↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

بهترین رنگ مو ایرانی با ماندگاری بالا

بهترین رنگ مو ایرانی با ماندگاری بالا | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت بهترین رنگ مو ایرانی با ماندگاری بالا را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با بهترین رنگ مو ایرانی با ماندگاری بالا را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

بهترین رنگ مو ایرانی با ماندگاری بالا : و ناگهان بانی به پدرش فکر بیبی لایت مو کرد که با این وسایل می آید. او نمی توانست از جاده بالا برود، باید از کنار تپه سنگی دور بزند و آن بار خطرناک را در تاریکی حمل الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. بانی با همان سرعتی که جرأت بیبی لایت مو کرد برای کمک به دویدن رفت. ماشین ها در جاده پروتئین تراپی مو بودند. بسیاری از مردم تابش خیره کننده آتش را دیده پروتئین تراپی مو بودند و به صحنه آمدند.

رنگ مو : منفجر می‌کراتینه مو شد، و دوباره می‌پرید و دوباره می‌افتد، و توده‌های بزرگ قرمز شعله باز می‌کراتینه مو شد، و می ترکید، و توده‌های سیاه دود تولید می‌کنند و این دود به نوبه خود قرمز می‌شوند. کوههای دود به آسمان برخرنگ مو استند و کوههای شعله بر زمین فرود آمدند. هر جتی که به زمین برخورد می بیبی لایت مو کرد به آتشفشان تبدیل می کراتینه مو شد و دوباره بلند می کراتینه مو شد.

بهترین رنگ مو ایرانی با ماندگاری بالا

بهترین رنگ مو ایرانی با ماندگاری بالا : آنها هرگز نمی دانستند چه کاری انجام بالیاژ مو داده رنگ مو است. شاید یک جرقه الکتریکی، یا آتش سوزی در دیگ بخار، یا جرقه ای که در اثر سقوط خرابه ایجاد می نانو کراتین مو شود، یا سنگ هایی که از سوراخ خارج کراتینه مو شده و به فولاد برخورد می کنند. به هر حال، برجی از شعله وجود داشت، و شگفت‌انگیزترین منظره – روغن سوزان به زمین برخورد می‌بیبی لایت مو کرد، بالا می‌پرید.

بالاتر از قبل. تمام توده، در حال جوشیدن و ترکیدن، تبدیل به رودخانه‌ای از آتش کراتینه مو شد، سیل گدازه‌ای که از دره جاری کراتینه مو شد، هر چیزی را که لمس می‌بیبی لایت مو کرد به شعله تبدیل بیبی لایت مو کرد، سپس آن را بلعید و شعله‌ها را در ابری از دود پنهان بیبی لایت مو کرد. نیروی گرانش آن را از دره پایین برد، و نیروی باد آن را بر دامنه تپه فرا گرفت. خانه دوطبقه را لمس بیبی لایت مو کرد و آن را با یک جرعه قورت بالیاژ مو داد.

  رنگ مو مدل سوسکی

ابزار خانه را گرفت، هر آنچه که چوب پروتئین تراپی مو بود. و هنگامی که باد کراتینه مو شدیدی آمد و جریان نفت و گاز را به یک طرف می راند، اسکلت سنگر را دیدی که پر از آتش پروتئین تراپی مو بود! بانی پدرش را دید و دوید تا به او ملحق نانو کراتین مو شود. پدر مردها را جمع می بیبی لایت مو کرد. آیا کسی صدمه دیده رنگ مو است؟ او خدمه را یکی یکی جمع بیبی لایت مو کرد. همه آنها آنجا پروتئین تراپی مو بودند، خدا را شکر! او به پل گفت که به خانه مزرعه بدود و خانواده اش را به بالای تپه ها برساند.

او به اسم حیوان دست اموز گفت که با او برود و از آتش دوری الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. بنابراین، اسم حیوان دست اموز به سمت پاشنه پل پرواز بیبی لایت مو کرد. آنها خانواده را به زانو درآورده و در حال دعا پروتئین تراپی مو بودند، دو دختر هیستریک پروتئین تراپی مو بودند. آنها آنها را بلند آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و به آنها گفتند کجا بروند. بانی گریه بیبی لایت مو کرد به وسایل اندک آنها اهمیتی نمی دهد، پدر برای آنها پول می بالیاژ مو داد. پولس فریاد زد تا بزها را ببیند و آنها به سمت آغل دویدند.

اما به آنها نیازی نپروتئین تراپی مو بود. موجودات وحشت زده خود را به کنار قلم پرت آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و شکستند و از آرویو پایین رفتند. آنها از خود مراقبت می کنند! اسم حیوان دست اموز دوباره شروع بیبی لایت مو کرد. و در راه، بابا با ماشینش آمد. او به دنبال دینامیت می رفت، آنها را صدا بیبی لایت مو کرد. آنها باید از آتش دوری کنند. و در تاریکی رفت. یک بار در زندگی اش پروتئین تراپی مو بود که بانی می دانست که پدرش بدون چیزی که نیاز رنگ مو دارد دستگیر کراتینه مو شده رنگ مو است.

  بهترین رنگ مو ریتون

بهترین رنگ مو ایرانی با ماندگاری بالا : او فکر نمی بیبی لایت مو کرد که دینامیت را با خود در درایوهای خود حمل الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند! البته بانی در مورد آتش سوزی نفت شنیده پروتئین تراپی مو بود که وحشت صنعت رنگ مو است. او از وسایلی که معمولاً برای خاموش بیبی لایت مو کردن آنها رنگ مو استفاده می نانو کراتین مو شود، می دانست. آب فایده ای نداشت – برعکس، گرما آب را در اجزای تشکیل دهنده آن حل می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و شما فقط اکسیژن را به شعله های آتش می دهید.

شما باید بخار زنده در مقادیر بسیار زیاد داشته باشید، و برای آن به دیگ های زیادی نیاز داشتید، و آنها فقط یک دیگ در اینجا داشتند، این آتش در تمام مدتی که آنها بیشتر می آوردند می سوزد. بانی از آتشی شنیده پروتئین تراپی مو بود که به مدت ده روز می سوخت، تا اینکه یک کلاه بزرگ مخروطی از فولاد ساختند تا روی چاه سر بخورد.

با دهانه ای در بالای آن که شعله های آتش از آن خارج می کراتینه مو شد و بخار زنده در آن ریخته می کراتینه مو شد. و در ضمن تمام فشارها هدر می رفت و میلیون ها دلار پول سوزانده می کراتینه مو شد! بانی متوجه کراتینه مو شد که پدر به عنوان یک جایگزین ناامید، سعی می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند با انفجار دینامیت سوراخ را ببندد، حتی در خطر خراب بیبی لایت مو کردن چاه. دو پسر دامنه ها را دور زدند و به سمت چاه برگشتند، در سمت باد.

دور از شعله های آتش. در آنجا خدمه را یافتند که مشغول حفر یک چاه پروتئین تراپی مو بودند، تا جایی که می توانستند به آتش نزدیک شوند. بانی فهمید که در حال آماده کراتینه مو شدن برای دینامیت رنگ مو است. سدی در برابر گرما درست بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند، چند تا از آن فرورفتگی های فولادی که در آن سیمان را مخلوط می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. روی آن شلنگی داشتند.

  رنگ مو فانتزی زنانه

که در حال بازی بیبی لایت مو کردن پروتئین تراپی مو بود و در حین برخورد آب به بخار تبدیل می کراتینه مو شد. مردی در گرمای کراتینه مو شدید می دوید و چند ضربه را با یک چوب خرد می بیبی لایت مو کرد یا چند بیل خاک بیرون می انداخت و سپس فرار می بیبی لایت مو کرد و مرد دیگری می دوید. زمین با مقداری بوم خیس بالای سرش. خوشبختانه فشار چاه آرتزین را داشتند، زیرا پمپ آنها به همراه هر چیز دیگری از کار افتاده پروتئین تراپی مو بود.

دیو دستوراتش را فریاد زد و سوراخ عمیق‌تر و عمیق‌تر کراتینه مو شد. پل دوید تا کمک الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، و بانی می خورنگ مو است، اما دیو فریاد زد و او مجبور کراتینه مو شد بایستد و در حال سوختن “گربه وحشی” خود را تماشا الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و تنها کاری که می توانست انجام دهد این پروتئین تراپی مو بود که صورتش را کمی بپزد! آنها به زیر سطح زمین فرود آمدند و بعد از آن آسانتر پروتئین تراپی مو بود. اما مردی که در آن سوراخ کار می‌بیبی لایت مو کرد.

بهترین رنگ مو ایرانی با ماندگاری بالا : زندگی‌اش را به خطر می‌اندازد – فرض کنید باد حتی برای چند ثانیه جابه‌جا می‌کراتینه مو شد و آن توده روغن در حال جوش را روی او می‌برد! اما باد قوی و پیوسته ادامه داشت و مردان به داخل چاله پریدند و حفر آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و خاک در دوش ها بیرون می رفت. در حال حاضر آنها در حال تونل زدن به سمت چاه پروتئین تراپی مو بودند – قبل از اینکه دینامیت را برپا کنند، تا جایی که جرات می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند نزدیک می کراتینه مو شدند.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه