↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

بهترین رنگ مو مرواریدی

بهترین رنگ مو مرواریدی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت بهترین رنگ مو مرواریدی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با بهترین رنگ مو مرواریدی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

بهترین رنگ مو مرواریدی : آنها برای لحظه ای ایستادند و در نور چشمک زدند. سپس Jurgis احساس بیبی لایت مو کرد که همراهش می ککراتینه مو شد، و او پا به داخل گذاشت و خودکار آبی در را بست.

رنگ مو : خودتان را گول بزنید – و من می‌دانم که دارم چه می‌کنم، شرط می‌بندید! بگو، دوست من، چه بگو، آیا به خانه می آیی و من را می بینی، یک شام می خوری؟ مثل یک فلر خوب بیا – مغرور نباش! تو هم مثل من با آن مخالفت می کنی، و می توانی فلر را از بین ببری. قلبت در جای درستی رنگ مو است، هری – بیا “لنگ، و ما خانه را روشن می کنیم.

بهترین رنگ مو مرواریدی

بهترین رنگ مو مرواریدی : یک “فز” می خوریم، “ما جهنم را بالا می بریم، ما خواهیم بیبی لایت مو کرد” – وو-لا! S’long’s من داخل خانه لایت و هایلایت مو هستم، می توانم هر طور که بخواهم انجام دهم – به دستور خود گوونر، خدایا! هیپ باسن!» آنها در خیابان شروع بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند، بازو در بازو، مرد جوان هل بالیاژ مو دادن Jurgis همراه، نیمه مبهوت. جورجیس سعی می بیبی لایت مو کرد فکر الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که چه کاری انجام دهد.

او می دانست که نمی تواند بدون جلب توجه و متوقف کراتینه مو شدن از هیچ مکان شلوغی با آشنای جدید خود عبور الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. فقط به دلیل بارش برف پروتئین تراپی مو بود که افرادی که از اینجا رد کراتینه مو شدند متوجه هیچ چیز اشتباهی نکراتینه مو شدند. بنابراین، ناگهان متوقف کراتینه مو شد. “خیلی دور رنگ مو است؟” او پرسید. دیگری گفت: «خیلی نه، اما خسته ای؟» خوب، ما سوار می شویم.

بهترین رنگ مو مرواریدی : چه می گوییم؟ خوب! یک تاکسی بگیر!” و سپس، جورجیس را با یک دست محکم گرفت، همکار جوان با دست دیگر شروع به جستجو در جیب هایش بیبی لایت مو کرد. او پیشنهاد بیبی لایت مو کرد: “تو زنگ بزن، ورزش، و من پول می دهم.” “چطور رنگ مو است، هی؟” و از جایی یک رول بزرگ اسکناس بیرون کشید.

  رنگ مو مش در خانه

این پول بیشتر از جورجیس پروتئین تراپی مو بود که قبلاً در زندگی خود دیده پروتئین تراپی مو بود و با چشمانی مبهوت به آن خیره کراتینه مو شد. “بسیار به نظر می رسد، هی؟” رنگ مو استاد فردی در حالی که با آن دست و پنجه نرم می بیبی لایت مو کرد گفت. “با این حال، تو را گول بزن، همه آنها کوچولو لایت و هایلایت مو هستند! من یک هفته دیگر سرنگون خواهم کراتینه مو شد، مطمئناً – کلمه افتخار. یک سنت بیشتر تا اولین دستورات گوونر-هیک-نه یک سنت ، توسط هری! ناف به دیوانه بیبی لایت مو کردن فلر، این رنگ مو است.

امروز ظهر برایش کابل فرستادم – این یک دلیل دیگر برای رفتنم به خانه رنگ مو است. می‌گویم: «هنگین» در آستانه گرسنگی، برای افتخار خانواده، کمی نان برایم بفرست. گرسنگی مرا وادار خواهد بیبی لایت مو کرد که به تو بپیوندم – فردی. این همان چیزی پروتئین تراپی مو بود که من به او سیم کشی بیبی لایت مو کردم، هری، منظورم این پروتئین تراپی مو بود – به خدا اگر او برای من چیزی نفرستد، از مدرسه فرار می کنم.

پس از این مد، نجیب زاده جوان به حرف زدن ادامه بالیاژ مو داد – و در همین حین جورجیس از هیجان می لرزید. او ممکن رنگ مو است آن دسته از اسکناس ها را بگیرد و قبل از اینکه دیگری بتواند عقل خود را جمع الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، در تاریکی از دید خارج نانو کراتین مو شود. آیا او باید این کار را انجام دهد؟ اگر بیشتر صبر می بیبی لایت مو کرد، چه بهتر از این داشت؟ اما Jurgis هرگز در زندگی خود مرتکب جنایت نکراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

و اکنون او نیم ثانیه بیش از حد طولانی تردید بیبی لایت مو کرد. “فردی” یک اسکناس را گشاد بیبی لایت مو کرد و سپس بقیه را در جیب شلوارش گذاشت. او گفت: «اینجا، ای مرد، تو آن را بگیر.» او آن را با بال زدن دراز بیبی لایت مو کرد. آنها جلوی یک سالن پروتئین تراپی مو بودند. و جورجیس در نور پنجره دید که یک اسکناس صد دلاری رنگ مو است! دیگری تکرار بیبی لایت مو کرد: «تو آن را بگیر. «به تاکسی پول بدهید و پول را نگه دارید.

  مدل و رنگ مو عروس

بهترین رنگ مو مرواریدی : گوونر خودش می‌گوید، و «گوونر می‌داند»، شرط می‌بندید، گوونر سر کار رنگ مو دارد! به او گفتم: “باشه، گوونر، تو نمایش را اجرا کن، و من بلیط ها را می گیرم!” بنابراین او عمه پولی را به تماشای من گذاشت – خب – حالا پولی در بیمارستان با دوقلوها رفت و آمد بیبی لایت مو کرد، و من از کشمش کین بیرون آمدم! سلام! سلام! بهش زنگ بزن!» یک تاکسی در حال رانندگی پروتئین تراپی مو بود.

ظهور بیبی لایت مو کرد و صدا بیبی لایت مو کرد، و آن را به دور به محدودیت چرخید. رنگ مو استاد فردی به سختی وارد کراتینه مو شد و جورجیس شروع به تعقیب بیبی لایت مو کرد که راننده فریاد زد: «سلام، آنجا! برو بیرون – تو!» تردید، و نیمه اطاعت پروتئین تراپی مو بود. اما رفیقش گفت: «وزت؟ شما را ویزیت می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، هی؟ و تاکسی فروکش بیبی لایت مو کرد و جورگیس به داخل رفت. جوان به عقب خم کراتینه مو شد و به سمت دراز کشید و با رضایت زمزمه بیبی لایت مو کرد. در نیم دقیقه او کاملا به خواب پروتئین تراپی مو بود.

نشسته پروتئین تراپی مو بود لرز، حدس و گمان که آیا او هنوز هم قادر به نگه داشتن رول از صورت حساب. او می ترسید سعی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند از جیب همراهش عبور الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. و علاوه بر این تاکسی ممکن رنگ مو است در ساعت باکراتینه مو شد. او صد گاوصندوق داشت و باید به آن راضی باکراتینه مو شد. در پایان نیم ساعت یا بیشتر کابین متوقف کراتینه مو شد. آن‌ها در اسکله پروتئین تراپی مو بودند و از سمت شرق، بادهای یخی از دریاچه‌ای که یخ بسته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود می‌وزید.

  رنگ مو دخترونه مد

تاکسی به نام “اینجا بوتاکس مو لایت و هایلایت مو هستیم” و Jurgis همدم خود را بیدار بیبی لایت مو کرد. رنگ مو استاد فردی با شروع نشست. “سلام!” او گفت. “ما کجا بوتاکس مو لایت و هایلایت مو هستیم؟ Whuzzis؟ تو کی لایت و هایلایت مو هستی هی؟ اوه، بله، مطمئنا ناف! موس تو را فراموش بیبی لایت مو کرد-هیک-اوله چپی! خانه، ما بوتاکس مو لایت و هایلایت مو هستیم؟ مستاجر! بر-ر-سرد رنگ مو است! بله – خیلی وقت رنگ مو است – ما در خانه بوتاکس مو لایت و هایلایت مو هستیم – همیشه خیلی – بسیار متواضع!

در مقابل آنها یک توده گرانیت عظیم وجود داشت که خیلی دورتر از خیابان قرار داشت و یک بلوک کامل را اشغال بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود. با نور چراغ‌های راهرو، جورجیس می‌توانست ببیند که برج‌ها و شیروانی‌های بزرگی رنگ مو دارد، مانند یک قلعه قرون وسطایی. او فکر می بیبی لایت مو کرد که هموطن جوان باید اشتباه بیبی لایت مو کرده باکراتینه مو شد – برای او غیرقابل تصور پروتئین تراپی مو بود که کسی بتواند خانه ای مانند هتل یا شهرداری داشته باکراتینه مو شد.

بهترین رنگ مو مرواریدی : اما او در سکوت به دنبالش رفت و آنها از پله های طولانی، دست در دست هم رفتند. رنگ مو استاد فردی گفت: “اینجا یک دکمه وجود رنگ مو دارد، ole sport.” «تا زمانی که او را پیدا می کنم، بازویم را سوراخ کن! ثابت، اکنون – اوه، بله، او اینجرنگ مو است! ذخیره!” زنگی به صدا درآمد و بعد از چند ثانیه در باز کراتینه مو شد. مردی با لباس آبی ایستاده پروتئین تراپی مو بود و آن را در دست گرفته پروتئین تراپی مو بود و مانند مجسمه ساکت به جلویش خیره می کراتینه مو شد.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه