نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

جدیدترین رنگ مو برای پوست سبزه

جدیدترین رنگ مو برای پوست سبزه | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت جدیدترین رنگ مو برای پوست سبزه را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با جدیدترین رنگ مو برای پوست سبزه را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

جدیدترین رنگ مو برای پوست سبزه : فکر می کنی شوهرت به قتل رسیده رنگ مو است؟ صراحتاً در یک مرحله از ممتحن پرسید. او گفت: “این نظر من رنگ مو است” و سپس اضافه بیبی لایت مو کرد: “ممکن رنگ مو است این یک حادثه علمی پروتئین تراپی مو بوده باکراتینه مو شد که ماهیت آن را نمی توانم درک کنم. ما در همه موارد به جز کار شوهرم محرمانه پروتئین تراپی مو بودیم. او این حق را برای خود محفوظ می داشت که در مورد آن رازدار باکراتینه مو شد.

رنگ مو : قهوه با مات و مبهوت زمزمه بیبی لایت مو کرد: «چهل و هشت، چهل و نه، چهل و ده، چهل و یک»، در حالی که حواسش در اثر مصیبت صدا تقریباً تا حد بیهوشی از بین رفته پروتئین تراپی مو بود. “گاود! تمام ارتش رفتند!” غرش تانک‌های جنگی کمتر پروتئین تراپی مو بود، اما همچنان غوغای هیولایی پروتئین تراپی مو بود. با این حال، از طریق آن، یک سری ضربه مغزی به وجود آمد که آنقدر به هم نزدیک پروتئین تراپی مو بودند که جدا نکراتینه مو شدنی پروتئین تراپی مو بودند.

جدیدترین رنگ مو برای پوست سبزه

جدیدترین رنگ مو برای پوست سبزه : نه وقفه ای پروتئین تراپی مو بود، نه وقفه ای از هیاهو. صف به ردیف هیولاها، منقاردار و مسلح، با حرص و حرص با تفنگ های گرسنه به جنگ می رفتند. و بعد، برای چند ثانیه، هیچ تانکی عبور نبیبی لایت مو کرد. با این حال، در میان هیاهوی رفتن آنها، به نظر می رسید که صدای شلیک به نوعی می خزد. تیراندازی با کراتینه مو شدت باورنبیبی لایت مو کردنی پروتئین تراپی مو بود و از سمتی می آمد که تانک های رده جلو در حال حرکت پروتئین تراپی مو بودند.

و آنقدر کراتینه مو شدید که مانند سیلی بر سینه پروتئین تراپی مو بودند. سپس صداهای دیگری آمد، تنها به دلیل نزدیک تر پروتئین تراپی مو بودن بلندتر. این صداها نیز متفاوت از صداهایی پروتئین تراپی مو بود که تانک های جنگی ایجاد بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند. صداهای سبک تر مخازن خدمات کنجکاو و بد شکل شروع به هجوم آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، با هر اندازه و شکل. مخازن حامل سوخت تانک های ماشین سازی، آنهایی که بزرگ لایت و هایلایت مو هستند.

  رنگ موی مشکی روی قهوه ای

اینها. تانک های کمیساری …. چیزی عظیم و درخشان متوقف کراتینه مو شد. دری باز کراتینه مو شد صدایی دستور بالیاژ مو داد. آن سه مرد، کتک خورده و شلاق خورده از سر و صدا، گنگانه خیره کراتینه مو شدند. “قهوه گروهبان!” صدا غرش بیبی لایت مو کرد “مردان خود را بیاورید! سریع!” قهوه خودش را به شکلی از زندگی کشاند. سرجوخه والیس به سمت جلو حرکت بیبی لایت مو کرد و آویزان کراتینه مو شد. هر دوی آنها زندانی خود را داخل در بار آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و داخل کراتینه مو شدند.

آنها فوراً به داخل توده ای فرستاده کراتینه مو شدند که تانک دوباره با یک جهش کراتینه مو شدید ناگهانی پیشرفت خود را آغاز بیبی لایت مو کرد. افسری با صورت دوده ای که به دستگیره چسبیده پروتئین تراپی مو بود پوزخند زد: «مرد خوب. “ژنرال دستورات ویژه ای فرستاد که تو را ببرند. گفت تو نبرد را پیروز کراتینه مو شدی. هنوز تمام نکراتینه مو شده رنگ مو است، اما وقتی ژنرال می گوید …” “نبرد؟” با بی حوصلگی گفت: قهوه. “این نبرد من نیست.

این رژه بسیاری از تانک های لعنتی رنگ مو است!” زوزه شادی از جایی بالا بلند کراتینه مو شد. نظم و انضباط در تانک‌های ماشین‌آلات به اندازه کافی سخت‌گیرانه پروتئین تراپی مو بود، اما از نظر نوع کاملاً متفاوت از رسمی پروتئین تراپی مو بودن ماشین‌های جنگی پروتئین تراپی مو بود. “مخاطب!” دوباره صدا غرش بیبی لایت مو کرد “بی‌سیم ژنرال دوباره می‌رود! یاران ما ذخایر خود را زیر پا گذاشته‌اند و ماشین‌فروشی‌ها و لوازم خود را در هم می‌کوبند!” فریادها در داخل دیوارهای فولادی که قبلاً مملو از هیاهوی موتورهای در حال کار و خروش آج‌ها پروتئین تراپی مو بودند، به‌طور کرکننده‌ای طنین‌انداز می‌کراتینه مو شد. “آنها را خرد بیبی لایت مو کردم!” صدای بالا فریاد زد.

  رنگ موی شرابی و ماهاگونی

جدیدترین رنگ مو برای پوست سبزه : دیوانه از شادی. آنها را شکست! انفجارها به قدری خشن، آنقدر هیولاگونه که حتی از طریق فنرها و آج های تانک، ضربه مغزی زمین احساس می کراتینه مو شد. مهمات آنها به آنجا می رود! ما همه زباله های آنها را راه اندازی بیبی لایت مو کردیم! هیاهوی محض در داخل تانک سرویس پروتئین تراپی مو بود که با سرعت در پشت نیروی جنگی و تنها پوسته نازکی از تانک های ذخیره بین آن و یک دشمن وحشت زده و مکانیکی تعقیب می بیبی لایت مو کرد. “فریاد، شما پرندگان!” صدا فریاد زد ژنرال می گوید ما در نبرد پیروز کراتینه مو شدیم!

به لطف نیروی رزمنده! ما ادامه می دهیم و خط ارتباطی دشمن را از بین می بریم و به او اجازه می دهیم تا ما را تعقیب الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند تا گازش خاموش نانو کراتین مو شود! سپس برمی گردیم و او را می کوبیم. تانک های ما او را از بین برده اند!” قهوه توانست چیزی برای نگه داشتن آن پیدا الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. به سختی روی پاهایش ایستاد.

سرجوخه والیس که از قطعیت مرگ و شکنجه صدا بهپروتئین تراپی مو بود می یافت، از حرکت تانک بسیار بیمار کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. زندانی روی زمین فولادی از او دور کراتینه مو شد. با ناراحتی به قهوه نگاه بیبی لایت مو کرد. قهوه با تلخی گفت: “به آنها گوش کن.” تانک ها! تانک ها! زندانی با وحشیانه گفت: تو گفتی. “این یک راه جهنمی برای جنگیدن رنگ مو است.” سرجوخه والیس چهره ای سبز رنگ به آنها تبدیل بیبی لایت مو کرد.

او نفس نفس زد: «پیاده نظام همیشه سر چوب کثیف می نانو کراتین مو شود. “حالا آنها – اکنون پیاده نظام را سوار تانک می کنند! جهنم!” مرگ نامرئی نوشته آنتونی پلچر در طول شب به طور وحشیانه مسابقه می بالیاژ مو داد، ماشین های دیگر را با یک نفس از دست می بالیاژ مو داد، ماشین قابل مشاهده به تعقیب خود ادامه بالیاژ مو داد – چه؟ زندگی “پیر پرک” فرگوسن، سازنده میلیونر که توسط قاتل نامرئی و نامرئی تهدید کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

  رنگ موی کاهی صدفی

به اقدام سریع و هوشمندانه لیز بستگی داشت. تحقیق درباره مرگ مرموز داریوش دارو، دانشمند، مخترع، گوشه گیر و عجیب و غریب، شبیه یک قراربالیاژ مو داد علمی پروتئین تراپی مو بود. مردان و زنانی که از سطح علمی بالایی برخوردار پروتئین تراپی مو بودند و در برخی موارد شهرت جهانی داشتند، برای شنیدن شرایط عجیب، عجیب و غریب و باورنبیبی لایت مو کردنی که روزنامه ها اشاره می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، حضور داشتند.

جدیدترین رنگ مو برای پوست سبزه : خانم سوزان دارو، بیوه، شاهد اصلی پروتئین تراپی مو بود. هنگامی که در جایگاه ایستاده پروتئین تراپی مو بود، چهره ای عجیب به نظر می رسید. این زن کوچک اشک‌آلود و در عین حال هوشیار به هوشی که او را به یکی از برجسته‌ترین شیمی‌دانان جهان تبدیل بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود، خیانت بیبی لایت مو کرد. او سن خود را پنجاه و هشت اعلام بیبی لایت مو کرد، اما اگر موهای برفی او نپروتئین تراپی مو بود، خیلی جوانتر به نظر می رسید.

او کوچک پروتئین تراپی مو بود اما شکننده نپروتئین تراپی مو بود و چشمان آبی رنگی داشت. او بینی و چانه کوچک محکمی داشت و لباس‌های ابریشمی مشکی به تن داشت که ظاهراً به یک دهه قبل باز می‌گشت. اگرچه در لباس مدرن نپروتئین تراپی مو بود، اما پاسخ های او به سؤالات مربوط به امور علمی و تجاری درگیر در این پرونده مرموز، ثابت بیبی لایت مو کرد که او کاملاً از زمان در همه جزئیات مطلع رنگ مو است.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه