↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

بهترین رنگ مو ریتون

بهترین رنگ مو ریتون | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت بهترین رنگ مو ریتون را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با بهترین رنگ مو ریتون را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

بهترین رنگ مو ریتون : و هیچ‌یک از دوستان سه بعدی شما نمی‌توانند تصور کنند که چگونه آن را مدیریت بیبی لایت مو کرده‌اید، یا دوباره تو را همانگونه که به آن تعلق داشتی برگرداند و در این، به نظر من، ما قیاس کاملی از تفکر متافیزیکی داریم. این «بُعد چهارم» ذهن رنگ مو است، و به همان اندازه که یک «بُعد چهارم» فیزیکی با آن بازی می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند – مثلاً سیستم زندان – با تفکر سالم ویرانی بازی می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

رنگ مو : اما بعد می پرسی که شیطان را چه کسی ساخته رنگ مو است و توضیح مبهم می نانو کراتین مو شود. می‌پرسید، اگر خدا شیطان را آفرید و می‌دانست که شیطان قرار رنگ مو است چه الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، آیا مثل این نیست که خدا خودش این کار را بیبی لایت مو کرده رنگ مو است؟ بنابراین این توضیح در مورد منشأ شر شما را فراتر از تصویر هندویی از جهان که بر پشت یک لاک‌پشت قرار رنگ مو دارد و لاک پشت روی سر یک مار نمی‌برد.

بهترین رنگ مو ریتون

بهترین رنگ مو ریتون : و هیچ چیزی در مورد اینکه مار روی چه چیزی قرار گرفته رنگ مو است صحبت نمی‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. برویم سراغ دانشمند. من یک فیزیولوژیست خاص را می شناسم، شاید بزرگترین در جهان، و چهره مشتاق او جلوی من بلند می نانو کراتین مو شود، و صدای تند و سریع او را می شنوم که می گوید او می داند زندگی چیست. او آن را در چندین جلد بزرگ گفته رنگ مو است و تنها کاری که باید بکنم این رنگ مو است که آنها را بخوانم.

زندگی یک رنگ مو استوپیسم رنگ مو است که به دلیل وجود ترکیبات خاصی از مواد شیمیایی ایجاد می نانو کراتین مو شود. دوست من این را می داند، زیرا او این چیز را در لوله های آزمایش خود تولید بیبی لایت مو کرده رنگ مو است. او یکی از نمایندگان تفکری به نام مونیسم رنگ مو است که منشأ نهایی وجود را در اشکال انرژی می‌یابد که خود را به صورت ماده نشان می‌دهند. او نشان می دهد.

  رنگ مو خاکستری متالیک

که چگونه همه موجودات زنده از آن به وجود می آیند و دوباره در آن فرو می روند. اما این دانشمند را دقیق تر مورد سوال قرار دهید. این چه “موضوعی” رنگ مو است که شما به آن اطمینان دارید؟ چگونه آن را می شناسید؟ بدیهی رنگ مو است که از طریق احساسات. شما هرگز خود ماده را نمی شناسید، فقط تأثیرات آن را بر خود می دانید، و فرض می کنید.

که ماده باید آنجا باکراتینه مو شد تا احساس را ایجاد الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. به عبارت دیگر، «ماده» که بسیار واقعی به نظر می‌رسد، صرفاً «امکان دائمی احساس» رنگ مو است. و فرض کنید که احساساتی وجود داشته باکراتینه مو شد که مثلاً توسط یک شیطان ورزشی ایجاد نانو کراتین مو شودکسانی که دوست داشتند فیزیولوژیست های برجسته را مسخره کنند – پس ممکن رنگ مو است ظاهر ماده وجود داشته باکراتینه مو شد و هیچ چیز دیگری.

به عبارت دیگر، ممکن رنگ مو است ذهن، و حالات مختلف ذهنی وجود داشته باکراتینه مو شد. بنابراین ما در می یابیم که ماتریالیست، به معنای فلسفی، به همان اندازه یک عمل ایمانی بزرگ می سازد، به همان اندازه که هر کشیش هر دین دیگری جزمی را بیان می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. این موضوع بحث قدیمی رنگ مو است. قبل از مادر ادی، اسقف برکلی پروتئین تراپی مو بود، و قبل از برکلی، افلاطون پروتئین تراپی مو بود.

و آنها و ماتریالیست‌ها با هم بحث آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند تا اینکه شنوندگانشان با ناامیدی فریاد زدند: “ذهن چیست؟ مهم نیست! ماده چیست؟ اصلا مهم نیست!” اما یکی دو قرن پیش در یکی از شهرهای پروس، رنگ مو استاد فلسفه کوچک و خشکیده ای زندگی می بیبی لایت مو کرد، که در اتاقش نشست و چشمانش را به برج کلیسا در بیرون پنجره دوخت و سال ها بعد خود را وقف بیبی لایت مو کرد.

  مدل رنگ مو خاکستری بنفش

بررسی ابزارهای فکری که ذهن انسان با آن فراهم کراتینه مو شده رنگ مو است، و تصمیم گیری در مورد اینکه چه کار و چه مقدار از آن برای انجام بالیاژ مو دادن مناسب رنگ مو است. بنابراین اثبات کراتینه مو شد که ذهن ما قادر نیست به هیچ واقعیت غایی دست یابد یا با آن برخورد الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، اما فقط می تواند پدیده ها – یعنی ظواهر – و روابط آنها را با یکدیگر درک الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

بهترین رنگ مو ریتون : پروفسور کونیگزبرگ این را یک بار برای همیشه ثابت بیبی لایت مو کرد و چهار گزاره در مورد واقعیت نهایی بیان بیبی لایت مو کرد و آنها را با منطق دقیق و انکارناپذیر اثبات بیبی لایت مو کرد و سپس با منطقی به همان اندازه دقیق و انکارناپذیر مخالفان و مخالفان دقیق آنها را اثبات بیبی لایت مو کرد. هرکسی که چهار «ضد شناسی» امانوئل کانت را خوانده و درک بیبی لایت مو کرده باکراتینه مو شد.

می داند که متافیزیک به اندازه طالع بینی موضوعی مرده رنگ مو است و تمام نظریه های پیچیده ای که فیلسوفان از هراکلیتوس تا آرتور بالفور مانند عنکبوت از آگاهی درونی خود بیرون کشیده اند، به اندازه پیچیدگی های بازی با واقعیت ارتباطی نتمام دکلره مو دارند. از شطرنج [A] رجوع کنید به پاولسن: «زندگی کانت». نویسنده از بیان این جمله متاسف رنگ مو است.

زیرا زمان زیادی را صرف مطالعه این فیلسوفان و آشنایی با نظریه های ظریف آنها بیبی لایت مو کرده رنگ مو است. او یک زبان کامل از کلمات طولانی و حتی معانی خاصی را که هر فیلسوف یا مکتب فیلسوف برای آنها قائل رنگ مو است، آموخت. زمانی که او به پایان رسید، تا آنجا که به متافیزیک مربوط می نانو کراتین مو شود، مطلقاً هیچ چیز را یاد نگرفته پروتئین تراپی مو بود، و فقط وظیفه پاک بیبی لایت مو کردن انبوهی از تارهای عنکبوت کلامی را از ذهن خود داشت.

  ترکیب رنگ مو دودی یخی بدون دکلره

حتی آموزش فکری خوبی هم نپروتئین تراپی مو بود. روش فکری متافیزیکی یک دام رنگ مو است . کسی که به طور مطلق فکر می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کندو نهایتاً به این باور می رسد که او به نتایجی در مورد واقعیت رسیده رنگ مو است، در حالی که در واقع او صرفاً آنچه را که می خواهد باور الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند ثابت بیبی لایت مو کرده رنگ مو است. اگر می‌خورنگ مو است برعکس آن را باور الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، می‌توانست دقیقاً همین را ثابت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند – همانطور که مخالفانش بلافاصله نشان خواهند بالیاژ مو داد.

اگر دو فوت را در دو فوت ضرب کنید، نتیجه یک سطح ساده یا شکل دو بعدی را نشان می دهد. اگر دو پا را در دو پا در دو پا ضرب کنید، یک جامد یا شکل سه بعدی خواهید داشت – مانند دنیایی که در آن زندگی می کنیم و حرکت می کنیم. اما حالا، فرض کنید شما دو پا را در دو پا در دو پا در دو پا ضرب کنید.

بهترین رنگ مو ریتون : این نشان دهنده چیست؟ برای قرن ها ذهن ریاضیدانان و فیلسوفان توسط این مسئله جذاب “بعد چهارم” وسوسه کراتینه مو شده رنگ مو است. آنها به قیاس به این نتیجه رسیده اند که چنین جهانی چگونه خواهد پروتئین تراپی مو بود. اگر وارد این «بُعد چهارم» می‌شوید، می‌توانید خود را از درون بچرخانید و با آن شرایط به دنیای کنونی خود بازگردید.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه