↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

ترکیب رنگ تنباکویی بدون دکلره

ترکیب رنگ تنباکویی بدون دکلره | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت ترکیب رنگ تنباکویی بدون دکلره را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با ترکیب رنگ تنباکویی بدون دکلره را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

ترکیب رنگ تنباکویی بدون دکلره : اما بابا پاسخ بالیاژ مو داد که به فدراسیون پیوسته رنگ مو است و پذیرفت که بر تصمیمات فدراسیون بماند. اگر بخواهد در شرایط بحرانی به شرکای خود بازگردد، شهرت او برای “مربع پروتئین تراپی مو بودن” چه می نانو کراتین مو شود؟ کاری که او انجام می بالیاژ مو داد.

رنگ مو : مشروط بر اینکه روشن نانو کراتین مو شود که این موضوع بر حق او برای سازماندهی مردان کارمند آقای راس تأثیری نخواهد گذاشت. نتیجه آن این پروتئین تراپی مو بود که آکستون یک روز صبح در اتاق مطالعه دعوت کراتینه مو شد تا بانی را ملاقات الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. و این بزرگترین احساسی پروتئین تراپی مو بود که این رساله واتکینز از زمانی که چاه کشف کراتینه مو شده شکسته و آتش گرفته پروتئین تراپی مو بود، می دانست.

ترکیب رنگ تنباکویی بدون دکلره

ترکیب رنگ تنباکویی بدون دکلره : مردان شیفت شب فراموش آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند که بخوابند. آنها دور تا دور منتظر ماندند تا این منظره را ببینند، و شما چهره هایی را می دیدید که از کنار درها و پنجره ها می گذرند – و همیشه هنگام عبور به سمت داخل می چرخیدند! قرار پروتئین تراپی مو بود سازمان‌دهنده اتحادیه یک فرد مرموز و وحشتناک باکراتینه مو شد که شب‌ها وارد تراکت کراتینه مو شد و شما و دوستانتان را در جایی در تپه‌ها ملاقات بیبی لایت مو کرد.

اما اینجا پروتئین تراپی مو بود که علناً توسط پسر پیرمرد سرگرم می کراتینه مو شد! بچه بزرگ، آن اسم حیوان دست اموز راس، به مردها گفت – در این مورد با پدر موافق پروتئین تراپی مو بودند! تام آکستون یک هموطن بزرگ پروتئین تراپی مو بود، آلایت و هایلایت مو هسته صحبت می‌بیبی لایت مو کرد، صدای ملایم، با لهجه جنوبی. او قدرتمند به نظر می رسید، و با توجه به رفتاری که انجام بالیاژ مو داد، نیاز داشت.

البته او نمی توانست قسم بخورد که این فدراسیون کارفرمایان پروتئین تراپی مو بود که اراذل و اوباش را فرستاد تا او را کتک بزنند و تلاش کنند او را فلج کنند. اما زمانی که همان اتفاق در چندین زمینه مختلف در کالیفرنیای جنوبی برای او رخ بالیاژ مو داد و برای هیچ کس دیگری اتفاق نیفتاد، او طبیعتاً نتیجه‌گیری بیبی لایت مو کرد. اسم حیوان دست اموز از این بهت زده پروتئین تراپی مو بود.

  رنگ موی نسکافه ای بژ بدون دکلره

او هرگز چنین چیزی نشنیده پروتئین تراپی مو بود و نمی‌دانست چه پاسخی بدهد – جز اینکه امیدوار پروتئین تراپی مو بود آقای آکستون بداند که پدرش با چنین کارهای کثیفی کاری نرنگ مو دارد. برگزارکننده لبخند زد. او ظاهراً با پولس صحبت بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود، زیرا او گفت: «پدر شما فکر می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که اتحادیه‌های کارگری توسط غلات و انگل‌ها اداره می‌شوند.

خوب، ای کاش از او می پرسیدید که واقعاً چقدر در مورد فدراسیون کارفرمایان و نوع مردانی که آن را اداره می کنند و با ما چه می کنند می داند. ممکن رنگ مو است متوجه شوید که پدرتان از امور اتحادیه خود غفلت بیبی لایت مو کرده رنگ مو است، همانطور که اکثر کارگران از امور خود غفلت می کنند.» بانی باید اعتراف می بیبی لایت مو کرد که این یک نکته عادلانه پروتئین تراپی مو بود.

و وقتی از پدر پرسید و متوجه کراتینه مو شد که پدر هرگز در جلسه فدراسیون شرکت نبیبی لایت مو کرده رنگ مو است، بلکه صرفاً ارزیابی های آن را بدون هیچ سؤالی پرداخته رنگ مو است – چرا طبیعتاً این باعث کراتینه مو شد که بانی احترام بیشتری برای تام آکستون قائل نانو کراتین مو شود. و آنچه را که او در مورد شرایط اینجا در بهشت ​​و سایر زمینه ها، و سرعت گسترش نارضایتی در بین مردان گفت، باور کنید.

ترکیب رنگ تنباکویی بدون دکلره : همین دیروز، شرکت ویکتور اویل، چهارده نفر را که در اتحادیه ثبت نام بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند، اخراج بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود. رؤسا یک جاسوس در میان خود داشتند و منتظر پروتئین تراپی مو بودند تا به همه فرصت بدهند تا خود را حلق آویز کنند! برگزارکننده گفت: “شما مطمئناً به زودی اعتصاب خواهید بیبی لایت مو کرد.” این یک اعتصاب برای روز سه شیفت، از جمله موارد دیگر خواهد پروتئین تراپی مو بود.

  فرمول رنگ موی پوست پیازی صدفی

و وقتی نوبت به میان می‌آید، پدرت باید به این فکر الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که آیا با مردان خودش جدا برخورد الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند یا در کنار اتحادیه کارفرمایانش بایستد و بگذارد یکسری دعواهای تجاری بزرگ او را به دردسر بکشاند.» می‌توانید تصور کنید که این موضوع چقدر بانی را به فکر انداخت و چقدر با پدرش، و با پل، و با معلم کلاس «اخلاق اجتماعی» در دبیرستان شهر ساحلی بحث بیبی لایت مو کرد! III متفقین که کنترل دریا را در دست داشتند.

درگیر گرسنگی بالیاژ مو دادن آلمان پروتئین تراپی مو بودند. و آلمانی ها با تنها سلاحی که داشتند، زیردریایی پاسخ می بالیاژ مو دادند. ایالات متحده دولت آلمان را مجبور بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود که بدون اخطار، کشتی های مسافربری را اژدر نالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. اما اکنون، در اوایل زمستان 1917، آلمانی ها متوجه کراتینه مو شدند که دیگر از این سیرنگ مو است پیروی نمی کنند و همه می گفتند که آمریکا باید وارد جنگ نانو کراتین مو شود.

سفیر آلمان در واشنگتن به خانه فرستاده کراتینه مو شد و پس از آن روحیه بی طرفی دیگر در کلاس های “رویبالیاژ مو دادهای جاری” در مدرسه حاکم نپروتئین تراپی مو بود. برای اپراتورهای نفتی، درخورنگ مو است هشت ساعت کار روزانه و افزایش دستمزدها در این بحران، غیر وطن پرستانه کارگران به نظر می رسید. چه؟—وقتی کشور می خورنگ مو است از خود دفاع الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

به نفت نیاز داشت که قبلاً هرگز در تاریخ نپروتئین تراپی مو بود! اما کارگران پاسخ بالیاژ مو دادند که کارفرمایان به این دلیل که می‌خورنگ مو استند امتیاز نمی‌بالیاژ مو دادند، بلکه به این دلیل که مجبور پروتئین تراپی مو بودند، و شاید این تنها زمانی باکراتینه مو شد که مجبور باشند. لازم نیست فرض کنیم که کارفرمایان نفت را می دهند. آن‌ها برای آن قیمت‌های فانتزی دریافت می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و اگر کشور وارد جنگ نانو کراتین مو شود.

  مدل رنگ مو روی دکلره

به همان قیمت یا بهتر رنگ مو است. کارگران به نسبت قیمت هر چیزی که می‌خریدند، ادعای سهمی داشتند. آنها جلساتی را در سراسر میدان برگزار می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و در اواخر فوریه مقامات اتحادیه آنها نامه ای به شرکت های مختلف بالیاژ مو دادند و خورنگ مو استار برگزاری کنفرانس کراتینه مو شدند. هنگامی که این درخورنگ مو است نادیده گرفته کراتینه مو شد، آنها به کارفرمایان اعلام آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

که اعتصاب خواهد کراتینه مو شد. سه مرد به دیدن پدر آمدند. یکی از آنها یک کارمند قدیمی و بقیه مردان جدید. هر سه سال جوان پروتئین تراپی مو بودند – در واقع شما تقریباً هرگز یک کارگر نفتی بالای سی و پنج سال را ندیدید و همه آنها سفیدپوست آمریکایی پروتئین تراپی مو بودند. این کمیته کلاه خود را در دست گرفته پروتئین تراپی مو بود و تا حدودی رنگ پریده، خجالت زده اما مصمم پروتئین تراپی مو بودند.

ترکیب رنگ تنباکویی بدون دکلره : همه آنها آقای راس را دوست داشتند و گفتند. او “مربع” پروتئین تراپی مو بود و باید بداند که خورنگ مو استه های آنها منطقی پروتئین تراپی مو بود. آیا او با اعطای برنامه جدید برای سایر کارفرمایان الگو قرار نمی دهد تا کارش بدون وقفه پیش برود؟ اعتصاب، اگر می آمد، ناگزیر گسترش می یافت و قیمت نفت به یکباره بالا می رفت. آقای راس خیلی بیشتر از آن چیزی که باید به مردان بپردازد سود می برد.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه