↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

بهترین رنگ موی سال دخترانه

بهترین رنگ موی سال دخترانه | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت بهترین رنگ موی سال دخترانه را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با بهترین رنگ موی سال دخترانه را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

بهترین رنگ موی سال دخترانه : سرزمین اوز با یک شگفتی شگفت انگیز به پایان می رسد و از آن لحظه به بعد اوزما شاهزاده خانم اوز رنگ مو است. 268 اوزمای اوز تعبالیاژ مو داد کمی از کتاب های اوز به اندازه این یکی مملو از اتفاقات هیجان انگیز اوز لایت و هایلایت مو هستند.

رنگ مو : بنابراین او به آنها لبخند زد – همان لبخند معصومانه و شادی که ممکن رنگ مو است یک نوزاد از آن لذت برده باکراتینه مو شد و دوروتی را خوشحال بیبی لایت مو کرد که دست او را گرفت و به سمت صندلی کنارش روی نیمکت برد. او فریاد زد: «چرا، من فکر می‌بیبی لایت مو کردم تو یک جادوگر وحشتناکی، و تو فقط یک پسر لایت و هایلایت مو هستی!» “جادوگر چیست؟” او پرسید: “و پسر چیست؟” “آیا نمی دانی؟” از دختر پرسید.

بهترین رنگ موی سال دخترانه

بهترین رنگ موی سال دخترانه : کیکی سرش را تکان بالیاژ مو داد. بعد خندید. او پاسخ بالیاژ مو داد: “به نظر می رسد من چیزی نمی دانم.” جادوگر گفت: “خیلی کنجکاو رنگ مو است.” او لباس مانچکین ها را می پوکراتینه مو شد، بنابراین باید زمانی در کشور مانچکین زندگی بیبی لایت مو کرده باکراتینه مو شد. البته این پسر نمی تواند چیزی از تاریخ یا خانواده اش به ما بگوید، زیرا همه چیزهایی را که می دانسته فراموش بیبی لایت مو کرده رنگ مو است.

اوزما گفت: “او پسر خوبی به نظر می رسد، حالا که همه شرارت ها از او دور کراتینه مو شده رنگ مو است.” بنابراین ما او را در اینجا نزد خود نگه می داریم و راه های خود را به او یاد می دهیم – صادق پروتئین تراپی مو بودن و توجه به دیگران را. دوروتی گفت: «چرا، در این صورت، برای او خوش شانس رنگ مو است که آب فراموشی را نوشید. جادوگر موافقت بیبی لایت مو کرد: «در واقع همینطور رنگ مو است.

اما نکته قابل توجه، برای من، این رنگ مو است که چگونه چنین پسر جوانی راز کلمه جادویی تحول را یاد گرفت. شاید همدم او، که در حال حاضر این گردو رنگ مو است، جادوگر واقعی پروتئین تراپی مو بود، اگرچه به نظر می‌رسد که یادم می‌آید که این پسر به شکل جانور پروتئین تراپی مو بود که کلمه جادو را در درخت توخالی زمزمه بیبی لایت مو کرد، جایی که من آن را شنیدم.» اوزما پیشنهاد بیبی لایت مو کرد: «خب، به زودی خواهیم فهمید که دیگری کیست.

  جدیدترین رنگ مو جدید

او ممکن رنگ مو است ثابت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که پسر مونچکین دیگری رنگ مو است. جادوگر گردو را نزدیک چشمه گذاشت و مثل قبل آلایت و هایلایت مو هسته و موقرانه گفت: «می‌خواهم حالت طبیعی خود را از سر بگیری و تشنه‌ای بشوی – پیرزق‌خگل !» سپس گردو ناپدید کراتینه مو شد و به جای آن ایستاد. او نیز رو به چشمه پروتئین تراپی مو بود، و دستش را به فنجان رساند، آن را پر بیبی لایت مو کرد و می خورنگ مو است بنوکراتینه مو شد.

که دوروتی فریاد زد: “چرا، این پادشاه قدیمی نوم رنگ مو است!” 263 روگدو به اطراف چرخید و با آنها روبرو کراتینه مو شد، جام هنوز در دستش پروتئین تراپی مو بود. او با صدایی عصبانی گفت: «بله، این پادشاه قدیمی نوم رنگ مو است، و من تمام اوز را فتح خواهم بیبی لایت مو کرد و از تو انتقام می‌گیرم که مرا از تاج و تخت بیرون انداختی.» لحظه ای به اطراف نگاه بیبی لایت مو کرد و سپس ادامه بالیاژ مو داد: «هیچ تخم مرغی در چشم نیست و من از همه شما آدم ها قوی ترم!

نمیدونم چطوری اومدم اینجا 264اما من می‌روم در جنگ زندگی‌ام بجنگم – و پیروز خواهم کراتینه مو شد!» موهای بلند و ریش سفیدش در نسیم تکان می خورد. چشمانش از نفرت و انتقام برق می زد و از ظهور ناگهانی این دشمن قدیمی مردم اوز چنان شگفت زده و شوکه کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند که فقط می توانستند در سکوت به او خیره شوند و از تابش خیره کننده وحشی او دور شوند. روگدو خندید.

  رنگ مو مسی بدون دکلره

بهترین رنگ موی سال دخترانه : آب را نوشید، فنجان را روی زمین انداخت و با خشم گفت: “و اکنون – و اکنون – و -” صدایش ملایم تر کراتینه مو شد. با هوای متحیر پیشانی اش را مالید و ریش بلندش را نوازش بیبی لایت مو کرد. “چی میخورنگ مو استم بگم؟” او با التماس پرسید. “یادت نمیاد؟” گفت جادوگر «نه؛ من فراموش بیبی لایت مو کرده ام.» “شما کی لایت و هایلایت مو هستید ؟” دوروتی پرسید. سعی بیبی لایت مو کرد فکر الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

او با لکنت گفت: “من – مطمئنم که نمی دانم.” “تو هم نمیدونی ما کی بوتاکس مو لایت و هایلایت مو هستیم؟” دختر را زیر سوال برد نوم گفت: “کوچکترین ایده ای ندارم.” اوزما پیشنهاد بیبی لایت مو کرد: «به ما بگویید این پسر مونچکین کیست. روگدو به پسر نگاه بیبی لایت مو کرد و سرش را تکان بالیاژ مو داد. 265 او برای من غریبه رنگ مو است. همه شما غریبه اید. من – من با خودم غریبه لایت و هایلایت مو هستم.

سپس دستی به سر شیر زد و زمزمه بیبی لایت مو کرد: “سگ خوب!” و شیر با عصبانیت غرید. “با او چه کنیم؟” جادوگر متحیر پرسید. “یک بار قبل از اینکه نوم پیر شرور به اینجا بیاید تا ما را تسخیر الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، و سپس، مانند اکنون، از آب فراموشی نوشید و بی ضرر کراتینه مو شد. اما ما او را به پادشاهی نوم برگرداندیم، جایی که او به زودی روش های شیطانی قدیمی را دوباره یاد گرفت. 266 اوزما گفت: «به همین دلیل، ما باید جایی برای او در سرزمین اوز پیدا کنیم.

او را اینجا نگه داریم. زیرا در اینجا او نمی تواند هیچ بدی بیاموزد و همیشه به اندازه مردم ما از مکر بی گناه خواهد پروتئین تراپی مو بود.» و بنابراین پادشاه سرگردان سابق نومز خانه جدیدی پیدا بیبی لایت مو کرد، خانه ای آرام و شاد، جایی که کاملا راضی پروتئین تراپی مو بود و روزهای خود را در لذتی بی گناه سپری بیبی لایت مو کرد. پایان 267 کتاب های اوز نوشته ال. فرانک باوم «مورخ سلطنتی اوز» جادوگر شهر اوز [در ابتدا با عنوان جادوگر شگفت انگیز شهر اوز منتشر کراتینه مو شد ] در این کتاب رنگ مو است که اوز “کشف” کراتینه مو شده رنگ مو است.

  بهترین رنگ مو برای مادر عروس

یک دختر کوچک کانزاس – دوروتی گیل – در خانه‌اش به اوز برده می‌نانو کراتین مو شود که طوفان آن را در آسمان می‌چرخاند. هنگامی که خانه در کشور مونچکین (یکی از چهار کشور بزرگ اوز) فرود آمد، یک جادوگر شرور را از بین می برد و دوروتی را به اولین ماجراجویی خود در اوز می فرستد. او مترسک را پیدا می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، با مرد چوب‌دار حلبی و شیر ترسو آشنا می‌نانو کراتین مو شود.

دومین جادوگر بدجنس را با یک سطل آب آب می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و راه خانه را پیدا می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. از زمانی که این کتاب نیم قرن پیش ظاهر کراتینه مو شد، چیزهای شگفت انگیز زیادی در مورد سرزمین اوز آموخته ایم. سرزمین اوز [در ابتدا با نام منتشر کراتینه مو شد ] این دنباله جادوگر شهر اوز به طور کامل به تاریخ اولیه شهر اوز می پردازد. هیچ کس از ایالات متحده یا هر بخش دیگری از “جهان بزرگ خارج” در آن ظاهر نمی نانو کراتین مو شود.

بهترین رنگ موی سال دخترانه : خوانندگانش را به یک سری ماجراهای باورنبیبی لایت مو کردنی با تیپ می برد، پسر کوچکی که از مومبی پیر، جادوگر فرار می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و جک پامکین هد و اسب اره چوبی را با خود می برد. مترسک پادشاه زمرد شهر رنگ مو است تا زمانی که او، تیپ، جک و مرد چوبی قلع مجبور به فرار از کاخ سلطنتی می شوند که توسط ژنرال جینجور و ارتش دختران شورشی اش مورد تهاجم قرار می گیرد.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه