↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

لایت و هایلایت مو

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ موی قهوه ای با هایلایت عسلی

رنگ موی قهوه ای با هایلایت عسلی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ موی قهوه ای با هایلایت عسلی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ موی قهوه ای با هایلایت عسلی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

7 مارس 2024

رنگ موی قهوه ای با هایلایت عسلی : خانه او راه قبر رنگ مو است و به اتاق مرگ می رود.» در رشته نوشته آرتور سایمونز (شاعر و منتقد انگلیسی، متولد 1865) با چشم و دست و صدای تشنج آور او هوس دستمزدهای حیوانی را رنگ مو دارد.

رنگ مو : اگر او نمی خورنگ مو است، برای شما فایده ای نداشت. درجه قدرتی که رنگ مو دارد دقیقاً به نیاز یا تمایلی که او به آن رنگ مو دارد بستگی رنگ مو دارد – و هنر ثروتمند بیبی لایت مو کردن خود، به مفهوم اقتصاددان معمولی تجاری، به همان اندازه و لزوماً هنر فقیر نگه داشتن همسایه شمرنگ مو است هالمار برگستروم (نمایشنامه نویس معاصر دانمارکی، متولد 1868. نمایش حاضر به مبارزه صنعتی مدرن می پردازد.

رنگ موی قهوه ای با هایلایت عسلی

رنگ موی قهوه ای با هایلایت عسلی : همسر یک سازنده بزرگ پس از اعتصاب قربانی مالیخولیا کراتینه مو شده رنگ مو است) خانم لینگارد ( غرق در خاطراتش ): – هرگز روزی را که مردم به سر کار برگشتند فراموش نمی کنم. از پنجره اتاقم داشتم بهشون نگاه میبیبی لایت مو کردم. چهار ماه پروتئین تراپی مو بود که از گرسنگی می‌مردند – می‌فهمیدی؟ – آنها و خودشان. سپس یک صبح زمستانی قبل از روشن کراتینه مو شدن روز دوباره آمدند و آنجا ایستادند و در حیاط ها می لرزیدند.

لینک مفید : لایت و هایلایت مو

البته لباس اضافه نداشتند و هم از سرما می لرزیدند و هم از ضعف. و سپس تمام صورت هایشان با ریش پوشیده کراتینه مو شد، به طوری که نمی توان آنها را تشخیص بالیاژ مو داد. آنجا ایستادند و مدت طولانی، مدت بسیار طولانی منتظر ماندند… سرانجام هیمن [مدیر] در آستانه در ظاهر کراتینه مو شد و چیزی از یک کاغذ خواند. به گمانم شرایط تسلیم پروتئین تراپی مو بود. هیچکدام به بالا نگاه نآمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

سپس، در حالی که آنها می خورنگ مو استند وارد شوند و شروع به کار کنند، هیمن با بالا گرفتن دست آنها را متوقف بیبی لایت مو کرد و او چیزی گفت که من نمی توانستم بشنوم. اما پس از مدتی، اولسن [رهبر اعتصاب] را دیدم که تنها در فضای خالی ایستاده پروتئین تراپی مو بود محل. ( در هنگام یادآوری لرزی بر او می نشیند. ) یک بار عکسی از اعدام در حیاط زندان دیدم… فقط چند ثانیه طول کشید.

  رنگ مو هات فرق داره با همه

رنگ موی قهوه ای با هایلایت عسلی : سپس اولسن چند کلمه به رفقای خود گفت و در حالی که مانند یک روح سفید به نظر می رسید، رفت. در جمعیت باز کراتینه مو شد تا او از آنجا عبور الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. سپس بقیه برای مدتی در آنجا ایستادند و به طرز عجیبی افسرده به نظر می رسیدند و نمی دانستند چه کنند. و بالاخره یکی یکی خم کراتینه مو شده و شکسته داخل کراتینه مو شدند.

میکلسن :-اولسن اجازه نداشت به سر کار برگردد؟ خانم لینگارد : – این او پروتئین تراپی مو بود که رهبر آنها پروتئین تراپی مو بود، و تقصیر او پروتئین تراپی مو بود که آنها تا زمانی که داشتند مقاومت آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. و سپس اولسن شروع به جستجوی کار در جای دیگری بیبی لایت مو کرد، اما هیچ یک از شرکت های دیگر کاری با او نداشتند. میکلسن ( شانه هایش را بالا انداخت ): – جنگ، جنگ رنگ مو است. خانم لینگارد : – چند ماه بعد، در حالی که داشتم قدم می زدم.

همسر اولسن مرا در خیابان متوقف بیبی لایت مو کرد. من به شما می گویم، نوع نگاه او باعث کراتینه مو شد قلبم در درونم کوچک نانو کراتین مو شود. به من گفت شوهرش کاملاً از هم پاشیده پروتئین تراپی مو بود. و علاوه بر همه چیز که برای نوشیدن آورده پروتئین تراپی مو بود. هر چه او و بچه ها می توانستند با هم بتراشند، او خرج ویسکی بیبی لایت مو کرد. حتی ممکن رنگ مو است در کافه‌های گران‌تر دیده نانو کراتین مو شود، یا ممکن رنگ مو است به رنگ مو استان‌ها سفر الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

اما از دور فقر را بو می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. کاهن بشریت ( برگرفته از «تاریخ اخلاق اروپایی» ) توسط ویلیام ای اچ لکی (مورخ و فیلسوف انگلیسی، ممکن رنگ مو است گفته نانو کراتین مو شود که قسمت بسیار نقل کراتینه مو شده زیر نمایانگر دیدگاه ویکتوریایی درباره موضوع آن رنگ مو است) در این شرایط، شخصیتی در جامعه پدید آمده رنگ مو است که یقیناً غم انگیزترین و از برخی جهات افتضاح ترین رنگ مو است که چشم اخلاق مدار می تواند به آن توجه الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

  رنگ مو استخوانی متوسط

اون موجود بدبخت که اسم خیلی شرم آور رنگ مو است. که با قلبی سرد حمل و نقل محبت را جعل می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و خود را به عنوان ابزار منفعل شهوت تسلیم می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. که به عنوان پست ترین جنسش مورد تحقیر و توهین قرار می گیرد و بیشتر محکوم به بیماری و بدبختی و مرگ زودرس رنگ مو است، در هر عصری به عنوان نماد همیشگی انحطاط و گناهکاری انسان ظاهر می نانو کراتین مو شود. او که خود بهترین نوع رذیله رنگ مو است.

رنگ موی قهوه ای با هایلایت عسلی : در نهایت کارآمدترین نگهبان فضیلت رنگ مو است. اما برای او، صفای بی‌چون و چرای خانه‌های شاد و بی‌شماری آلوده می‌کراتینه مو شد، و عده‌ای نیستند که در غرور عفت و پاکدامنی خود با لرزی خشمگین به او فکر می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، عذاب ندامت و ناامیدی را می‌شناختند. بر آن شکل پست و پست، احساساتی متمرکز کراتینه مو شده رنگ مو است که ممکن رنگ مو است جهان را از شرم پر بیبی لایت مو کرده باکراتینه مو شد.

او باقی می ماند، در حالی که عقاید و تمدن ها بالا می روند و سقوط می کنند، کاهن ابدی بشریت، که به خاطر گناهان مردم به باد انتقاد گرفته کراتینه مو شده رنگ مو است. خواهری نوشته مری کریگ سینکلر (نویسنده معاصر آمریکایی) دیشب از خواب بیدار کراتینه مو شدم و در رختخواب آرامم پروتئین تراپی مو بودم دراز کشیدم و با دعای پرشور خدا را شکر بیبی لایت مو کردم که غذا و گرما داشتم.

  انواع رنگ موی سر مردانه

یک صندلی دنج در کنار آتشی شاد و گل رز قرمز تا به اتاقم حسی از نور و ظرافت بدهم. و خدا را شکر بیبی لایت مو کردم، او را شکر! که صورت من زیبا پروتئین تراپی مو بود، که برای مردان عادلانه پروتئین تراپی مو بود: کمی فکر بیبی لایت مو کردم، سپس دوباره خدای خود را شکر بیبی لایت مو کردم. برای دیروز، در برادوی راه رفته پروتئین تراپی مو بودم.

و من ایستاده پروتئین تراپی مو بودم تا آنها را تماشا کنم طعمه آنها؛ و خوشحال پروتئین تراپی مو بودم که پسر نداشتم تا با من به آن بدبخت ها نگاه کنی- روی لب‌هایشان و از روی جسد موهایشان را نقاشی کن، و چشمان شهوت شبیه سازی کراتینه مو شده، ستاره! زن خیابانی نوشته رابرت بلچفورد (صفحات 66 و 121 را ببینید ) اکنون ایزابل رانده کراتینه مو شده از سنگفرش لندن را در نظر سامبره مو بگیرید. درنده و حیله گر و دروغگو و پست.

ظاهری وحشتناک زیر رنگ و گریس او. موجودی پست تر از حد وحشی، با نفرت شیطان در روحش و آتش جهنم در چشمانش. ژست‌های هولناک، صدای تند، نگاه بی‌هیجان، رنگ مو استفاده از زبان آن‌قدر ناپسند که باعث شوکه کراتینه مو شدن رفیق خانه می‌نانو کراتین مو شود، و خنده‌ای که صدایش خون را سرد می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. شبحی هولناک، بی شرم، بی عاطفه، بی پروا و وحشتناک. موجودی که لمسش آلودگی رنگ مو است.

رنگ موی قهوه ای با هایلایت عسلی : سخنانش چون شعله آتش می سوزد، و غمش روح را بیمار می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. موجودی که در مستی و پلیدی زندگی می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. یک آسیب اخلاقی جانوری شکاری که مجروحان زیادی را به زمین انداخته رنگ مو است، قربانیانش بند دیوانگان و سردخانه را پر می کنند. دزد، دروغگو، ناامید، گمکراتینه مو شده، بدبختی که به خوبی گفته کراتینه مو شده رنگ مو است: «پاهایش جهنم را می گیرد.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه