نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

جدیدترین رنگ مو بدون دکلره

جدیدترین رنگ مو بدون دکلره | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت جدیدترین رنگ مو بدون دکلره را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با جدیدترین رنگ مو بدون دکلره را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

جدیدترین رنگ مو بدون دکلره : ما درست به موقع پروتئین تراپی مو بودیم. امید زمزمه بیبی لایت مو کرد: “پادشاه هر لحظه اینجا خواهد پروتئین تراپی مو بود.” زیر سایبان فضای وسیعی از صندلی ها قرار داشت. یک سکو، مانند یک صحنه، در یک انتهای آن قرار داشت. با مشعل‌های رنگی که توسط دخترانی با لباس‌های روان، که هر کدام مانند مجسمه‌ای ایستاده پروتئین تراپی مو بودند و نور خود را بالا نگه می‌داشتند.

رنگ مو : درک زمزمه بیبی لایت مو کرد: “کلاهت را بالا نگه دار، چارلی.” دختری به من چنگ زد. “مرد خوش تیپ، بگذار ببینم.” لب‌های رنگ‌کراتینه مو شده‌اش را روی لب‌هایم گذاشت، انگار جرأت می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند آنها را ببوسم. امید او را کنار زد. شنل پاره اش اندام سفید و زیبایش را نشان می بالیاژ مو داد که موهای تیره موهایش را پوشانده پروتئین تراپی مو بود. او به طرز عجیبی دوست داشتنی پروتئین تراپی مو بود، با اشتیاق بدوی و بی بند و بار – نمونه ای از سرزمینی که در آن زندگی می بیبی لایت مو کرد.

جدیدترین رنگ مو بدون دکلره

جدیدترین رنگ مو بدون دکلره : شاید جنبه مردم پروتئین تراپی مو بود. اتاق مملو از مردان و دختران همجنس گرا با لباس های شیک پروتئین تراپی مو بود. حداقل نیمی از آنها در شنل های سرمه ای پوشیده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند، اما بیشتر مقنعه ها برگشته پروتئین تراپی مو بودند. آنها حرکت می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، می خندیدند و صحبت می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و ظاهراً منتظر پروتئین تراپی مو بودند تا زمان رفتن آنها به جشنواره برسد. ما از میان آنها عبور بیبی لایت مو کردیم.

امید زمزمه بیبی لایت مو کرد: از این طرف. “به هم نزدیک باشید. صحبت نکنید!” جلو رفتیم و بی سر و صدا مقابل دیوار اتاق ایستادیم، جایی که پرده های بزرگ تا حدی ما را از دید پنهان می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. پادشاه جوان در زیر یک سایبان، پشت میزی روی یک سکوی مرتفع نزدیک یک انتهای آپارتمان، نشسته پروتئین تراپی مو بود. من او را مردی سی ساله دیدم. او لباس تعطیلات به تن داشت، شلنگ ابریشمی قرمز و سفید پوشیده پروتئین تراپی مو بود.

  گچ مو رنگ یخی

دوتایی با مد عجیب و غریب و پیراهنی به تن داشت. سر برهنه، با موهای مشکی ضخیم، بلند تا قاعده گردن. با وقار آرام پشت میز نشست. اما او در اینجا در حضور درباریان مورد علاقه خود آرام گرفت. او ظاهراً در این شب از طنز بالایی برخوردار پروتئین تراپی مو بود و برای اجرای نمایش راهنمایی می بیبی لایت مو کرد و پیام رسان ها را می فرستاد. ایستادم و به او خیره کراتینه مو شدم. یک شخص بسیار پادشاه این رنگ مو است.

در مورد او پروتئین تراپی مو بود، آن نگاه آمیخته عجیب بربریت و مدرنیته. امید به او نزدیک کراتینه مو شد و زانو زد. من و درک می توانستیم صدای آنها را بشنویم، اگرچه غوغای جمعیت ادامه داشت. “امید کوچولوی من، این چیست؟ برخیز بچه.” او گفت: “عالیجناب، پیامی از سوی بلانکا.” او خندید. “دیگر نگو! من قبلاً این را می دانم! او این جشنواره را نمی خواهد. کارگران،” – او در این یک کلمه چه تحقیر آمیزی بیبی لایت مو کرد! – “کارگران آزرده خواهند کراتینه مو شد.

زیرا ما امشب از آن لذت می بریم. باه!” اما او همچنان می خندید. “دیگر نگو، امید کوچولو. به بلانکا بگو این شب بهترین رقص و آواز خود را بخواند. من دارم انتخاب می کنم. آیا این را می دانستی؟” امید سکوت بیبی لایت مو کرد. او تکرار بیبی لایت مو کرد: آیا می دانستی؟ زمزمه بیبی لایت مو کرد: «بله، اعلیحضرت. “من ملکه امشبمان را انتخاب می کنم، فرزند. بلانکا یا سنسوآ.” او آهی کشید. “هر دو بسیار زیبا لایت و هایلایت مو هستند.

  مدل رنگ موی بلوند جدید

آیا می دانید کدام یک را انتخاب می کنم؟” او گفت: نه. “نه من، امید کوچولو. و نه من.” او را اخراج بیبی لایت مو کرد. حالا برو مزاحمم نکن. لب هایش را باز بیبی لایت مو کرد انگار برای اعتراضی دیگر، اما چشمانش ناگهان برق زد. “دوست ندارم دوباره اذیتم کنی. میفهمی؟” او برگشت، به سمت جایی که درک و من در کمین پروتئین تراپی مو بودیم. جمعیت پر حرف در اتاق هیچ توجهی به هوپ نداشتند.

جدیدترین رنگ مو بدون دکلره : اما قبل از اینکه او به ما برسد، مردی از گروه اطراف جدا کراتینه مو شد و او را مورد حمله قرار بالیاژ مو داد. او یک شخصیت فرمانده پروتئین تراپی مو بود، به نظر من، او کاملاً بزرگ ترین مرد اتاق پروتئین تراپی مو بود. حداقل یک یا دو اینچ از درک بلندتر رنگ مو است. او شنل قرمزش را پوشید و مقنعه‌اش را روی شانه‌های سنگین و پهنش انداخته پروتئین تراپی مو بود. یک سر گلوله با موهای مشکی قیچی کراتینه مو شده. مردی تقریباً به سن پادشاه، چهره ای با ظاهری سنگین و چشمان تیره درخشان داشت.

یک ماجراجوی شرور، سرسپردۀ این پادشاه. امید گفت: روحبر چیست؟ “تو به حزب ما ملحق خواهی کراتینه مو شد، امید کوچولو؟” دست سنگینی روی بازوی سفیدش گذاشت. صورتش به سمت من چرخیده پروتئین تراپی مو بود. نمی‌توانستم از نگاه درخشان چشمانش غافل شوم که به او نگاه می‌بیبی لایت مو کرد. او گفت: نه. به نظر می رسید که او به او تکان می خورد، اما او از او جدا کراتینه مو شد. خشم از چهره اش گذشت.

اما نگاه مشتاقانه در چشمانش باقی ماند. “تو خیلی جسور لایت و هایلایت مو هستی، امید، که من را اینطور طرد می کنی.” صدایش را پایین آورده پروتئین تراپی مو بود انگار می ترسید که پادشاه او را بشنود. “رهایم کن!” او گفت. او به سرعت از او دور کراتینه مو شد، اما قبل از اینکه به ما ملحق نانو کراتین مو شود، منتظر ماند تا او دور نانو کراتین مو شود. هوپ زمزمه بیبی لایت مو کرد: فایده ای نرنگ مو دارد. “در اینجا هیچ کاری نمی توانیم بکنیم.

  رنگ موی قرمز برای پوست سبزه

جدیدترین رنگ مو بدون دکلره : شنیدید که پادشاه چه گفت – و جشنواره از قبل شروع کراتینه مو شده رنگ مو است.” درک لحظه ای ایستاد و در فکر فرو رفت. او به اتاقی که روحبر با گروهی از دختران ایستاده پروتئین تراپی مو بود خیره کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. او در آخر گفت: “بیا، چارلی. ما این جشنواره را تماشا خواهیم بیبی لایت مو کرد. این پادشاه احمق لعنتی، سنسوآ قرمز را انتخاب خواهد بیبی لایت مو کرد.” شانه بالا انداخت. “هرج و مرج رخ خواهد بالیاژ مو داد…” از اتاق بیرون آمدیم.

از در اصلی بیرون رفتیم و با عجله از باغ های قصر عبور بیبی لایت مو کردیم. چهره های قرمزپوش در حال ترک ساختمان به سمت محوطه جشنواره پروتئین تراپی مو بودند. منتظر پروتئین تراپی مو بودیم تا گروهی از آنها عبور کنند تا تنها راه برویم. وقتی به دروازه نزدیک می‌کراتینه مو شدیم، از میان سایه‌های درختچه‌های گل‌دار می‌گذشتیم، احساس مبهمی که ما را تعقیب می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند از درون من شلیک کراتینه مو شد.

در یک لحظه آنقدر چیزهای زیادی برای دیدن وجود داشت که آن را فراموش بیبی لایت مو کردم، اما دستم را روی دیسکم گرفتم و به امید نزدیکتر کراتینه مو شدم. به ورودی سایبان رسیدیم.

جدیدترین رنگ مو بدون دکلره : گروهی از دختران، شنل قرمزی، تازه بیرون می آمدند. با عجله از کنار ما گذشتند. آنها دویدند و عبای خود را دور انداختند. بدن های سفیدشان زیر نورهای رنگی می درخشید که با عجله به سمت رنگ مو استخر و کبوتر می رفتند.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه