↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

مدل رنگ مو نسکافه ای بدون دکلره

مدل رنگ مو نسکافه ای بدون دکلره | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت مدل رنگ مو نسکافه ای بدون دکلره را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با مدل رنگ مو نسکافه ای بدون دکلره را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

18 آوریل 2024

مدل رنگ مو نسکافه ای بدون دکلره : که آزمایشی که برای این منظور ابداع کراتینه مو شد، نتوانست هیچ حرکتی را در زمین نسبت به اتر تشخیص دهد. 1 توضیح این واقعیت بسیار عجیب توسط در چیزی که امروزه به طور گسترده تحت عنوان “فرضیه انقباض” شناخته می نانو کراتین مو شود، ارائه کراتینه مو شده رنگ مو است. چیزی بیشتر و کمتر از این نیست.

رنگ مو : این نظریه بر توالی شگفت انگیزی از حقایق فیزیکی رنگ مو استوار رنگ مو است، و نظریه تعمیم یافته، که چندین سال بعد ظاهر کراتینه مو شد و بر اساس محاسبات دیفرانسیل نادرست ریمان، کریستوفل، ریچی و لوی-سیویتا شکل گرفت، از پیچ و خم فرمول های آن بیرون می آید.[ 241 ]با پیش‌بینی پدیده‌های واقعی که باید در دنیای واقعیات جستجو بیبی لایت مو کرد.

مدل رنگ مو نسکافه ای بدون دکلره

مدل رنگ مو نسکافه ای بدون دکلره : در سال 1905 مقاله ای توسط پروفسور آلبرت انیشتین منتشر کراتینه مو شد که ادعا می بیبی لایت مو کرد توضیح برخی اکتشافات قابل توجه در فیزیک به ما درک جدیدی از این منیفولد چهار بعدی عجیب و غریب که در آن زندگی می کنیم می دهد. بنابراین، تفاوت فاحش مکان و زمان فلسفه با دانش جدید، واقعیت عینی دومی رنگ مو است.

بنابراین از این منظر عینی به موضوع می پردازیم. اجازه دهید به قلمرو رویبالیاژ مو دادهای فیزیکی واقعی برویم و ببینیم که چگونه ایده های نسبیت به تدریج از اولین شگفتی های خام علم تا تحقیقات باشکوهی که ابتدا اقیانوس بزرگ اتر را کشف آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و سپس به شیوه ای شگفت انگیز در برخی از آنها نفوذ آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، آشکار کراتینه مو شدند.

مرموز ترین خواص آن [ فهرست ] نظریه الکترومغناطیسی نور فرض کنید در یک شب تابستانی بیرون می رویم و به اعماق تاریک آسمان نگاه می کنیم. هزار لکه روشن در آنجا چشمک می زند، آبی، قرمز، زرد در برابر مخمل تیره فضا. و همانطور که نگاه می کنیم باید همه ما تحت تأثیر این واقعیت باشیم که چنین اجرام دوردستی مانند ستاره ها اصلاً برای ما شناخته کراتینه مو شده لایت و هایلایت مو هستند.

  رنگ مو قهوه ای شکلاتی دخترانه

چگونه رنگ مو است که نور، آن چیز کنجکاو که روی عصب بینایی می افتد و تصاویر خود را به مغز می فرستد، می تواند از طریق مناطق سیاه فضای بین ستاره ای به ما برسد؟ این سوالی رنگ مو است که پاسخ آن نظریه الکترومغناطیسی نور رنگ مو است. اولین نظریه ای که ارائه کراتینه مو شد، نظریه “جسم” نیوتن پروتئین تراپی مو بود که فرض می بیبی لایت مو کرد ستارگان گلوله های کوچکی از ماده را به قدری کوچک به فضا می فرستند.

مدل رنگ مو نسکافه ای بدون دکلره : که می توانند با سرعت 186000 مایل در ثانیه حرکت کنند بدون اینکه به چیز ظریفی آسیب بزنند. چشم وقتی به آن ضربه می زنند. اما در سال 1801، زمانی که توماس یانگ کشف بسیار مهم تداخل را انجام بالیاژ مو داد، این امر باید جای خود را به نظریه موجی می بالیاژ مو داد که برای اولین بار توسط هویگنز ارائه کراتینه مو شد.[ 242 ]در قرن 17 البته اولین رنگ مو استنتاج بزرگ از این، «اتر درخشان» پروتئین تراپی مو بود.

زیرا موجی بدون واسطه برای انتشار آن کاملاً غیرقابل تصور پروتئین تراپی مو بود. برخی از ویژگی‌های عجیب اتر به یکباره مشهود پروتئین تراپی مو بود، زیرا ما نتیجه می‌گیریم که باید تمام فضا را پر الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و در عین حال آنقدر ضعیف باکراتینه مو شد که حرکت اجسام مادی مانند سیارات را از طریق آن به تأخیر اندازد. اما نحوه انتشار نور از طریق اتر همچنان یک مشکل گیج کننده باقی مانده پروتئین تراپی مو بود.

نظریه های مختلفی ارائه کراتینه مو شد که برجسته ترین آنها نظریه “جامد الرنگ مو استیک” رنگ مو است که سعی می بیبی لایت مو کرد خواص یک جسم الرنگ مو استیک را به اتر نسبت دهد. با این حال، این نظریه خود را در معرض اعتراض جدی قرار بالیاژ مو داد زیرا هیچ امواج طولی در اتر شناسایی نکراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، بنابراین به نظر می رسید که بینش بیشتر در مورد ماهیت نور باید در جهت دیگری جستجو نانو کراتین مو شود.

  رنگ مو مرواریدی فیدل

این به زودی در راه پروتئین تراپی مو بود زیرا در سال 1864 نظریه جدیدی توسط جیمز کلرک ماکسول ارائه کراتینه مو شد که به نظر می رسید همه مشکلات را حل الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. ماکسول با حقایق به دست آمده از مطالعه پدیده های الکتریکی و مغناطیسی کار می بیبی لایت مو کرد و نشان بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود که اختلالات الکترومغناطیسی با سرعتی مشابه با سرعت نور از طریق اتر منتشر می شوند. البته این ممکن رنگ مو است صرفاً یک تصادف عجیب باکراتینه مو شد.

مدل رنگ مو نسکافه ای بدون دکلره : اما ماکسول فراتر رفت و این واقعیت جالب را نشان بالیاژ مو داد که یک بار الکتریکی نوسانی باید موجی را ایجاد الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که رفتاری مشابه با تمام خواص شناخته کراتینه مو شده یک موج نوری داشته باکراتینه مو شد. . یک ادعای خاص تأثیرگذار این پروتئین تراپی مو بود که این امواج شامل[ 243 ]یک میدان الکتریکی متناوب همراه با یک میدان مغناطیسی متناوب در زوایای قائم به آن، و از این رو امواج الکترومغناطیسی نامیده می‌نانو کراتین مو شود.

در جهتی عمود بر میدان‌های متناوب پیشروی می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. این اولین ویژگی اساسی پرتوهای نور، یعنی اینکه آنها باید امواج عرضی باشند را برآورده بیبی لایت مو کرد، و سهولت توضیح همه پدیده های بنیادی اپتیک و پیش بینی ارتباط متقابل قابل توجه بین خواص الکتریکی و نوری اجسام مادی را به همراه داشت. در میان نظریه های مختلف، آن را به یکباره جایگاه برجسته ای رنگ مو دارد.

با این حال، نظریه الکترومغناطیسی باید تا سال 1888 برای تأیید صبر الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، زمانی که هاینریش هرتز، در یک سری آزمایش های درخشان، موفق به تولید امواج الکترومغناطیسی در آزمایشگاه کراتینه مو شد و نشان بالیاژ مو داد که آنها دارای تمام ویژگی های پیش بینی کراتینه مو شده توسط ماکسول لایت و هایلایت مو هستند. این امواج با سرعت نور حرکت می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند: می‌توانستند منعکس شوند.

  رنگ مو قرمز گیلاسی

منکس شوند و قطبی شوند: آنها پدیده تداخل را نشان می‌بالیاژ مو دادند و به طور خلاصه، نمی‌توان آنها را از امواج نور متمایز بیبی لایت مو کرد، مگر به خاطر اختلافشان در طول موج. [ فهرست ] آزمایش مایکلسون-مورلی با رنگ مو استقرار نهایی نظریه الکترومغناطیسی نور به عنوان یک واقعیت فیزیک، ما در نهایت به اتر یک ماهیت واقعی بخشیده ایم. “خلأ خالی” دیگر خالی نیست.

بلکه اقیانوس بزرگی از اتر رنگ مو است که سیارات و خورشیدها از طریق آن می چرخند بدون اینکه هرگز از وجود آن آگاه باشند. در سال آزمایشی را انجام بالیاژ مو داد.[ 244 ]در ابتدا توسط ماکسول برای تعیین حرکت نسبی زمین ما به اقیانوس اتر پیشنهاد کراتینه مو شد و شش سال بعد او آن را با کمک تکرار بیبی لایت مو کرد. این آزمایش اکنون به عنوان آزمایش مایکلسون- مورلی شناخته می نانو کراتین مو شود و از آنجایی که این واقعیت فیزیکی بزرگی رنگ مو است.

مدل رنگ مو نسکافه ای بدون دکلره : که نظریه نسبیت بر آن رنگ مو استوار رنگ مو است، برای ما خوب رنگ مو است که آن را به تفصیل بررسی کنیم. از آنجایی که به سختی می‌توانیم فکر کنیم که زمین ما در جهان دارای امتیاز رنگ مو است و با توجه به این اقیانوس بزرگ اتری که فضا را پر می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، در آرامش رنگ مو است، پیشنهاد می‌کنیم کشف کنیم که واقعاً با چه سرعتی در حال حرکت بوتاکس مو لایت و هایلایت مو هستیم. اما واقعیت شگفت‌انگیز این رنگ مو است.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه