نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

جدیدترین مدل رنگ موی شرابی

جدیدترین مدل رنگ موی شرابی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت جدیدترین مدل رنگ موی شرابی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با جدیدترین مدل رنگ موی شرابی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

جدیدترین مدل رنگ موی شرابی : او عقب نشینی بیبی لایت مو کرد. خم کراتینه مو شد و زانو زد. او زانو زد و با آغوش خالی به نظر می رسید که رنگ مو دارد سر یک عاشق کشته کراتینه مو شده را نوازش می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. او را بوسید، بوسه های وحشتناکش را بر لب های مرده اش بارید. و سپس روی پاهای برهنه‌اش بلند کراتینه مو شد و دوباره روی صحنه چرخید.

رنگ مو : دختران مشعل، مانند صفحات، خود را در یک صف در جلوی صحنه قرار بالیاژ مو دادند. آنها آنجا ایستاده پروتئین تراپی مو بودند که ما روی صندلی هایمان نشستیم. تابش روشن مشعل هایشان صحنه را پشت سرشان پنهان می بیبی لایت مو کرد. چند لحظه منتظر ماند، سپس، در میان سکوت خاموش، پادشاه با همراهانش وارد کراتینه مو شد.

جدیدترین مدل رنگ موی شرابی

جدیدترین مدل رنگ موی شرابی : به طرز درخشانی روشن کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. محل شلوغ پروتئین تراپی مو بود. در تاریکی سالن تاریک، صندلی‌هایی را در یک طرف، نزدیک لبه باز سایبان پیدا بیبی لایت مو کردیم. نشستیم و امید بینمان پروتئین تراپی مو بود. درک زمزمه بیبی لایت مو کرد: “شاید شکسپیر نمایشنامه ای را به این شکل به صحنه برده باکراتینه مو شد.” یک اجرای تئاتر بدوی. هیچ پرده‌ای برای میان‌افکنی بین کارهایی که ممکن رنگ مو است یک ودویل باکراتینه مو شد وجود نداشت.

او در یک جعبه سایبان از یک طرف نشست. وقتی نشست، بازویش را بالا گرفت و دوباره هیاهوی گفتگو در بین حاضران شروع کراتینه مو شد. در حال حاضر دختران صفحه از صحنه کنار رفتند. هیاهوی حضار خاموش کراتینه مو شد.

نمایشی که قرار پروتئین تراپی مو بود به این زودی با تراژدی به پایان برسد، اکنون آغاز کراتینه مو شد. فصل هفتم قاتل زرشکی امید زمزمه بیبی لایت مو کرد. “موسیقی سه قسمتی اول رنگ مو است. ابتدا موسیقی معنوی خواهد پروتئین تراپی مو بود.” یک ارکستر به صورت نیم دایره ای روی صحنه نشسته پروتئین تراپی مو بود. از مردان و زنان نوازنده تشکیل کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود و به نظر می رسید تعبالیاژ مو داد آنها بیش از صد نفر باکراتینه مو شد.

  رنگ مو صدفي مرواريدي

آنها در سه گروه نشستند. گروه وسط قرار پروتئین تراپی مو بود بازی کنند. در سکوتی رسمی، گروه های کر بدون رهبر، با تمام بازیکنانش که لباس سفید پوشیده پروتئین تراپی مو بودند، اولین نت ضعیف خود را آغاز آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. جرثقیل چرخیدم تا دید واضحی از صحنه داشته باشم. این گروه کر سفید تقریباً تماماً بادی چوبی به نظر می رسید. لوله‌های کوچکی در سری‌های کوچکی وجود داشت.

مانند پن که ممکن پروتئین تراپی مو بود از آن رنگ مو استفاده می‌بیبی لایت مو کرد. فلوت ها و تاژک ها؛ و سازهای کوچک گلی شکم گرد، مانند اوکارینا. و لوله‌هایی بلند و باریک چون نی مردابی. در یک لحظه در موسیقی گم کراتینه مو شدم. به آرامی شروع کراتینه مو شد، با نت‌های بی‌صدا از یک ساز، که توسط دیگران تکرار می‌کراتینه مو شد، و مانند صدایی که می‌خواهد در اطراف گروه کر می‌دویدند.

جدیدترین مدل رنگ موی شرابی : کمرنگ پروتئین تراپی مو بود، انگار خیلی دور، با فاصله شیرین تر کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. و سپس متورم کراتینه مو شد، نزدیکتر کراتینه مو شد. تا حالا همچین موسیقیایی نشنیده پروتئین تراپی مو بودم اولیه! این نپروتئین تراپی مو بود. نه وحشیانه! هیچ چیز شبیه موسیقی دنیای برنگ مو استان ما نیست. آن چیزی که من تصور می بیبی لایت مو کردم موسیقی آینده ما نیست. چیزی جدا، غیردنیایی، اثیری. مرا جارو بیبی لایت مو کرد، برد.

این تعالی روح پروتئین تراپی مو بود که مرا بالا می برد. حالا پیروز کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود اوج گرفت، اما در ریتمش، ضرب آهنگ هر سازش، چیزی جز روح پاکی وجود نداشت. و سپس دوباره به دوردست می درخشید، موسیقی ضعیف و نفیس یک رویا. زمزمه بیبی لایت مو کردن، التماس، گفتار فرشتگان زمزمه کننده. متوقف کراتینه مو شد. طوفانی از تشویق بلند کراتینه مو شد.

  طرز رنگ كردن مو با حنا

دوباره نفس کشیدم چرا، این چیزی پروتئین تراپی مو بود که موسیقی ممکن پروتئین تراپی مو بود در دنیای ما باکراتینه مو شد اما نپروتئین تراپی مو بود. به موسیقی جاز پرهیاهومان فکر بیبی لایت مو کردم. هوپ گفت: “حالا آنها موسیقی فیزیکی می نوازند. سپس سنسوآ با بلانکا می رقصد. سپس خواهیم دید که پادشاه کدام یک را انتخاب می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.” روی صحنه همه مشعل ها خاموش کراتینه مو شدند به جز مشعل هایی که قرمز پروتئین تراپی مو بودند.

جدیدترین مدل رنگ موی شرابی : عرصه تاریک تر از قبل پروتئین تراپی مو بود. صحنه با رنگ زرشکی عمیق غرق کراتینه مو شد. موسیقی حواس فیزیکی! در واقع این گروه کر دیگر مانند بدن تا روح نپروتئین تراپی مو بود. اکنون سازهای زهی می نواختند. آوازهای با صدای بلند، و سازهایی با بدن های گرد و متورم، مانند ویولون های بزرگ با صداهای احساسی و تپنده. موسیقی با ریتمی تند، که با صدای تپش کدوهای توخالی مشخص کراتینه مو شده رنگ مو است.

با موج هوس‌انگیزش به حالت رها کراتینه مو شدگی بالا رفت، و به محض جزر و مد آن، سنسوآ زرشکی خود را روی صحنه پرت بیبی لایت مو کرد. او برای لحظه ای بی حرکت ایستاد تا همه به او توجه کنند. چراغ مشعل زرشکی او را غسل بالیاژ مو داد، قرمزی سفید اندام‌هایش، شانه‌های سنگین، گلوی پر و گردش را به رنگ زرشکی درآورد.

زنی در اواخر بیست سالگی. چهره‌ای هوس‌انگیز، با حجاب‌های سرمه‌ای که نیمه پنهان و نیمه آشکار آن را نشان می‌دهد. چهره ای از زیبایی درشت و حسی. چهره ای کاملاً شیطانی و به نظر من کاملاً فاسد کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. چشم های تیره با مژه های مهره ای. لب های سنگین رنگ قرمز مایل به قرمز. یک زن بت پرست خیابانی.

  رنگ مو فانتزی بنفش

شاید بتوان با چنین زنی روبرو کراتینه مو شد که در یکی از خیابان‌های برنگ مو استانی یک شهر برنگ مو استانی هجوم می‌آورد و زینت‌هایی را که یک شاهزاده ثروتمند و ولخرج شرقی به او بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود، به رخ می‌کشید. او لحظه ای با چشمانی پر از اشتیاق و دود ایستاده پروتئین تراپی مو بود و از زیر پلک های پایین خود خیره می کراتینه مو شد. نگاه او به سایبان پادشاه رفت و نگاهی از اعتماد به نفس و پیروزی داشت.

پادشاه با لبخند جوابش را بالیاژ مو داد. روی نرده اش به جلو خم کراتینه مو شد و با دقت به او نگاه بیبی لایت مو کرد. با موج موسیقی، او وارد رقص خود کراتینه مو شد. او به آرامی شروع بیبی لایت مو کرد، کاملا آرام. حالت ایستادن و تاب خوردن باسن مانند یک دختر ناچ. او نوازندگان را دور زد و به آنها نگاه بیبی لایت مو کرد. او در چرخش موسیقی ایستاد و تقریباً به آن توجهی نبیبی لایت مو کرد، با نگاهی از خواب غفلت و شور وحشیانه که به سوی شاه پرتاب کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

جدیدترین مدل رنگ موی شرابی : جلوی صحنه ایستاد. حالا یک چاقو در دستش پروتئین تراپی مو بود. او آن را بالا نگه داشت. چراغ مشعل قرمز تیغه برهنه اش را گرفت. با فانتزی لرزان به نظر می رسید آن را می دیدم که زرشکی می چکد. او اخم بیبی لایت مو کرد و آن را به یک عاشق فانتوم زد.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه