↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

جدیدترین رنگ مو عسلی

جدیدترین رنگ مو عسلی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت جدیدترین رنگ مو عسلی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با جدیدترین رنگ مو عسلی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

جدیدترین رنگ مو عسلی : آنها هرگز حتی یک خط را برای آسیب رساندن به منافع بسته بندان ارسال نآمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، به جز چند خطی که مربوط به جلسات کنگره پروتئین تراپی مو بود، که نتوانستند کاملاً آن را سرکوب کنند. این تز این کتاب رنگ مو است که روزنامه‌های آمریکایی در مجموع منافع خصوصی را نشان می‌دهند نه منافع عمومی. اما مواردی وجود رنگ مو دارد که از این قاعده مستثنی کراتینه مو شده رنگ مو است.

رنگ مو : که شاید بتوانند حداقل تعبالیاژ مو دادی از حقایق را به کمیسیون روزولت برسانند. در واقع، آنها قادر به انجام کار زیادی نپروتئین تراپی مو بودند، زیرا در تمام مدت زیر سایه کارآگاهان بسته بندی پروتئین تراپی مو بودند و هر کارگری می دانست که دیدن در نزدیکی اتاق های کمیسیون به قیمت کارش تمام می نانو کراتین مو شود. دیدم که سوسیالیست های شیکاگو به کراتینه مو شدت به این کمیسیون بی اعتماد لایت و هایلایت مو هستند و من را به دلیل تلاش برای همکاری با آن مورد تمسخر قرار بالیاژ مو دادم.

جدیدترین رنگ مو عسلی

جدیدترین رنگ مو عسلی : در حال پیش رفت. 40روزولت از من خورنگ مو است که با کمیسیونش بروم. من خیلی مشغول این کار پروتئین تراپی مو بودم، اما خانم الا ریو بلور، یک مدرس سوسیالیست، و همسرش را به عنوان نمایندگان خود فرستادم و هزینه را از جیب خودم پرداخت بیبی لایت مو کردم. می‌دانستم که کارگرانی که به من اعتماد بیبی لایت مو کرده‌اند، به آنها اعتماد خواهند بیبی لایت مو کرد و فکر می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

خبر آنچه در جریان پروتئین تراپی مو بود به زودی در روزنامه های شیکاگو درز بیبی لایت مو کرد. آنها قبلاً حملات وحشیانه ای را علیه “جنگل” منتشر بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند. و بر من یکی از کاغذها – اسمش را فراموش بیبی لایت مو کردم – اشاره بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود که کاملاً واضح رنگ مو است که من بیشتر از داخل فاحشه خانه های شیکاگو می دانم تا حیاط انبارها. این را در نقد کتاب می فهمید! من به این پاسخ گفتم که احتمالاً ممکن رنگ مو است.

  رنگ مو بلوند دودی متوسط

سردبیر علاقه مند باکراتینه مو شد که حقایق دقیق پرونده را بداند: من هفت هفته را با صبر و حوصله به بررسی هر گوشه حیاط انبار گذرانده پروتئین تراپی مو بودم و هرگز در عمرم داخل فاحشه خانه نپروتئین تراپی مو بودم. اکنون ارسال‌هایی از واشنگتن آغاز کراتینه مو شد، به گونه‌ای که تحقیقات را به جای اینکه علیه کوله‌بران انجام نانو کراتین مو شود، علیه من معطوف الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. سرانجام یک یا دو ستون از واشنگتن با امضای ریموند پترسون، سردبیر روزنامه، در «تریبون» ظاهر کراتینه مو شد.

این پیام با جزئیات مشخص و دقیق بیان بیبی لایت مو کرد که رئیس جمهور روزولت در حال انجام تحقیقات محرمانه در مورد حقیقت “جنگل” پروتئین تراپی مو بود و قصد داشت یک نویسنده هولناک را محکوم الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و ناپروتئین تراپی مو بود الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. روزی که این درنگ مو استان در منتشر کراتینه مو شد، هفده تلگراف از دوستان در شیکاگو دریافت بیبی لایت مو کردم! یکی از تلگراف ها اعلام بیبی لایت مو کرد که نویسنده ارسال دوست شخصی روزولت رنگ مو است.

بنابراین، البته، من به طور قابل توجهی آشفته پروتئین تراپی مو بودم، و یک روز را صرف بیبی لایت مو کردم تا روزولت را از پرینستون با تلفن تماس بگیرم، دستاورد آسانی نپروتئین تراپی مو بود. اول در جلسه کابینه پروتئین تراپی مو بود، بعد ناهار پروتئین تراپی مو بود، بعد به اسب سواری رفته پروتئین تراپی مو بود. اما در نهایت، پس از گذراندن روزم در دفتر تلفن در پرینستون، صدای او را شنیدم و این همان چیزی پروتئین تراپی مو بود.

  رنگ مو فانتزی بنفش روی موی مشکی

جدیدترین رنگ مو عسلی : که او گفت: «آقا. 41سینکلر، من بیشتر از شما در زندگی عمومی پروتئین تراپی مو بودم و این نصیحت را به شما خواهم بالیاژ مو داد. اگر به آنچه روزنامه ها درباره شما می گویند دقت کنید، روزگار ناخوشایندی خواهید داشت.» بنابراین به خانه رفتم تا بخوابم. دفعه بعد که روزولت را دیدم او به من گفت که ریموند پترسون را ندیده رنگ مو است و چیزی در مورد نیت خود به کسی نگفته رنگ مو است.

نظر روزولت این پروتئین تراپی مو بود: «نمی‌دانم پترسون چگونه می‌توانست چنین کاری انجام دهد». کمیسرها به واشنگتن برگشتند و من برای دیدن آنها پایین رفتم. آنها به طرز شگفت انگیزی صریح پروتئین تراپی مو بودند. آنها همه آنچه را که دیده پروتئین تراپی مو بودند و هر آنچه در گزارش خود به رئیس جمهور پروتئین تراپی مو بود به من گفتند، و هیچ مهر اعتمادی به من نبالیاژ مو دادند. متوجه کراتینه مو شدم که با افرادی سروکار دارم که خواهان تبلیغات لایت و هایلایت مو هستند.

و درایت دنیوی کافی داشتم که بدانم بهتر رنگ مو است به این نکته اشاره نکنم، بلکه به سادگی ادامه دهم و کاری را انجام دهم که همه طرف های ذینفع می خواهند انجام نانو کراتین مو شود. معلوم پروتئین تراپی مو بود که این گزارش در دست رئیس جمهور رنگ مو است و او رؤسای کمیته های کشاورزی مجلس نمایندگان و سنا را احضار بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود و گزارش را به عنوان تهدیدی بالای سر آنها نگه می داشت تا آنها را مجبور به اصلاح قانون بازرسی گوشت فدرال کنند.

خبرنگاران روزنامه همه می دانستند که چه خبر رنگ مو است و دیوانه اخبار پروتئین تراپی مو بودند. به مزرعه کوچکم در پرینستون برگشتم و یک چمدان پر از اسناد، نامه ها، سوگندنامه ها و گزارش های رسمی جمع بیبی لایت مو کردم و به نیویورک آمدم و با دفاتر آسوشیتدپرس تماس گرفتم. اینجا یک حس نه تنها در سراسر کشور، بلکه بین المللی پروتئین تراپی مو بود. اینجا تمام دنیا برای دریافت اخباری در مورد یک موضوع خاص که اهمیت عمومی بالایی رنگ مو دارد فریاد می زدند.

  رنگ مرواریدی شماره ۸

تحقیقاتی توسط رئیس جمهور ایالات متحده در مورد یکی از بزرگترین صنایع آمریکا انجام کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود و من به طور ضمنی مأمور کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودم که نتایج را برای عموم مردم که سلامت جسمانی آنها در خطر پروتئین تراپی مو بود، به اطلاع عموم برسانم. من به انجمن بزرگ مطبوعات آمدم، سازمانی که در آن زمان حدود هفتصد روزنامه را نمایندگی می بیبی لایت مو کرد.

جدیدترین رنگ مو عسلی : با میلیون ها خواننده، تشنه اخبار. آسوشیتدپرس کانال تاسیس کراتینه مو شده ای پروتئین تراپی مو بود که قرار پروتئین تراپی مو بود اخبار از طریق آن جریان یابد. و در این بحران کانال ثابت بیبی لایت مو کرد که یک دیوار بتنی رنگ مو است. می خورنگ مو استم ضخامت دیوار را توصیف کنم، اما جلوی خودم را می گیرم و تعهدم را به یاد می آورم که حقایق را دقیق بگویم. من ضخامت این دیوار را نمی دانم.

زیرا هرگز نتوانسته ام آن را حفر کنم. فقط میدونم که ضخیمش 42همانطور که تمام میلیون ها دلار از همه منافع شخصی آمریکا می تواند آن را بسازد. من ابتدا تلفن زدم و سپس نامه ای از طریق یک پیام رسان ویژه برای مقامات رسمی آسوشیتدپرس فرستادم، اما آنها مطلقاً هیچ ارتباطی با من و اخبار من نداشتند. نه تنها در آن روز، بلکه در تمام مبارزات انتخاباتی من علیه بیف تررنگ مو است.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه