↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

جدیدترین مدل رنگ موی تیره

جدیدترین مدل رنگ موی تیره | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت جدیدترین مدل رنگ موی تیره را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با جدیدترین مدل رنگ موی تیره را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

جدیدترین مدل رنگ موی تیره : گفت: “این کاملاً احمقانه رنگ مو است.” نوخارین شانه بالا انداخت: «خیلی خب. فقط می‌خواهم مطمئن باشم که در مواقع اضطراری ممکن رنگ مو است.

رنگ مو : او فقط باید لبه دریاچه را تا مقصدش دنبال می‌بیبی لایت مو کرد، و یک نگاه اجمالی به آب برای نگه داشتن او در مسیرش کافی پروتئین تراپی مو بود. فیلیپ در صندلی عقب قوز بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود و بدنش زیر بار ناامیدی کوئست در حال فرو ریختن پروتئین تراپی مو بود. او ساعت‌ها به‌طور مبهم ادامه می‌بالیاژ مو داد، به این امید که به نحوی این معامله وحشتناک را که دنیا را به سوی ناپروتئین تراپی مو بودی می‌برد، خنثی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

جدیدترین مدل رنگ موی تیره

جدیدترین مدل رنگ موی تیره : شما به او خواهید گفت که من مقصر لایت و هایلایت مو هستم – که تحمل بیبی لایت مو کردم – اما شما متوجه کراتینه مو شدید. راهی برای اجبار به تبعیت از من. فهمیدی؟” کوئست نتوانست کلمه ای پیدا الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. با سر فیلیپ با ملایمت سری تکان بالیاژ مو داد. همان موقع ماشین ایستاد و راننده در را باز بیبی لایت مو کرد. دکتر نوخارین با وجود انبوهی از ابرهای کومولوس که اغلب دید را به صفر می‌رساند، پرواز بیبی لایت مو کرد.

فکر می‌بیبی لایت مو کرد که ممکن رنگ مو است آنقدر قوی نانو کراتین مو شود که خود را آزاد الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و فیلیپ را از سلطه برادر بی‌وجدانش رهایی بخکراتینه مو شد. اگرچه چنین حرکتی باید اراده خود را برای همیشه از بدنش جدا الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، اما او آماده و مشتاق فداکاری پروتئین تراپی مو بود. ناگهان سقوط موتور متوقف کراتینه مو شد و نوخارین کشتی را به صورت مارپیچ به سمت بالا برد. کوئست پیش از این هرگز در هوا نپروتئین تراپی مو بوده رنگ مو است.

  چند مدل رنگ مو هایلایت

و چرخش طولانی در تاریکی در این مأموریت شیطان برای او به اندازه سفر به سوی هلاکت در یک پرتابه داغ سفید پروتئین تراپی مو بود. به نظر می رسید ذهن او در یک مارپیچ سحابی بزرگ در پشت کشتی در حال نزول دنبال می نانو کراتین مو شود. او احساس بیبی لایت مو کرد که ناگهان از یک نصف النهار کیهانی عبور بیبی لایت مو کرده و به سطح جدیدی از لایت و هایلایت مو هستی رسیده رنگ مو است، جایی که او به گاز تبدیل کراتینه مو شده رنگ مو است.

اما همچنان قادر به تفکر رنگ مو است. اما حتی در اینجا هم وسواس او ثابت ماند. کین کلاسون – شیاد، خائن، جنایتکار – باید ناپروتئین تراپی مو بود نانو کراتین مو شود! “او را خواهم گرفت!” کوئست را با کلماتی که برای بی صدا پروتئین تراپی مو بودن کمتر واقعی نپروتئین تراپی مو بودند قول بالیاژ مو داد. من او را تا انتهای فضا دنبال خواهم بیبی لایت مو کرد و او را به حساب خواهم آورد! سپس چرخ ها زمین را لمس آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و حقایق سرد و برهنه سرنوشت او با نیرویی مضاعف بر او هجوم آورد.

او نزدیکی کنترل خود را چند ثانیه قبل از اینکه او را از چشمان فیلیپ درک الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند احساس بیبی لایت مو کرد. با حسی مثل چاقو متوجه کراتینه مو شد که حالا باید حرف بزند، نقش خودش را بازی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، منافق بی خونی باکراتینه مو شد که کین کلاسون برای ساختن او انتخاب بیبی لایت مو کرد. نظم ساکت به سرعت به اندازه کافی کانال ها را بالا برد. او پاسخ بالیاژ مو داد زیرا یک خودکار از فشار یک دکمه اطاعت می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

فیلیپ با لحن زیرکانه ای نیشخندی زد: «خب دکتر، این همان برج جادویی رنگ مو است، همان طور که به شما قول بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بودم. ما آن را به سرعت انجام خواهیم بالیاژ مو داد. این آزمایش آنقدر واضح و قطعی خواهد پروتئین تراپی مو بود که حتی سخت نیست. -مشکوکی مثل شما می توانید سوالی را مطرح کنید.” نوخارین با لحنی مجروح گفت: “تو من را اشتباه می فهمی.” “تا جایی که به من مربوط می نانو کراتین مو شود.

  مدل رنگ مو سوسکی جدید

جدیدترین مدل رنگ موی تیره : این روش فقط یک امر رسمی رنگ مو است، اما به هر حال ضروری رنگ مو است. فرض کنید که من باید صد میلیون از پول دولت خود را خرج کنم و خرید بی ارزش باکراتینه مو شد؟ ممکن رنگ مو است حدس بزنید که حماقت من برای من گران تمام می نانو کراتین مو شود. ” کین کلاسون روی سکوی یک کامیون غول پیکر منتظر پروتئین تراپی مو بود که موتور آن در حال بیکار پروتئین تراپی مو بود. تمام دستگاه آماده پروتئین تراپی مو بود.

به جز اینکه سه بخش قابل جداسازی برج هنوز در موقعیت خود قرار نگرفته پروتئین تراپی مو بودند. فیلیپ با خوشحالی به دکتر گفت: «یکی از زیبایی‌های DP، در حالی که کین با لبخندی حیله‌گر به خودش لبخند می‌زند، این رنگ مو است که این دینام به اندازه یک پینت تمام جریان مورد نیاز برای آزمایش را فراهم می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. ما برق رادیوی خود را مستقیماً انتخاب می‌کنیم.

از هوا با رنگ مو استفاده از یک تله موج و سنسوری که توسط این برادر کوچک روشن من اختراع کراتینه مو شده رنگ مو است. کین با ترس گفت: «بله، آه، دکتر نوخارین،» و در آن لحظه کوئست نفرت سرخ رنگی را که باعث قتل مردان می‌نانو کراتین مو شود، تجربه بیبی لایت مو کرد. فیلیپ به من قول بالیاژ مو داده رنگ مو است که شما از این وسیله فقط به عنوان تهدیدی برای مهار جاه طلبی های قدرت های بزرگتر رنگ مو استفاده خواهید بیبی لایت مو کرد. “حتما حتما!” دکتر از صمیم قلب پاسخ بالیاژ مو داد.

اما حالا بیایید تست کنیم. ارتفاع برج در حالی که بخش های بالایی را در جای خود قرار می بالیاژ مو دادند چهل فوت پروتئین تراپی مو بود. هنگامی که همه اتصالات، ابتدا توسط کین، سپس توسط فیلیپ بررسی کراتینه مو شد، اولی نوخارین را به سمت بالا هدایت بیبی لایت مو کرد. با نزدیک کراتینه مو شدن به اوج طرح او، هیجان کین به حالت کاتالپتیک نزدیک کراتینه مو شد، که اشاراتی از آن به طور گیج کننده از مجرای کوئست می آمد.

  قیمت رنگ مو مشکی ریتون

با رضایتی عجیب احساس بیبی لایت مو کرد که کین در حال عذاب رنگ مو است. آرواره های مخترع سفت کراتینه مو شد، انگار که خونش به هوای مایع تبدیل کراتینه مو شده و او را منجمد بیبی لایت مو کرده رنگ مو است، و او در کنترل حرکات بازوهایش مشکل داشت. حالا می ترسید! این بار واقعاً می ترسم. کوئست این انگیزه را به وضوح دریافت بیبی لایت مو کرد که به معنای آن شک بیبی لایت مو کرد. این ساختگی نپروتئین تراپی مو بود! کین به ماشین خودش شک داشت.

جدیدترین مدل رنگ موی تیره : از ترس اینکه در بحران ممکن رنگ مو است برخی از عناصر در مکانیزم دقیق محاسبه کراتینه مو شده عمل نالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، بنابراین او را از پول خونی که قلبش روی آن گذاشته پروتئین تراپی مو بود فریب بالیاژ مو داد. سپس داشت صحبت می بیبی لایت مو کرد و حتی نوخارین متوجه لرزش صدای او کراتینه مو شد: این 9 لوله، که شبیه یک ردیف لوله تفنگ لایت و هایلایت مو هستند، از خمیر سیلیکونی ساخته کراتینه مو شده‌اند.

هر کدام یک پرتوی از نور نامرئی و یک دارت رادیویی با طول موج دقیقاً یکسان پرتاب می‌کنند. تأثیر مخرب عمدتاً به این دقت هماهنگی بستگی رنگ مو دارد.» دکتر گفت: “یک سوال برای من پیش می آید:” آیا دیگران می توانند تا آنجا که می توانید با موفقیت دستگاه را دستکاری کنند؟” کین در حالی که تقریباً کنترل صدایش را از دست بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه