوسک رد شوی بدون اینکه تکه تکه شوی. دیگری…” لرزید، و برای یک لحظه فیلم را از سراسر مردمک هایش بیرون کشید.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه