نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

کراتینه مو

کراتینه مو

کراتینه مو


مشاوره در واتساپ

رنگ مو | بورن لیدی

بهترین رنگ مو بدون دکلره

بهترین رنگ مو بدون دکلره | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت بهترین رنگ مو بدون دکلره را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با بهترین رنگ مو بدون دکلره را برای شما فراهم کنیم.

Rate

بیشتر

19 آوریل 2024

بهترین رنگ مو بدون دکلره : روگدو به طرز وحشتناکی از شکلی که مجبور به پوشیدنش کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود شرمنده پروتئین تراپی مو بود. و از این که غاز ممکن رنگ مو است تخم بگذارد، می لرزد! 158 بنابراین از خودش می ترسید و از همه چیز اطرافش می ترسید.

رنگ مو : ممکن رنگ مو است با شما مردم جنگل خوش بگذرد، اما جادوگر هیچ جانوری را آزار نمی‌دهد.» گرگ توضیح بالیاژ مو داد: «منظورم جادوگر نیست. “و اگر جادوگر شهر اوز آن مرد کوچک بامزه ای باکراتینه مو شد که سوار ببری بزرگ به محوطه خلوت کراتینه مو شد، او توسط جادوگر وحشتناک تغییر شکل بالیاژ مو داده رنگ مو است.” «جادوگر متحول کراتینه مو شد؟ چرا، این غیرممکن رنگ مو است،” گربه شیشه ای اعلام بیبی لایت مو کرد. «نه؛ این نیست من او را با چشمان خودم دیدم که به شکل روباه درآمده پروتئین تراپی مو بود.

بهترین رنگ مو بدون دکلره

بهترین رنگ مو بدون دکلره : دختری که با او پروتئین تراپی مو بود به یک بره پشمالو تبدیل کراتینه مو شد. گربه شیشه ای واقعا شگفت زده کراتینه مو شد. “کی اتفاق افتاد؟” پرسید. «همین چند وقت پیش در پاکسازی. همه حیوانات آنجا ملاقات بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند، اما زمانی که جادوگر تغییرات خود را آغاز بیبی لایت مو کرد، فرار آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، و من از اینکه با شکل طبیعی خود فرار بیبی لایت مو کردم، سپاسگزارم. اما من هنوز می ترسم و می روم جایی برای پنهان کراتینه مو شدن.» 153 با این کار گرگ دوید و گربه شیشه‌ای که می‌دانست.

  رنگ مو و مش کرم کاهی

فضای بزرگ کجرنگ مو است، به سمت آن رفت. اما حالا آلایت و هایلایت مو هسته‌تر راه می‌رفت و مغزهای صورتی‌اش با سرعت زیادی می‌چرخید و می‌چرخید، زیرا به اخبار شگفت‌انگیزی که گرگ به آن گفته پروتئین تراپی مو بود فکر می‌بیبی لایت مو کرد. هنگامی که گربه شیشه ای به پاکسازی رسید، یک روباه، یک بره، یک خرگوش، یک پسر مونچکین و یک زن چاق گیلیکین را دید که همه به گونه ای بی هدف در اطراف سرگردان پروتئین تراپی مو بودند.

زیرا آنها دوباره به دنبال کیسه سیاه ابزار جادو پروتئین تراپی مو بودند. . گربه لحظه ای آنها را تماشا بیبی لایت مو کرد و سپس به آرامی وارد فضای باز کراتینه مو شد. بلافاصله بره به سمت آن دوید و گریه بیبی لایت مو کرد: “اوه، جادوگر، اینجا گربه شیشه ای رنگ مو است!” “کجا، دوروتی؟” روباه پرسید. “اینجا!” پسر و زن و خرگوش اکنون به روباه و بره پیوستند و همه در مقابل گربه شیشه ای ایستادند و با هم صحبت می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

تقریباً مانند یک گروه کر، پرسیدند: “کیسه سیاه را دیده ای؟” گربه شیشه ای پاسخ بالیاژ مو داد: “اغلب، اما اخیرا نه.” روباه گفت: گم کراتینه مو شده رنگ مو است و ما باید آن را پیدا کنیم. “شما جادوگر لایت و هایلایت مو هستید؟” از گربه پرسید. “آره.” “و این دیگران چه کسانی لایت و هایلایت مو هستند؟” بره گفت: “من دوروتی لایت و هایلایت مو هستم.” پسر مونچکین گفت: “من شیر ترسو لایت و هایلایت مو هستم.” 154 خرگوش گفت: “من ببر گرسنه لایت و هایلایت مو هستم.” زن چاق گفت: “من گوگو، پادشاه جنگل لایت و هایلایت مو هستم.” گربه شیشه ای روی پاهای عقبش نشست و شروع به خندیدن بیبی لایت مو کرد. “من، چه خنده دار رنگ مو است!” فریاد زد مخلوق. “چه کسی این شوخی را با شما بازی بیبی لایت مو کرده رنگ مو است؟” جادوگر گفت: «این اصلاً شوخی نیست. “این یک دگرگونی ظالمانه و شرورانه پروتئین تراپی مو بود و شعبده باز که این کار را انجام بالیاژ مو داد.

  زیباترین مدل رنگ مو دخترانه

سر شیر، بدن میمون، بال های عقاب و یک توپ گرد در انتهای دم خود داشت.” گربه شیشه ای دوباره خندید. گفت: «آن شعبده باز باید خنده دارتر از شما به نظر برسد. “او الان کجرنگ مو است؟” شیر ترسو گفت: جایی در جنگل. “او فقط به آن درخت افرای بلند پرید، زیرا می تواند مانند میمون بالا برود و مانند عقاب پرواز الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، و سپس در جنگل ناپدید کراتینه مو شد.” دوروتی افزود: «و یک جادوگر دیگر، درست مانند او، که دوست او پروتئین تراپی مو بود، وجود داشت، اما آنها احتمالاً دعوا آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

زیرا بدترین آنها دوست خود را به شکل غاز تغییر بالیاژ مو داد.» “چی کراتینه مو شد غاز؟” گربه پرسید و به اطراف نگاه بیبی لایت مو کرد. 155 گوگو پادشاه پاسخ بالیاژ مو داد: “او باید رفته باکراتینه مو شد تا دوستش را پیدا الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.” اما یک غاز نمی تواند خیلی سریع سفر الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، بنابراین اگر بخواهیم به راحتی می توانیم او را پیدا کنیم. جادوگر گفت: «بدترین چیز این رنگ مو است که کیف سیاه من گم کراتینه مو شده رنگ مو است.

بهترین رنگ مو بدون دکلره : وقتی من متحول کراتینه مو شدم ناپدید کراتینه مو شد. اگر می توانستم آن را پیدا کنم، می توانستم به راحتی این افسون ها را با رنگ مو استفاده از جادوی خود بشکنم، و دوباره فرم های خود را از سر بگیریم. آیا به ما کمک می‌کنی تا کیسه سیاه را جستجو کنیم، گربه دوست؟» 156 گربه شیشه ای پاسخ بالیاژ مو داد: “البته.” اما من انتظار دارم که شعبده باز عجیب آن را با خود برد.

  رنگ موی مرواریدی روشن با دکلره

اگر او یک شعبده باز رنگ مو است، می داند که شما به آن کیف نیاز دارید و شاید از جادوی شما می ترسد. بنابراین او احتمالاً کیف را با خود برده رنگ مو است و شما دیگر آن را نخواهید دید مگر اینکه جادوگر را پیدا کنید. بره که دوروتی پروتئین تراپی مو بود، گفت: «این معقول به نظر می رسد. “به نظر می رسد که مغزهای صورتی شما امروز بسیار خوب کار می کنند.” جادوگر با صدایی جدی گفت: «اگر گربه شیشه‌ای درست می‌گوید.

دردسرهای بیشتری در پیش داریم. آن شعبده باز خطرناک رنگ مو است، و اگر به او نزدیک شویم، ممکن رنگ مو است ما را به شکل هایی تبدیل الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که به این زیبایی نیستند.» گوگو که از این جهت که مجبور کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود در قالب یک زن چاق ظاهر نانو کراتین مو شود، خشمگین کراتینه مو شد، غرغر بیبی لایت مو کرد: « نمی‌دانم چگونه می‌توانیم وضعیت بدتری داشته باشیم. شیر ترسو گفت: «به هر حال، بهترین برنامه ما این رنگ مو است.

که جادوگر را پیدا کنیم و سعی کنیم کیسه سیاه را از او بگیریم. ممکن رنگ مو است بتوانیم آن را بدزدیم، یا شاید بتوانیم با او بحث کنیم تا آن را به ما بدهد.» چرا ابتدا غاز را پیدا نمی کنید؟ دوروتی پرسید. “غاز از شعبده باز عصبانی خواهد کراتینه مو شد و او ممکن رنگ مو است بتواند به ما کمک الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.” جادوگر پاسخ بالیاژ مو داد: «این ایده بدی نیست. «بیایید، دوستان.

  رنگ مو رزگلد ایتالیایی

بیایید آن غاز را پیدا کنیم ما جدا می‌شویم و در جهات مختلف جستجو می‌کنیم و اولین کسی که غاز را پیدا می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند باید او را به اینجا بیاورد، جایی که یک ساعت دیگر دوباره همدیگر را ملاقات خواهیم بیبی لایت مو کرد.» 157 جادوگر کلمه جادویی را یاد می گیرد فصل 14 حالا، غاز دگرگونی روگدو پیر پروتئین تراپی مو بود، که زمانی پادشاه نومز پروتئین تراپی مو بود.

بهترین رنگ مو بدون دکلره : و او حتی بیشتر از دیگرانی که شکلشان تغییر بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود، از دست کیکی آرو عصبانی پروتئین تراپی مو بود. از هر چیزی که در راه یک پرنده باکراتینه مو شد متنفر پروتئین تراپی مو بود، زیرا پرندگان تخم می گذارند و همه نوم ها بیش از هر چیز دیگری در جهان از تخم می ترسند. غاز نیز پرنده ای احمق رنگ مو است.


بورن لیدی
بورن لیدی
بورن لیدی

نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی
نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من روى موهام خيلى حساس و وسواسيم براى كراتينه كردن يكساله همه مدلارو ديدم با خيلى از دوستام كه مشورت كردم و شما رو انتخاب كردم دو روز پيش اومدم سالنتون و از اون چيزى كه فكر ميكردم هم بهتر شد اميدوارم هميشه همينطور حرفه اى و با كيفيت باشه كارتون بازم خسته نباشيد به شما ميگم و الناز عزيزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من مشترى چندين ساله شما هستم و كيفيت متريال شما چند لول از جاهاى ديگه بالاتر هستش كه همين باعث شد با خيال راحت شما رو به مادر و خاله هام معرفى كنم اما كاش شعبه هاتون تو تهران بيشتر كنيد كه بتونيم راحت تر بيايم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


بعنوان كسى كه از نوجوانیم‌اولين لايت موهام پيش شما اومدم تا الان واقعا باید اعتراف کنم درجه یک هستید از هر لحاظ وقتی میام اونجا انگار دوستام دارن کارای موهامو میکنن مرسی مرسی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


من اولین تجربم بود که میام مجموعتون و خوشحالم به دور از تبلیغات اضافه و شو اضافه دارید کار قوی تحویل مشتری میدین توی اداره همه از کیفیت کارتون گفتن و باعث خوشحالی من بود که به شما سپردم موهامو به امید موفقیت های روز افزون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


نمیدانم خاطرتون هست یا خیر من اسفند اومدم پیشتون با بچه کوچکم تینا با اینکه اونجا خیلی شلوغ بود که چقدر شما رو هم اذیت کرد گفتم حیفه که نخوام اینجا از زحماتتون تشکر کنم هم از موهام راضیم هم از برخورد فوق العادتتون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


محبتی از شما در دل داشتم که بعنوان تبعه افغان که پیش شما آمدم خانه تان آباد باشد که اینچنان با من و دوستم مهربانی کنید که گویی در کشور خودمان هستیم از زلف خود بسیار خرسندیم و در قلب ما جایی بی انتها دارید

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


عروس اقوام بودیم و کلا دو سه نفر با همه فرق میکردن اینقدر ناز شده بودن که اسم بورن لیدی و تعریف شما رو از اونجا شنیدم از شیراز بلیط گرفتم که بیام اونجا فقط به عشق خودتون که یه شیراز منتظرن یه سالن هم اینجاااا بزنید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من هفته دیگه وقت گرفتم میخوام بیام پیشتون تروخدا خواستگاریمه یکاری کنید که دیگه برم خونه شوهر همینو دوستم اومده اونجا دستتون عالی بوده براش

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


بشدت رنگ موهامو دوس دارم با اینکه چند جا رفتم برای بازدید و کلی ایراد گذاشتن روی موهام اما الناز جون گفتن اوکیه و مشکلی نیس خیلی ممنون از این همه خفن بودن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


توی فرودگاه گرجستان بودم یه خانمی تایم طولانی پشت سر من راه افتاده بودن با همسرشون هر جا من میرفتم اونا هم میومدن منم ترسیده بودم که موضوع چیه یهو بنده خداها اومدن جلو که عزیزم موهاتو کجا لایت کردی که گفتم تو‌ ایرانه و شما و الناز جون پ معرفی کردم خلاصه که خوشگلیم این داستانا رو داره حواستون باشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


سال ۱۳۹۷ برای عروسیم زحمت لایت موهامو شما کشیدید هنوز که هنوزعکسا و فیلمای عروسیم و که نگاه میکنم اون لایت ترند روزه هر موقعم میام پیشتون از اون موقعا میگیم دلم واسه اون روزا تنگ‌میشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


من خیلی اعتقاد دارم به دست آرایشگر دست الناز جون هم که انگار طلاس دوستم که اومد پیشش بعد از چند سال حامله نمیشد حامله شد با خبر خوبش خوشحالم‌کرد برای خودمم که انگار موهام دوباره جون گرفته و پرپشت شده و‌همونطور که خودم دوست دارم داره میشه

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه


مشـــاوره / نوبت دهی۰۹۹۳-۹۹۰۰۰-۵۱