نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

جدیدترین رنگ موی قهوه ای تیره

جدیدترین رنگ موی قهوه ای تیره | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت جدیدترین رنگ موی قهوه ای تیره را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با جدیدترین رنگ موی قهوه ای تیره را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

جدیدترین رنگ موی قهوه ای تیره : اشاره می بیبی لایت مو کرد. “خفه شو!” او زمزمه بیبی لایت مو کرد. “من سایه ای را در برابر آن فلش دیدم! پیاده نظام فریاد زد! “ام را بگیر!” گروهبان قهوه گفت: “دیوونه”، اما چشمانش و به خصوص گوش هایش را فشار بالیاژ مو داد.

رنگ مو : هیولاهای خزنده و خزنده در فاصله بی نهایت کوتاهی به یکدیگر هجوم آوردند و کتک زدند. آنها کورکورانه می جنگیدند، اسلحه هایشان به شکلی تهدیدآمیز می چرخید و شعله های مه آلود را به نیمه تاریکی می افالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کندند، در حالی که از اطراف آنها مایعاتی می ریختند که برای هر انسانی که بخار آنها را تنفس می بیبی لایت مو کرد به معنای مرگ پروتئین تراپی مو بود.

جدیدترین رنگ موی قهوه ای تیره

جدیدترین رنگ موی قهوه ای تیره : آیا آن دو پیاده نظام سرگردان هنوز گزارش بالیاژ مو داده اند؟ با تندی پرسید. “هنوز نه قربان.” ژنرال بر روی میز طبل زد. چهار برق قرمز در نقاط مختلف تخته می درخشید – چهار نقطه که تانک های آمریکایی یا گروه هایی از تانک ها در درگیری با دشمن قفل کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند. جایی در میان مه فراگیر که همه جهان را به آشوب خاکستری تبدیل بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود.

آن گازها به هر ماسک گازی نفوذ می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و حتی به خمیرهای فرورفته‌ای که گازهای تاول‌زای سال 1918 را بیهوده بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند، برخورد می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. در حالی که هزاران تانک در مه پنهان کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند، چهار نبرد کوچک ادامه داشت، فقط چهار. نبردهایی که با تانک ها به عنوان بازوی اصلی انجام می نانو کراتین مو شود، لزوماً نبردهای حرکتی لایت و هایلایت مو هستند.

که بیش از هر جنگ دیگری شبیه نبردهای سواره نظام لایت و هایلایت مو هستند، مگر اینکه اقدامات ناوگان باکراتینه مو شد. وقتی ارگان های اصلی با هم تماس می گیرند، موضوع به سرعت حل می نانو کراتین مو شود. هیچ بن بست طولانی مدتی مانند سنگرهای پیاده نظام تولید کراتینه مو شده در سال های گذشته وجود نرنگ مو دارد. نبردی که تا کنون رخ بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود، هم در زیر مه و هم در هوا، فقط درگیری پاسگاهی پروتئین تراپی مو بود.

  رنگ مو فندقی نسکافه ای بدون دکلره

هنگامی که بدنه اصلی دشمن وارد عمل می کراتینه مو شد، مانند یک گردباد پروتئین تراپی مو بود و نبرد تنها در عرض چند دقیقه برنده یا شکست می کراتینه مو شد. ژنرال به آن چهار درگیری یا معنای احتمالی آنها توجهی نبیبی لایت مو کرد. او به آرامی گفت: “من می خواهم از آن دو پیاده نظام سرگردان بشنوم، من باید دستوراتم را بر اساس آنچه آنها گزارش می کنند، قرار دهم.

جدیدترین رنگ موی قهوه ای تیره : من معتقدم که کل نبرد به آنچه آنها می گویند بستگی رنگ مو دارد.” او ساکت کراتینه مو شد و بدون آن مشغله‌ای که قبلاً نشان بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود، تابلو را تماشا بیبی لایت مو کرد. او حرکاتی را که باید در هر یک از سه احتمال انجام دهد می دانست. او هیئت مدیره را تماشا بیبی لایت مو کرد تا مطمئن نانو کراتین مو شود که مجبور نیست قبل از آماده کراتینه مو شدن آن حرکات را انجام دهد. تمام هوای او انتظار پروتئین تراپی مو بود.

فرمانده کل ارتش ایالات متحده، منتظر شنیدن آنچه که دو پیاده نظام سرگردان به او خواهند گفت، در مهی که یک میدان جنگ را پوشانده پروتئین تراپی مو بود، گم کراتینه مو شد. مه نه غلیظ تر پروتئین تراپی مو بود و نه سبک تر، جایی که سرجوخه والیس مکث بیبی لایت مو کرد تا سیگار قبل از جنگش را بچرخاند. تنباکو از مسلسل گاز گرفته در جعبه قرص چند متری بیرون آمد. گروهبان قهوه، سه یاردی دورتر، چهره ای مبهم پروتئین تراپی مو بود.

سرجوخه والیس سیگارش را در دهانش گذاشت، کبریتش را زد و با ظرافت پک زد. “آه!” سرجوخه والیس گفت و به طور قابل توجهی تشویق بیبی لایت مو کرد. او فکر بیبی لایت مو کرد که گروهبان قهوه را دید که به سمت او حرکت می بیبی لایت مو کرد و با سخاوتمندانه درخشش سیگارش را پنهان بیبی لایت مو کرد. در بالای سر، یک مسلسل ناگهان در غرش کوبنده ای منفجر کراتینه مو شد، صدا با سرعتی باورنبیبی لایت مو کردنی بالای سر آنها پیچید.

  اموزش رنگ مو مش سوزنی

اسلحه دیگری جوابش را بالیاژ مو داد. ناگهان، تمام آسمان بالای سر آنها جهنمی از چنین صداهای ریزشی پروتئین تراپی مو بود و بلافاصله پس از آن، آنها شروع به زوزه کشیدن های متعدد آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. هواپیماهای در حال گشت معمولاً موتورهای خود را خاموش نگه می‌داشتند، به این امید که با سر و صدای آن تانکی را در زیر خود پیدا کنند.

اما در جنگ واقعی، قدرت زیادی وجود داشت که می‌توان با بریدن صدا خفه کن به دست آورد تا انگیزه‌های جزئی مؤثر واقع نانو کراتین مو شود. صد فروند هواپیما بالای سر دو پیاده نظام سرگردان در حال مبارزه دیوانه وار حدود پنج هلیکوپتر پروتئین تراپی مو بودند. دویست یاردی دورتر، یکی با یک تصادف به زمین افتاد و بلافاصله بعد از آن یک بوم توخالی به وجود آمد.

جدیدترین رنگ موی قهوه ای تیره : برای یک لحظه حتی مه از مخزن منفجر کراتینه مو شده بنزین زرد کراتینه مو شد. اما خروش بالا ادامه یافت – نه مانند نبرد بین گشت‌های متخاصم هواپیماهای جنگی، زمانی که هر یک از طرفین ارتفاع را یک مزیت تعیین‌کننده می‌یابند، اما تقریباً در همان سطح، کمی بالاتر از ساحل ابر، حفظ می‌شوند. چیزی فرود آمد، غرش بیبی لایت مو کرد و در فاصله پنجاه گز با زمین برخورد بیبی لایت مو کرد.

ضربه فوق‌العاده پروتئین تراپی مو بود، اما پس از آن سکوت مرده‌ای حاکم کراتینه مو شد در حالی که رعد و برق بالا ادامه داشت. گروهبان قهوه با جهش به سمت سرجوخه والیس آمد. “بالگردها!” پارس بیبی لایت مو کرد “شکار تانک و جعبه قرص! دراز بکش!” خودش را به زمین پرت بیبی لایت مو کرد. باد به طور ناگهانی بر آنها کوبید، سپس یک انفجار ظالمانه هوای یخی از بالا. برای یک لحظه آسمان روشن کراتینه مو شد.

  رنگ موی ماهاگونی فانتزی است

آنها سوراخی در مه دیدند، جعبه قرص کوچک را به وضوح دیدند، چهارچوب عظیمی از پیچ‌های نگهتمام دکلره مو دارنده را دیدند که به سرعت بالای سرشان جارو می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و چهره‌هایی در آن پروتئین تراپی مو بودند که از طریق شیشه‌های بادگیر زمین را تماشا می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، و مسلسل‌ها دیوانه‌وار به سمت وسایل رقصنده شلیک می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. هوا بعد رفت. قهوه در گوش والیس فریاد زد: “یکی از ما.” “آنها سعی می کنند.

تانک های زردها را پیدا کنند!” به نظر می رسید که مرکز خروشان، شاید به سمت شمال، تغییر الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. سپس یک غرش تمام غرش های دیگر را خاموش بیبی لایت مو کرد. این یکی پایین تر پروتئین تراپی مو بود و با عجله نزدیک می کراتینه مو شد. چیزی از جنوب سرازیر کراتینه مو شد، لکه‌ای تیره در مه روشن‌تر بالا. این هواپیمایی پروتئین تراپی مو بود که در مه پرواز می بیبی لایت مو کرد، هواپیمایی که در مه فرو رفته پروتئین تراپی مو بود و به فراموشی سپرده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. ظاهر کراتینه مو شد.

جدیدترین رنگ موی قهوه ای تیره : از بین رفت – و یک تصادف وحشتناک وجود داشت. یک غرش کوبنده حتی هیاهوی پرنده صد موتور هواپیما را نیز غرق بیبی لایت مو کرد. ورقه ای از شعله درخشید و انفجاری رعد و برق. قهوه نفس نفس زد و دوباره به پاهایش تکان خورد. “باشگاه انتحاری، هلیکوپتر ما را هدف گرفته رنگ مو است.” سرجوخه والیس در حالی که لب هایش را با صدای خرخر به عقب کشیده پروتئین تراپی مو بود.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه