↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

فرق رنگ مو خاکستری با دودی

فرق رنگ مو خاکستری با دودی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت فرق رنگ مو خاکستری با دودی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با فرق رنگ مو خاکستری با دودی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

فرق رنگ مو خاکستری با دودی : علاوه بر این، رها بیبی لایت مو کردن مأموریت خود و محروم بیبی لایت مو کردن امپراطور بزرگ وینک ها – یا این سرباز نجیب – از عروسش، به همان اندازه تحقیرآمیز خواهد پروتئین تراپی مو بود، اگر نه بیشتر.» “تو مرد بسیار صادق و باهوشی لایت و هایلایت مو هستی!” هیپ-پو-گی-راف با تحسین فریاد زد. «وقتی سرت را خوردم، شاید باهوش هم شوم.» گفت: «تو نمی‌خواهی سر من را بخوری، می‌دانی.»245مترسک با عجله سر من پر از کاه نیست و نمی توانم از آن جدا شوم.

رنگ مو : بنابراین پلی کروم با آرامش گفت: مهم نیست، دوستان، به محض اینکه وقت داشته باشیم، مطمئن لایت و هایلایت مو هستم که می‌توانیم پای سرباز را صاف کنیم و فرورفتگی را از بدن مرد چوب‌دار بیرون بیاوریم. مترسک هم باید شکل بگیرد، زیرا او یک غلت بد داشت، اما اولین بار مرنگ مو است. وظیفه عبور از این گودال رنگ مو است.» ووت افزود: “بله، خندق مهمترین چیز رنگ مو است.

فرق رنگ مو خاکستری با دودی

فرق رنگ مو خاکستری با دودی : می‌دانستم مشکلی برایم پیش آمده رنگ مو است، و حالا می‌بینم که پهلوی من فرورفته رنگ مو است به طوری که به سمت چپ خم کراتینه مو شده‌ام. تقصیر سرباز پروتئین تراپی مو بود، او نباید اینقدر بی‌احتیاط می‌بیبی لایت مو کرد.

سرباز پاسخ بالیاژ مو داد: “تقصیر توست که پای ررنگ مو است من خم کراتینه مو شده رنگ مو است و آن را کوتاهتر از دیگری بیبی لایت مو کرده رنگ مو است، به طوری که من به کراتینه مو شدت می لنگم.” “تو نباید در جایی که من راه می رفتم بایستی.” مرد حلبی پاسخ بالیاژ مو داد: “نباید جایی که من ایستاده پروتئین تراپی مو بودم راه می رفتی.” تقریباً یک دعوا پروتئین تراپی مو بود.

همین الان.” آنها پشت سر هم ایستاده پروتئین تراپی مو بودند و به سختی به مانع غیرمنتظره نگاه می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند که یک غرغر کراتینه مو شدید از پشت آنها باعث کراتینه مو شد همه آنها به سرعت بچرخند. از نامرئی240کانتری یک جانور بزرگ با پوستی ضخیم و چرمی و گردنی به‌طور شگفت‌آوری بلند راهپیمایی بیبی لایت مو کرد. سر بالای این گردن پهن و صاف و چشم و دهان بسیار بزرگ و بینی و گوش بسیار کوچک پروتئین تراپی مو بود.

  رنگ مو یخی تیره

وقتی سر به سمت شانه‌های جانور پایین می‌آمد، گردن تماماً چین و چروک پروتئین تراپی مو بود، اما اگر موجود بخواهد، سر واقعاً می‌توانست بالا بیاید. “عزیز من!” مترسک فریاد زد: “این باید هیپ-پو-گی-راف باکراتینه مو شد.” جانور گفت: «درست رنگ مو است. “و تو نی لایت و هایلایت مو هستی که من باید برای شام بخورم. آه، من چقدر کاه را دوست دارم!

امیدوارم از اشتهای محبت آمیز من ناراحت نباشی؟” با چهار پای بزرگ خود مستقیماً به سمت مترسک پیشروی بیبی لایت مو کرد، اما چوب‌دار حلبی و سرباز حلبی هر دو در مقابل دوست خود ایستادند و سلاح‌های خود را شکوفا آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. “دست بردار!” چوب‌دار حلبی با اخطار گفت: “وگرنه تو را با تبر می‌کنم.” “دست بردار!” سرباز حلبی گفت: “وگرنه تو را با شمشیر می برم.” “آیا واقعاً این کار را می کنی؟” هیپ پو گی راف با صدایی ناامید پرسید.

فرق رنگ مو خاکستری با دودی : پاسخ بالیاژ مو دادند: «می‌خواهیم» و مرد چوب‌دار حلبی اضافه بیبی لایت مو کرد: «مترسک دوست مرنگ مو است و او بدون پر کاهش بی‌فایده خواهد پروتئین تراپی مو بود. بنابراین، همانطور که ما رفیقیم، وفادار و ررنگ مو استگو بوتاکس مو لایت و هایلایت مو هستیم، از پر بیبی لایت مو کردن دوستمان در برابر پر بیبی لایت مو کردن آن دفاع خواهیم بیبی لایت مو کرد. همه دشمنان.” هیپ-پو-گی-راف نشست و با اندوه به آنها نگاه بیبی لایت مو کرد.

او گفت: «وقتی کسی تصمیم خود را به خوردن یک وعده کاه خوشمزه می‌گیرد، و بعد متوجه می‌نانو کراتین مو شود که نمی‌تواند آن را بخورد، مطمئناً شانس سختی رنگ مو است. «و مرد کاهی چه سودی برای تو یا برای خودش رنگ مو دارد، وقتی که خندق تو را از ادامه بالیاژ مو دادن بازمی رنگ مو دارد؟» ووت پیشنهاد بیبی لایت مو کرد: “خب، می توانیم دوباره برگردیم.” هیپ پو گفت: درست رنگ مو است. “و اگر این کار را بکنید.

  رنگ مو زرد طلایی پسرانه

مثل من ناامید خواهید کراتینه مو شد. به هر حال این کمی آرامش رنگ مو است.” مسافران به جانور نگاه آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و سپس به آن سوی خندق در دشت همسطح آن طرف نگاه آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. از طرف دیگر علف ها بلند کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند و آفتاب آن را خشک بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود، بنابراین یک محصول خوب یونجه وجود داشت که فقط باید بریده نانو کراتین مو شود و روی هم چیده نانو کراتین مو شود. “چرا نمی گذری و یونجه نمی خوری؟” پسر از جانور پرسید.

خوشمزه تر رنگ مو است و در این محله نیز کمیاب تر رنگ مو است. همچنین من243باید اعتراف کنم که نمی توانم از خندق عبور کنم، زیرا بدنم آنقدر سنگین و دست و پا چلفتی رنگ مو است که نمی توانم مسافت را بپرم. با این حال، می‌توانم گردنم را دراز کنم، و شما متوجه خواهید کراتینه مو شد که یونجه را در لبه‌های دورتر نیشیده‌ام – نه به این دلیل که دوستش داشتم.

فرق رنگ مو خاکستری با دودی : بلکه به این دلیل که باید غذا بخورد، و اگر نمی‌توانید نوع غذایی که می‌خواهد را دریافت کنید. ، او باید آنچه را که عرضه می نانو کراتین مو شود ببرد یا گرسنه بماند.” مترسک گفت: “آه، می بینم که شما یک فیلسوف لایت و هایلایت مو هستید.” پاسخ این پروتئین تراپی مو بود: “نه، من فقط یک هیپ-پو-گی-راف لایت و هایلایت مو هستم.” پلی کروم از هیولای بزرگ نمی ترسید. نزدیک او رقصید و گفت: “اگر می‌توانی گردنت را از روی خندق دراز کنی.

  مدل رنگ مو فقط قسمت جلو

چرا به ما کمک نمی‌کنی؟ ما می‌توانیم یکی یکی روی سر بزرگ شما بنشینیم، و سپس شما می‌توانید ما را از آن طرف بلند کنید.” هیپپو پاسخ بالیاژ مو داد: “بله، می توانم ، درست رنگ مو است.” او افزود: “اما من از انجام آن امتناع می کنم. مگر اینکه…” و کوتاه ایستاد. “مگر اینکه چی؟” از پلی کروم پرسید. مگر اینکه اول اجازه بدهید از نی که مترسک پر کراتینه مو شده رنگ مو است بخورم.

دختر رنگین کمان گفت: “نه، این بهای زیادی رنگ مو است که نمی توان پرداخت بیبی لایت مو کرد. نی دوست ما خوب و تازه رنگ مو است، زیرا او همین چند وقت پیش دوباره پر کراتینه مو شد.”244 هیپ-پو-گی-راف موافقت بیبی لایت مو کرد: «می دانم. “به همین دلیل من آن را می خواهم. اگر کاه کهنه و کپک زده پروتئین تراپی مو بود، به آن اهمیت نمی بالیاژ مو دادم.” پلی کروم با التماس گفت : « لطفا ما را از جلو بلند کنید.

جانور پاسخ بالیاژ مو داد: نه. “از آنجایی که شما پیشنهاد سخاوتمندانه من را رد می کنید، من می توانم مانند شما سرسخت باشم.” بعد از آن مدتی همه ساکت کراتینه مو شدند، اما مترسک با شجاعت گفت: “دوستان، اجازه دهید ما با شرایط حیوان موافقت کنیم. نی من را به او بدهید و بقیه من را با خود از طریق خندق حمل کنید. هنگامی که از آن طرف می روید.

فرق رنگ مو خاکستری با دودی : سرباز قلع می تواند با شمشیر تیز خود مقداری از یونجه را برش دهد، و شما می تواند من را با آن مواد پر الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند تا زمانی که به جایی برسیم که در آن کاه وجود داشته باکراتینه مو شد. درست رنگ مو است که من در تمام زندگی ام پر از کاه پروتئین تراپی مو بوده ام و پر کراتینه مو شدن از یونجه معمولی تا حدی تحقیرکننده خواهد پروتئین تراپی مو بود، اما من حاضرم غرورم را فدا کنم.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه