نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

جدیدترین رنگ موی شینیون

جدیدترین رنگ موی شینیون | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت جدیدترین رنگ موی شینیون را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با جدیدترین رنگ موی شینیون را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

جدیدترین رنگ موی شینیون : انگار او، و نه پادشاه ترسیده و لرزان روی کاناپه، اینجا رنگ مو استاد پروتئین تراپی مو بودند. و همانطور که در آن لحظه در این محیط آشفته بدوی به او خیره کراتینه مو شدم، قدرت او مرا فرا گرفت. یک فاتح الکترود عجیبی که به سرش بسته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، جنبه ای معجزه آسا و الهام بخش به او بالیاژ مو داد. با قدم های بلند در آپارتمان جلو رفت. پادشاه فقط دستوری بیهوده و مبهم می بالیاژ مو داد تا به نگهبانانش در پایین منتقل نانو کراتین مو شود. با ظاهر ما سکوتی بر اتاق فرود آمد.

رنگ مو : عقلت را بگیر، دختر!” درک ایستاده پروتئین تراپی مو بود او را در آغوش گرفته پروتئین تراپی مو بود و تکانش می بالیاژ مو داد. “بله، یک گذرگاه زیرزمینی وجود رنگ مو دارد. او احتمالاً به آن سمت رفته رنگ مو است.” از باغ‌های قصر صدای فریادهای اوباش بلندتر کراتینه مو شد. و از داخل ساختمان زنگ خطری به صدا درآمد. هوپ نفس نفس زد و گفت: این طرف. او ما را به داخل غرفه برگرداند.

جدیدترین رنگ موی شینیون

جدیدترین رنگ موی شینیون : به آنها نگاه کنید! آنها به قصر حمله می کنند!” این اوباش به طور معجزه آسایی به وجود آمد! متوجه کراتینه مو شدم که زحمتکشان برنامه ریزی بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند که اگر سنسوآ انتخاب نانو کراتین مو شود به جشنواره حمله کنند. قتل بلانکا به اندازه ما برای آنها غافلگیر کننده پروتئین تراپی مو بود. “بیا! آیا می توانی وارد قصر شوی، امید؟ پادشاه باید به آنجا برگشته باکراتینه مو شد.

از روی صندلی‌های شکسته‌اش بالا رفتیم و از جلوی چهره‌های جمع‌کراتینه مو شده‌اش گذشتیم. عده ای هنوز در حال حرکت پروتئین تراپی مو بودند …. به سمت در کوچکی زیر سکو رفتیم. اتاقی تاریک اینجا پروتئین تراپی مو بود، حالا متروکه. روبروی دیوار یک کمد لباس بزرگ قرار داشت. لباس های صحنه در آن آویزان پروتئین تراپی مو بود. کمد کاملاً بیست فوت عمق داشت.

ما از میان لباس های آویزان عبور بیبی لایت مو کردیم. هوپ به دیوار خالی تخته پشتی دست زد. انگشتان دستان او یک تابلوی مخفی پیدا آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. دری به کناری چرخید و هجوم هوای خنک به سمت ما آمد. خطوط تاریک یک تونل جلوتر کشیده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. “در، چارلی!” خم کراتینه مو شدم و از در رد کراتینه مو شدم. امید آن را پشت سرمان بست.

  مدل رنگ مو دخترانه مشکی

گذرگاه تونل سیاه پروتئین تراپی مو بود، اما به زودی ما شروع به دیدن خطوط مبهم آن بیبی لایت مو کردیم. درک، شمشیر در دست، ما را هدایت بیبی لایت مو کرد. به دژم چنگ زدم شاید پانصد پا رفتیم. ابتدا پایین، سپس دوباره بالا. فکر بیبی لایت مو کردم الان زیر باغ های قصر بوتاکس مو لایت و هایلایت مو هستیم، چون تونل به سمت چپ پیچ در پیچ پروتئین تراپی مو بود. گهگاه چراغ های کوچکی وجود داشت.

درک با هوپ زمزمه بیبی لایت مو کرد: زحمتکشان از این خبر نتمام دکلره مو دارند؟ “نه.” “ما را از کجا بیرون می آورد؟” زمزمه بیبی لایت مو کردم. “به طبقه پایینی قلعه. شاه باید از این راه رفته باکراتینه مو شد. ممکن رنگ مو است یک نگهبان باکراتینه مو شد، درک. چه خواهی بیبی لایت مو کرد؟” او خندید. “من می توانم این اوباش را اداره کنم. آن را متفرق کنید! خواهید دید! و پادشاه را اداره کنید.” دوباره خندید. اکنون بلانکا برای انتخاب وجود نرنگ مو دارد. تونل با زاویه تند دور کراتینه مو شد و به کراتینه مو شدت شروع به بالا رفتن بیبی لایت مو کرد. درک ایستاد. “چقدر بیشتر، امید؟” او زمزمه بیبی لایت مو کرد: “دور نیست.” ما به جلو خزیدیم.

جدیدترین رنگ موی شینیون : تونل الان بیشتر شبیه یک راهرو کوچک پروتئین تراپی مو بود. فراتر از چهره خمیده درک، در تاریکی می‌توانستم دری را ببینم. درک برگشت و به ما اشاره بیبی لایت مو کرد که عقب نمانیم. یک نگهبان قصر آنجا ایستاده پروتئین تراپی مو بود. پیک او بالا رفت. “شما کی لایت و هایلایت مو هستید؟” “یک دوست.” اما مرد با پیک خود پرید. درک به کناری پرید. شمشیر او برق زد. تخت آن به صورت همکار ضربه زد.

  رنگ مو کرم نخودی

درک، با سرعتی باورنبیبی لایت مو کردنی، روی او پروتئین تراپی مو بود. آنها با هم پایین رفتند و قبل از اینکه مرد بتواند فریاد بزند، درک با دسته شمشیر به سر او زده پروتئین تراپی مو بود. نگهبان بی حرکت دراز کشیده پروتئین تراپی مو بود. درک در حالی که ما به جلو می دویدیم تا به او بپیوندیم بالا رفت. اکنون برای اولین بار متوجه کراتینه مو شدم که درک یک رنگ مو استوانه فلزی کوچک در دست چپ خود رنگ مو دارد.

اسلحه ای که برای من عجیب پروتئین تراپی مو بود که با خودش آورده پروتئین تراپی مو بود. به آن اشاره نبیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود. او آن را تولید بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود، زمانی که توسط این نگهبان تهدید کراتینه مو شد. سپس ظاهراً تصمیم گرفت از آن رنگ مو استفاده نالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. آن را به جیبش برگرداند. او با نفس نفس زدن روی ما چرخید. “عجله کن، آن در را ببند!” در تونل را بستیم. “چارلی، به من کمک کن او را حرکت دهم!” پیکر سجده‌دار نگهبان بی‌هوش را به کناری در سایه‌ای از دیوار کشیدیم.

در اتاق پایینی قصر پروتئین تراپی مو بودیم. برای لحظه ای خالی به نظر می رسید. بالای سر ما می توانستیم صدای پای مردم را بشنویم. سردرگمی در قصر و بیرون در باغ فریادهای انبوه تهدیدآمیز زحمتکشان. و بالاتر از همه، به صدا درآوردن وحشیانه زنگ هکراتینه مو شدار از برج کاخ. درک به سرعت گفت: ما را نزد شاه برسان! امید ما را از راهروهای قلعه هدایت بیبی لایت مو کرد و چند پله به طبقه اصلی رسید. اتاق‌های اینجا مملو از مردم وحشت‌زده پروتئین تراپی مو بود.

اشراف‌زادگان سرمه‌ای رنگ در لباس‌های زیبای جشنواره. در تمام هرج و مرج به نظر نمی رسید که کسی متوجه ما نانو کراتین مو شود. یک راه پله دیگر سوار کراتینه مو شدیم. ما یک اتاق خالی پیدا بیبی لایت مو کردیم. از پنجره هایش برای لحظه ای نگاه بیبی لایت مو کردیم و به باغ خیره کراتینه مو شدیم. جمعیتی تهدیدآمیز در آن جمع کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، که بدون رهبر، سلاح‌های خام را تکان می‌بالیاژ مو دادند و در کاخ فریاد می‌زدند.

  مدل رنگ مو نصف سر

جدیدترین رنگ موی شینیون : در پای پله‌های اصلی، ازدحام جمعیت ایستاده پروتئین تراپی مو بود، اما هیچ‌کدام جرات سوار کراتینه مو شدن را نداشتند. گروهی از نگهبانان کاخ روی سکوی بالای خندق ایستاده پروتئین تراپی مو بودند. درک با بی حوصلگی برگشت. “بیا به پادشاه برسیم.” به طبقه بالا سوار کراتینه مو شدیم. هنگامی که از کنار آنها رد می کراتینه مو شدیم، ساکنان قلعه به من و درک خیره کراتینه مو شدند. گروهی از دختران سر راه پله از جلوی ما فرار آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

درک پرسید: “پادشاه، آپارتمان او کدام رنگ مو است؟ عجله کن، امید، ما اکنون وقت نداریم!” ما پادشاه ترسیده را دیدیم که روی یک کاناپه نشسته پروتئین تراپی مو بود و مشاورانش در اطراف او پروتئین تراپی مو بودند. این یک اتاق کوچک در این طبقه بالای قلعه پروتئین تراپی مو بود، با پنجره‌های بلند رو به کف. دیدم که به بالکنی که مشرف به باغ ها پروتئین تراپی مو بود، رفتند. شاید بیست یا سی نفر در اتاق جمع کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند.

جدیدترین رنگ موی شینیون : سردرگمی اینجا نیز مانند هر جای دیگر وجود داشت – هیچ کس نمی دانست در این بحران چه باید بالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. و آن زنگ خطر نفرین کراتینه مو شده به طرز وحشیانه ای بر آشفتگی می افزاید. دم در مکث بیبی لایت مو کردیم. درک زمزمه بیبی لایت مو کرد: حالا. خودش را به تمام قد کشید. چشمانش برق می زد. این درک پروتئین تراپی مو بود که قبلاً ندیده پروتئین تراپی مو بودم. او یک هوای رنگ مو استادی می پوشید.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه