↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

بهترین رنگ مو سال جدید

بهترین رنگ مو سال جدید | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت بهترین رنگ مو سال جدید را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با بهترین رنگ مو سال جدید را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

بهترین رنگ مو سال جدید : وزنه ای آهنین وجود داشت و آنها می توانستند آن را هنگامی که هودین اجازه می بالیاژ مو داد بلند کنند و هنگامی که او منع می بیبی لایت مو کرد بلندش نکنند. این بربرهای نجیب هرگز نام آهنربای الکتریکی را نشنیده پروتئین تراپی مو بودند و نمی توانستند نیرویی را تصور کنند که بتواند از طریق یک کف چوبی جامد زیر پای آنها عمل الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. چنین چیزهایی، هر چند پیش پا افتاده باشند.

رنگ مو : و شباهت‌ها را در چیزهایی که به نظر متفاوت می‌آیند، تشخیص می‌دهیم. ما آنها را طبقه بندی می کنیم، و نام هایی را برای آنها ارائه می کنیم، که به طور معمول، دسته هایی برای درک ذهن لایت و هایلایت مو هستند. مهمتر از همه، ما به دنبال علل بوتاکس مو لایت و هایلایت مو هستیم. آن زنجیره‌ای از رویبالیاژ مو دادها که آنچه را که ما به عنوان نظم در دنیای پدیده‌ها می‌شناسیم، می‌سازند.

بهترین رنگ مو سال جدید

بهترین رنگ مو سال جدید : و هنگامی که ذهن چیزی که به نظر می رسد علت رنگ مو است، آن را بر اساس روش هایی که به کار گرفته رنگ مو است، یعنی قواعد و اصول علوم تجربی، آزمایش می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. این تعبالیاژ مو داد نسبتاً کمی از احساسات رنگ مو است که بدن به ذهن خود می آورد. اگر ذهن ما نگرش منفعلانه ای نسبت به زندگی داشته باکراتینه مو شد، دنیایی تنگ رنگ مو است که باید در آن زندگی کنیم.

اما برخی از ذهن ها دارای چیزی لایت و هایلایت مو هستند که ما آن را کنجکاوی می نامیم. آنها با انگیزه خود به کشف زندگی می پردازند. آنها قوانین جدید را کشف می کنند و تجربیات جدید و احساسات جدید ایجاد می کنندبرای خودشان. ذهن ایده ای را شکل می دهد و در ابتدا پس از مد فیلسوفان یونان برنگ مو استان، آن ایده را تجلیل می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و آن را در مسند الوهیت قرار می دهد.

  رنگ مو کرم بیسکویتی

اما در حال حاضر روش تجربی آمده رنگ مو است، که هیچ ایده ای را رد می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، مگر اینکه بتواند در آزمون آزمایشی مقاومت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، و ثابت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که با واقعیت مطابقت رنگ مو دارد. امروزه متفکر حقایق خود را جمع آوری می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و نظریه ای برای تبیین آنها شکل می دهد و سپس با سخت ترین روشی که خود یا منتقدانش می توانند ابداع کنند این نظریه را امتحان می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

اگر این تئوری «کار نمی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند» – یعنی اگر تمام حقایق را توضیح نمی دهد و تمام آزمایش ها را تحمل نمی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند – مانند یک کفش فرسوده دور انداخته می نانو کراتین مو شود. بنابراین کم کم مجموعه ای از دانش ساخته می نانو کراتین مو شود که دانش واقعی رنگ مو است. که در زندگی روزمره به ما خدمت خواهد بیبی لایت مو کرد و می توانیم از آن به عنوان سنگ بنای ساختار تمدن خود رنگ مو استفاده کنیم.

با این روش تحقیق، انسان جهان خود را فراتر از هر چیزی که در دوران پیش از علم تصور می کراتینه مو شد گسترش می دهد. ساعت به ساعت، در حالی که ما کار می کنیم، بازی می کنیم و می خوابیم، ذهن نژاد ما جهان های جدیدی را کشف می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که آیندگان ما در آنها ساکن خواهند کراتینه مو شد. انسان برای اعصار بی شمار روی زمین راه می رفت.

در حالی که انبوه بی نهایتی از حیات باکتریایی احاطه کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود که هرگز خواب وجودشان را هم نمی دید. پرتوهای نامرئی طیف بر او تابیدند و او از آنچه با او آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، چه خوب و چه بد، چیزی نمی دانست. او سر خود را بلند بیبی لایت مو کرد و جهان‌های وسیعی از خورشید را دید که در مقایسه با آن‌ها، دنیای او ذره‌ای از غبار پروتئین تراپی مو بود. اما برای او این جهان‌ها کره‌ها یا فانوس‌هایی پروتئین تراپی مو بودند.

  انواع رنگ مو خیلی روشن

که الوهیتی در آسمان آویخته پروتئین تراپی مو بود. یکی از جذاب‌ترین تصاویری که نشان می‌دهد چگونه ذهن از حواس جلوتر می‌رود، درنگ مو استان سیاره اورانوس رنگ مو است که کمتر از دویست سال پیش هرگز به چشم انسان دیده نکراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. ریاضیدانی که در اتاق کار خود نشسته پروتئین تراپی مو بود و روی مشاهدات سیارات دیگر و حرکت آنها در رابطه با جرم و فاصله آنها کار می بیبی لایت مو کرد، متوجه کراتینه مو شد.

بهترین رنگ مو سال جدید : که رفتار آنها آنطور که باید باکراتینه مو شد نیست. در زمان‌های خاصی هیچ‌کدام از آنها در جای درستی قرار نداشتند، و او تصمیم گرفت که این تغییر باید به دلیل وجود یک جسم ناشناخته باکراتینه مو شد. او این مسئله را حل بیبی لایت مو کرد که جرم و مدار دقیق این جسم چقدر باید باکراتینه مو شد تا بتواند مسئول تغییرات مشاهده کراتینه مو شده باکراتینه مو شد. و هنگامی که این محاسبات را کامل بیبی لایت مو کرد.

به عالم نجوم اعلام بیبی لایت مو کرد: “تلسکوپ های خود را در یک دقیقه خاص از یک شب معین به نقطه خاصی از آسمان بچرخانید، سیاره جدیدی با اندازه معین خواهید یافت.” و بنابراین برای اولین بار حواس انساناز واقعیتی آگاه کراتینه مو شدند، که به خودی خود ممکن پروتئین تراپی مو بود در تمام ابدیت آن را کشف نبیبی لایت مو کرده باشند. در حال حاضر، اهمیت دانش دقیق در مورد یک سیاره جدید ممکن رنگ مو است.

  رنگ مو زمینه مشکی و مش یخی

برای انسان معمولی آشکار نباکراتینه مو شد. اما اگر چیزی که کشف می نانو کراتین مو شود، مثلاً یک پرتو ناشناخته باکراتینه مو شد که موتور را به حرکت در می آورد یا سرطان را از بین می برد، آنگاه به ارزش تحقیق پی می بریم و صاحبان تجارت جهان حاضرند اینجا و آنجا مبلغ ناچیزی برای آن بپردازند. افزایش چنین دانشی اما اهل علم، که در این زمان به شأن و اهمیت خود پی برده‌اند.

می‌دانند که هیچ دانشی در مورد واقعیت بی‌فایده نیست، هیچ تحقیقی در مورد طبیعت که هدر می‌رود وجود نرنگ مو دارد. ممکن رنگ مو است بگویید که برای توصیف و طبقه‌بندی کک‌هایی که در بدن موش‌ها و سنجاب‌های زمینی زندگی می‌کنند، و برای مطالعه زیر میکروسکوپ باکتری‌هایی که در خون این کک‌ها زندگی می‌کنند، این شغلی رنگ مو است که به سختی شایسته الوهیت رنگ مو است.

در انسان رنگ مو است اما در حال حاضر، در نتیجه این دانش در مورد کک و بیماری های کک که وجود رنگ مو دارد و در دسترس رنگ مو است، یک باکتری شناس راز طاعون وحشتناک ببونیک را کشف می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که صدها بار در تاریخ گذشته بخش بزرگی از جمعیت اروپا را از بین برده رنگ مو است. آسیا. مارک تواین در “کانکتیکات یانکی” خود می گوید که چگونه قهرمانش توانست بر مرلین جادوگر غلبه الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

بهترین رنگ مو سال جدید : زیرا او از قبل از خورشید گرفتگی مطلع پروتئین تراپی مو بود. و این البته تخیلی پروتئین تراپی مو بود. اما اگر واقعیت را ترجیح می دهید، ممکن رنگ مو است در خاطرات هودین، جادوگر فرانسوی بخوانید، که چگونه او توانست با سلب قدرت سران بزرگ قبایل عرب را تحت فرمان دولت فرانسه قرار دهد. او آنها را در یک تئاتر جمع بیبی لایت مو کرد و مردان قدرتمندشان را روی صحنه دعوت بیبی لایت مو کرد.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه