نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

کراتینه مو

کراتینه مو

کراتینه مو


مشاوره در واتساپ

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مرواریدی سرد است یا گرم

رنگ مرواریدی سرد است یا گرم | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ مرواریدی سرد است یا گرم را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ مرواریدی سرد است یا گرم را برای شما فراهم کنیم.

Rate

بیشتر

19 آوریل 2024

رنگ مرواریدی سرد رنگ مو است یا گرم : اما در عرض چند ساعت حیوان چوبی مجبور کراتینه مو شد سرعت خود را کاهش دهد زیرا خانه های مزرعه کم و زیاد کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند و اغلب وجود نداشتند. اصلاً مسیرهایی را که می خورنگ مو استند دنبال کنند.

رنگ مو : این کار زنگ خطر را در قصر من به صدا در می آورد و من فوراً به کمک شما خواهم آمد. اما از حلقه رنگ مو استفاده نکنید. مگر اینکه واقعا وارد شوید خطر ناپروتئین تراپی مو بودی در حالی که شما در کنار پرنسس اوزما لایت و هایلایت مو هستید، من معتقدم که او می تواند از شما در برابر همه بیماری های کوچک محافظت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.” دوروتی با قدردانی پاسخ بالیاژ مو داد: “ممنونم، گلیندا” در حالی که حلقه را روی انگشتش گذاشت.

رنگ مرواریدی سرد رنگ مو است یا گرم

رنگ مرواریدی سرد رنگ مو است یا گرم : حفاظت کراتینه مو شده. این حقایقی که گلیندا در حالی که با آج‌های باشکوه سالن مرمرین خود قدم می‌زد در نظر می‌گرفت. سرانجام جادوگر خوب مکث بیبی لایت مو کرد و انگشتری را از انگشتش بیرون کشید و به دوروتی بالیاژ مو داد. او خطاب به دختر گفت: «این انگشتر را مدام بپوش تا برگردی. “اگر خطر جدی شما را تهدید می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، حلقه را روی انگشت خود یک بار به سمت ررنگ مو است بچرخانید و یک بار دیگر به چپ بپیچید.

  رنگ موی بلوند پلاتینه خیلی روشن n10

من هم می‌خواهم کمربند جادویی‌ام را که از نوم کینگ گرفته‌ام بپوشم، بنابراین حدس می‌زنم از هر کاری که اسکیزرها و فلت‌هدها می‌خواهند با من انجام دهند در امان باشم.» اوزما قبل از اینکه بتواند تاج و تخت و قصرش را در شهر زمردی، حتی برای یک سفر چند روزه، ترک الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، مقدمات زیادی داشت، بنابراین با گلیندا خداحافظی بیبی لایت مو کرد و همراه با دوروتی به واگن سرخ رفت.

یک کلمه به اسب اره چوبی آن موجود حیرت انگیز را در سفر بازگشت آغاز بیبی لایت مو کرد، و او چنان سریع دوید که دوروتی قادر به حرف زدن یا کاری جز محکم نگه داشتن صندلی خود در تمام مسیر بازگشت به شهر زمرد نپروتئین تراپی مو بود. فصل 2 اوزما و دوروتی در این زمان مترسک زنده در کاخ اوزما زندگی می بیبی لایت مو کرد، موجودی برجسته و باهوش که زمانی برای مدت کوتاهی بر سرزمین اوز حکومت بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود.

رنگ مرواریدی سرد رنگ مو است یا گرم : بسیار مورد علاقه و احترام همه مردم رنگ مو است. یک بار یک کشاورز مونچکین یک کت و شلوار قدیمی از نی را پر بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود و چکمه های پر کراتینه مو شده را روی پاها گذاشته پروتئین تراپی مو بود و از یک جفت دستکش نخی پر کراتینه مو شده برای دست رنگ مو استفاده می بیبی لایت مو کرد. سر مترسک یک گونی پر کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود که به بدن بسته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود و روی آن چشم ها، بینی، دهان و گوش ها نقاشی کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

  ترکیب رنگ موی قهوه ای دودی زیتونی

وقتی کلاهی روی سر گذاشته پروتئین تراپی مو بودند، آن چیز تقلید خوبی از یک مرد پروتئین تراپی مو بود. کشاورز مترسک را روی میله ای در مزرعه ذرت خود قرار بالیاژ مو داد و به طرز عجیبی زنده کراتینه مو شد. دوروتی که از کنار میدان عبور می بیبی لایت مو کرد، توسط مترسک زنده مورد تشویق قرار گرفت و او را از روی میله خود بلند بیبی لایت مو کرد. سپس با او به شهر زمرد رفت، جایی که جادوگر شهر اوز مغزهای عالی به او بالیاژ مو داد و مترسک به زودی به شخصیت مهمی تبدیل کراتینه مو شد.

اوزما مترسک را یکی از بهترین دوستان و وفادارترین رعایای خود می‌دانست، بنابراین صبح روز بعد از دیدارش از گلیندا از او خورنگ مو است که در سفر غایب، به عنوان فرمانروای سرزمین اوز جای او را بگیرد و مترسک بلافاصله رضایت بالیاژ مو داد. بدون پرسیدن هیچ سوالی اوزما به دوروتی هکراتینه مو شدار بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود که سفر آنها را مخفی نگه رنگ مو دارد و تا زمان بازگشت آنها به کسی در مورد اسکیزرها و فلت هدها چیزی نگوید.

و دوروتی قول بالیاژ مو داد که از آنها اطاعت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. او آرزو داشت به دوستان دخترش بگوید، کوچک تروت و بتسی بابین، در مورد ماجراجویی که انجام می بالیاژ مو دادند، اما از گفتن کلمه ای در مورد این موضوع خودداری آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، اگرچه این دو دختر با او در کاخ اوزما زندگی می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. در واقع، تنها گلیندا جادوگر می‌دانست که آنها می‌روند، تا زمانی که آنها رفته پروتئین تراپی مو بودند.

  ترکیب رنگ موی نسکافه ای با نقره ای

و حتی جادوگر هم نمی‌دانست که وظیفه آنها چیست. پرنسس اوزما سوار اسب اره و واگن قرمز کراتینه مو شد، اگرچه مطمئن نپروتئین تراپی مو بود که جاده واگنی تا دریاچه اسکیزر وجود رنگ مو دارد. سرزمین اوز یک مکان بسیار بزرگ رنگ مو است که از هر طرف توسط یک صحرای مرگبار احاطه کراتینه مو شده رنگ مو است که عبور از آن غیرممکن رنگ مو است و کشور، طبق نقشه، در دورترین قسمت شمال غربی اوز و در همسایگی بیابان شمالی قرار داشته رنگ مو است.

از آنجایی که شهر زمرد دقیقاً در مرکز شهر اوز قرار داشت، از آنجا به سفر کوچکی نپروتئین تراپی مو بود. در اطراف شهر زمردی، کشور از هر جهت پر رنگ مو استقرار رنگ مو است، اما هر چه از شهر دورتر شوید جمعیت کمتری وجود رنگ مو دارد، تا زمانی که مناطقی که با کویر هم مرز لایت و هایلایت مو هستند جمعیت کمی داشته باشند. همچنین آن بخش های دور برای مردم اوز کمتر شناخته کراتینه مو شده رنگ مو است.

به جز در جنوب، جایی که گلیندا زندگی می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و دوروتی اغلب در سفرهای اکتشافی سرگردان پروتئین تراپی مو بوده رنگ مو است. کمتر شناخته کراتینه مو شده از همه، کشور گیلیکین رنگ مو است که گروه های عجیب و غریب از مردم را در میان کوه ها و دره ها، جنگل ها و جویبارها در خود جای بالیاژ مو داده رنگ مو است، و اوزما اکنون به دورافتاده ترین قسمت کشور گیلیکین محدود کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

  جدیدترین رنگ مو طلایی

رنگ مرواریدی سرد رنگ مو است یا گرم : اوزما در حالی که سوار واگن سرخ می کراتینه مو شدند به دوروتی گفت: “من واقعا متاسفم که درباره سرزمین شگفت انگیزی که بر من حکومت می کنم بیشتر بدانم. وظیفه من این رنگ مو است که با هر قبیله مردم و هر چیز عجیب و غریب و پنهانی آشنا باشم. این کشور در تمام اوز رنگ مو است، اما من آنقدر در کاخ خود مشغول وضع قوانین و برنامه ریزی برای آسایش کسانی لایت و هایلایت مو هستم که در نزدیکی شهر زمرد زندگی می کنند.

که اغلب زمانی برای سفرهای طولانی پیدا نمی کنم. دوروتی پاسخ بالیاژ مو داد: “خب، ما احتمالاً در این سفر چیزهای زیادی خواهیم فهمید و به هر حال همه چیز را در مورد اسکیزرها و سر صاف ها یاد خواهیم گرفت. زمان در سرزمین اوز تفاوت زیادی ایجاد نمی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. چون ما بزرگ نمی‌شویم، پیر نمی‌شویم، یا مریض نمی‌شویم و نمی‌میریم، مانند جاهای دیگر؛ بنابراین، اگر هر بار یک مکان را کاوش کنیم.

همه چیز را در مورد هر مکان می‌دانیم. گوشه و کنار اوز.” دوروتی کمربند جادویی نوم کینگ را که از او در برابر آسیب محافظت می‌بیبی لایت مو کرد و حلقه جادویی که گلیندا به او بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود روی انگشتش پروتئین تراپی مو بود. اوزما فقط یک گرز نقره ای کوچک را در آغوش لباسش فرو بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود، زیرا پری ها از آن رنگ مو استفاده نمی کنند. مواد شیمیایی و گیاهان دارویی و ابزار جادوگران و جادوگران برای انجام جادوهای خود.

  رنگ مو مخصوص موهای فر

رنگ مرواریدی سرد رنگ مو است یا گرم : عصای نقره‌ای یکی از سلاح‌های حمله و دفاع اوزما پروتئین تراپی مو بود و با رنگ مو استفاده از آن می‌توانست کارهای زیادی را انجام دهد. آنها شهر زمرد را درست در هنگام طلوع خورشید ترک بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند و اسب اره با سرعت زیادی در جاده ها به سمت شمال حرکت بیبی لایت مو کرد.


بورن لیدی
بورن لیدی
بورن لیدی

نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی
نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من روى موهام خيلى حساس و وسواسيم براى كراتينه كردن يكساله همه مدلارو ديدم با خيلى از دوستام كه مشورت كردم و شما رو انتخاب كردم دو روز پيش اومدم سالنتون و از اون چيزى كه فكر ميكردم هم بهتر شد اميدوارم هميشه همينطور حرفه اى و با كيفيت باشه كارتون بازم خسته نباشيد به شما ميگم و الناز عزيزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من مشترى چندين ساله شما هستم و كيفيت متريال شما چند لول از جاهاى ديگه بالاتر هستش كه همين باعث شد با خيال راحت شما رو به مادر و خاله هام معرفى كنم اما كاش شعبه هاتون تو تهران بيشتر كنيد كه بتونيم راحت تر بيايم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


بعنوان كسى كه از نوجوانیم‌اولين لايت موهام پيش شما اومدم تا الان واقعا باید اعتراف کنم درجه یک هستید از هر لحاظ وقتی میام اونجا انگار دوستام دارن کارای موهامو میکنن مرسی مرسی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


من اولین تجربم بود که میام مجموعتون و خوشحالم به دور از تبلیغات اضافه و شو اضافه دارید کار قوی تحویل مشتری میدین توی اداره همه از کیفیت کارتون گفتن و باعث خوشحالی من بود که به شما سپردم موهامو به امید موفقیت های روز افزون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


نمیدانم خاطرتون هست یا خیر من اسفند اومدم پیشتون با بچه کوچکم تینا با اینکه اونجا خیلی شلوغ بود که چقدر شما رو هم اذیت کرد گفتم حیفه که نخوام اینجا از زحماتتون تشکر کنم هم از موهام راضیم هم از برخورد فوق العادتتون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


محبتی از شما در دل داشتم که بعنوان تبعه افغان که پیش شما آمدم خانه تان آباد باشد که اینچنان با من و دوستم مهربانی کنید که گویی در کشور خودمان هستیم از زلف خود بسیار خرسندیم و در قلب ما جایی بی انتها دارید

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


عروس اقوام بودیم و کلا دو سه نفر با همه فرق میکردن اینقدر ناز شده بودن که اسم بورن لیدی و تعریف شما رو از اونجا شنیدم از شیراز بلیط گرفتم که بیام اونجا فقط به عشق خودتون که یه شیراز منتظرن یه سالن هم اینجاااا بزنید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من هفته دیگه وقت گرفتم میخوام بیام پیشتون تروخدا خواستگاریمه یکاری کنید که دیگه برم خونه شوهر همینو دوستم اومده اونجا دستتون عالی بوده براش

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


بشدت رنگ موهامو دوس دارم با اینکه چند جا رفتم برای بازدید و کلی ایراد گذاشتن روی موهام اما الناز جون گفتن اوکیه و مشکلی نیس خیلی ممنون از این همه خفن بودن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


توی فرودگاه گرجستان بودم یه خانمی تایم طولانی پشت سر من راه افتاده بودن با همسرشون هر جا من میرفتم اونا هم میومدن منم ترسیده بودم که موضوع چیه یهو بنده خداها اومدن جلو که عزیزم موهاتو کجا لایت کردی که گفتم تو‌ ایرانه و شما و الناز جون پ معرفی کردم خلاصه که خوشگلیم این داستانا رو داره حواستون باشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


سال ۱۳۹۷ برای عروسیم زحمت لایت موهامو شما کشیدید هنوز که هنوزعکسا و فیلمای عروسیم و که نگاه میکنم اون لایت ترند روزه هر موقعم میام پیشتون از اون موقعا میگیم دلم واسه اون روزا تنگ‌میشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


من خیلی اعتقاد دارم به دست آرایشگر دست الناز جون هم که انگار طلاس دوستم که اومد پیشش بعد از چند سال حامله نمیشد حامله شد با خبر خوبش خوشحالم‌کرد برای خودمم که انگار موهام دوباره جون گرفته و پرپشت شده و‌همونطور که خودم دوست دارم داره میشه

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه


مشـــاوره / نوبت دهی۰۹۹۳-۹۹۰۰۰-۵۱