↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

ترکیب رنگ مو دودی یخی با دکلره

ترکیب رنگ مو دودی یخی با دکلره | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت ترکیب رنگ مو دودی یخی با دکلره را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با ترکیب رنگ مو دودی یخی با دکلره را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

ترکیب رنگ مو دودی یخی با دکلره : حالا مرد جوان سوم هم شجاع و هم قوی پروتئین تراپی مو بود و مصمم کراتینه مو شد به راه بیفتد تا ببیند آیا می تواند به دو دوستش کمک الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند یا نه. و از همان لحظه اول که تصمیمش را برای این کار گرفت، همه چیز با او متفاوت از آنچه با آنها پروتئین تراپی مو بود پیش رفت. من فکر می کنم.

مو : او به بالای تپه و پایین دیل دوید، تا اینکه تقریباً خسته کراتینه مو شد. و درست زمانی که داشت احساس می بیبی لایت مو کرد پاهایش او را بیشتر نمی برد، قلعه بزرگی را در مقابل خود دید که در آن کاملا باز ایستاده پروتئین تراپی مو بود. [47] آنقدر خسته پروتئین تراپی مو بود که مستقیم وارد کراتینه مو شد و پس از سرگردانی در چند سالن باشکوه که کاملاً خلوت به نظر می رسید به آشپزخانه رسید که پیرزنی در کنار آتش نشسته پروتئین تراپی مو بود. او از او پرسید.

ترکیب رنگ مو دودی یخی با دکلره

ترکیب رنگ مو دودی یخی با دکلره : مرد جوان از او به خاطر نصیحتش تشکر بیبی لایت مو کرد و راهش را ادامه بالیاژ مو داد و هنوز خیلی دور نرفته پروتئین تراپی مو بود تا با گله ای از موجودات بسیار وحشتناک روبرو نانو کراتین مو شود، بر خلاف هر چیزی که در تمام عمرش در خواب دیده پروتئین تراپی مو بود. زیرا هر یک از آنها سه سر و بر هر سه سر خود چهار شاخ داشت. و چون آنها را دید چنان ترسید که برگشت و با هر سرعتی که می توانست از آنها فرار بیبی لایت مو کرد.

شاید، این به این دلیل پروتئین تراپی مو بود که او بسیار دوست داشتنی تر و متفکرتر از آنها پروتئین تراپی مو بود. زیرا هنگامی که مادرش او را فرستاد تا از چاه آب بیاورد تا برای او کیک بپزد، همانطور که مادر دیگر برای پسرانش بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود، کلاغی که بالای سر او پرواز می بیبی لایت مو کرد.

  رنگ مو مجلسی

که آیا ممکن رنگ مو است یک شب اقامت داشته باکراتینه مو شد، زیرا او یک سفر طولانی و خسته را پشت سر گذاشته رنگ مو است، و خوشحال رنگ مو است که جایی برای رنگ مو استراحت داشته باکراتینه مو شد. پیرمرد گفت: «شما می توانید اینجا رنگ مو استراحت کنید و به خاطر من خوش آمدید، اما به خاطر خودتان به شما هکراتینه مو شدار می دهم که اینجا خانه بدی رنگ مو است که باید در آن اقامت کنید، زیرا قلعه سرخ اتین رنگ مو است.

یک هیولای خشن و وحشتناک با سه سر، و او نه از مرد و نه زن دریغ نمی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، اگر بتواند به آنها دست یابد.” مرد جوان که خسته پروتئین تراپی مو بود، اگر جانوران عجیب و وحشتناکی را که از آنها می گریخت به یاد نمی آورد، سعی می بیبی لایت مو کرد از چنین مکان خطرناکی فرار الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و می ترسید که با تاریک کراتینه مو شدن هوا، او دوباره به راه افتاد و ممکن رنگ مو است فرصتی پیدا الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که درست در میان آنها راه برود.

پس از پیرزن التماس بیبی لایت مو کرد که او را در گوشه ای تاریک پنهان الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و به رد-اتین نگوید که در قلعه رنگ مو است. او فکر بیبی لایت مو کرد: «اگر فقط تا صبح بتوانم سرپناهی داشته باشم، می‌توانم از این موجودات وحشتناک دوری کنم و با آرامش به راه خود ادامه دهم.» بنابراین دام پیر او را در پرس زیر پله‌های پشتی پنهان بیبی لایت مو کرد، و چون فضای زیادی در آن وجود داشت، او شب را به راحتی در آنجا مستقر بیبی لایت مو کرد.

ترکیب رنگ مو دودی یخی با دکلره : اما درست زمانی که به خواب می رفت صدای غرش و لگدمال وحشتناکی را شنید. رد-اتین به خانه آمده پروتئین تراپی مو بود و معلوم پروتئین تراپی مو بود که دنبال چیزی می گشت. و جوان وحشت زده به زودی فهمید که “چیزی” چیست، زیرا خیلی زود هیولای وحشتناک وارد آشپزخانه کراتینه مو شد و با صدایی مانند رعد فریاد زد: “به دنبال اما، و به دنبال بن، بوی مرد زمینی را می بویم! زنده باکراتینه مو شد یا مرده دل او را امشب با نان خود خواهم خورد.

  ترکیب رنگ موی دودی موکا

طولی نکشید که مخفیگاه مرد جوان بیچاره را کشف بیبی لایت مو کرد و او را تقریباً از آنجا بیرون کشید. البته، پسر التماس بیبی لایت مو کرد که ممکن رنگ مو است جانش در امان بماند، اما هیولا فقط به او خندید. او گفت: «اگر بتوانید به سه سؤال پاسخ دهید، در امان رنگ مو است. “اگر نه، از بین می رود.” اولین سوال از این سه سوال این پروتئین تراپی مو بود که “آیا ایرلند یا اسکاتلند برای اولین بار مسکونی پروتئین تراپی مو بوده رنگ مو است؟” دوم: «وقتی آدم خلق کراتینه مو شد.

دنیا چند ساله پروتئین تراپی مو بود؟» و سوم: «اول انسانها آفریده کراتینه مو شدند یا حیوانات؟» پسرک در چنین مسائلی مهارت نداشت، چون کتابی کم داشت و نمی توانست به سؤالات پاسخ دهد. بنابراین هیولا با یک چکش کوچک عجیب و غریب که با خود حمل می بیبی لایت مو کرد به سر او زد.[49] و او را به یک تکه سنگ تبدیل بیبی لایت مو کرد. حالا هر روز صبح از زمانی که او خانه را ترک بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود، برادر کوچکترش به قول او عمل می بیبی لایت مو کرد.

چاقوی شکاری او را به دقت بررسی می بیبی لایت مو کرد. در دو صبح اول هوا روشن و روشن پروتئین تراپی مو بود، اما در صبح سوم بسیار مضطرب پروتئین تراپی مو بود که متوجه کراتینه مو شد کدر و زنگ زده رنگ مو است. او برای چند لحظه با ناراحتی به آن نگاه بیبی لایت مو کرد. سپس مستقیماً به طرف مادرش دوید و آن را به سمت او دراز بیبی لایت مو کرد. گفت: «به این ترتیب می‌دانم که بلایی سر برادرم آمده رنگ مو است، پس باید فوراً راهی شوم تا ببینم چه بلایی به سر او آمده رنگ مو است.

  ترکیب رنگ موی مشکی با چه رنگی زیباست

ترکیب رنگ مو دودی یخی با دکلره : مادرش گفت: «اول باید به چاه بروی و برای من آب بیاوری، تا برایت کیکی بپزم که با خودت ببری، همانطور که برای او که رفته کیکی پختم. و به تو خواهم گفت که چه من به او گفتم که کیک بزرگ یا کوچک می نانو کراتین مو شود، زیرا تو با خودت آب کم یا زیاد می آوری. پس پسر قوطی را گرفت، همانطور که برادرش بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود، و به سمت چاه رفت، و به نظر می رسید که روح شیطانی به او دستور می دهد.

که در همه چیز از او الگو بگیرد، زیرا او آب کمی به خانه آورد و تمام آن را انتخاب بیبی لایت مو کرد. کیک و مزرعه مادرش به جای نصف و برکت او به راه افتاد و با چوپان و خوک و بزبان ملاقات بیبی لایت مو کرد و همه همان جوابهایی را که به برادرش بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بودند به او بالیاژ مو دادند. و همچنین با همان جانوران درنده روبرو کراتینه مو شد،[50] و با وحشت از آنها فرار بیبی لایت مو کرد و از آنها در قلعه پناه گرفت. و پیرزن او را پنهان بیبی لایت مو کرد و رد-اتین او را یافت و چون نتوانست به سه سوال پاسخ دهد.

ترکیب رنگ مو دودی یخی با دکلره : او نیز به ستونی از سنگ تبدیل کراتینه مو شد. و دیگر خبری از این دو جوان نپروتئین تراپی مو بود، اگر پری مهربانی که همه اتفاقات را دیده پروتئین تراپی مو بود، به بیوه دیگر و پسرش در حالی که یک شب در غم و اندوه در شام نشسته پروتئین تراپی مو بودند ظاهر نمی کراتینه مو شد و به آنها نمی گفت. کل درنگ مو استان، و اینکه چگونه دو همسایه جوان فقیرشان توسط یک جادوگر بی رحم به نام رد-اتین به ستون هایی از سنگ تبدیل کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه