↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

بهترین رنگ مو روی موی دکلره شده

بهترین رنگ مو روی موی دکلره شده | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت بهترین رنگ مو روی موی دکلره شده را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با بهترین رنگ مو روی موی دکلره شده را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

بهترین رنگ مو روی موی دکلره کراتینه مو شده : از کلیساها می پرسیم و آنها به ما می گویند که نر و ماده آنها را آفرید و در باغ عدن قرار بالیاژ مو داد و اگر شیطان آنها را وسوسه نبیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود، خوشحال می کراتینه مو شدند.

رنگ مو : کشف کراتینه مو شده که در ناتوانی اندام های دفع کننده در انتقال سریع محصولات غذایی که بیش از حد هضم عرضه می نانو کراتین مو شود، از بدن رنگ مو است. این نتیجه ای رنگ مو است که نمی توان از آن فرار بیبی لایت مو کرد که وقتی پسماند از بافت شکسته کراتینه مو شده و از غذای خورده کراتینه مو شده خارج از نیاز بدن به روده ها ریخته می نانو کراتین مو شود و وقتی وسایل حذف در دسترس نیست، جذب مجدد بلافاصله شروع می نانو کراتین مو شود.

بهترین رنگ مو روی موی دکلره کراتینه مو شده

بهترین رنگ مو روی موی دکلره کراتینه مو شده : زیرا فکر می کنم او درنگ مو استانی بسیار متفاوت از آنچه در این نامه می گوید خواهد داشت. چارلز کورتنی هاسکل. 28 دسامبر 1910. آقای سینکلر عزیز ، نامه شما را در دوره چهاردهم دارم. و محوطه های آن برای کسانی که با دقت و علم روزه گرفته اند یا توصیه بیبی لایت مو کرده اند، علت علائمی که دکتر کلوگ و بقیه ما آن را نشان دهنده خود مسمومیت می دانند، به راحتی می باکراتینه مو شد.

و تا پاکسازی کانال ادامه می یابد. خود مسمومیت، خود مسمومیت، و همه علائم آن به طور قاطع در روزه هفده روزه ای که آقای فلچر بیان بیبی لایت مو کرد نشان بالیاژ مو داده کراتینه مو شد. این نتایج همچنین اغلب هنگام تغذیه در حال انجام رنگ مو است مشاهده می نانو کراتین مو شود و در این رابطه به مقاله ای که توسط دکتر کلوگ برای سلامت خوب در تابستان 1908 نوشته کراتینه مو شده رنگ مو است اشاره می کنم.

  ترکیب رنگ مو قهوه ای عروسکی

او در آن می گوید: “مشاهدات نویسنده، تعبالیاژ مو داد قابل توجهی را شامل می نانو کراتین مو شود. سال‌ها، او را به این نتیجه رسانده‌اند که مواردی که روزه از آن‌ها سود می‌برد، عملاً بدون رنگ مو استثنا موارد خود مسمومیت رنگ مو است، عموماً موارد خود مسمومیت روده‌ای، هرچند شاید مواردی از خود مسمومیت متابولیکی را نیز شامل نانو کراتین مو شود». به نظر من دکتر کاملاً روشن نبیبی لایت مو کرده رنگ مو است که چرا اگر روزه مولد قطعی عارضه رنگ مو است.

آن را برای درمان آن توصیه می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. شاید یا “موی سگ تئوری” در نفس دکتر کاشته کراتینه مو شده باکراتینه مو شد. همانطور که ما وضعیت را بررسی می کنیم، در اصل هزاران و هزاران سال زندگی اشتباه را پوشش می دهیم، حقایق ثبت کراتینه مو شده رنگ مو است.

فرآیندهای هضم و جذب به عنوان توابع مدت هرنگ مو است که از بین رفته اند[صفحه 151]بیان طبیعی مواد مخدر و وراثت در آنها ناتوانی در کنار آمدن با کار خود را بدون کمک ایجاد بیبی لایت مو کرده رنگ مو است و در بسیاری از موارد باعث توقف مثبت عملبیبی لایت مو کرد طبیعی کراتینه مو شده رنگ مو است. دکتر کلوگ از ما می خواهد این حکم او را بپذیریم که علت کاهش وزن در طول روزه داری را باید در وضعیت ضعیف خون جستجو بیبی لایت مو کرد.

و در این واقعیت که با انکار غذا، هیچ گونه بافتی افزایش نمی یابد. آیا او می تواند هدر رفتن بافت در بیماری را در زمانی که غذا به طور منظم عرضه می نانو کراتین مو شود، توضیح دهد؟ باید به راحتی درک بیبی لایت مو کرد که در هر دو مورد، فرآیند حذف مواد غذایی اضافی تجزیه کراتینه مو شده سرانجام به عملبیبی لایت مو کرد غالب سیستم بیمار تبدیل کراتینه مو شده رنگ مو است. روزه عمل داوطلبانه ای رنگ مو است که امکان تحقق سریع نتیجه را فراهم می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

  رنگ موی مشکی دودی زیتونی

و خود بیماری فقط تلاش طبیعت برای پاکسازی و پاکسازی از طریق حذف رنگ مو است. هر چه بیشتر بر روی این فکر تأمل نانو کراتین مو شود و جزئیات آن با آزمایش بیشتر تأیید نانو کراتین مو شود، این اعتقاد قوی‌تر می‌نانو کراتین مو شود که با حقیقت موضوع روبرو بوتاکس مو لایت و هایلایت مو هستیم. هنگامی که زبان پوشیده، نفس بد و سرگیجه ظاهر می نانو کراتین مو شود، چه در حال تغذیه یا ناشتا، گرسنگی وجود نرنگ مو دارد.

باید چندین روز قبل از حاد کراتینه مو شدن این نشانه ها ناپدید کراتینه مو شده باکراتینه مو شد، اگرچه هکراتینه مو شدارهای طبیعت ظاهر نکراتینه مو شدند. احساس گرسنگی، میل به غذا برای بازگرداندن حیات سلولی، بزرگترین محافظ طبیعی بدن انسان رنگ مو است. نگهبان درجه پایین تر، حس چشایی رنگ مو است که با این حال، مانند سایر پاسگاه ها، اغلب فاسد و بی ارزش می نانو کراتین مو شود.

بهترین رنگ مو روی موی دکلره کراتینه مو شده : اما هرگز نمی توان گرسنگی را از وظیفه محافظتی خود برگرداند و نمی توان آن را تحریک بیبی لایت مو کرد[صفحه 152]عمل. گرسنگی تنها کاربیبی لایت مو کرد طبیعی رنگ مو است که فاسد ناپذیر رنگ مو است، زیرا پس از سوء رنگ مو استفاده از بین می رود. همتای فریبنده آن، یعنی اشتها، محصول تحریک ذائقه رنگ مو است و به قول آقای فلچر، ظاهر عادت را به خود می گیرد.

یا همانطور که در متن کتاب من بیان کراتینه مو شده رنگ مو است: “اشتها ولع رنگ مو است؛ گرسنگی میل رنگ مو است. ولع هرگز ارضا نمی نانو کراتین مو شود؛ اما میل زمانی تسکین می یابد که میل تامین نانو کراتین مو شود. خوردن بدون گرسنگی یا اشتها به قیمت هضم غذا، بیماری را اجتناب ناپذیر می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. ” اگر وقتی آقای فلچر روزه اش را افطار بیبی لایت مو کرد، گرسنگی واقعی وجود داشت.

  مدل رنگ موی دخترانه شیک

تقاضا برای غذا آنقدر زیاد و آنقدر اصرار داشت که هیچ انکار نمی کراتینه مو شد. آقای فلچر بیان می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که تا زمانی که آن را نچشیده باکراتینه مو شد، غذا نمی‌خواهد، یک مورد واضح از تحریک مزه یا اشتها. حتی این لحظه ای پروتئین تراپی مو بود و فقط شعله در حال انقضای ذوق مزه پس از هفده روز رها از تجمع تدریجی غذای اضافی باقی ماند.

آقای فلچر علیرغم دقت در انتخاب و جویدن غذای خود، همچنان باید به طور مداوم بدون گرسنگی غذا می خورده باکراتینه مو شد و در نتیجه باید مقداری غیرعادی از مواد خارج از نیاز بدنش را در سیستم خود ذخیره بیبی لایت مو کرده باکراتینه مو شد. اگر این درست نپروتئین تراپی مو بود، او زبان پوشیده، نفس بد و سرگیجه را نشان نمی بالیاژ مو داد. گرسنگی همیشه وجود داشت و روزه گرفتن برای او غیرممکن پروتئین تراپی مو بود.

تنها نظر من در مورد غفلت از تنقیه ای که به نظر می رسد در برگزاری روزه آقای فلچر رخ بالیاژ مو داده رنگ مو است این رنگ مو است که این یک امر بسیار حیاتی پروتئین تراپی مو بود.[صفحه 153]خطا تنقیه کاملا ضروری رنگ مو است. در مورد رژیم غذایی نیز نیازی به بحث نیست، زیرا تجربه نشان می دهد که تغذیه بدن یک موضوع نیاز فردی رنگ مو است. اگر تعادل بدنی نرمال حاصل نانو کراتین مو شود.

بهترین رنگ مو روی موی دکلره کراتینه مو شده : می توان قوانین ثابتی را برای کنترل مشکل رژیم تدوین بیبی لایت مو کرد. در وضعیت کنونی، رنگ مو استدلال خود را به اظهار نظرهای فردی و تعصب تبدیل می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. اگر می توانستم، این کتاب را با بیان اینکه زندگی چیست شروع می بیبی لایت مو کردم. اما متاسفانه من نمی دانم زندگی چیست. تنها دلداری که می توانم پیدا کنم این رنگ مو است که هیچ کس دیگری هم نمی داند.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه